Nieuwe Wetering

Plaats
Dorp
Kaag en Braassem
Holland Rijnland
Zuid-Holland

nieuwe_wetering_natuurbelevingstuin_de_bult.jpg

Vrijwilligers uit Nieuwe Wetering hebben onder het motto 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' in 2014 een strook grond tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en het dorp omgetoverd tot Natuurbelevingstuin De Bult.

Vrijwilligers uit Nieuwe Wetering hebben onder het motto 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' in 2014 een strook grond tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en het dorp omgetoverd tot Natuurbelevingstuin De Bult.

nieuwe_wetering_priksleeclub_de_gladde_ijzers_oprichting_1956_kopie.jpg

IJsclubs (schaatsclubs) zijn er veel in ons land, maar van een specifieke priksleeclub hadden wij nog nooit gehoord. In Nieuwe Wetering zit er een: Priksleeclub De Gladde IJzers, opgericht in 1956. Dit is een deel van de oprichtingsnotulen.

IJsclubs (schaatsclubs) zijn er veel in ons land, maar van een specifieke priksleeclub hadden wij nog nooit gehoord. In Nieuwe Wetering zit er een: Priksleeclub De Gladde IJzers, opgericht in 1956. Dit is een deel van de oprichtingsnotulen.

nieuwe_wetering_priksleeen_kopie.jpg

Zo ziet het priksleeën in Nieuwe Wetering er dus uit. Kennelijk heeft iedereen zijn eigen slee met zijn naam erop, maar ze worden blijkbaar ook wel eens uitgeleend, want dit is zo te zien niet Ome Theo. ;-) (© www.priksleeclubdegladdeijzers.nl)

Zo ziet het priksleeën in Nieuwe Wetering er dus uit. Kennelijk heeft iedereen zijn eigen slee met zijn naam erop, maar ze worden blijkbaar ook wel eens uitgeleend, want dit is zo te zien niet Ome Theo. ;-) (© www.priksleeclubdegladdeijzers.nl)

Nieuwe Wetering

Terug naar boven

Status

Nieuwe Wetering is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland, gemeente Kaag en Braassem. T/m 2008 gemeente Alkemade.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Nieuwewetering, 1343 Nuwe Weteringhe, 1639 Nieuwe Wetering.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse wateringe 'watergang waarlangs hoger gelegen gronden afwateren naar lager streken', met de toevoeging nieuw ter onderscheiding van Oude Wetering.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwe Wetering ligt NW van Alphen aan den Rijn en Woubrugge, W van Roelofarendsveen, en grenst in het N aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer en in het O aan de A4. Het dorp heeft geen kern en omvat alleen een 2 km lange lintbebouwing aan de parallel aan elkaar lopende wegen Achterweg en Voorweg. Het dorpsgebied omvat ook nog een - nauwelijks bewoond - W buitengebied, dat loopt tot aan de waterloop de Ade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuwe Wetering 36 huizen met 323 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oude brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, tussen Nieuwe Wetering en de aan de overzijde gelegen Haarlemmermeerse buurtschap Vredeburg, was aan het einde van zijn levensduur en is daarom in 2013 vervangen door de nieuwe Meerbrug. De doorvaarthoogte van de nieuwe basculebrug is verhoogd van 0,75 naar 1,40 meter, wat de doorstroming van zowel het vaar- als wegverkeer verbetert, omdat de brug hierdoor minder vaak open hoeft. De val - het beweegbare deel van de brug - is 5 meter breed, 14 meter lang, weegt 130 ton en is op 11-9-2013 'ingehangen'.

- Leefbaarheidsvisie Nieuwe Wetering (2011). - Als vervolg daarop is in 2015 het Kernplan Nieuwe Wetering verschenen.

- Bestemmingsplan Nieuwe Wetering (2010).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwe Wetering heeft 10 gemeentelijke monumenten, zijnde het boerderijcomplex op Voorweg 1, het woonhuis uit ca. 1895 op nr. 2, de stal op nr. 18-20, de boerderij op nr. 54, het woonhuis op nr. 153, het boerderijcomplex op Achterweg 2, het woonhuis met berging (bollenschuur) op nr. 19, de woonhuizen op nrs. 35-37, de sluis uit 1880 aan de Noordveenweg, en de boerderij uit ca. 1900 op nr. 4.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Huttenbouw en Open Huis (kindervakantieweek, augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De initiatiefnemers van Natuurbelevingstuin De Bult hebben onder het motto 'Maak van de nood een deugd' en 'Natuurbeleving in en om het dorp' in 2014 een strook grond tussen de Hogesnelheidslijn (HSL) en Nieuwe Wetering omgetoverd tot een natuurbelevingstuin. Met o.a. een waterspeeltuin voor kinderen, een pluktuin, een tuin met bankjes waar je kunt genieten van natuur, vogels, vlinders, bijen en bloemen. Door het plaatsen van de juiste bomen is er een filter voor het fijnstof en het geluid van de A4 en HSL gemaakt. Vandaar: van de nood een deugd maken.

De vrijwilligers van de natuurbelevingstuin zagen hun inspanningen in januari 2016 beloond met de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015. De jury stelt onder meer: "De bestuurders van Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering, allemaal vrouwen, hebben een enorm doorzettingsvermogen. Deze dames staan letterlijk met de voeten in de klei om de tuin tot een mooie verblijfsplaats van iedere bezoeker te maken. Voorafgaand hebben ze andere paden bewandeld om het tot de mooie plek die het nu is te maken. Verschillende taaie procedures moesten doorlopen worden, inclusief gemeentelijke, maar dat heeft ze niet weerhouden. We kunnen hier echt spreken van girlpower."

