Nieuwe Meer

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

nieuwe_meer_haarlemmermeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

nieuwe_meer_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Nieuwe Meer ligt rond de Nieuwemeerdijk, voor zover gelegen O van de A4. Tegenover het noordelijke deel, aan de overkant van de Ringvaart, ligt op grondgebied van Amsterdam de Landtong Nieuwe Meer. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Nieuwe Meer ligt rond de Nieuwemeerdijk, voor zover gelegen O van de A4. Tegenover het noordelijke deel, aan de overkant van de Ringvaart, ligt op grondgebied van Amsterdam de Landtong Nieuwe Meer. (© www.openstreetmap.org)

nieuwe_meer_buurthuis_rehoboth_kopie.jpg

Buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is gevestigd in de voormalige Hervormde kerk Rehoboth. Het is het thuishonk van Buurtvereniging Nieuwe Meer en er vinden diverse activiteiten plaats zoals Bridge, Bingo-/Kienavonden en Buurtoverleggen.

Buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is gevestigd in de voormalige Hervormde kerk Rehoboth. Het is het thuishonk van Buurtvereniging Nieuwe Meer en er vinden diverse activiteiten plaats zoals Bridge, Bingo-/Kienavonden en Buurtoverleggen.

nieuwe_meer_nieuw_en_meer_banier.jpg

Nieuw en Meer ligt ingeklemd tussen het Nieuwe Meer en de Ringvaart. Het hoort als professioneel kunstenaarscomplex substantieel bij het creatieve stadslandschap van Amsterdam. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de ecologische waarden van het gebied.

Nieuw en Meer ligt ingeklemd tussen het Nieuwe Meer en de Ringvaart. Het hoort als professioneel kunstenaarscomplex substantieel bij het creatieve stadslandschap van Amsterdam. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de ecologische waarden van het gebied.

Nieuwe Meer

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, en een gelijknamige, daar tegenover - aan de overkant van de Ringvaart - gelegen landtong, die bevolkt wordt door een kunstenaarscomplex. Deze landtong valt onder de gemeente Amsterdam.

- In tegenstelling tot de Z van de buurtschap gelegen buurtschap Oude Meer, heeft buurtschap Nieuwe Meer geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek; voor de postadressen ligt de buurtschap daarom 'in' Badhoevedorp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam wordt soms ook als Nieuwemeer gespeld, maar de huidige correcte spelling is - getuige de plaatsnaamborden - kennelijk Nieuwe Meer.

Naamsverklaring
Genoemd naar het NO van de buurtschap gelegen meer De Nieuwe Meer, dat onder de gemeente Amsterdam valt (en dat bij automobilisten bekend is van het nabijgelegen gelijknamige knooppunt in de A10/A4).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Nieuwe Meer ligt O van Badhoevedorp, in de O 'oksel' van A4 en A9, langs de Ringvaart van de Haarlemmeer, rond de Nieuwemeerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Nieuwe Meer omvat ca. 180 huizen met ca. 400 inwoners. Nieuwbouw in deze kern is niet toegestaan i.v.m. (de regelgeving rond) de nabijheid van Schiphol en andere infrastructuur.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van Nieuwe Meer in een boek over de Haarlemmermeer-kernen, door journalist van het Haarlems Dagblad Bart Boele, 1984.

- 30 jaar later heeft Boele opnieuw een dergelijk boek gemaakt, met o.a. Nieuwe Meer anno 2014.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

"Landtong: succesvolle gebiedsontwikkeling begint bij een heldere visie op de vraag
In het gebied tussen Schiphol en de Zuidas, aan de Ringvaart Haarlemmermeer en nabij Park de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos, ligt de Landtong Nieuwe Meer. Het langwerpige schiereiland deed oorspronkelijk dienst als wapen- en munitieopslagplaats en werd in 1988 door een groep kunstenaars en activisten gekraakt. Na legalisatie werd het complex door Stichting Nieuw en Meer omgebouwd tot een van de eerste broedplaatsen van Amsterdam met een groot aantal ateliers en werkruimten.

