Nieuw-Weerdinge

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Nieuw-Weerdinge

Terug naar boven

Status

Nieuw-Weerdinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Nei-Weerdinge, Weerdingermond, Weerigermond. Een inwoner van dit dorp is een Weerdingermondjer.

Oudere vermeldingen
1899 Weerdingermarke, 1899 Nieuw Weerdinge.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Wardo met als betekenis 'bij de lieden van Wardo', met nieuw ter onderscheiding van Weerdinge.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Weerdinge ligt NO van Emmen en grenst in het NO aan de provincie Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw-Weerdinge heeft ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nieuw-Weerdinge is een jonge veenkolonie (1872) in het Weerdinger Veen, aan het Weerdingerkanaal.

- Site met artikelen over de geschiedenis van Nieuw-Weerdinge. - Nog een artikel over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De zogenoemde 'oude bouw' in Nieuw-Weerdinge wacht een flinke reconstructie. In de naoorlogse woonbuurt tussen het Gedempte Achterdiep en het Eerste Kruisdiep Westzijde gaat Woningstichting Lefier tussen de 30 en 53 woningen slopen. Daarvoor in de plaats komen 12 nieuwe huurhuizen terug. Ook worden tientallen woningen grondig gerenoveerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Weerdinge heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde de villa op Weerdingerkanaal NZ 208, de dwarsboerderij uit 1919 op nr. 212, de villaboerderij uit ca. 1910 op Weerdingerkanaal ZZ 68, en de Hervormde kerk Het Anker uit 1911 op nr. 143.

- Standbeeld De Veenarbeider aan het Dr. Beertaplein.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- SKW Nieuw-Weerdinge organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder.

- De jaarlijkse Tieks Tweewielers Slenerveldtocht voor ATB'ers (op een zondag in november, in 2020 voor de 29e keer), georganiseerd door FTC Toerlust, trekt ca. 800 deelnemers.

- "Toneelvereniging NiWeTo is officieel opgericht in 1991. Maar de wortels van de vereniging liggen nog wat verder terug. Het is omstreeks 1970 begonnen als een toneelgroepje van ouders van leerlingen van O.L.S. 2 onder leiding van meester Trentelman. Na enkele jaren zijn er meerdere scholen bijgevoegd onder de naam “volksonderwijs”. Omstreeks 1980 is een aantal spelers onder leiding van Gerlof Posthuma verder gegaan voor Buurt- en Huurdersvereniging Nieuw-Weerdinge. Toen in 1991 het verzoek kwam om meerdere avonden te spelen is besloten een zelfstandige vereniging te worden." NiWeTo brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge (Raiffeisenstraat 15) grenst aan het sportpark van voetbalvereniging Titan en aan sporthal De Mondenhal. Een centrale plek in het dorp omgeven door vele bosschages. Het zwembad wordt, afgezien van de badmeester, geheel gerund door vrijwilligers. Denk daarbij aan extra toezicht, schoonmaak en kioskbezetting.

- "Aan de oostkant van Nieuw-Weerdinge ligt recreatiepark De Wenke. De Wenke is vele hectaren groot. In het park zijn een dierenparkje, een grote en kleine visvijver en veel groen ondergebracht. Aan de rand van het park ligt de begraafplaats. Op 14 mei 2007 is dierenweide De Wenke officieel door burgemeester Bijl heropend. Sponsoren, gemeente en veel vrijwilligers hebben zich ingezet om het park weer tiptop in orde te maken. In en rondom het parkje kun je weer genieten van eenden, herten, duiven, kippen, wallabies, geiten en konijnen. De molen is geschonken door Buurtvereniging Het Kwartstreekje. Deze heeft een mooie plaats in het park gekregen en doet tevens dienst als schuilplek voor de dieren. De Wenke heeft het predicaat “Kern met Pit” gekregen, een prijs die beschikbaar wordt gesteld door de Koninklijke Heidemaatschappij voor projecten die grotendeels door vrijwilligers zijn bewerkstelligd. Nieuw-Weerdinge kan hier trots op zijn.

Het is wel nodig om De Wenke draaiende te houden. Het park is afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Van beide kunnen we nog wel meer gebruiken, want om een park als De Wenke in leven te houden moet daar met elkaar aan gewerkt worden. Een verzoek aan mensen die met hun honden langs het dierenparkje lopen: hou rekening met de dieren die in het park. Veel dieren zijn bang zijn voor honden en de mogelijkheid bestaat dat zij zich door hun vluchtgedrag verwonden. Dus houd met uw honden enige afstand tot de omheining."

