Nieuw Bergen

Plaats
Dorp
Bergen LB
Noord-Limburg
Limburg

nieuw_bergen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuw Bergen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen LB. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

Nieuw Bergen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen LB. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

nieuw_bergen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Nieuw Bergen ligt O van Bergen en grenst in het W aan Rijksweg N271 en in het O aan de bossen en heidegebieden van de gemeente Bergen, met name de Gemeenteheide. Via dat buitengebied grenst het dorp aan Duitsland. (© www.openstreetmap.org)

Nieuw Bergen ligt O van Bergen en grenst in het W aan Rijksweg N271 en in het O aan de bossen en heidegebieden van de gemeente Bergen, met name de Gemeenteheide. Via dat buitengebied grenst het dorp aan Duitsland. (© www.openstreetmap.org)

nieuw_bergen_multisportveld.jpg

In 2017 is een multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat/Schilderslaan in Nieuw Bergen. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

In 2017 is een multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat/Schilderslaan in Nieuw Bergen. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

nieuw_bergen_oranjecomite.jpg

Oranjecomité Bergen organiseert op Koningsdag allerlei sport- en spelactiviteiten voor jong en ouder

Oranjecomité Bergen organiseert op Koningsdag allerlei sport- en spelactiviteiten voor jong en ouder

Nieuw Bergen

Terug naar boven

Status

- Nieuw Bergen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen LB. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Paradoxaal is dat Nieuw Bergen veruit de grootste kern in de gemeente Bergen is, maar dat het dorp in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek (overigens net als het kleine buurdorp Aijen), en het daarom voor de postadressen sindsdien 'in' Bergen ligt.

- Onder het dorp Nieuw Bergen valt ook de buurtschap Smal.

Direct Z van het dorp staat op kaarten ook nog de vermeende buurtschap Bergsche Heide. Maar die bebouwing is inmiddels voor 90 procent in de bebouwing van de dorpskern opgegaan en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen, als het dat ooit al geweest is (op het hele internet is er niets inhoudelijks over te vinden). Tot medio jaren zestig heeft dit gebiedje op kaarten gestaan met de naam 'Op de Heide'.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
Op 9 juli 1963 is de naam van deze toen nieuwe kern vastgesteld, als Nieuw Bergen. Op sommige plekken zien wij dat staan met koppelteken, op andere plekken zonder. Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder koppelteken. Taalkundig hoort het eigenlijk mét koppelteken (zie 6E onder de link) (en zo wordt het in de praktijk door instanties en personen soms ook gebruikt), maar een gemeente heeft nu eenmaal het recht een plaatsnaam en de spelling daarvan vast te stellen, ook als dat niet aan de taalkundige richtlijnen voldoet.

Overigens is de plaatsnaam en daarmee ook de spelling ervan niet vastgesteld in het Woonplaatsbesluit t.b.v. de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), omdat Nieuw Bergen in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek en in die zin 'formeel geen woonplaats' is. In de praktijk is het dat natuurlijk wél. Wij hanteren op deze pagina maar de spelling zonder koppelteken, omdat dat nu eenmaal zo op de plaatsnaamborden staat, en in 1963 zo door de raad is vastgesteld.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw Bergen ligt O van Bergen en grenst in het W aan Rijksweg N271 en in het O aan de bossen en heidegebieden van de gemeente Bergen, met name de Gemeenteheide. Via dat buitengebied grenst het dorp aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw Bergen heeft - incl. het O buitengebied tot aan de Duitse grens - ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners (soms doet het getal 5.300 de ronde, maar dat is inclusief de buurdorpen Bergen en Aijen. Deze drie dorpen hebben in 1978 'administratief gemakshalve' samen 1 postcode gekregen met als postadres-woonplaats Bergen. Daarom worden ze in statistieken nog weleens gemakshalve op 1 hoop gegooid...).

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan van het dorp
Moederdorp Bergen is ontstaan op een verhoogd gedeelte van de uiterwaarden van de Maas. Daardoor waren de bewoners meestal gevrijwaard van natte voeten als de rivier buiten haar oevers trad. Toch hebben hoge waterstanden van de Maas de bevolking vaak grote problemen bezorgd. Bergen heeft dikwijls als een soort eiland in een grote plas gelegen en was dan volledig geïsoleerd. De ernstige overstromingen van 1993 en 1995 kan men zich nog goed herinneren en ook recenter, in januari 2011, was het weer raak.