Jarenlang lag het kunstenaarscomplex in de luwte, ver weg van de ontwikkelingen van de stad, tot in 2016 woningcorporatie Rochdale plannen maakte voor een hotel op het terrein naast het kunstenaarscomplex. Met hulp van ruimtelijk adviseur Jeroen Saris wist Stichting Nieuw en Meer dit tegen te houden, waarbij zij als alternatief het plan ontwikkelden om de Landtong te ontwikkelen tot modern stadspark. Met een bospont, drijfeilanden, veel groen, een creatieve en technologische hub, een theater en restaurant, is het doel om Landtong Nieuwe Meer te ontwikkelen tot innovatieplek voor een ecologische en circulaire stad.

Jesse Stammers, adviseur bij Antea Group en onderzoeker bij R-LINK: “De ontwikkelingen op de Landtong zijn ontstaan als tegenbeweging op de mogelijke bouw van een hotel in het gebied. De discussie daar omheen vormde voor de kunstenaars aanleiding om kritisch te kijken naar het gebied en hun plek in de stad. Wat dat betreft is het interessant om te kijken naar de ervaringen met ‘right to challenge’ in Engeland. Daar krijgen maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid om een alternatief plan op te stellen, als zij denken het beter te kunnen dan de overheid of een marktpartij. In de praktijk is dit vaak lastig voor initiatieven omdat ze ingewikkelde trajecten moeten doorlopen en niet altijd over de benodigde tijd, kennis en vaardigheden beschikken. Goede ondersteuning door een expert of adviseur kan hierbij helpen. Dit zie je ook terug bij Landtong Nieuwe Meer: experts werden ingeschakeld om te helpen met het stopzetten van de hotelplannen en om financiering binnen te halen. Ik vraag me af of dit gelukt was zonder hun netwerk en kennis van dergelijke processen en besluitvorming.”

“Ik denk dat het goed zou zijn om meer aandacht te schenken aan de waaromvraag achter het plan voor een modern stadspark. Welk doel moet dit gebied dienen en voor wie? Op dit moment zijn de plannen erg aanbodgericht en blijft de vraag te abstract. Er wordt aangenomen dat door de groei van de stad een nieuw park nodig is, maar is dat wel zo? En wat willen die nieuwe bewoners dan? Een heldere, gedeelde visie op de vraag is echt een voorwaarde om schot in de ontwikkeling te krijgen. Vanuit daar kun je verbinding gaan maken. Betrek alle relevante partijen en zoek naar overlap in belangen. Nu wordt bijvoorbeeld de eigenaar van de jachthaven verderop Landtong Nieuwe Meer bij voorbaat uitgesloten omdat zij alleen op winst uit zouden zijn, terwijl een duurzaam park ook een verdienmodel kan hebben. Stap over je vooroordelen heen en zoek naar overeenkomsten. In het begin is dit misschien een lastig gesprek, maar uiteindelijk kom je zo wel verder.”

“In eerste instantie waren we vooral bezig met dingen tegenhouden. Rochdale wilde samen met een ontwikkelaar een hotel bouwen op Landtong Nieuwe Meer. Hiervoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bovendien werden er aanpassingen voor ons terrein voorgesteld zonder dit met Stichting Nieuw en Meer te bespreken. Om die redenen hebben we gezegd: dit willen we niet. Dat heeft veel effect gehad, want daardoor is stadsdeel Nieuw-West gaan twijfelen en dat heeft ons de gelegenheid gegeven om ons goed te presenteren. Uiteindelijk hebben we de zaak zo lang aangehouden dat Rochdale heeft gedacht: we trekken de stekker eruit. Dus dat hotel komt er niet en daarmee is de weg vrij voor ons om de positieve kant op te gaan: wat willen we dan wél?”

