Nieuwe Krim

Plaats
Buurtschap
Coevorden
Drenthe

Nieuwe Krim

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Krim is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden.

- De buurtschap Nieuwe Krim valt voor de postadressen onder de stad Coevorden. Het dichtstbijzijnde dorp in de oude gemeente Coevorden is echter Steenwijksmoer, dus eigenlijk zou het daaronder moeten vallen, maar ook Steenwijksmoer ligt voor de postadressen 'in' Coevorden. De buurtschap Nieuwe Krim heeft geen eigen voorzieningen meer en werkt daarom op veel gebieden - o.a. betreffende het verenigingsleven - samen met buurdorp Dalerpeel. In de praktijk kan het dus als buurtschap van dat dorp worden beschouwd (alleen kon het daar voor de postadressen voor de herindelingen van 1998 niet onder vallen, omdat dat dorp onder een andere gemeente - Dalen - viel).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Neie Krim. Een inwoner van deze buurtschap is een Krimmenees.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Coevorden en Steenwijksmoer, Z van Dalerpeel, NO van De Krim, rond de kruising van de wegen Nieuwe Krim en Nieuwe Dijk, en grenst in het Z aan de provincie Overijssel (kern De Krim).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Nieuwe Krim heeft ca. 65 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Nieuwe Krim is begin 20e eeuw onstaan door de vervening. In 1923 krijgt de plaats een eigen lagere school. Wanneer de Hervormde kerk hier is gebouwd, het adres en sinds wanneer hij niet meer in functie is, is ons niet bekend. Hetzelfde geldt voor de Gereformeerde kerk die hier kennelijk ook is geweest.

- In 1926 is in Nieuwe Krim een muntschat gevonden: 100 Romeinse denarii.

- Herinneringen van Jenny Spaargaren-Veldmeijer aan haar jeugd in Nieuwe Krim.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Nieuwe Krim is verschenen in 2017.

- Een leuke geste van de inwoners is dat zij een bord 'De nieuwste Nieuwe Krimmer' hebben gemaakt, dat in de tuin wordt geplaatst bij nieuwe inwoners en als er een kind in het dorp wordt geboren, om zo beide soorten nieuwelingen welkom te heten.

- In 2014 is het asfalt van de weg tussen Nieuwe Krim en Dalerpeel vernieuwd en zijn er aan beide zijden graskeien gelegd. Dit bevordert de verkeersveiligheid en het aanzien van straat en bermen. Het onderwerp stond al meerdere malen op de agenda tijdens de dorpsschouw van gemeente en Plaatselijk Belang (PB). PB is dan ook zeer content met het eindresultaat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voormalige Hervormde kerk.

- Voormalige Gereformeerde kerk.

- Het pand op nr. 23 is het laatste overgebleven nog in oorspronkelijke staat verkerende arbeidershuisje in de buurtschap. Als gevolg van de mechanisatie in de landbouw verloren veel arbeiders hun werk en verlieten daarom de buurtschap. Telkens als er weer een arbeiderswoning vrij kwam, werd deze onbewoonbaar verklaard en gesloopt. De enige andere arbeiderswoning uit de begintijd is verbouwd tot moderne woning, vandaar dat alleen die op nr. 23 nog over is.

- Beschrijving van de geschiedenis van de woonboerderij op nr. 34.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Plaatselijk Belang (PB) Nieuwe Krim behartigt de belangen van de buurtschap en haar inwoners. PB stimuleert de zogeheten noaberhulp, waar iedereen op elkaar let en elkaar helpt waar nodig. Het is hierin zaak dat bewoners elkaar kennen of elkaar leren kennen. Daarom heet PB alle nieuwe bewoners persoonlijk welkom. En stimuleert zij iedereen tot deelname aan gezamelijke activiteten. PB wil er ook aan bijdragen dat men met plezier in een prettige woonomgeving woont. Daarom organiseert zij jaarlijks een feestavond en door het jaar heen diverse activiteiten voor jong en ouder. PB stelt iedereen in staat om hier aan deel te nemen. Samenwerking met andere dorpen (vooral met Dalerpeel) vindt hier vaak plaats. Denk hierbij aan NKVV, de activiteiten/feestweek van het AGO en de ijsbaan."

- Sport: - Voetbalvereniging N.K.V.V. is opgericht in 1948 en is er voor het dorp Dalerpeel en de buurtschap Nieuwe Krim.

- Vrouwen: - "Vrouwen van Dalerpeel/Nieuwe Krim is een gezellige groep van vrouwen, die elke laatste woensdag van de maand bij elkaar komen om te genieten van allerlei verschillende onderwerpen. Zo hebben we voor dit jaar sprekers over bijv. Bijen en planten, Feesten en gebruiken in Drenthe, Natuurreizen in India, Zorgboerderij de Eregast, Natuurreizen Afrika, Reisjes, en oganiseren we een Fietstocht."

Reactie toevoegen