Vanwege haar ligging waren er voor het dorp Bergen dan ook maar zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden. In 1955 heeft de gemeenteraad daarom besloten aan de oostkant van de Rijksweg een nieuwe woonkern te stichten. In 1963 kreeg deze kern haar naam: Nieuw Bergen. Dat jaar wordt dan ook als oprichtingsjaar van het dorp beschouwd. Het dorp is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste kern van de gemeente. In 1960 woonden er in dit gebied nog maar 800 mensen en in 1973 reeds 4.250. Dit had tot gevolg dat ook veel voorzieningen van de oude kern Bergen naar de nieuwe kern verhuisden (zoals alle winkels, het postkantoor en het gemeentehuis).

- Nadere informatie over het ontstaan van de kern Nieuw Bergen.

Boek
Het boek '25 jaar Nieuw Bergen' (1988) bevat een uitvoerige beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van deze kern, in tekst en beeld. Op de site 'Bergen toen en nu' was dit boek ook online te lezen. Dat is helaas niet meer het geval.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Edith Steinkapel
In de jaren vijftig en zestig groeide de gemeente Bergen en de uitbreiding aan de oostzijde van de Rijksweg kreeg een nieuwe naam: Nieuw Bergen. Daar werden woningen gebouwd, daar kwam een winkelcentrum en een nieuw gemeentehuis. Er kwam ook behoefte aan een kerkelijke voorziening in de nieuwe kern en in 1975 werd deze gerealiseerd in een voormalige constructiewerkplaats op Murseltseweg 4a. Op 25 januari 1975 werd deze kerkvoorziening door de deken van Gennep ingezegend. De kerkvoorziening was een hulpkerk van de parochiekerk van Bergen.

Het gebouw had nauwelijks karakter, geen enkele ‘uitstraling’ en geen patroon. Vanaf 1998 ontstonden plannen om het gebouw wat meer herkenbaar en ‘sprekend’ te maken. Zo werden er tuinen aangelegd, een groot houten kruis geplaatst met de tekst ‘Woar ziede geej?’ ('Waar ben je?') en op zondag 30 januari 2000 kreeg het gebouw een patroon in de figuur van Edith Stein en werd een plaquette geplaatst van haar beeltenis naast de ingang van het gebouw. Sindsdien heet het gebouw de Edith Steinkapel.

Met Kerstmis 2004 is de nieuwe klokkenstoel met luidklokje in gebruik genomen. Ook is er in die jaren gewerkt aan de vernieuwing van het ‘meubilair’ van het liturgisch centrum. Dat is ontworpen en uitgevoerd door kunstenaar Peter Verheijden uit Venlo en met name het altaar is geïnspireerd op het leven van Edith Stein, een vrouw uit Joodse ouders, geboren in Breslau in 1891, studeerde filosofie en was assistente bij professor Ed. Husserl, bekeerde zich in 1920 tot het katholicisme en trad in bij de zusters Karmelietessen in Keulen. In 1938 kwam zij naar een klooster in Echt en op 2 augustus 1942 werd zij bij de razzia’s op de katholieke Joden met haar zus Rosa vanuit Echt via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz en op 9 augustus gedood. Op 11 oktober 1998 werd zij heilig verklaard. In beelden en symbolen is zij in Nieuw Bergen aanwezig. (bron: Justin Hekkens) De Edith Steinkapel is inmiddels aan de eredienst onttrokken.

Ritakapel
In juni 2007 vierde Servicecomplex Maasduinen Staete in Nieuw Bergen (waarvoor zie het hoofdstuk Links > Zorg) haar 1e lustrum met een thema: Verborgen Verlangens, een beproefd concept binnen Zorggroep Noord Limburg waarbij bewoners van zorgcentra een wens kunnen uiten en daarna wordt bekeken of die wens kan worden vervuld. Een wens van de bewoners was een kapel in de tuin van Maasduinen Staete. Het IFMA Kunstcollectief uit Bergen bood spontaan haar expertise aan om de vormgeving van een dergelijke kapel voor haar rekening te nemen. Vast stond dat het geen traditionele kapel mocht worden. In tekeningen, maquettes en installaties vertaalde het kunstcollectief het transcedentale vanuit een artistieke en eigenzinnige visie.