“Echt nadenken over het terrein deed Nieuw en Meer voorheen eigenlijk niet, want ze vonden dat de grootste kwaliteit was dat niemand wist dat ze bestonden. Alleen met festivals werd dat doorbroken. Vanuit mijn bedrijf hebben we een aantal jaar geleden in opdracht van Nieuw en Meer een toekomstvisie gemaakt, waarin we hebben gezegd dat ze imploderen als ze zo zouden doorgaan. Je moet iets doen om het leven erin te houden en dat is naar buiten kijken. Dus toen die hoteldiscussie zich voordeed, was dat ook een kans voor een aantal mensen om ermee aan de slag te gaan. Vanuit de gemeente ontstaat nu voorzichtig interesse. Met het oog op de woningbouwopgave waar de stad voor staat, beschouwen ze Landtong Nieuwe Meer niet langer als restgebied. Als je naar een stad van een miljoen inwoners toe gaat, dan heb je gewoon goede en omvangrijke recreatiegebieden nodig.”

“Op dit moment zijn we vooral bezig met te kijken welke projecten we voor elkaar kunnen krijgen, zodat het stadspark een gezicht krijgt. In die projecten proberen we zoveel mogelijk partijen om ons heen te verzamelen die samen een consortium moeten gaan vormen om dat stadspark ook echt te maken. Mijn rol is enerzijds om door het woud van regels en instituties heen te kijken. Daarnaast leer ik de groep die daar zit om de omgeving niet als vijand maar als vriend te zien. Dus kijk waar de aanknopingspunten zitten en maak daar gebruik van. Soms verloopt de samenwerking wel chaotisch. Ik probeer er doorheen te komen met vriendschappelijkheid; mensen de ogen te openen door mijn ervaring en vanuit strategisch inzicht in wat er gaat gebeuren. Af en toe moet ik mijn eigen visie wel even onderdrukken. Ik stuur alleen op thema's en nauwelijks op het nemen van beslissingen. Het is een heel incrementeel besluitvormingsproces. Uiteindelijk ben ik adviseur en dat blijf ik ook.”

Infrastructuur. “Het doel is om met Landtong Nieuwe Meer een prachtige plek voor Amsterdam te ontwikkelen. Daarnaast willen wij laten zien dat een stadspark op een andere manier ingericht kan worden. Het kloppend hart van het park wordt straks gevormd door een community van nomaden, wetenschappers en makers, met tiny houses en een aantal mobiele structuren.” “Die groep gaat zich richten op lokale problemen, zoals dat het water vervuild is en gereinigd moet worden. We nodigen mensen van over de hele wereld uit die hier een maand of wat kunnen blijven, oplossingen kunnen bedenken en hun ideeën direct uitproberen. Bezoekers kunnen dan komen kijken naar wat de kunstenaars hier aan het maken zijn en er zijn constant dingen te doen. Centraal thema is het onderzoeken van nieuwe manieren van wonen en werken.”

“De kunstenaars die hier zitten staan achter de plannen. Wij hebben kunnen tegenhouden dat er een heel groot hotel komt in het gebied. Wat je wel ziet bij dit soort alternatieve projecten is dat zodra het professioneler wordt, mensen gaan steigeren. Er moeten notulen gemaakt worden, financiën moeten in de gaten gehouden worden, et cetera. Jeroen heeft een subsidie bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie weten binnen te halen. Daarmee hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd, waar veel publiek op af kwam.”

Tijdlijn. 1918: Bouw munitiedepot voor de Stelling van Amsterdam. 1962: Na de dekolonisering van Nieuw Guinea raakte het depot in verval. 1988: De voormalige munitiedepots worden gekraakt. 1991: De gekraakte depots worden gelegaliseerd na de oprichting van stichting Nieuw en Meer. 2005: Aanschaf jachthaven door Rochdale. 2016: Januari: Grontmij komt met voorontwerp voor een nieuw bestemmingplan voor het gebied om de bouw van een hotel-restaurant op deze plek mogelijk te maken. 2017: - Gemeenteraad van Amsterdam wijst het concept bestemmingsplan af dat hotelbouw op de kop van de Landtong mogelijk zou maken. Hotelbouw op deze plaats past niet in het overnachtingsbeleid. Het doorkruist de Hoofdgroenstructuur die hier aanwezig is en past niet in de ruimtelijke ontwikkeling van de Structuurvisie Amsterdam 2040. - Slotbijeenkomst Stadslab Landtong. - Oprichting Stichting Landtong Nieuwe Meer. - Plan van aanpak van het gebied. 2018: - Subsidie 2e Stadslab Landtong. - Toekomstvisie ‘Het Antropocene Bosch’ gepresenteerd." (bron: Hogeschool van Amsterdam HvA / Urban Technology, 20 januari 2020)

