Nieuw Moscou

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

Hollandscheveld Nieuw Moscou bord HF [640x480].jpg

Nieuw Moscou is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Nieuw Moscou is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Nieuw Moscou

Terug naar boven

Status

- Nieuw Moscou is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

* De nederzetting is lange tijd een buurtschap van het dorp Hollandscheveld geweest, maar wordt tegenwoordig als dorp beschouwd. Op 21 juni 2005 is de plaats namelijk door de gemeente Hoogeveen officieel tot dorp gepromoveerd (blijkens een toenmalig persbericht "Nieuw Moscou wordt 10e dorp van Hoogeveen"), hoewel dat volgens een lokale informant later weer zou zijn teruggedraaid. De plaats heeft echter geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek gekregen (vermoedelijk omdat dat een relatief kostbare aangelegenheid is), voor de postadressen ligt het dorp daarom nog steeds "in" Hollandscheveld.

Het heeft ook geen blauwe plaatsnaamborden (komborden) gekregen (wat wel de bedoeling was, maar dat bleek meer complicaties met zich mee te brengen dan tevoren verwacht), de kern ligt daarom nog altijd buiten de bebouwde kom en heeft daarom ook nog altijd witte plaatsnaamborden. Eind 2020 heeft het dorp drie nieuwe plaatsnaamborden gekregen (wit met blauwe letters in een blauw portaal). Twee daarvan waren al na enkele weken gestolen. Hopelijk is dat inmiddels weer goed gekomen.

- Nieuw Moscou heeft een dorpswapen. Je vindt het in de rechterkolom onder de link.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Deze plaatsnaam - dus ook de spelling daarvan - is niet formeel vastgesteld omdat het geen formele plaatsnaam is in de zin van postcodeboek en BAG. Soms wordt de naam met koppelteken gespeld (wat taalkundig eigenlijk de voorkeur geniet, zie 6.E onder de link), maar op de plaatsnaamborden staat Nieuw Moscou, zonder koppelteken, dus kennelijk is dat de voorkeursspelling, die wij hier dan ook maar aanhouden.

Oudere vermeldingen
Men sprak aanvankelijk voor dit gebied van Hollandscheveld-Zuid, of had het gewoon over het Zuideropgaande, waar men dan ook de bevolking van het gebied tot aan het Jan Wintersdijkje bij betrok.

Naamgeving en naamsverklaring
"De naam Moscou is ontstaan in de 2e helft van de 19e eeuw. De Hoogeveense schrijver Jan van der Veen Azn. schreef het boek " ‘t Een en ander van de gemeente Hoogeveen", dat in 1873 verscheen. Van der Veen was zeer geïnteresseerd in alle mogelijke wetenswaardigheden en opvallende namen. Hij noemde wel Siberië, dat volgens hem zo werd genoemd omdat het vroeger een zeer afgelegen, dor en woest oord was, maar nergens in zijn boek de naam Moscou. We moeten hieruit concluderen dat de naam in die jaren nog niet algemeen werd gebruikt.

De naam Moscou moet men namelijk op soortgelijke wijze verklaren. Men bedoelde hiermee dat de streek erg ver weg was, en zal daarmee tevens hebben willen aangeven dat het er niet goed toeven was. Het ‘dor en woest’ van Siberië klinkt erin door. Dit is een naam die mensen hun eigen streek niet gauw zullen geven. Moscou moet zijn naam hebben gekregen door mensen voor wie de streek ver weg was, door de Hoogeveners dus. In dat geval moet Jan van der Veen de naam hebben gekend, als deze toen al volop werd gebruikt. Bij het ontstaan van deze naam zullen tal van internationale verwikkelingen een rol hebben gespeeld. Een streek net over de grens met Overijssel werd in die priode ‘De Krim’ genoemd. Waarschijnlijk hebben zowel Moscou als De Krim hun naam te danken aan de in de jaren 1854-1856 tussen de gezamenlijke westelijke mogendheden en Rusland (Moscou!) uitgevochten Krimoorlog.