Kunstenaars Henk Vissers uit Bergen en Christoph Heek uit Kleve ontwierpen uiteindelijk de definitieve vorm van de kapel. Als basis namen ze de roos als symbool van de H. Rita. De Ritakapel is gebouwd van gewalst Cortenstaal in de vorm van de kelk van een roos. Ook in het dak keert de roos terug. Beide kunstenaars ontwierpen ook de gebrandschilderde ramen die de kapel spiritueel verlichten. Overige kunstenaars van het kunstcollectief droegen ook op eigen wijze bij aan de kapel. Jaap Glandorff bouwde organische zitelementen en Rob van den Broek en Henny Weckx maakten een functionele abstracte sculptuur voor het interieur. Een succesvolle werving van sponsoren en bedrijven maakte de uitvoering van de kapel realiseerbaar.

Kunstwerk De Ontmoeting
Begin jaren 2000 zijn in veel kernen van de gemeente Bergen kunstwerken geplaatst. Zo vormt sinds 2002 het kunstwerk De Ontmoeting de entree van het complex Maasduinen Staete in Nieuw Bergen. De kunstenaar is er in geslaagd het kunstwerk passend te laten zijn voor de omgeving en ook de relatie te leggen met de zorg die in Maasduinen Staete geboden wordt. Het lijkt een beetje op een reepje papier wat je, zonder na te denken, wel eens tussen je vingers vlecht. Het is een gigantische massa steen. De belangrijkste doelstelling was destijds dat de gemeente meer inwoners wilde betrekken bij de diverse vormen van kunst. Daarom is toen binnen het woonzorgcentrum in samenwerking met de ouderen en hun begeleiders en de Kunstcommissie van de gemeente Bergen een educatief project opgezet rondom het kunstwerk Ontmoeting en de kunstenaar Hans Reijnders. Hans is geboren in Amsterdam maar verhuisde als peuter al naar Tegelen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Tienerdisco
Van september t/m juni is er in Nieuw Bergen ca. maandelijks tienerdisco Ondeugd.

Carnaval
- Carnavalsvereniging De Erdmennekes. - Carnavalsgroep De Kwatshazen heeft in 2017 het 3x11- dus 33-jarig bestaan gevierd. - Joekskapel Efkes Wachte. - Het Bergs Joekskoor bestaat uit 9 mannen en vrouwen die ervan genieten om met leuke Limburgse Carnavalsmuziek en Duitse Schlagers mensen blij te maken.

Koningsdag en Sinterklaas
Oranjecomité Bergen organiseert Koningsdag en de Sinterklaasintocht.

Popfestival Rock-in-Mountains
"Begin november is er in Nieuw Bergen jaarlijks het popfestival Rock-in-Mountains (in 2020 voor de 4e keer). Tijdens de 2e editie in 2019 betrof het vier verschillende bands met een grote verscheidenheid aan muziekstijlen. Voor elke liefhebber was er wel wat wils. Van (de) Blues Power van BlueMonday tot het Hedonism(e) van Second Skin. Het fundament van Den Asseldonk kreeg het zwaar te verduren tijdens Killing In The Name van @645aday. Het klonk allemaal erg goed en werd mooi uitgelicht dankzij het licht en geluid van Bart Vinck van SD Producties. De bar van Optisport Recreatiecentrum Den Asseldonk werd bemand door Wilma Egberts en consorten, die er samen voor zorgden dat het bier rijkelijk vloeide. Dat was weer top verzorgd. Aan het begin van de avond werden de plannen van Liebesgrün Runningteam, voor deelname aan Stichting Roparun, door Frank Janssen gepresenteerd. Mede door de verkoop van de ezels (Lotte) is er tijdens deze avond € 235,- opgehaald. Een mooie bijdrage voor het goede doel. Het was weer een geweldig feest! Allen bedankt voor jullie bijdrage! En alle bezoekers bedankt voor jullie komst! Groeten, SOLD."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
De Trage Tocht Nieuw Bergen (17 km) is een een mooie wandeling door Nationaal Park De Maasduinen. Het is een stevige tocht, puur natuur. Alleen in de omgeving van het Reindersmeer kan het wat drukker zijn. Je loopt vanaf de rand van het dorp rondom het Eendenmeer, een prachtig waterrijk gebied dat de laatste jaren in ere hersteld is. De route vervolgt langs de rand van de flink heuvelachtige Maasduinen naar de nieuwe schaapskooi Putjesberg, langs het Lelieven dat weer hersteld is en over de Bergerheide met de Springberg naar de rand van het Reindersmeer. Je loopt boven over langs de steile rand van het meer naar het trekpontje, waar je jezelf kunt overzetten. Aan de overkant kom je al snel bij het sluizencomplex met het bezoekerscentrum en de bosbrasserie.

