Nieuw-Vennep

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Nieuw-Vennep

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Vennep is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Nieuw-Vennep valt ook de buurtschap 't Kabel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Venneperdorp, 1874 Nieuw Vennep.

Naamsverklaring
Vernoemd naar het verdronken middeleeuwse ambacht Vennep ten oosten van Hillegom. 918-948 kopie 11e eeuw in Uennepan, 1327 die Venp, 1331 op die Venip, 1339 "onse dorp ende ambocht van Hillighem mit Venppe, datter toe hoert", 1581 't Eyland van de Vennep, genaemd Bensdorp, 1843 de Vennip. De naam is een afleiding met het plaatsaanduidende -n- suffix of een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van de waternaam Vennep (918-948 kopie 11e eeuw in flumine Fennepa, 1317 Vennep) met als betekenis 'nederzetting aan de Vennep'. De waternaam is mogelijk gevormd uit fenne 'weide' of 'veen' en het wateraanduidende apa* 'rivier, stroom'. Het gebied van Vennep is grotendeels verdronken in het Haarlemmermeer.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Vennep ligt ZW van Hoofddorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw-Vennep heeft ca. 12.000 huizen met ca. 30.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Nieuw-Vennep ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers omdat er scholen liggen op de routes in het dorp die gebruikt worden door landbouwverkeer. LTO Noord afdeling Haarlemmermeer wil graag dat landbouwverkeer buiten de bebouwde kom over ontsluitingswegen mag rijden. Ze hoeven dan minder lange afstanden af te leggen en niet meer door de dorpskern te rijden. Zo wordt de verkeersveiligheid in het dorp vergroot. Daarom doet de gemeente gedurende het jaar 2019 een verkeersproef. Tijdens die periode mag landbouwverkeer - alleen buiten de ochtend- en avondspits - via de Noordelijke Randweg om het dorp heen rijden. Na afloop van de proef wordt besloten of de wegen permanent door landbouwvoertuigen gebruikt mogen worden. Als tijdens de proef blijkt dat er teveel gevaarlijke situaties ontstaan of dat het verkeer niet meer goed doorstroomt dan wordt de proef afgebroken. Het monitoren van de proef wordt gedaan door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in het voorjaar en het najaar wanneer het landbouwverkeer op zijn drukst is. De gemeente heeft vooraf een lijst met criteria gemaakt waarmee kan worden bepaald wanneer de proef is geslaagd of niet. Het monitoren gebeurt in overleg met LTO Noord. (bron: gemeente Haarlemmermeer, 24-12-2018)

- Ten westen van Nieuw-Vennep, in 'Buiten-Vennep', zouden 'slechts' 750 woningen moeten worden gebouwd. Dat stelt de WePa (Westflank/Park21), een werkgroep van de Vennepse dorpsraad en de wijkraad Getsewoud. De voorlopige plannen gaan uit van de bouw van 2.750 nieuwe woningen ten westen van de IJweg en de aanleg van het Beinsdorpermeer bij Beinsdorp. De werkgroep vindt dat de komst van bijna 3.000 woningen te veel 'impact' heeft op de leefomgeving. De dorps- en wijkraad vrezen onder meer voor de sociale cohesie in Nieuw-Vennep en waarschuwen voor een 'Bijlmer aan de rand van ons dorp'. Ook benadrukt de WePa dat in Buiten-Vennep voldoende voorzieningen moeten komen. De intentie is kennelijk (getuige de link) om in dit gebied ook 160 ha 'nieuwe natuur' te realiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Vennep heeft 2 rijksmonumenten, zijnde boerderij Kleine Vennep uit ca. 1928 op Hoofdweg 1041, en boerderij Margaretha's Hoeve uit 1862 op Hoofdweg 1327.

- Witte Kerk (voorheen Hervormd) van de Protestantse Gemeente Nieuw-Vennep - Burgerveen.

- Gereformeerde (PKN) kerk (Eugénie Previnaireweg 14) uit 1954 van Protestantse Gemeente De Rank.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Venniper Koninginnerit (op de zondag voor Koningsdag, in 2019 voor de 20e keer) is het grootste klassiekerevenement van de Haarlemmermeer. De toer voert door de polder van de Haarlemmermeer over mooie wegen naar omliggende provincies. Een fantastische dag vol nostalgie, gezelligheid, bijzondere klassiekers en de geur van leer en olie.

