Nieuw-Namen

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

nieuw namen groeten uit hulsterloostraat reinaertbank de groeve de grens [640x480].jpg

Nieuw-Namen Groeten uit Hulsterloostraat Reinaertbank De Groeve De Grens

Nieuw-Namen Groeten uit Hulsterloostraat Reinaertbank De Groeve De Grens

Nieuw-Namen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nieuw-Namen.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Nieuw-Namen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Namen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Namen is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Clinge.

- Onder het dorp Nieuw-Namen vallen ook de buurtschappen Emmadorp en Prosperdorp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de naam met koppelteken, in de gemeentelijke basisregistraties (BAG) staat de naam zonder koppelteken. O.i. is dat een vergissing, dus wij houden de naam met koppelteken aan.

Oudere vermeldingen
Hulsterloo, Kauter, Hollandsche Kauter, Zeeuwsche Kauter, 1840 Hollandsche Cauter, 1897 Nieuw-Namen.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Namen ligt NO van Hulst en grenst in het O aan België. Nieuw-Namen is aaneengegroeid met het Belgische dorp Kieldrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuw-Namen 163 huizen met 701 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met een kleine 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nieuw-Namen wordt als Hulsterloo reeds genoemd in een schenkingsakte uit 1136. Hulsterloo heeft vooral blijvende bekendheid gekregen door het dierenepos ‘Van den Vos Reinaarde’ (Reinaard de Vos), dat zich in de streek van Hulsterloo zou hebben afgespeeld: ‘Int oestende van Vlaenderen staet een bosch, ende hiet Hulsterloo’.

In de 19e eeuw werd Nieuw-Namen ‘Hollandsche Kauter’ genoemd, als tegenhanger van het aan de Belgische kant van de grens gelegen Konings-Kauter of Vlaamsche Kauter. In 1840 lag het "op eene onvruchtbare hoogte" (2). De inwoners vonden in die tijd in meerderheid hun bestaan in de visserij (ansjovis en schelpen) en in ‘het vletten van schoraarde’. De vloot besloeg maar liefst 65 vaartuigen (de vaartuigen lagen aan de dijk van de Saeftinger schorren). Twee marktschuiten voeren naar Rotterdam met voortbrengselen van de landbouw, en keerden terug met benodigdheden voor de winkeliers in de gemeenten Clinge en Sint Jansteen. Tot 19xx(?) was hier een veer op Zuid-Beveland.

Blijkbaar gaf de ligging aan de grens aanleiding tot smokkelen: "Ook houden zich aldaar, even als in het Belgische geh. Konings-Kauter, vele deserteurs, smokkelaars en dergelijk volkje op, gaande ieder aan die zijde wonen, waar hij zich het veiligst voor vervolging acht. De bewoners van de omstreken onder de beide rijken lijden veel last van dit volk, dat met troepen op eene brutale wijs loopt bedelen, en het is te vreezen, dat, zoo de beide rijken, ten aanzien van dat oord, geene afdoende maatregelen nemen, De Kauter door zijne ligging nog gevaarlijker zal worden dan het Heiken, tusschen Etten en Sprundel."(2)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kauterse Feesten (1e Pinksterdag).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De voormalige prehistorische groeve Meester van der Heijdengroeve is een geologisch monument en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In Nieuw-Namen zijn diverse prehistorische vuurstenen voorwerpen gevonden. Buiten dit dorp worden die slechts sporadisch gevonden in de provincie Zeeland.

- De Hedwigepolder, NO van Nieuw-Namen, heeft sinds enkele jaren landelijke bekendheid gekregen omdat zij ontpolderd moet worden als als ´package deal´ met het verdiepen van de Westerschelde.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Nieuw-Namen.

- St. Jozefschool.

Reacties

(1)

Ik ben op zoek naar de situering van een woning in Nieuw-Namen. Volgens de geboorte akte van mijn opa is hij in 1888 geboren in Clinge, wijk C, nummer 53. In een ander document vind ik dat hij in Nieuw Namen geboren is. Dat laatste wordt ook in de familie verteld. Nu was Nieuw Namen vroeger een onderdeel van de gemeente Clinge. dus dat zou kunnen. Kunt u mij aangeven of betreffend pand in uw gemeente ligt of heeft gelegen?
Mijn dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groet W.Verstraeten.
Mijn opa zijn naam was: Prosperus Judocus Verstraeten. Zijn vader was Petrus Franciscus Verstraeten (geb. te Kieldrecht), zijn moeder Maria Anna Arnold (geb. te Graauw).

Red.:
Wellicht dat een van de lezers van deze pagina het weet. Anders kan wellicht de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (werkgebied: Oostelijk Zeeuws Vlaanderen) u vertellen waar u dit gegeven kunt vinden. Hun gegevens vindt u hier: http://www.devierambachten.nl/

Reactie toevoegen