Je vervolgt de route met nog een flink stuk langs de hoge randen van het Reindersmeer. Het meer is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan na ontzanding voor de betonindustrie. Op het laatste deel van de wandeling kom je door de Gemeentedennen en mag je een stukje pionieren over een nieuwe zandverstuiving op de Gemeenteheide. Reactie van een wandelaar die de route gelopen heeft: "Echt een vreselijk mooie wandeling! Veel bijzondere (roof-)vogels gezien, en bevers, althans de sporen ervan."

Winkelcentrum Mosaïque
In 2015 is het nieuwe winkelcentrum Mosaïque gereed gekomen, met niet alleen winkels en horeca maar ook appartementen. Hiermee heeft het dorp eindelijk het zo lang gerwenste duidelijke, herkenbare en aantrekkelijke centrum gekregen. De herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum en het dorp is nog vergroot door de markante 25 meter hoge uitzichttoren, waarmee het dorp, ook voor voorbijgangers, een duidelijke 'landmark' heeft gekregen. "Bij de eerste plannen voor Mosaïque stond voor ons al vast dat er een uitkijktoren moest komen. Daarmee vervullen we in één klap drie wensen: Nieuw Bergen krijgt een duidelijk herkenningspunt, vanaf het uitkijkplatform brengen we de fantastische omgeving tot in het hart van de gemeente en in de voet van de toren komt de zo gewenste horeca", aldus Johan van de Ven van projectontwikkelaar Concept-nl.

Weekmarkt
Iedere vrijdag is er van 8.00 tot 12.00 uur een weekmarkt in Nieuw Bergen.

Bossen en heidegebieden
De uitgestrekte bossen en heidegebieden O van het dorp maken deel uit van Nationaal Park De Maasduinen.

Dijkversterking
"In Nieuw Bergen wordt de dijkversterking aangepast, zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. Kenmerkende steilranden blijven in tact en de bomenkap kan worden ingeperkt. Ook wordt het dijktracé 30-35 cm lager uitgevoerd. Dit hebben Provincie Limburg, gemeente Bergen en Waterschap Limburg besloten. Hiermee blijft een aantal voor de gemeente Bergen belangrijke landschapselementen behouden en tegelijkertijd wordt gezorgd voor de noodzakelijke wettelijke hoogwaterveiligheid. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Carla Brugman, gedeputeerde Water van Provincie Limburg: “De dijkversterking is een ingrijpende opgave in dit voorheen onbedijkte Limburgse landschap. Dit was een van de redenen voor de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid. Het is mooi dat we er nu samen in geslaagd zijn om het waardevolle landschap op cruciale plekken te behouden zonder afbreuk te doen aan de hoogwaterveiligheid in het Maasdal.”

Voor Nieuw Bergen hebben overheden in het voorjaar van 2020 besloten om bij wijze van uitzondering te kijken naar een kortere levensduur van dijken van 25 jaar in plaats van 50 jaar. Die kortere levensduur levert hier voor nu een dijkverlaging van circa 15 cm op, dit als gevolg van de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid in opdracht van de Provincie Limburg. Daarnaast zijn hier de meest recente inzichten toegepast bij de berekening van de benodigde hoogte van de dijk. Deze aanpassing leverde hier circa 20 cm dijkverlaging op. In het ontwerpproces van de andere Limburgse dijkversterkingen worden deze meest recente inzichten ook meegenomen. Per plek kan dat tot een andere uitkomst leiden. “Het is mooi dat we deze hoogte-aanpassing konden doorvoeren. Want als waterschap willen we veilige dijken, maar niet hoger dan noodzakelijk. Waarbij we er rekening mee houden dat de dijken tenminste tot 2050 voldoen”, vertelt Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg. Met behulp van een aantal dijkendeskundigen is het gelukt om de dijken, met de aangepaste hoogte, zodanig in te passen dat de impact op het landschap wordt verkleind.

