Nieuw-Dijk

Plaats
Dorp
Montferland
Liemers
Gelderland

nieuw_dijk_wereldrecord_vendelen_2011_kopie.jpg

Het dorp Nieuw-Dijk heeft een rijk verenigingsleven. O.a. het vendelzwaaien wordt er beoefend. In 2011 heeft men daarmee zelfs een wereldrecord gevestigd (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

Het dorp Nieuw-Dijk heeft een rijk verenigingsleven. O.a. het vendelzwaaien wordt er beoefend. In 2011 heeft men daarmee zelfs een wereldrecord gevestigd (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

nieuw_dijk_wereldrecord_vendelen_2011_2.jpg

Het Wereldrecord Vendelen in 2011 in Nieuw-Dijk is gevestigd met 1.017 deelnemers. Dat zal een imposant gezicht zijn geweest...

Het Wereldrecord Vendelen in 2011 in Nieuw-Dijk is gevestigd met 1.017 deelnemers. Dat zal een imposant gezicht zijn geweest...

Nieuw-Dijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Nieuw-Dijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Nieuw-Dijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nieuw-Dijk.

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Dijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Didam.

- Het dorp Nieuw-Dijk heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Didam.

- Onder het dorp Nieuw-Dijk vallen ook de buurtschappen Friesland en Heide, en wellicht valt ook de buurtschap Oud-Dijk ertoe te rekenen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Diek.

Oudere vermeldingen
Dijk, 1840 Dijck.

Naamgeving
De huidige plaatsnaam, Nieuw-Dijk dus, wordt toegekend in 1921. Voorheen heet de plaats Dijk. Het voorstel van B & W is overigens om de plaats de naam Meikamer dan wel Den Bosch te noemen.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Dijk ligt direct ZO van Didam en grenst in het O aan de A18 en in het W aan de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had dit gebied, toen nog onder de naam Dijk, 106 huizen met 692 inwoners. Tegenwoordig heeft Nieuw-Dijk ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Rond 1900 wordt de RK kerk in Didam te klein om het groeiende aantal parochianen te kunnen herbergen. Het kerkbestuur wil dit oplossen door een grotere kathedraal te bouwen. Maar de bisschop vindt dit geen goed plan en adviseert 2 nieuwe parochies te stichten: 1 in Loil en 1 in Dijk. En zo geschiedt. De buurtschap Dijk wordt dus een dorp door de bouw van de kerk in 1911. In 2011 is daarom het 100-jarig bestaan als dorp gevierd. Zie voor nadere informatie de site Nieuw-Dijk 100 jaar jong. In 1916 komt er een lagere school. In 1937 is de kerk vergroot.

Adressering
In 1862 wordt de gemeente Didam in wijken ingedeeld met ieder hun eigen letter. Dijk wordt wijk B. In 1921 krijgen de jonge kerkdorpen Loil en Dijk een eigen 'wijk' die gelijk is aan de grenzen van de kerkparochies. Dijk wordt dan wijk F en krijgt op dat moment ook haar huidige naam: Nieuw-Dijk. Men woont in Nieuw-Dijk dan als adres dus in wijk F met een huisnummer. In 1957 krijgt het dorp straatnamen en vervalt dus de wijk-letter.

- Geschiedenis van Nieuw-Dijk I.

- Geschiedenis van Nieuw-Dijk II.

- In 2011 is een jubileumboek en DVD 'Nieuw-Dijk van A tot Z' verschenen t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De plannen voor de ontwikkeling van een park met 250 luxe recreatiewoningen in Nieuw-Dijk, bij het zogeheten Gat van Roelofs, zijn in 2012 versoberd tot 50 woningen, en in 2014 is het hele plan voor langere termijn uitgesteld. In plaats hiervan is nu het plan om de zandafgraving met 12 ha uit te breiden, waarna het gebied wordt herontwikkeld tot natuur. Maar het is ook nog onzeker of deze zandafgraving-uitbreiding doorgang kan vinden.

- In 2011 heeft Nieuw-Dijk met 1.017 deelnemers het wereldrecord Vendelen gevestigd. - Artikel in De Gelderlander over het wereldrecord Vendelen in Nieuw-Dijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Dijk heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de RK Antonius van Padua-kerk uit 1911 en de naastgelegen Pastorie met tuinaanleg en Mariakapel. De kerk valt tegenwoordig onder de regionale Parochie H. Gabriël.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De 11jes.

- De Elfstratentocht (op een zondag in maart) is een wedstrijd voor rolschaaters en skeelers door 11 straten in het dorp.

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Meikamerbos is opgeknapt door en wordt al sinds de jaren negentig onderhouden door vrijwilligers uit het dorp.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Nieuw-Dijk.

- Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is opgericht in 1995 en behartigt de belangen van de inwoners naar instanties zoals de gemeente.

- De Antoniusschool is in 2016 gefuseerd met basisschool Het Kompas in Didam. Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt de school in Nieuw-Dijk gesloten en gaat men gezamenlijk verder op de locatie in Didam.

- Muziekvereniging D.E.S. (Door Eendracht Sterk) is opgericht in 1921 en speelt in de afdeling Divisie III (voorheen Uitmuntend). De vereniging bestaat uit 45 werkende, 20 jeugd- en bijna 100 steunende leden, die de vereniging een (financieel) warm hart toedragen.

- Ook Schutterij St. Antonius is opgericht in 1921.

- Vocaal Nieuw-Dijk is een enthousiast koor met ca. 28 leden variërend in de leeftijd van 25 tot 55 jaar met een breed repertoire waaronder Christelijke liederen en Pop- & Musicalsongs.

- Stichting Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk is een organisatie die met 90 vrijwilligers diverse activiteiten organiseert voor de jeugd. Iedere week gaan er ongeveer 200 kinderen en 25 volwassenen naar het Jeugdwerk voor hun wekelijks clubactiviteiten.

Reactie toevoegen