Verkeers(on)veiligheid
Persbericht bij documentaire '10 jaar verkeersonveiligheid Ringdijk Haarlemmermeer', maart 2017: "De bewoners van de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk in Badhoevedorp en buurtschap Nieuwe Meer hebben al jaren last van het verkeer op de ringdijk. De ringdijk is een 30km-zone, maar de verkeerssituatie is zeer onveilig. Er is zeer veel verkeer en snelheden boven de 100km per uur zijn geen uitzondering. Er gebeuren daarom veel ongelukken, er is veel overlast en veel mensen die kwetsbaar zijn in het verkeer mijden de ringdijk (vooral fietsers en kinderen). De gemeente Haarlemmermeer heeft sinds de herinrichting van de ringdijk in 2008 hierover veelvuldig en voortdurend klachten ontvangen van bezorgde bewoners, buurtverenigingen en dorpsraden. Ondanks al deze inzet en participatie, heeft de gemeente tot nu toe niets aan de situatie gedaan en verzaakt haar eerste plicht als overheid: het beschermen van haar burgers.

Een aantal bezorgde dijkbewoners kan het ontlopen van deze verantwoordelijk door de gemeente niet langer aanzien en hebben een documentaire gemaakt die laat zien hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid op de ringdijk en hoe de gemeente Haarlemmermeer zich al tien jaar een onverschillige houding aanmeet. En dit terwijl de voorgestelde oplossing relatief eenvoudig te realiseren is: 1. Chicanes weg. 2. Terug naar 50 km per uur in combinatie met strenge en doelgerichte handhaving. 3. Sluipverkeer verbieden. De behandeling van het ringdijkbeleid door het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlemmermeer vindt dit voorjaar plaats. Wij zijn net als u ook benieuwd wat het college en de raad beslist.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Martijn Akerboom, tel. 06- 44088668 / infonieuwemeerdijk@gmail.com. Zie ook de website met diverse berichten m.b.t. de verkeersonveiligheid in buurtschap Nieuwe Meer door de jaren heen. Dit persbericht is verstuurd naar: alle politieke partijen in de gemeente Haarlemmermeer, B&W Haarlemmermeer, ambtelijk betrokkenen gemeente Haarlemmermeer, dijkbewoners Nieuwemeerdijk en Akerdijk, alle dorpsraden en buurtverenigingen in de gemeente Haarlemmermeer, alle lokale media. De documentaire wordt daarnaast verspreid via internet en social media."

Bestemmingsplannen
- Bestemmingsplan van de buurtschap. - Bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o., betrekking hebbend op het onder de gemeente Amsterdam vallende gelijknamige meer plus de omringende oevers.

Chicane
"Na 28 jaar hebben wij, Coverband Chicane uit Nieuwe Meer, op 7 november 2021 besloten om te stoppen. De reden is de gezondheid van een van ons. Wij bedanken alle fans voor de mooie tijd. Hier kun je een video bekijken met een kleine compilatie van wat optredens, na de opnames van de eerste 20 jaar volgen nog wat foto's."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fiets- en voetveer
- Fiets- en voetveer Ome Piet, die jaarlijks van half april tot half oktober vaart tussen buurtschap Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos, is gebouwd in 2010 en in de vaart sinds april 2011. Het symbolische overzetbedrag van 50 cent is meer bedoeld om spelevaren te voorkomen dan te voorzien in de explotatiekosten. - Videoreportage eerste vaarseizoen fiets- en voetveer Ome Piet, gemaakt door Henny ten Bookum.