“Gemeente Bergen heeft een duidelijke ambitie om de landschappelijke kwaliteit van het Maasdal te versterken. We hebben daarom gekeken hoe we de belangrijke dijkversterkingsopgave kunnen combineren met behoud van het bijzondere terrassenlandschap en de waardevolle bomen in het gebied.”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen. Oplossingen zijn gevonden voor het dijktracé in Nieuw Bergen ter hoogte van industrieterrein De Flammert. Hier zou een voor het Maasdal kenmerkende steilrand inclusief begroeiing door de dijkversterking worden aangetast. Vanwege de lagere benodigde dijkhoogte kan de rijksweg hier nu als kering worden gebruikt. Daardoor wordt enkele honderden meters dijk ‘uitgespaard’ en blijft dit gebied in tact. In de buurt van de Lindenlaan kunnen enkele extra bomen worden gespaard rondom de op- en afritten van de dijk. En tenslotte kunnen de aansluitingen op de hoge grond ten zuiden van de Lindenlaan en ten noorden van de steenfabriek enkele tientallen meters korter worden, wat ook weer leidt tot een geringere impact op het landschap." (bron: Waterschap Limburg, juli 2020)

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje van fietstochtje door Nieuw Bergen door Pieter van Schijndel.

- In april 2021 is een nieuw fotoboek over Bergen, Aijen en Heukelom verschenen, samengesteld door Theo Laarakker (68) uit Nieuw Bergen. Het boek kost 15 euro en is verkrijgbaar bij boekhandel Primera in laatstgenoemd dorp en bij Theo Laarakker (Jan van Eyckstraat 14. Graag even van te voren bellen naar 0485-342322). Het boek bestrijkt de periode 1950 tot 2000 en is in een oplage van slechts 330 exemplaren verschenen. Een eerdere uitgave (deel 1) behelst de periode 1880 tot 1950 en is eveneens voor 15 euro bij Primera en Laarakker verkrijgbaar. Met behulp van circa 70 zwartwit foto's uit het bezit van Laarakker, aangeleverde foto's en fotomateriaal uit archieven van diverse organisaties wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de genoemde dorpen. In het boek vind je onder meer schoolfoto's, doorkijkjes op straatniveau, foto's over de bouw van het eerste winkelcentrum in Nieuw Bergen, over het hoge water, het boerenleven, het openluchtzwembad, het oude verenigingsgebouw De Vennen en andere levensgebeurtenissen. Alle foto's gaan vergezeld van korte tekstfragmenten.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw Bergen van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Nieuw Bergen is in 2016 opgericht en wil de inwoners zodanig bij het sociale, culturele en maatschappelijke leven in het dorp betrekken, dat alle inwoners ongeacht leeftijd en situatie binnen hun wensen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid hieraan kunnen deelnemen. Zij wil dit bereiken door te opereren als platform, bemiddelaar en initiator, en zo de inwoners vertegenwoordigen. De Dorpsraad wil een schakel zijn tussen inwoners enerzijds, en gemeente, provincie, verenigingen en ondernemers anderzijds. Waar nodig zal zij als spreekbuis fungeren. De Dorpsraad wil namens de inwoners een gesprekspartner zijn van alle belangengroepen en instellingen in het dorp. De Dorpsraad wil een toegevoegde waarde te hebben voor alle betrokken partijen en voor de leefbaarheid in het dorp. De Dorpsraad wil bijdragen aan de sociale samenhang in het dorp.

"De Dorpsraad wil het liefst zoveel mogelijk actief iets doen wat van belang is voor Nieuw Bergen. Daar hoort ook bij dat we met elkaar aan tafel gaan; we vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. Daarin wordt besproken welke onderwerpen actueel zijn en om aandacht vragen. Ook wordt er afgesproken wie hiermee aan de slag gaan en welke inwoners actief benaderd worden om mee te denken of concrete plannen op te pakken. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de inwoners bij de Dorpsraad binnen komen. We kijken dan hoe we deze het best kunnen ondersteunen, hoe we belanghebbenden kunnen verbinden en versterken om zo tot de juiste resultaten te komen. Samenwerking versterkt! Daarom kiest de Dorpsraad ervoor om actief de samenwerking op te zoeken met de gemeente, de andere dorpsraden in de gemeente, de Asseldonk/Optisport en verenigingen. De Dorpsraad is in 2018 ook lid geworden van de VKKL. Deze organisatie, die provinciaal werkt, kan de Dorpsraad ondersteunen in haar werk. Vaak kunnen er door de VKKL lijnen worden uitgezet of adviezen worden gegeven die het werk gemakkelijker kan maken."

