Nieuw-Abeele

Plaats
Buurtschap
Middelburg
Walcheren
Zeeland

Nieuw-Abeele Middelburg bunker [640x480.jpg

Nieuw-Abeele, een van de bunkers in deze buurtschap. De schoorsteen is een overblijfsel van de camouflage als woonhuis. De bunker had ooit een echt puntdak.

Nieuw-Abeele, een van de bunkers in deze buurtschap. De schoorsteen is een overblijfsel van de camouflage als woonhuis. De bunker had ooit een echt puntdak.

Nieuw-Abeele

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Abeele is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Middelburg. T/m 30-6-1966 gemeente Oost- en West-Souburg (die voor het overige deel naar de gemeente Vlissingen is overgegaan. Een eerdere poging om de buurtschap aan de gemeente Middelburg toe te voegen, in 1941, is destijds niet doorgegaan).

- De buurtschap Nieuw-Abeele valt, ook voor de postadressen, onder de stad Middelburg.

- Nieuw-Abeele wordt in de recente editie van de Topografische atlas Zeeland (1) niet meer als plaats genoemd, in tegenstelling tot de editie 1990, maar de bebouwing is er nog steeds en nog niet opgeslokt door de stad Middelburg, dus wat ons betreft is het nog altijd een buurtschap (en dús plaats(naam)).

- De buurtschap Nieuw-Abeele heeft - in tegenstelling tot overbuur-buurtschap Groot-Abeele - geen eigen plaatsnaamborden (die heeft de buurtschap overigens, naar men zegt, vóór de overgang naar de gemeente Middelburg wel gehad). Vanuit Vlissingen gezien staan aan het begin van de buurtschap wel blauwe plaatsnaamborden (komborden) Middelburg, omdat daar de bebouwde kom van Middelburg begint. Hint: wat ons betreft zou daar, zoals men dat elders in het land ook wel doet, een wit onderbordje Nieuw-Abeele onder kunnen/horen, om de eigen identiteit van deze 'buurtschap binnen de kom' aan te geven.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Zowel de spelling Nieuw-Abeele, als deze naam zonder koppelteken, als Nieuwe Abeele wordt voor deze buurtschap gehanteerd. De eerste variant lijkt ons, gezien de spelling van buur-buurtschap Groot-Abeele aan de overkant van het kanaal, het meest voor de hand liggend om aan te houden.

Oudere vermeldingen
1913 Nieuw Abeele.

Naamsverklaring
De naam is ontleend aan het nabijgelegen Groot-Abeele (zie verder aldaar).(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuw-Abeele ligt direct Z van Middelburg, rond de Abeelseweg en een deel van de Nieuwe Vlissingseweg ter plekke. Het grenst in het in het O aan het Kanaal door Walcheren. Aan de overzijde van het Kanaal door Walcheren ligt Groot-Abeele op grondgebied van de gemeente Vlissingen (Groot-Abeele valt onder de kern Oost-Souburg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuw-Abeele heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, ongeveer gelijkelijk verdeeld over de Abeelseweg en de Nieuwe Vlissingseweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door het graven van het Kanaal door Walcheren omstreeks 1870, komt een deel van de Abeelseweg aan de (vanuit Oost-Souburg en Groot-Abeele gezien) overzijde van het kanaal te liggen. Tegen het kanaal aan, langs de toenmalige tramlijn Vlissingen-Middelburg, ontwikkelt zich een nieuwe buurtschap: Nieuw-Abeele. Behalve landarbeiders die werken op de boerderijen aan en rond de Abeelseweg, komen ook arbeiders van de trammaatschappij in de buurtschap wonen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stützpunkt Krimhild Nieuw-Abeele bunker type 621, op de hoek Abeelseweg - Nieuwe Vlissingerweg. - Stützpunkt Krimhild bunker 1 type 630. - Stützpunkt Krimhild bunker 2 type 630. - Stützpunkt Krimhild bunker 3 type 625. Stützpunkt Krimhild was onderdeel van het Landfront Vlissingen. Het Landfront Vlissingen loopt van Groot-Valkenisse via Koudekerke en Abeele naar Fort Rammekens bij Ritthem.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Bunkerpad is een fiets- en wandelroute langs de verschillende bunkers van het Stützpunkt Krimhild (zie verder bij Bezienswaardigheden). Startend bij de brandweerkazerne aan de Stromenweg in Middelburg, kun je langs het Bunkerpad 6 bunkers en 1 Kabelschaltstelle bekijken.

Reacties

(1)

Ik vind dat Nieuw-Abeele ook een plaatsnaambord moet krijgen, deze buurtschap is evenveel waard als Groot-Abeele.

Red.:
Inderdaad heeft Nieuw-Abeele net zozeer een rijke geschiedenis als Groot-Abeele, en kun je het ook redelijkerwijs nog als buurtschap beschouwen omdat het nog altijd net buiten de stad ligt. Des te vreemder dat de plaatsnaam zomaar uit recente atlassen is verdwenen en ook geen plaatsnaamborden heeft. Wij gaan het bij de gemeente Middelburg aankaarten.

Update 23-10:
De gemeente heeft gereageerd dat men het een sympathiek idee vindt, maar dat het budget voor bebording en informatiepanelen e.d. voor dit jaar al ´bestemd´ is. Men heeft het op een wensenlijstje gezet voor als er weer opnieuw budget is. Dus hopelijk 't.z.t.'...

Reactie toevoegen