- "Tussen de Vledders en de Valtherdijk in Nieuw-Weerdinge is een nieuw natuurgebied aangelegd. Het gebied is aangelegd rond het Valtherdiep, dat in de jaren zestig van de 20e eeuw is gedempt. Het diep is opnieuw uitgegraven en volgt grotendeels het oude tracé. Er zijn wandelpaden aangelegd en hier en daar staan bankjes. Ook zijn er twee heuveltjes aangelegd waar vanaf je de loop van het Valtherdiep kunt bekijken. Het geheel vervult een functie als verbindingszone voor flora en fauna tussen de Drentse Hondsrug en het aangrenzende Groningse Westerwolde. De struinpaden zijn aangelegd in opdracht van de deelgebiedcommissie deelgebied Emmen, als onderdeel van de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Vanaf het Vledderdiep kun je het gebied inlopen via een nieuw aangelegd wandelpad en vanaf de Vledders is het gebied te bereiken via een hek ongeveer ter hoogte van het bos achter de Pompoenerie. Ook vanaf de Valtherdijk kun je het wandel-/natuurgebied bereiken. Het gebied is voor iedereen die een wandeling wil maken in een natuurlijke omgeving toegankelijk. Het is er zo natuurlijk aangelegd, dus zonder verharding, dat er wel eens laarzen bij nodig zijn. Dus mocht je eens zin hebben in een rustige wandeling in een natuurlijke omgeving, dan kun je hier je hart ophalen en genieten van een stukje historie van onze streek. Wij hopen dat vele inwoners van Nieuw-Weerdinge en omgeving en toeristen veel plezier zullen beleven aan dit stukje aangelegde natuur."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw-Weerdinge, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Nieuw-Weerdinge op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Weerdinge.

- Nieuws: - De tweewekelijkse dorpskrant van Nieuw-Weerdinge, De Streekbode, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.

- MFC: - Multifunctioneel centrum MFC De Badde is gerealiseerd in 1994. De doelstelling van de stichting is het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw dat ruimte biedt aan verenigingen, stichtingen en instellingen in het dorp Nieuw-Weerdinge en omgeving. In 2016 heeft er een ingrijpende verbouwing plaats gevonden, waardoor het gebouw een zeer moderne uitstraling heeft gekregen. - Nieuws van MFC De Badde op Facebook.

- Onderwijs: - "Elk kind is uniek. Openbare Basisschool 't Koppel in Nieuw-Weerdinge wil kinderen volop de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen tot wie ze kunnen worden. We willen daarvoor een voorspelbare, voorbereide omgeving scheppen, waarbinnen dat leren op allerlei manieren plaats kan vinden en waarbinnen we de kinderen willen ‘raken'. In deze adaptieve leeromgeving verandert onze rol als volwassene steeds meer. We zijn niet meer de belangrijkste leerbron voor het kind. De klassieke didactische driehoek ‘leerkracht - methode - leerling', waarin alle leerlingen op hetzelfde moment met de zelfde leerstof bezig zijn, bestaat al niet meer. Elke basisschool heeft de opdracht om steeds meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen: 'verschillen mogen er zijn'. In dit adaptieve proces willen we ons de komende jaren verder ontwikkelen, door de autonomie van de kinderen steeds meer te vergroten.

Concreet betekent dit dat ze steeds meer de gelegenheid krijgen om op hun eigen manier te leren, met verschillend materiaal en vooral vanuit verschillende leerbronnen: leerkrachten, klasgenoten, methodes, internet, computerprogramma's, concrete materialen en ervaringen buiten de school. Op deze wijze worden we als leerkracht veel meer begeleider, coach, mentor voor het kind. We denken in deze visie op leren, de kinderen beter te kunnen ‘raken', door een steeds meer thematische, projectmatige aanbieding van de kerndoelen. We noemen deze integrale, adaptieve aanpak van ons onderwijs de eerste pijler van het strategisch beleid voor de komende jaren. Als belangrijke tweede pijler noemen we de extra inspanningen om binnen het taal-/leesonderwijs het technisch en begrijpend leesniveau van de kinderen omhoog te krikken. Want technisch en begrijpend lezen zijn de belangrijkste voorwaarden om je in de digitale informatiewereld staande te houden. Door de ouders bij deze twee schoolontwikkelingen nadrukkelijk te betrekken, zijn zij de derde pijler van ons strategisch beleid voor de komende jaren: het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij dit adaptieve proces."