Tegen het eind van de 19e eeuw stond er helemaal achterop het Zuideropgaande, net voor het opgaande zelf aan wat men wel het Ritmeestersdwarsgat noemde, een woning met een naambordje. Met grote letters las men ‘Moscou’ op de woning. Sinds die periode werd de naam algemener, al bedoelde men aanvankelijk vooral de uiterste zuidpunt van het opgaande, als men het over Moscou had. Een gemeentelijk adresboek uit het begin van de Tweede Wereldoorlog telt onder Moscou maar zes woningen, staand rond het eindpunt van het Zuideropgaande en in het Ritmeestersveld. Daarin woonden de volgende gezindshoofden: 1. Frederik Fieten, 2. Jan Post, 3. J.Uiterwijk Winkel, 4. Jan Koops, 5. Meeuwes Martens en Jantienes Deuten en 6. Jan Tibben, Arend Engels en Gerritdina Altena. Alle andere mensen in het gebied ten zuiden van de Barsweg stonden in het adresboek ingeschreven onder de naam van de wijk waarop ze woonden. Ondanks dat woningen aan het Zuideropgaande stonden, viel het pand zelf onder de naam van de wijk. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Moscou als begrip steeds breder, vooral door de activiteiten van de in de jaren vijftig opgerichte vereniging Plaatselijk Belang. Nieuw Moscou is een nog jonger begrip.

De oudere streekbewoner spreekt nog gewoon van Moscou, als hij of zij het al niet uitspreekt als ‘Muskou’. De streektaal van Moscou is trouwens een variant van het Nedersaksisch, zoals dat gesproken wordt van Groningen tot op de Veluwe. De plaatselijke variant, ook gesproken in Hollandscheveld en Elim, heeft grote overeenkomsten met het Overijssels, maar is in Drenthe zelf achter Hoogeveen al zo veranderd dat het daar over is gegaan in andere varianten. (bron: Albert Metselaar)

Carnaval
Tijdens carnaval heet het dorp Mollebulte. Dat wordt dan ook op de plaatsnaamborden tijdelijk aangepast.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw Moscou ligt Z van Hollandscheveld, rond het Z deel van de weg Zuideropgaande. In het Z grenst het dorp aan de provincie Overijssel (Slagharen / Schuinesloot).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw Moscou heeft ca. 200 huizen en ca. 500 inwoners (waar vermoedelijk de inwoners van het N deel van Zuideropgaande ook bij zijn inbegrepen, wat dus onder Hollandscheveld valt).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van (Nieuw) Moscou, door streekhistoricus Albert Metselaar.

- Filmpje over de school van Nieuw Moscou in 1959. De school is eind jaren zestig gesloten. De school is in 1967 landelijk in het nieuws geweest, als kleinste school van Nederland met op dat moment nog maar 7 leerlingen. Het pand is eind jaren zeventig of begin jaren tachtig afgebroken.

- Nieuw Moscou heeft geen eigen kerk. Er is 1 keer per jaar een kerdienst in het buurthuis. Wel is er nog een basisschool.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Van tijd tot tijd houdt de CDA-fractie in de gemeente Hoogeveen haar tweewekelijkse fractievergadering op een locatie buiten het gemeentehuis. In maart 2017 was Nieuw Moscou aan de beurt. Het CDA sprak daar onder meer met Janet Mulder. Zij houdt zich bezig met o.a. Naoberhulp en de lokale Smederij. Het CDA was verheugd om te constateren dat er tal van goedlopende activiteiten in het buurthuis zijn. De jaarlijkse Buurtdag wordt massaal bezocht en de Smederij levert nog altijd goede ideeën op. Ook het project Naoberhulp, dat in 2016 is gestart, laat zien dat het goed gaat met het dorp. Het project wordt gedragen door een lange lijst vrijwilligers en biedt mensen allerlei soorten hulp aan. Het project heeft anno voorjaar 2017 echter nog geen aanvragen gehad. Volgens Mulder komt dit doordat tot dan mensen gewoon nog genoeg hulp in hun eigen omgeving hebben. Een domper op de feestvreugde is dat een speelhuisje met glijbaan na inspectie is afgekeurd en weggehaald, omdat een trapje kennelijk niet helemaal aan de regelgeving voldeed. Pogingen om voor deze kwestie een oplossingen te vinden waren tot dan vruchteloos. Het CDA heeft toegezegd te kijken of zij schot in deze zaak kan krijgen.