"Jaarverslag 2019 veerpont Ome Piet. In 2019 heeft de pont 54 dagen gevaren, waarvan 25 maal in het weekend. Het aantal overgezette gasten was dit jaar iets minder, omdat het weer ons in het weekend soms in de steek liet. Zaterdag 10 augsustus was het door de harde windkracht van 6-7 moeilijk aanmeren aan de boskant, met als gevolg dat we soms een doorstart moesten maken en opnieuw beginnen; best spannend voor de schippers en gasten. Sinterklaas varen is als ieder jaar een leuk gebeuren op de dijk; veel belangstelling van bewoners en zelfs aan de boszijde stonden mensen te zwaaien. Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, die dit ieder jaar weer mogelijk maken. In 2020 varen we alweer voor het 10e jaar, dan gaan we er een feestje van maken. De pont vaart van half april tot half oktober. Zaterdag van 12.00-18.00u en zon- en feestdagen van 11.00-19.00u. Buurman & Buurman; Erik en Martin." (bron: nieuwsbulletin Buurtvereniging Nieuwe Meer, februari 2020)

Meer
NW van de buurtschap ligt het meer Nieuwe Meer, dat op grondgebied van de gemeente Amsterdam ligt. "Het meer is tot ongeveer 40 meter uitgediept voor zandwinning. Later is er slib gestort. De maximum diepte bedraagt nu ongeveer 31 meter. Er vindt beroeps- en pleziervaart plaats, er zijn meedere jachthavens, er wordt koelwater gewonnen en er wordt spoelwater van ontzilting van zeezand geloosd. Het water staat in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer en maakt onderdeel uit van de boezem. De plas is voedselrijk, maar toch groeien er niet veel algen, door actieve verticale menging door een beluchtingsinstallatie. Dit is echter geen duurzame oplossing en daarom zijn we op zoek naar alternatieven. Verder is de inrichting van de oevers ook niet optimaal. Er groeien weinig waterplanten, en er is een visgemeenschap van blankvoorn-brasem.

Resultaten gebiedsproces Nieuwe Meer. Om een beeld te krijgen van de beleving van het meer bij externe partijen is gesproken met de gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw West, vereniging De Oeverlanden Blijven, Het Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam) en de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Alle partijen geven aan graag te willen samenwerken om gezamenlijk doelen te bereiken ten aanzien van de waterkwaliteitsverbetering en daaraan gerelateerde functies en gebruik.

De noordelijke oever van het meer was t/m 2014 in beheer bij het stadsdeel en is in 2015 overgegaan naar het Amsterdamse Bos. Een herinrichting van het gebied is dan mogelijk aan de orde, waarbij de bestaande beluchtingsinstallatie een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Het Amsterdamse Bos heeft in het Bosplan 2012-2016 (2011) de ambities vastgelegd. De Nieuwe Meer grenst aan een natuurzone (zuidzijde) waarmee het watersysteem ook een afgeleide natuurdoelstelling heeft. Als compensatie voor de aanleg van de Bosbaan zijn vooroevers aangelegd voor de zuidelijke oever van het meer, waarachter rietontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Dit zijn ook de plekken die door Rijnland zijn aangemerkt voor ontwikkeling van oevervegetatie. Hier zou mogelijk voor gebaggerd moeten worden.

Stadsdeel Nieuwe West geeft als belangrijk onderwerp de verbetering van de waterrecreatie aan. Hierbij speelt de verbinding van het meer met het centrum van Amsterdam een belangrijke rol. Het water is helder en vormt geen belemmering voor de recreatie. Als mogelijke maatregel om de toestroom van nutriënten te beperken worden in het veen rondom de Sloterplas drains voor het afvangen van regenwater aangelegd. Mogelijk is dit ook een maatregel voor de Nieuwe Meer.

De Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) geeft aan geen klachten te ontvangen over de Nieuwe Meer. Het is een meer met diverse vissoorten en niet aangewezen voor een specifieke soort. Er wordt een verschuiving van snoekbaars naar snoek geconstateerd. Het water wordt dus helderder. De AHV voert of is betrokken bij verschillende projecten om vissen uit te zetten of te introduceren. Hieruit volgt onder andere dat de schutsluis in de Schinkel een barrière is en visvriendelijk gemaakt zou moeten worden. Door de beluchting wordt stratificatie beperkt, waardoor meer waterbodem oppervlak beschikbaar is voor vis. Het meer is geschikt als paaigebied, maar er moeten meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Door de vormgeving (eventueel met vooroeververdediging) zijn deze echter niet geschikt voor visplaatsen. De AHV wenst dan ook op deze locaties speciaal ingerichte visplekken.

Vereniging De Oeverlanden Blijven, actief op de noordoever, constateert een toename aan ondergedoken waterplanten, een gunstig teken. Daarnaast worden er veel driehoeksmosselen geconstateerd op substraten aan de oevers (bestorting). Dit wordt positief gevonden. Wel is de wens om de bestaande bestorting van de oevers aan te pakken en er een meer natuurlijke variant te creëren. Het jaagpad aan de noordoever is een historische oever. Dit is een goede optie om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Als het beheer van oevers vanaf 2015 in één hand ligt (Amsterdamse Bos) kan voor de hele Nieuwe Meer een afgewogen plan worden gemaakt voor verbetering van de oevers.

In samenwerking met Arcadis heeft Rijnland onderzoek gedaan waarin maatregelen zijn onderzocht en getoetst op effectiviteit (wat draagt de maatregel bij aan waterkwaliteit, ecologie en de KRW doelen) en uitvoerbaarheid (technisch uitvoerbaar, kosten, draagvlak). Specifieke aandacht in het onderzoek ging uit naar maatregelen die een dusdanige waterkwaliteit opleveren, dat de luchtmenginstallatie kan worden uitgezet zonder dat dit overlast van blauwalgen oplevert. Conclusies van het onderzoek zijn dat ook na mogelijke maatregelen de luchtmenginstallatie nodig is om de algenbloei tegen te gaan. Nader onderzoek is nodig om te beoordelen of alternatieven haalbaar zijn. In 2014 is een onderzoek gestart naar het effect van driehoeksmosselen op de waterkwaliteit. Deze resultaten kunnen mogelijk worden toegepast op de Nieuwe Meer en bijdragen aan het opstellen van effectieve maatregelen." (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 2015)

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site over buurtschap Nieuwe Meer, opgezet en onderhouden door inwoner Erik Hoogenboom.

- Op dit platform kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in en rondom Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Je vindt er onder meer een dorpsagenda, een rubriek 'vraag en aanbod', en een overzicht van organisaties en projecten.

- Nieuws: - Nieuws uit de buurtschap op Facebook, onderhouden door inwoner Erik Hoogenboom. Enkele malen per jaar brengt hij ook een Nieuwsbrief m.b.t. de buurtschap uit. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers) en kun je je er, bovenaan die pagina, ook op abonneren. Van 1974 tot 2019 was er in de buurtschap Buurtkrant 't Dijkertje.

- Belangenorganisatie: - Buurtvereniging Nieuwe Meer zet zich in voor de belangen van de buurtschap en haar inwoners en organiseert en faciliteert daarnaast door het jaar heen allerlei sociale activiteiten voor en door buurtbewoners.

- Buurthuis: - Buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is gevestigd in de voormalige Hervormde kerk Rehoboth. Het is het thuishonk van Buurtvereniging Nieuwe Meer en er vinden diverse activiteiten plaats zoals Bridge, Bingo-/Kienavonden en Buurtoverleggen.