- Natuurgebied Hanepoel ligt verscholen midden in het Groene Hart en grenst aan het dorp Nieuwe Wetering. Het is onderdeel van de Noordveenpolder: aan de ene kant omgeven door weilanden en een langgerekte polderdijk, aan de andere kant door een zijarm van de Ringvaart en de Hanepoel. Het natuurgebied wordt beheerd door Koos Kolijn en zijn zoon Jacco. Volledig op vrijwillige basis. Zij onderhouden onder andere de naturrlijke golfbrekers rond het natuurgebied, knotten in de winter de wilgen en maaien het riet. In 1998 is Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel opgericht met als doel om de natuurwaarden in het gebied te behouden. De stichting heeft verschillende kavels rond de Hanepoel kunnen verwerven. Ook zijn aanliggende percelen in beheer genomen, waaronder drie weilanden in de lager gelegen polder Het Noordveen. Na voltooiing van de inrichting is ook het beheer van de Leendert de Boerspolder aan de stichting overgedragen.

Watersporters kunnen het gebied bewonderen vanaf de Hanepoel. Kanovaarders mogen op het grasveld naast het informatiecentrum de nacht doorbrengen. Op het grasveld kunnen twee kleine tenten staan. Er kan gebruik gemaakt worden van het sanitair in het informatiecentrum. Het gebied is lopend te bereiken via de Aderoute. Hierlangs staat een prachtige uitkijkpost. Het gebied zelf is voor het publiek niet vrij toegankelijk. Op aanvraag geeft Stichting Jacobus rondleidingen voor groepen.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Nieuwe Wetering anno 1967 (39 min.).

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging Door Gunst Verkregen uit Nieuwe Wetering (opgericht in 1913) bestaat uit ruim 70 leden die zorgen voor muzikale kleur bij optochten, concerten, serenades of waar dan ook. De vereniging bestaat uit een fanfare orkest en een slagwerkgroep, die zowel afzonderlijk als gezamelijk optreden. Hoewel Door Gunst Verkregen al ruim 100 jaar aan de weg timmert, kan de muziekvereniging toch jong genoemd worden: de gemiddelde leeftijd van de meer dan 65 spelende leden is nog geen 30 jaar.

- Sport: - Ruitersportvereniging RSV De Wetering in Nieuwe Wetering is opgericht in 1985. Ze organiseren o.a. dressuurlessen en dressuur- en springwedstrijden en nemen deel aan equipe wedstrijden dressuur. Ze hebben ook nog twee onderafdelingen, namelijk Ponyclub PC De Wetering en Voltige vereniging V.V. Baboeschka. Voltige is een van de zeven disciplines binnen de paardensport bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Bij voltigeren worden gymnastische oefeningen op de rug van een galopperend paard gedaan. Voltigeren draait om ontspanning, souplesse, evenwicht, kracht en ritme en de harmonie met een paard. Voltige wordt zowel in team- als in individueel verband beoefend.

- Schietvereniging Het Vizier is in 1968 opgericht en heeft ca. 60 leden. De vereniging beschikt over een gloednieuwe accommodatie met 9 banen van 10 tot 25 meter. Er wordt geschoten met luchtgeweer, klein kaliber geweer, karabijn, pistool of revolver tot een maximaal kaliber van 0.45". - Vroeger werden in de winter goederen met de slee over het ijs vervoerd. Dat was het begin van het priksleeën. Later begon men het ook als hobby/sport uit te oefenen. Daarom is in 1956 in Nieuwe Wetering Priksleeclub De Gladde IJzers opgericht.

- Zorg: - De basisschool van Nieuwe Wetering, De Meerpaal, is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan. De intentie is dat medio 2018 op de plek van de voormalige basisschool Hospice Amandi wordt gerealiseerd. Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun overlijden worden verzorgd. Professionele zorgverleners en vrijwilligers werken in Amandi samen. De voormalige basisschool wordt grotendeels gesloopt. De fundering en een deel van de staalconstructie blijven wel intact. De voorziening krijgt vier bedden. Twee bedden voor cliënten en twee slaapplekken voor gasten.

Natuurlijk kost de 'vernieuwbouw' veel geld (ca. 600.000 euro). Gelukkig leveren velen een bijdrage aan de fondsenwerving. Van particuliere donateurs en bedrijven tot lokale, regionale en landelijke fondsen. "En waar ik persoonlijk heel blij van wordt, zijn de initiatieven van inwoners van Kaag en Braassem waarvan wij de opbrengst krijgen, zoals braderieën, het wandelevenement rondje Ka en het Sluisconcert.", aldus coördinator Jenny van Velzen. Ook vrijwilligers van Amandi Thuis zetten zich in voor de komst van een hospice. Zij geven nu al zorg bij mensen thuis die op hun sterfbed liggen. "Deze vrijwilligers helpen ons op allerlei manieren. Ze komen met ideeën, staan bij informatiekramen en steken kaartjes in. Een mooie samenwerking tussen beide stichtingen Amandi." (bron: Leidsch Dagblad, 22-5-2017)

Reactie toevoegen