Nieuw-Heeten

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

nieuw-heeten_plaatsnaambord.jpg

Op de plaatsnaamborden van Nieuw-Heeten staat de spelling gelukkig goed; mét koppelteken. In de gemeentelijke adresbestanden heeft de gemeente een 'tikfoutje' gemaakt; daar staat de plaatsnaam zonder koppelteken.

Op de plaatsnaamborden van Nieuw-Heeten staat de spelling gelukkig goed; mét koppelteken. In de gemeentelijke adresbestanden heeft de gemeente een 'tikfoutje' gemaakt; daar staat de plaatsnaam zonder koppelteken.

Nieuw-Heeten

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Heeten is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte.

- Onder het dorp Nieuw-Heeten valt de buurtschap Schoonheten (deels).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Lokale instellingen (verenigingen e.d.) schrijven de plaatsnaam wisselend met en zonder koppelteken. Maar van de gemeente mag je ieder geval wél verwachten dat zij consequent is. Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam met koppelteken (wat taalkundig ook te prefereren is). Maar in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) heeft de gemeente de spelling Nieuw Heeten, zonder koppelteken dus, vastgesteld. Wij gaan er maar vanuit dat de spelling in de BAG een 'slip of the pen' is en houden op onze pagina de spelling mét koppelteken aan.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Heeten ligt ZO van Raalte, NW van Holten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw-Heeten heeft ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1923 is de Sint Josephkerk ingewijd en de basisschool gebouwd. Dit jaar wordt daarom beschouwd als oprichtingsjaar van het dorp Nieuw-Heeten.

Veel mensen uit de omgeving (met name uit Espelo, Dijkerhoek, Okkenbroek en Haarle) zijn qua voorzieningen en verenigingsleven aangewezen op Nieuw-Heeten. Het verenigingsleven concentreert zich in en rondom het Timmermanshuis en sportcomplex De Belte. Het betreft onder meer een omni-sportvereniging, waarin voetbal, handbal, volleybal en tennis zijn ondergebracht, een carnavalsvereniging, een katholieke bond voor ouderen, een krea-doe-club, schilderclubs, jongerenclub, toneelvereniging en koren. In totaal maken meer dan 20 clubs, groepen, verenigingen en organisaties gebruik van de ruimtes in het Timmermanshuis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Nieuw-Heeten (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Heeten heeft 5 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Orangepop op Koningsdag is gratis toegankelijk.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Heeten.

Reactie toevoegen