- Het wegdek van de Barsweg, een horizontale zijweg van de verticale lintbebouwing van Nieuw Moscou, was anno 2014 ernstig verzakt en verkeerde "in erbarmelijke staat". De gemeente Hoogeveen heeft in 2014 een brief met veertig handtekeningen gekregen van de aanwonenden met het dringende verzoek er iets aan te doen. Wethouder Jan Steenbergen maakte op 30 oktober 2014 een 'proefritje' over de weg. Zijn ambtenaren hebben de weg geschouwd en kwamen tot de conclusie dat de onderlaag van de klinkerweg ernstig is verzakt. Steenbergen zegde de omwonenden toe dat de ergste gaten op zeer korte termijn zouden worden gedicht. "Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting en als de raad geen geld weghaalt bij het wegenonderhoud beloof ik dat de weg voor de zomer van 2015 helemaal op de schop gaat", aldus Steenbergen.

- Seine de Ruiter uit Nieuw Moscou is door Buurtlink uitgeroepen tot Beste Buur van Drenthe 2012 (zie ook de videoreportage).

- Vanaf 2013 zijn er 24 woningen gebouwd in Nieuw Moscou. Het betreft woningbouw in de huidige lintbebouwing - met behoud van doorkijkjes - waaronder betaalbare huizen voor starters.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Carnaval.

- Koningsdag.

- Op een zaterdag eind september is er de jaarlijkse Rommelmarkt en Burendag in Nieuw Moscou. De markt begint om 13.00 uur. Dan wordt het terras geopend, kan er genoten worden van een kop koffie/thee en kan iedereen zijn /haar spullen verkopen. De markt duurt tot 17.00 uur. 's avonds wordt e.e.a. voortgezet met een gezellige muziekavond.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging De Rieg. - Reportage over de nieuwe ijsbaan van Nieuw Moscou, in RTV Drenthe-programma Hemmeltied, 17-2-2018.

Terug naar boven

Beeld

- Het RTV Drenthe-programma Strunen is in 2019 in het dorp geweest, waar ze diverse inwoners hebben geïnterviewd.

- Het Trektochtteam van RTV Drenthe trekt in 2007 door Hollandscheveld-Zuid, Nieuw Moscou en recreatiegebied Schoonhoven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Artikel over Nieuw Moscou in het tijdschrift Noorderbreedte (2002).

- Nieuws: - Buurtkrant het Buurtblattie - dat zo te zien 1x per kwartaal verschijnt - is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - De website van Plaatselijk Belang Nieuw Moscou is kennelijk opgeheven. Weet iemand of PB nog wel bestaat of zijn zij ook opgeheven?

- Buurthuis: - Het dorp heeft mede dankzij veel zelfwerkzaamheid van de inwoners in 2010 een prachtig nieuw Buurthuis Nieuw Moscou (Zuideropgaande 150) gekregen. Zie ook de videoreportage. Dit is kennelijk een flinke 'upgrade', want we lazen ergens dat het dorp zich voorheen moest behelpen met een 'houten keet'.

- Onderwijs: - Basisschool Het Mozaïek is gevestigd in hetzelfde complex als het buurthuis. Het is een kleine dorpsschool met 3 groepen, en is een nevenvestiging van de gelijknamige school in buurdorp Hollandscheveld. Bouwbedrijf Heijmans heeft de school in 2012 verblijd met een nieuw klimrek. Op veel scholen, ook deze, is het een traditie dat de leerlingen van groep 8 afscheid nemen met een musical. In 2016 was groep 8 hier de kleinste groep 8 ooit op deze school, met slechts 4 leerlingen, en daarom te klein om een musical te doen. Daarom hebben ze dat toen anders opgelost en er op een andere manier een leuke dag van gemaakt.

- Sport: - Dartclub Nieuw Moscou.

Terug naar boven

Trivia

- Vier vrienden uit Nieuw Moscou hebben in 2018 een unieke installatie gemaakt, namelijk een hottub, gemaakt van een oude voermengbak. Johan Bakker: "Die voermengwagen deed het niet meer. Vroeger maalde hij het voer voor de koeien, maar nu stond hij hier maar achter de schuur. We wisten niet wat we ermee moesten, maar toen kwam het idee: we maken er een hot tub van." De hot tub, een soort luxe jacuzzi, is uitgerust met zitbankjes, een tafeltje voor de flesjes bier en verlichting voor in het donker. Een laddertje leidt je naar het bad op zo'n twee en halve meter hoogte. Met een beetje proppen passen er wel 20 personen in. Voor de verwarming van het water hebben ze in het onderste deel een houtkachel geïnstalleerd. (bron en voor nadere informatie zie: RTV Drenthe, 17-2-2018)

Reactie toevoegen