- MFC: - Zwembad Den Asseldonk is in 2013 gesloten en in 2015 door beheerder Optisport verbouwd tot verbouwd tot multifunctioneel centrum (MFC) Den Asseldonk: een dorpshuis (wat Nieuw Bergen tot dan ontbeerde) met sporthal en fitnesscentrum. "Den Asseldonk is een centrum waarin activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, horeca en cultuur. Onder één dak bevinden zich een sporthal, fitnesscentrum, sauna, horeca met feestzaal en een groot aantal zalen met legio mogelijkheden. Sporthal. Onze sporthal heeft een afmeting van 42x28 meter, kan worden opgedeeld in drie zalen en is geschikt voor verschillende sporten. De hal is te verdelen in één voetbalveld, één basketbalveld, één handbalveld, één korfbalveld, drie volleybalvelden en drie badmintonvelden. Er is een tribune aanwezig met ongeveer 350 tribuneplaatsen. Evenementen en vergaderen. Voor grote evenementen hebben wij een feestzaal van 25x15 meter met een ruime foyer die ruimte biedt aan zowel kleine als grote groepen. Daarnaast hebben wij een aantal kleine vergaderzalen die beschikbaar zijn voor o.a. vergaderingen en jubileumfeestjes. Deze zalen zijn geschikt voor maximaal 70 personen.

Sauna. De aanwezige sauna wordt veel gebruikt door mensen na een fitnesstraining. Er zijn diverse mogelijkheden zoals gezamenlijk gebruik, speciaal voor dames of speciaal op reservering. Fitness. In Optisport Recreatiecentrum Den Asseldonk in Nieuw Bergen bevindt zich ook de Optisport Health Club. Hier kun je terecht om te fitnessen (cardio en kracht) of om deel te nemen aan groepslessen. Met een fitnessabonnement kun je ook gebruikmaken van de faciliteiten in onze zwembaden in Boxmeer en Gennep. Horeca. Wij beschikken over een ruime bar in onze foyer en we hebben een bar in de evenementenzaal. In onze horeca kun je terecht voor een hapje en een drankje."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op 1 augustus 2016 zijn Basisschool St. Jozef uit Nieuw Bergen en de Mariaschool uit Bergen gefuseerd en verder gegaan onder de naam RK Basisschool De Fontein. Verklaring van onze naam: - In Bergen bij de rotonde waar de drie dorpen (de genoemde twee plus Aijen) bij elkaar komen staat een fontein. - Waterdruppels in een fontein sprankelen. - In waterdruppels zie je kleuren. - Waterdruppels vinden samen hun weg, zoals ook de kinderen op onze school samen hun eigen weg vinden. - Iedere fontein, iedere waterdruppel is uniek. Onze school ligt vrij centraal in Nieuw Bergen. De kinderen komen uit het dorp en uit de buurdorpen Aijen en Bergen. De school is sinds 2003 gehuisvest in het gebouw van Brede school De Samensprong, samen met openbare Daltonschool De Klimop, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang Luchtballon, peuterspeelzaal OKI en consultatiebureau het Groene Kruis. Onze school wordt door ongeveer 200 kinderen bezocht."

- "Kinderopvang 't Kienderbènkske in Nieuw Bergen kent 2 groepsruimten. Op iedere groep kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen. De groepen zijn opgedeeld in diverse speelhoeken. Kinderen kunnen zo zelf de keuze maken in welke speelhoek en met welke materialen zij willen spelen. Er is een grote omheinde buitenruimte waar de kinderen dagelijks veilig buiten kunnen spelen met een grote variatie aan buitenspeelmaterialen. De omheinde speelplaats heeft een zandbak en diverse speeltoestellen afgestemd op de leeftijd van de kinderen."

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Montagnards.