- Sport: - Voetbalverenigingen Titan (zondag) en NWVV (zaterdag) spelen in Nieuw-Weerdinge op hetzelfde sportpark. Beide verenigingen hebben daar elk hun eigen kantine. De jeugdafdelingen zijn vele jaren geleden al samengegaan. In 2018 is een commissie van start gegaan die gaat onderzoeken hoe het voetbal in de komende jaren het beste kan worden vormgegeven. De commissie bestaat uit negen mensen: drie leden van Titan, drie leden van NWVV en drie dorpsbewoners die geen binding hebben met een van beide clubs. Beide clubs zijn momenteel vitaal en er is geen sprake van een acuut probleem. Maar gezien bepaalde trends is het wel verstandig om nu vooruit te kijken op welke manier het voetbal in de toekomst in Nieuw-Weerdinge het best georganiseerd kan worden. Overal in het land kampen clubs met een tekort aan kader en andere vrijwilligers. Bij voetbalclubs die de jeugdafdelingen hebben gebundeld, zie je dat veel jeugdspelers de overstap naar de senioren lastig vinden. Dan moeten ze opeens een keus maken tussen een van de beide moederverenigingen. Het kan zijn dat hierdoor teams uit elkaar vallen.

In 2012 betoogde de Emmer wethouder Bouke Arends reeds dat voetbalverenigingen in de gemeente Emmen zich veel nadrukkelijker moeten bezinnen op hun toekomst. "Door demografische ontwikkelingen krijgen veel clubs te maken met een daling van het aantal jeugdleden. Als die verenigingen verstandig zijn, anticiperen zij daar op", aldus Arends destijds in Dagblad van het Noorden. Hij wees daarbij nadrukkelijk op de mogelijkheid van een fusie: "Zo creëer je een grotere club, met meer kansen op een goede toekomst."

- Fietstoerclub FTC Toerlust is opgericht in 1982. Op iedere maandag- en woensdagavond en zaterdagmiddag en zondagochtend wordt er in Nieuw-Weerdinge getraind. Tijdens de wintermaanden gaat er iedere zaterdagmiddag en zondagmorgen een groep op de ATB om een route van ongeveer 40 kilometer te fietsen. In overleg wordt er ook aan tochten meegedaan.

- De in 1960 opgerichte Gymvereniging Amicitia in Nieuw-Weerdinge biedt o.a. gym voor kinderen vanaf 3 jaar en groep 1/2. "Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf": "kijk eens wat ik kan" of "ik kan al huppelen". Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals: springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen. Gym voor kinderen vanaf groep 3 t/m voortgezet onderwijs: Iedereen heeft op straat wel eens over een paaltje gesprongen of op een stoeprandje gebalanceerd. Maar op de gymnastiekclub merk je pas hoe heerlijk het is om echt te kunnen zweven over een groot springtoestel en hoeveel gemakkelijker dat gaat met een goede aanloop en de juiste aanwijzingen. Elke week gaan we na de warming-up oefenen op allerlei gymtoestellen en eindigen we de les met een spel."

- "Begin 1985 opperde Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge het idee om een sporthal van de grond te krijgen. De toenmalige gymzaal was namelijk veel te klein om balsporten te spelen. Al snel werd een commissie gevormd die de haalbaarheid toetste onder de bevolking en vervolgens contact zocht met de gemeente Emmen. De gemeente was er in principe voor, maar stelde hoge eisen. Er moest binnen een krap budget een sporthal gebouwd worden die aan alle eisen moest voldoen. Daarnaast moest de provincie fl.100.000,- (ca. 45.000 euro) bijdragen en de inwoners moesten ook fl.100.000,- op tafel zien te krijgen.

Om die ton bijeen te krijgen startte in januari 1987 het tonnetjesproject. Op veel plaatsen in het dorp stonden kleine tonnetjes waar men geld in kon doen, en er werden veel acties ondernomen, zoals sponsorlopen, veilingen e.d. Wielervereniging Toerlust organiseerde zelfs een sponsortocht vanuit het Italiaanse Verona naar Nieuw-Weerdinge. Een afstand van ruim 1400 km, die in zes dagen werd volbracht. Uiteindelijk schonk de gemeente Emmen het resterende bedrag en kon de bouw begin 1989 beginnen. Na heel veel werk door zeer veel vrijwilligers is de Mondenhal op 11-11-1989 geopend. De Mondenhal is nog altijd in zeer goed onderhouden staat dankzij het goede werk van vele beheerders, schoonmakers en vrijwilligers voor hand- en spandiensten. De Mondenhal is het gehele jaar geopend behalve tijdens de zomervakantie en officiële feestdagen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Weerdinge alg.

Reacties

(2)

Ik zag dat u bij het overzicht van de graven van Nieuw Weerdinge mijn vaders geboortedag en sterfdag niet hebt.
Hendrik Kroeze geboren 23 -10- 1918 en gestorven 9-9-2013

Die begraafplaatsensite is niet van ons, wij linken er alleen maar naar en kunnen daar dus ook niet in muteren. Die site heet Graftombe.nl. U moet hen dus mailen om uw aanvulling door te geven, dan zullen zij het verwerken. Dat kunt u doen in hun contactscherm: https://www.graftombe.nl/site/contact.

Reactie toevoegen