- Motocross Nieuw-Vennep (weekend in juni, in 2019 voor de 29e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het in 2001 aangelegde bos Venneperhout bij Nieuw-Vennep is in korte tijd al bijzondere natuur ontstaan: in het voorjaar kleuren de slootkanten geel van het klein hoefblad, er groeien orchideeën, zo nu en dan scharrelt er een vos tussen de bomen door en in de ochtend zoeken patrijzen er naar voedsel. In de Venneperhout is sinds kort veel meer te beleven. Met een financiële bijdrage van de gemeente zijn paden en ruiterroutes opgeknapt, is de bebording vernieuwd en is in overleg met de omwonenden een nieuw hondenlosloopgebied in gebruik genomen. Aan de bosrand is de Venneper Lodge geopend. Bezoekers weten de weg goed te vinden. Zo zorgt Staatsbosbeheer samen met overheden, ondernemers en gebruikers voor aantrekkelijker groen, dicht bij huis.

- Kinderboerderij Dierenvreugd is gevestigd in het Piet van Houtenpark (Zuiderdreef 2a) en is leuk voor jong en ouder. Er is van alles te zien en te doen. Ga eens een kijkje nemen bij de schapen, de geitjes, het paard en de ezels, bewonder de mooie vogels in de volière en knuffel met de konijnen en cavia's in de knuffelruimte. En je kunt evt. je cavia of konijn bij hen laten logeren tijdens je vakantie. "Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers zijn er wel, maar bestuursleden waren niet meer te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft daarom vanaf 2017 de bestuurstaken op zich genomen, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn. Ook ziet wij mogelijkheden om de activiteiten op de boerderij uit te breiden. Deze plek is belangrijk voor het hele dorp, voor kinderen en volwassenen. Samen met de vrijwilligers, beheerders en Ons Tweede Thuis hopen wij dat alle Vennepers nog lang mogen genieten van de dieren en de activiteiten op deze prachtige boerderij", aldus de Dorpsraad.

- "Jeugdland in Nieuw-Vennep is een avonturen bouwspeelplaats voor kinderen. Alle ouders mogen bij hun kinderen blijven, maar we verwachten wel van ouders dat ze hun kinderen zelfstandig laten spelen. Wij ervaren dat kinderen zo zelfstandig leren spelen en zelf beslissingen leren nemen. Is je kind 6 jaar of ouder? dan mag hij/zij ook zonder ouders op Jeugdland spelen. Iedereen (kinderen en ouders) meldt zich altijd eerst bij de balie. Zo weten we wie er op het terrein is. Op het grote terrein van Jeugdland staan verschillende speeltoestellen zoals een kabelbaan, grote glijbaan, schommels, duikelrek, slingerkruis, pontje en touwbrug. Ook hebben we 10 skelters, een aantal steppen en driewielers. Er is buiten een grote zandbak met echte graafmachines en een waterpomp waarmee je water kunt pompen voor de waterbaan. Wil je een huis voor jezelf? Dat kan! Als je 6 jaar of ouder bent, mag je een hut bouwen alleen of met je vrienden.

Zelfs als het koud is of regent hoef je je op Jeugdland niet te vervelen. Binnen in het gebouw kun je allerlei spelletjes doen zoals sjoelen, tafeltennis, darten met magneet darts of gewoon een boekje lezen in de chill-hoek. Er is zelfs een binnenzandbak! Ook kun je altijd zelf knutselen en kleien in de knutselhoek. Er wordt elke dag tussen 15.00 en 16.00 uur een activiteit gehouden waar elk kind aan mee kan doen. Dit varieert van iets creatiefs zoals schilderijen maken, met ijslollystokjes knutselen, graffiti workshop, bootjes maken, breien, met kastanjes iets leuks maken, henna schilderen, een voetbal competitie of een djembé workshop. De meeste activiteiten zijn gratis.

We houden regelmatig een kampvuur waarop we marschmallows roosteren. Meestal doen we dit op zaterdag als het mooi weer is. In de winterperiode worden er filmavonden gehouden waarbij we op een megagroot scherm de nieuwste tekenfilms laten zien. Natuurlijk krijg je ook een glaasje fris en popcorn. In de zomer kamperen we een nachtje op Jeugdland, waarbij we zelf eten maken en een spannend spel spelen. In het voorjaar wordt er een Brandweerdag georganiseerd, waarbij een echte brandweerauto met echte brandweermensen naar Jeugdland komt. De kinderen kunnen met een echte brandweerspuit spuiten en allerlei andere spellen spelen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Vennep (online te bestellen).

