Nieuw-Heeten

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

nieuw-heeten_plaatsnaambord.jpg

Op de plaatsnaamborden van Nieuw-Heeten staat de spelling gelukkig goed; mét koppelteken. In de gemeentelijke adresbestanden heeft de gemeente een 'tikfoutje' gemaakt; daar staat de plaatsnaam zonder koppelteken.

Op de plaatsnaamborden van Nieuw-Heeten staat de spelling gelukkig goed; mét koppelteken. In de gemeentelijke adresbestanden heeft de gemeente een 'tikfoutje' gemaakt; daar staat de plaatsnaam zonder koppelteken.

Nieuw-Heeten

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Heeten is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte.

- Onder het dorp Nieuw-Heeten valt de buurtschap Schoonheten (deels).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Lokale instellingen (verenigingen e.d.) schrijven de plaatsnaam wisselend met en zonder koppelteken. Maar van de gemeente mag je ieder geval wél verwachten dat zij consequent is. Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam met koppelteken (wat taalkundig ook te prefereren is). Maar in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft de gemeente de spelling Nieuw Heeten, zonder koppelteken dus, vastgesteld. Wij gaan er maar vanuit dat de spelling in de BAG een 'slip of the pen' is en houden op onze pagina de spelling mét koppelteken aan.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Heeten ligt ZO van Raalte, NW van Holten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw-Heeten heeft ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1923 is de Sint Josephkerk ingewijd en de basisschool gebouwd. Dit jaar wordt daarom beschouwd als oprichtingsjaar van het dorp Nieuw-Heeten.

Veel mensen uit de omgeving (met name uit Espelo, Dijkerhoek, Okkenbroek en Haarle) zijn qua voorzieningen en verenigingsleven aangewezen op Nieuw-Heeten. Het verenigingsleven concentreert zich in en rondom het Timmermanshuis en sportcomplex De Belte. Het betreft onder meer een omni-sportvereniging, waarin voetbal, handbal, volleybal en tennis zijn ondergebracht, een carnavalsvereniging, een katholieke bond voor ouderen, een krea-doe-club, schilderclubs, jongerenclub, toneelvereniging en koren. In totaal maken meer dan 20 clubs, groepen, verenigingen en organisaties gebruik van de ruimtes in het Timmermanshuis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In de Structuurvisie gemeente Raalte is aangegeven dat alle kernen binnen de gemeente ruimte moeten krijgen om – naar verhouding – te groeien. Deze keuze maakte het noodzakelijk om voor Nieuw-Heeten de ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn te verkennen. Dit heeft geleid tot een dorpsvisie voor de periode tot 2025, die is opgesteld door een projectgroep, waarin de gemeente, Plaatselijk Belang en de ondernemersvereniging zitting hadden. Zij werden ondersteund door Bureau Nieuwe Gracht. Voortborduren op bestaande kwaliteiten staat centraal in de in 2014 verschenen Dorpsvisie Nieuw-Heeten. Dit is vertaald in een Raamwerk, waarin de essentie van het dorp is vastgelegd. Alle toekomstige ontwikkelingen in en rond het dorp moeten op dit Raamwerk aansluiten en het zo mogelijk versterken. Aan het Raamwerk zijn bovendien spelregels gekoppeld. Spelregels die de kwaliteiten van het dorp bij verdere ontwikkeling moeten waarborgen. Deze spelregels zijn altijd van toepassing, op welke ontwikkeling dan ook. Met het Raamwerk als ondergrond is een visiekaart opgesteld, waarop de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen, wensen en keuzes zijn weergegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige voorstellen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, keuzes voor te ontwikkelen woningbouwlocaties en de keuze voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein." (bron: Bureau Nieuwe Gracht)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Heeten heeft 5 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Orangepop op Koningsdag is gratis toegankelijk.

- In de laatste week van de schoolvakantie lopen alle basisschoolkinderen van Nieuw-Heeten en omstreken vanaf het schoolplein naar het Gerritsenbos (naast MFA De Belte) om lekker te ravotten tijdens de Bosweek. Hutten bouwen in het bos en spelletjes doen om zo de bekende goud- en zilverstaven te verzamelen. Van maandag t/m woensdag wordt er in het bos gespeeld. Op de donderdag staat Avonturenpark Hellendoorn op de planning. Het is altijd een erg leuke afsluiter van de schoolvakantie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Heeten.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Nieuw-Heeten is een vereniging die de inwoners van het dorp vertegenwoordigt, waarbij ze als doel hebben de belangen te behartigen van de inwoners van zowel de kern als het buitengebied. Ze maken zich sterk om hun standpunten kenbaar te maken bij het gemeentebestuur om het woonplezier in het dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als het realiseren van een hekwerk om een speelveldje, het uitbreiden van de woningbouw voor starters en senioren, infrastructuur en aanleg glasvezel in het dorp en buitengebied.

- Jeugd: - Joclunie biedt de jeugd in Nieuw-Heeten en omstreken een leuke vrijetijdsbesteding. Activiteiten worden georganiseerd speciaal voor de doelgroep: jongeren tussen de 12 en 16 jaar.

Reactie toevoegen