Nieuwe Krim

Plaats
Buurtschap
Coevorden
Drenthe

Nieuwe Krim

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Krim is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden.

- De buurtschap Nieuwe Krim valt, ook voor de postadressen, onder de stad Coevorden. Het dichtstbijzijnde dorp in de oude gemeente Coevorden is Steenwijksmoer, dus eigenlijk zou het daaronder moeten vallen, maar ook Steenwijksmoer ligt voor de postadressen 'in' Coevorden.

- De inwoners van Nieuwe Krim werken op veel gebieden - bijvoorbeeld betreffende het verenigingsleven e.a. voorzieningen - samen met die van buurdorp Dalerpeel. Ze worden dan ook wel als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Neie Krim. Een inwoner van deze buurtschap is een Krimmenees.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Coevorden en Steenwijksmoer, Z van Dalerpeel, NO van De Krim, rond de kruising van de wegen Nieuwe Krim en Nieuwe Dijk, en grenst in het Z aan de provincie Overijssel (kern De Krim).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Nieuwe Krim heeft ca. 65 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Nieuwe Krim is begin 20e eeuw onstaan door de vervening. In 1923 krijgt de plaats een eigen lagere school. Wanneer de Hervormde kerk hier is gebouwd is ons niet bekend. Deze kerk is inmiddels buiten gebruik. De buurtschap heeft geen eigen voorzieningen meer en werkt daarom veel samen met de buurdorpen Dalerpeel en Steenwijksmoer.

- In 1926 is in Nieuwe Krim een muntschat gevonden: 100 Romeinse denarii.

- Herinneringen van Jenny Spaargaren-Veldmeijer aan haar jeugd in Nieuwe Krim.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een leuke geste van de inwoners is dat zij een bord 'De nieuwste Nieuwe Krimmer' hebben gemaakt, dat in de tuin wordt geplaatst bij nieuwe inwoners en als er een kind in het dorp wordt geboren, om zo beide soorten nieuwelingen welkom te heten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voormalige Hervormde kerk.

- Het pand op nr. 23 is het laatste overgebleven nog in oorspronkelijke staat verkerende arbeidershuisje. Als gevolg van de mechanisatie in de landbouw, verloren nogal wat arbeiders in het dorp hun werk en verlieten het dorp. Telkens als er weer een arbeiderswoning vrij kwam, werd deze onbewoonbaar verklaard en gesloopt. De enige andere arbeiderswoning uit de begintijd is verbouwd tot moderne woning, vandaar dat alleen die op nr. 23 nog over is.

- Beschrijving van de geschiedenis van de woonboerderij op nr. 34.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Nieuwe Krim.

- Sport: - Voetbalvereniging N.K.V.V. is opgericht in 1948 en is er voor het dorp Dalerpeel en de buurtschap Nieuwe Krim.

Reactie toevoegen