- In 2013 is het boek 'Leven in Nieuw-Vennep' verschenen. In het boek zijn 60 interviews met Vennepers opgenomen.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw-Vennep van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Waarom een Dorpsraad Nieuw-Vennep? In Haarlemmermeer bestaan zo’n 26 dorpskernen onder één gemeentebestuur. Veel diversiteit en soms lastig om te besturen. Maar daarnaast juist onze sterkte en charme. Veel energie van het gemeentebestuur gaat naar zaken als regio Amsterdam, Schiphol, het Rijk, Vinexwijken, bedrijven vestigen. Iedereen wil wat van onze economisch sterke gemeente. Dat legt een forse claim op de capaciteit van ons gemeentebestuur, waardoor het gevaar aanwezig is dat de details er op uitvoeringsniveau bij inschieten. Ons dorp heeft nu zo’n 30.000 inwoners, dat is even veel als een gemiddelde gemeente in Nederland. De lobby om de belangen van onze woon- en werkplaats onder de aandacht te houden bij het gemeentebestuur is daarom meer dan noodzakelijk. Vandaar al sinds 1956 de Dorpsraad Nieuw-Vennep.

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is een zelfstandig adviesorgaan en behartigt de belangen van het dorp op het gebied van woon- en leefklimaat, economie, welzijn en cultuur. Wij zijn een erkend participatiepartner van de gemeente Haarlemmermeer en hebben daarom invloed middels participatie, lobby en onderhandeling. Wij werken samen met andere belangenorganisaties zoals de wijkraden Getsewoud en Linquenda en ondernemersvereniging OVHZ. De dorpsraad is bijvoorbeeld betrokken bij Venneperhout, Jeugdland, openbaar groen, de verdubbeling van de N207, en de doortrekking van de Spoorlaan Zuid.

Ook lastige of bijzondere zaken worden aangepakt zoals de coffeeshop, veiligheid in woon- en leefomgeving, begraafplaats ruimte enz. Ook zijn wij er altijd bij als het gaat om grote plannen zoals de ontwikkeling Nieuwe Kom, Park21, of bepaalde nieuwe huizenbouwlocaties. Een groot plan dat op stapel staat is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zogeheten Westflank; in het westen van de Haarlemmermeer moeten 10.000 woningen verrijzen. Een project van Rijk, Provincie en gemeente. Ten westen van Getsewoud zal een tweede Getsewoud gebouwd worden en dat heeft een forse impact op de voorzieningen van het huidige Nieuw-Vennep en de Vennepers. Daarom praat de Dorpsraad mee."

- MFA: - In 2012 is in Nieuw-Vennep MFA De Boshoeve gerealiseerd. Deze energieleverende, lucht- en waterzuiverende multifunctionele accommodatie bestaat uit een inclusief kinderdagverblijf en BSO, een natuurwerkplaats voor jongvolwassenen met een beperking en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Het gebouw is zo ontworpen dat het meer energie levert dan er verbruikt wordt. - Nadere informatie over MFA De Boshoeve.

- Onderwijs: - Basisschool 't Joppe.

- Zorg: - Zorghoeve Hoeve de Vogel Elisabeth. - Zorgerf Boerengeluk.

- In (naar verwachting) 2019 zal een nieuwe Herbergier* geopend worden, gevestigd in de monumentale stolpboerderij Maragretha’s Hoeve in Nieuw-Vennep. De hoeve is in 1880 gebouwd op de plek van haar afgebrande voorganger. In de Haarlemmermeer vestigden zich vanaf de drooglegging in 1852 boeren uit heel Nederland. Zij bouwden doorgaans boerderijen van het type uit hun streek van herkomst. De eerste eigenaar van de Margaretha's Hoeve, Melis Spaans, was afkomstig uit het West-Friese Oudendijk. De keuze voor de bouw van een stolpboerderij lag daarom voor de hand. De huidige Margaretha’s Hoeve is gebouwd in dezelfde stijl en op de oude fundering van haar voorganger. Aan de voorgevel kwam een rijkversierde uitbouw. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw, toen wooncomfort en mode ook op het platteland belangrijker werden. Eigenaar Stadsherstel**, die het pand in december 2017 heeft aangekocht, heeft ook het unieke, maar zwaar vervallen tbc-huisje in chaletstijl gerestaureerd, zodat dit kan gaan fungeren als theehuisje voor de gasten. Het is de bedoeling dat het tbc-huisje net als vroeger weer op haar draaischijf met de zon mee kan draaien, zodat iedereen er van de frisse buitenlucht en de zon kan genieten.
* De Herbergier is een landelijke keten van kleinschalige zorginstellingen, doorgaans gevestigd in monumentale panden, voor per locatie ca. 15 ouderen met geheugenproblemen.
** Stadsherstel Amsterdam is een instelling die gespecialiseerd is in de aankoop, restauratie en herbestemming van monumentale panden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Vennep alg., - idem Lindenhof en - idem RK.

Reactie toevoegen