De buurtvereniging schrijft in haar nieuwsbulletin editie april 2021 het volgende over dit pand: "Op 17 maart 2021 hebben wij een schrijven gehad van de gemeente waarin wij worden gefeliciteerd omdat we eigenaar zijn van een bijzonder pand langs de Ringvaart: ons buurthuis Rehoboth. In 1921 was door de gemeente een vergunning verleend voor de bouw van een zondagsschool en in 1928 voor een verenigingslokaal. Het pand werd toen mogelijk in gebruik genomen door de Nederlands Hervormde kerk, die tot 1973 in het pand was gevestigd. Daarna is het pand in gebruik genomen als buurthuis voor onze buurtschap.

De gemeente heeft op 16 maart 2021 besloten om voor Rehoboth een aanwijzingsprocedure te starten waarbij het pand tot gemeentelijk monument zou kunnen worden verklaard. Zij vinden het een zeer zeldzaam voorbeeld van een kerkgebouw aan de Ringdijk uit het begin van de 20e eeuw, dat een belangrijke bijdrage levert aan het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van de Ringdijk en Ringvaart. Naar de gemeente toe hebben wij te kennen gegeven dat wij blij zijn dat zij ons buurthuis zo bijzonder vinden. Maar ook dat wij bang zijn dat dit extra vrijwilligerswerk en extra kosten met zich meebrengt, die eigenlijk niet door de buurtvereniging op te brengen zijn. En dat wij het daarom niet erg zouden vinden als de gemeente hierover negatief besluit."

- Sport: - Golfbaan The International is een initiatief van Marcel Welling, die met grondeigenaar Schiphol Real Estate een 75-jarig erfpachtcontract afsloot. The International is aangelegd op een voormalige zandwinningsput. De 18-holesbaan is ontworpen door de Welshe golfer Ian Woosnam in samenwerking met de firma's Mastergolf en BurgGolf. De bunkers zijn gevuld met een mengsel van zand en gemalen marmer om het witter te maken. De waterpartijen hebben natuurvriendelijke oevers. Er zijn twee naast elkaar liggende eilandgreens. Het clubhuis uit 2013 is ontworpen door Francien Houben van Mecanoo en ingericht door Piet Boon. De baan ligt ten zuidwesten van Amsterdam, op een terrein van 77 hectare ten oosten van de kruising van de A4 en A9. Er is ook een natte en droge ecologische verbindingszone van ongeveer 25 hectare langs de noord- en oostkant van de baan. Achter die zone liggen het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos.

"Big City, Bright Lights. Het gewaagde concept om met The International in Nieuwe Meer een zeer uitdagende, beeldschone en zeer goed onderhouden golfbaan aan te leggen in een grootstedelijke omgeving is -al zeggen we het zelf- meer dan geslaagd. Het pure karakter van de zeer geonduleerde baan, de aangenaam moderne uitstraling van het clubhuis en het absolute topniveau van de horeca en high-end-service maken een dagje op The International tot een ongekende belevenis. Een belevenis die we overigens wel exclusief houden voor leden van The International en hun gasten. The International is een unieke club in Nederland. Het onderscheidende karakter van The International zit hem vooral in de eigentijdsheid van de baan, het clubhuis en de leden. The International is op geen enkele manier te vergelijken met een traditionele golfvereniging. De sfeer op de baan en binnen de club zijn ontspannen en open, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid en wars van oude tradities en tuttigheid. Ook qua kwaliteit staat The International op eenzame hoogte. Baan, clubhuis, horeca en service zijn van het hoogst denkbare niveau, en de leden en hun gasten weten dat te waarderen. Een dagje op The International staat dan ook volledig in het teken van genieten, en het team van The International doet er alles aan om dat te waarborgen.