- "Ben je 6 jaar of ouder, of word je binnenkort 6 jaar? Lijkt het jou leuk om samen met anderen een balsport te doen? Volleybal is een hele leuke teamsport en geschikt voor zowel jongens als meisjes, jong en oud. Kom eens een kijkje nemen bij volleybalclub VC Montagnards in Den Asseldonk in Nieuw Bergen, of meld je aan om een proeftraining mee te doen. Je mag in totaal 3 proeftrainingen meedoen, daarna neem je de beslissing of je wel of geen lid wilt worden. Kijk bij de Teams op onze site op welke avonden er getraind wordt. Twijfel je bij welk team je het beste mee kunt trainen? Neem dan contact op met administratie@vcmontagnards.nl."

- In 2017 is een Multisportveld aangelegd aan de Paulus Potterstraat / Schilderslaan. Er kunnen de volgende sporten worden beoefend: voetbal, handbal, hockey, volleybal, basketbal en fitness.

- Zorg: - "In Maasduinen Staete in Nieuw Bergen wonen 36 mensen met lichamelijke aandoeningen in hun eigen zorgappartement met badkamer en balkon. Daarnaast bevinden zich op de begane grond vier groepswoningen, die een thuis bieden aan 24 mensen met dementie. In het gebouw zijn verder nog 50 inleunwoningen, een grand café, appartementen voor kortdurend verblijf, buurtkamers waar activiteiten plaatsvinden en een ruimte voor dagbesteding. Het gebouw dateert uit 2002 en voldoet inmiddels niet meer aan de eisen die gesteld worden aan goed wonen en werken. Een verbouwing is daarom noodzakelijk. Hierover is De Zorggroep in gesprek met Destion, de woningstichting die eigenaar is van het gebouw. Uit onderzoek is gebleken, dat een aanpassing of verbouwing van de groepswoningen voor mensen met dementie niet haalbaar is. Daarom is besloten om op een locatie elders in het dorp nieuwe groepswoningen te bouwen. Daarin krijgt elke bewoner een eigen zorgstudio met een zit-/slaapkamer, aanrechtblok en ruime badkamer."

- Van oorsprong is hoeve De Vlammert in Nieuw Bergen (Daem van Kekenstraat 10) een kasteelboerderij, die dateert uit 1870. De grootouders van de ouders van Harm van Riswick kochten de boerderij rond 1900 en sindsdien is hij altijd in het bezit van de familie gebleven. “Ik woon hier al sinds mijn vierde. We hadden een melkveehouderij, maar sinds 2005 runnen we ook een zorgboerderij. Hier doen elke dag 8 mensen met een beperking aangepast werk. Daarnaast hebben we nog 60 zoog- en vleesrunderen en werken we veel aan natuurbeheer", aldus Harm.

Dat Harm en zijn vrouw een zorgboerderij begonnen, kwam mede door het water. “Na 1995 gebeurde er veel qua waterveiligheid”, zegt Harm. “Door de diverse maatregelen en de ligging van ons bedrijf in het stroomvoerend winterbed, konden wij als melkveebedrijf niet meer groeien. Toen hebben we een omslag gemaakt en zijn we gestart met de zorgboerderij. De Maas heeft veel invloed op mijn bedrijf, ik heb er altijd mee te maken. Kijk alleen maar naar de grond: we hebben hier klei, veen én hoge zandgrond. Als de Maas overstroomt ben ik weken bezig met schoonmaken. Toch had ik nergens anders willen wonen. En de Maas zit ons niet echt in de weg. De afgelopen twaalf jaar heb ik maar drie keer cliënten hoeven ophalen met de tractor, omdat het water te hoog was om te lopen. Dat vonden ze prachtig.” (bron en voor nadere informatie zie Waterschap Limburg, 2017)

- Bedrijfsleven / ondernemen: "Op bedrijventerrein De Flammert in het noorden van Nieuw Bergen zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare. Het is een gemengd bedrijventerrein dat zich kenmerkt door een variatie aan bedrijvigheid in de sectoren Industrie (41,7%), Detailhandel (16,7%), Groothandel (12,5%), Overig (12,5%), Logistiek (8,3%), Bouwnijverheid (4,2%) en Zakelijke Dienstverlening (4,2%)."

Reacties

(2)

Links
- Nieuws: - De Fontein is een tweewekelijks verschijnend mededelingenblad...

Het mededelingenblad De Fontein is onlangs ter ziele gegaan en wordt niet meer uitgegeven.

Dank voor de tip! Dat is spijtig. Ik heb het aangepast en de pagina gelijk nog wat verder uitgewerkt, want wat er stond was nog maar een beginnetje.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen