Netersel

Plaats
Dorp
Bladel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

netersel groeten uit 1969 [640x480].jpg

Netersel Groeten uit 1969

Netersel Groeten uit 1969

Netersel

Terug naar boven

Status

- Netersel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bladel. T/m 1996 gemeente Bladel en Netersel.

- Netersel is een van de 'Acht Zaligheden'.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Nittersel.

Oudere vermeldingen
1219 Netrusel, 1295 Neters, 1403 Netersel, 1542 Netersle.

Naamsverklaring
Het grondwoord is mogelijk sele, ontstaan uit het Germaanse sali*- 'hoeve met één grote ruimte', het eerste deel is onzeker. Misschien een vegetatie-aanduidend woord netru* (vergelijk het IJslandse natra 'brandnetel'), etymologisch verwant met het Nederlandse netel (plantnaam) in woorden als brandnetel en dovenetel.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Netersel ligt N van Bladel. Het dorpsgebied grenst in het O aan de Groote Beerze.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Netersel 47 huizen met 253 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Netersel (2011).

- Woningstichting De Zaligheden heeft in 2015 de conclusie getrokken dat Netersel te klein is voor zorgwoningen, wat een wens was vanuit het dorp. Het is de ervaring van de woningstichting dat zorgbehoevenden in het dorp op het gebied van andere voorzieningen te weinig om zich heen hebben om daar te blijven wonen. De bestaande bejaardenwoningen blijven, maar er komt geen nieuwbouw van zorgwoningen. Omdat wij het met de woningstichting niet terecht vinden als de 'Zwarte Piet' bij hen komt te liggen, omdat meer factoren hier een rol bij spelen, plaatsen wij onderaan deze pagina een reactie van de woningstichtinbg ter nuancering van dit verhaal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Netersel heeft 5 rijksmonumenten.

- Netersel heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De Mariakapellen in Netersel betreffen een veldkapel Maria Rosa Mystica op de hoek De Hoeve en Beemke, en een kapel uit 1947 op de kruising Carolus Simplexplein en Fons van der Heijdenstraat, ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Fons van der Heijden (1896-1944), die in het zicht van de bevrijding in de buurt van deze latere kapel door de nazi's is gefusilleerd.

- De huidige HH Antonius en Brigidakerk dateert uit 1950. De eerste kerk in Netersel verrijst in de 14e eeuw. In 1932 komt daar een opvolger voor. Die kerk wordt6 bij de bevrijdingsgevechten in 1944 zo zwaar beschadigd dat hij niet meer te herstellen is. Daarom komt er vooralsnog een noodkerk in een school, later in een houten barak. In 1950 komt de huidige kerk gereed. Sinds de bouw van de 2e kerk in 1932 is er gedurender enkele decennia sprake geweest van bedevaarten en processies in Netersel.

- Monument voor Geallieerde Vliegers op de Neterselse Heide.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midwintercross (hardlopen, op een zondag in januari) over de afstanden 0,8, 1,5, 4,5 en 9 km.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Buntstèkers. - J.V. De Tapkratjes. - J.V. De Barbiertjes. - J.V. De Fistváérekes. - Menus Carnabal is het 'after carnavalsfeest' op de 2e zaterdag na carnaval, georganiseerd door J.V. de Tapkratjes. - Filmpje carnavalsoptocht Netersel 2015.

- NeterPop (op een vrijdag in april).

- De Hel van Netersel (wielrennen voor de jeugd, op een zondag in mei) geldt als een zeer moeilijke wedstrijd omdat een groot gedeelte van het parcours over de Brabantse kasseien gaat. De wedstrijd wordt daarom ook wel getypeerd als 'het Parijs-Roubaix van Brabant voor de jeugd'.

- Kermis (juni).

- De Zomermarkt Netersel (op een zondag begin augustus) met diverse live optredens, telt meer dan 100 kramen. Een deel van de markt is ingeruimd voor ‘rommel’ en curiosa. De week voor de Zomermarkt gaat carnavalsvereniging De Buntstèkers in het hele dorp spullen ophalen. De mooiste items worden er op voorhand uitgehaald en per opbod verkocht op de veiling.

- De 1e editie van de Nitterselse Kwis was in september 2017. Hopelijk was het zo'n succes dat het een jaarlijks evenement wordt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knooppuntenkaart t.b.v. ommetjes in en rond Netersel.

- N van het dorp ligt de Neterselse Heide.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Netersel door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Netersel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Netersel.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Poel.

- Onderwijs: - Lambertusschool.

- Muziek: - Drumfanfare Sint Brigida. - Puur Poporkest.

- Sport: - TC Netersel (wielrennen). - Pétanquevereniging De Soepele Pols. - (Dames) Korfbalvereniging NeCa is er, zoals de naam als suggereert, voor de dorpen Netersel en Casteren.

- Welzijn: - Buurthulp Netersel.

Reacties

(1)

Namens dhr. Werner Timmermans, Woningstichting De Zaligheden, 2-9-2015:
"Ter nuancering m.b.t. de zorgwoningen. Woningstichting de Zaligheden (WSZ) heeft het afgelopen decennium op veel plaatsen in de Kempen zorgwoningen/servicewoningen gebouwd. Dit zijn woningen waarin vanuit bouwkundig oogpunt geen belemmeringen zijn voor het verlenen van zorg (gelijkvloers, rolstoeltoegankelijk, etc.). Maar een woningcorporatie is geen zorgleverancier! Zij verhuurt slechts een woning (de stenen). Om het een volwaardige zorgwoning te laten zijn moet ook aan veel andere eisen worden voldaan die buiten de macht van een woningstichting liggen (er moet (betaalbare) zorg geleverd kunnen worden, aan welzijnszaken moet worden gedacht, etc.). Anders is de woning in feite niet meer dan een gewone seniorenwoning of een woning voor een andere doelgroep. Slechts in enkele plaatsen in de Kempen zijn deze woningen die WSZ heeft gebouwd volwaardig te zien als zorgwoning. Meestal in de grote plaatsen waar ook een zorgpartij is gevestigd of in een dorp als Hoogeloon met haar succesvolle zorgcoöperatie.

Ondanks alle goede bedoelingen blijkt het in de kleine kernen een moeilijk verhaal te zijn. Bijvoorbeeld in Casteren levert WSZ binnenkort 3 zorgwoningen/servicewoningen op. Ondanks alle enquêtes, onderzoeken, wensen vanuit het dorp, etc. blijkt het in de praktijk als het puntje bij paaltje komt zeer moeilijk om de woningen verhuurd te krijgen. Uiteindelijk is er slechts één echtpaar uit het dorp dat tot de primaire doelgroep behoort geïnteresseerd. Om leegstand te voorkomen moet WSZ alle zeilen bij zetten en op zoek gaan naar andere geïnteresseerden niet behorend tot de doelgroep en ook uit andere gemeenten. Ook in andere kleine kernen doet dit zich keer op keer voor ondanks alle initiatieven van dorpsraden, leefbaarheidsclubs, woningstichting, en andere partijen. Uiteindelijk staan de woningen niet leeg, want er is altijd wel een doelgroep te vinden die het wil huren, maar vaak is dat niet de doelgroep die het dorp en WSZ voor ogen had. Er is met andere woorden vaak een verschil tussen wens en realiteit.

En op zich is dat niet raar; hoe graag iemand ook oud wil worden in zijn dorp waaraan hij/zij verknocht is, wat als de gezondheid echt hard achteruit gaat? Wat als er echt 24-uur per dag zorg nodig is? Als de familie het niet meer alleen aan kan? Veel personen kiezen er dan toch voor om te verhuizen naar een plaats waar een zorginstantie zit, waar meer voorzieningen zijn. Natuurlijk zijn er altijd personen die kost wat kost in de eigen woonplaats willen blijven. Maar hoeveel zijn dit er? En zijn dat er voldoende om er als dorp een netwerk om heen te bouwen met zorg- en welzijnsdiensten? Zijn er genoeg mantelzorgers bijvoorbeeld? En is de zorg wel te betalen voor die paar personen? Al met al veel moeilijke vragen. Maar wel relevante vragen waar een woningcorporatie, een gemeente, zorginstelling, een dorpsraad, inwoners zelf, zich mee bezig moeten houden. Het is dus niet gezegd dat WSZ niets wil, maar dat de praktijk erg lastig is en niet alleen afhangt van wat de woningstichting wil en kan. En tot slot dient ook te worden opgemerkt dat wat vandaag niet is, morgen kan veranderen. Alleen moet het probleem dan wel integraal vanuit verschillende oogpunten worden bekeken. Werner Timmermans, Woningstichting de Zaligheden"

Reactie toevoegen