De door topgolfer Ian Woosnam in combinatie met Mastergolf ontworpen baan is misschien wel de mooiste van Nederland. Het design van de baan maakt optimaal gebruik van het zeer geaccidenteerde terrein - met hoogteverschillen tot wel 14 meter- kent uitdagende waterpartijen en biedt ook de niet-golfer vanaf het grote terras van het clubhuis een onvoorstelbaar mooi uitzicht. De holes zijn zeer verschillend, zowel qua lay-out als qua uitdaging. Van een extreem lange hole zonder bunkers tot een zeer korte hole met maar liefst acht bunkers voor de green en van smalle rechte holes met aflopende fairways tot listige doglegs met soms zelfs blinde slagen. De greens zijn groot, snel en zeer geonduleerd, en zo ontworpen dat er een groot aantal spannende pin-posities mogelijk zijn. Daarnaast worden de greens afwisselend beschermd door waterpartijen, strategisch aangelegde bunkers en serieuze hoogteverschillen. Of een combinatie hiervan. Tussen de holes bevindt zich een natuurlijk heuvellandschap, waardoor je vrijwel overal in de baan het aangename gevoel hebt alleen op je eigen fairway te spelen. Dat plezierige gevoel wordt versterkt door de schoonheid van veel gebruikte materialen, zoals de prachtige Portugese natuurstenen van de paden, de beschoeiing en de aanduiding van de holes. Ook het clubhuis van The International in Nieuwe Meer is grotendeels opgetrokken uit deze schitterende stenen, waardoor alles op en rond de baan een fraai en harmonieus geheel wordt."

- Veiligheid: - "Om als inwoners elkaar te kunnen informeren en/of waarschuwen voor vreemde zaken in en rond onze buurt, hebben wij Buurt Whatsapp groep Nieuwe Meer opgezet. Wij kunnen elkaar dan via een Whatsapp berichtje informeren over vreemde en/of verdachte zaken. Dus als je iets vreemds ziet, stuur een WhatsAppje om aandacht hiervoor te vragen of je buren hiervoor te waarschuwen. Misbruik de groep niet, dus niet voor andere zaken gebruiken, anders zijn wij genoodzaakt je te verwijderen. De WhatsApp groep heeft nog geen koppeling met de politie, dus vergeet bij spoed niet tevens 112 te bellen! De groep uitsluitend gebruiken ter informatie en geen discussies gaan voeren. Voor 'leuke, informatieve, sociale en minder belangrijke zaken' kun je gebruik maken van NextDoor.nl. Wil je opgenomen worden in deze WhatsApp groep, dan moet je je mobiele nummer en je huisnummer e-mailen. Uiteraard is het van belang dat je mobiele telefoon deze functie heeft. Wij hebben ook het idee om een vergelijkbare groep op te zetten voor diegenen die een AED kunnen bedienen, zodat indien nodig iedereen z.s.m. kan worden geïnformeerd en/of ter plaatse kan gaan met de AED vanaf ons Buurthuis Rehoboth."

- 'Water-energie': - De Koude Centrale Nieuwe Meer (op grondgebied van Amsterdam) is een recent ontwikkelde energiecentrale, die het koele water op 30 meter diepte uit het gelijknamige meer haalt, en doorstuurt naar de kantoorkolossen op de Amsterdamse Zuidas, om die te koelen. In die gebouwen komt door alle computerapparatuur namelijk veel warmte vrij, vandaar dat daar ook veel koeling nodig is. Het water gaat na gebruik ca. 10 graden warmer dan het voorheen was - van 6 naar 16 graden - weer terug het meer in. De invloed van dat warmere water op het meer is verwaarloosbaar, dus het proces kan zich eindeloos herhalen. Meer informatie over 'water-energie' op de site van de EWA, de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water.

Reacties

(2)

Mooie informatieve pagina. Kent u misschien ook Veerpont "Ome Piet" Dit betreft een Fiets- / Voetveerpont die het Amsterdamse Bos bereikbaar maakt voor Nieuwe Meer en Badhoevedorp e.o.. Voor meer informatie Historie en vaartijden, zie http://nieuwemeer.info/veerpont/index.html
Bij voorbaat dank Erik Hoogenboom

- Dank voor uw compliment! Ik heb de pagina nog iets informatiever gemaakt door ook het Landtong-gebeuren en de golfbaan te beschrijven.
- Ik complimenteer u met uw informatieve site over de buurtschap en voor uw inzet voor de buurtschap in brede zin.
- Jazeker ken ik die veerpont, die heb ik hierboven al uitvoerig beschreven en gelinkt onder het kopje Landschap etc.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen