Nessersluis

Plaats
Buurtschap
De Ronde Venen
Utrecht

Nessersluis.jpg

Ophaalbrug over de Oude Waver nabij Nessersluis.

Ophaalbrug over de Oude Waver nabij Nessersluis.

Nessersluis (2).jpg

De Oude Waver gezien vanaf de brug.

De Oude Waver gezien vanaf de brug.

Ronde Hoep Polder.jpg

De buurtschap Nessersluis, hier linksonder op de kaart, is een mooi startpunt voor een wandel- of fietsrondje Polder De Ronde Hoep.

De buurtschap Nessersluis, hier linksonder op de kaart, is een mooi startpunt voor een wandel- of fietsrondje Polder De Ronde Hoep.

Nessersluis

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Nessersluis.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nessersluis.

Terug naar boven

Status

- Nessersluis is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. T/m 1840 gemeente Waverveen. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- De buurtschap Nessersluis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Waverveen.

- Nessersluis heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1912 Nessersluis.

Naamsverklaring
De plaatsnaam Nessersluis verwijst niet naar de huidige nabijgelegen damsluis in het riviertje de Oude Waver, maar naar een sluis die aangelegd werd op de kop van de Bijleveld Wetering die vanaf 1423 gegraven werd tussen de Oude Rijn en de Amstel. Deze Wetering mondde uit in de Amstel ter hoogte van Nes aan de Amstel en werd pas in 1675 van een sluis voorzien, nadat de Wetering niet langer rechtstreeks ter hoogte van Nes op de Amstel loosde, maar - onder andere - via de Kromme Mijdrecht afwaterde. Deze omlegging van Wetering én de aanleg van de sluis waren een rechtstreeks gevolg van de toegenomen vervening van de Groot Mijdrecht Noord polder (het huidige Waverveen), waardoor het verschil tussen waterhoogte en landhoogte te groot en onveilig werd. (bron: J. Joris Hage) Voor zowel de damsluis als de Nessersluis: zie verder bij Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nessersluis ligt N van Mijdrecht, NW van Waverveen, Z van Nes aan de Amstel, in het uiterste NW van de Polder Groot Mijdrecht, rond de weg Nessersluis, in de 'oksel' van de rivieren Amstel in het W en Oude Waver in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nessersluis omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fort Waver-Amstel (in de volksmond ook wel Fort de Nes of Fort Nessersluis genoemd) met directe omgeving is in beheer bij Natuurmonumenten. Het fort zelf is sinds 1959 verhuurd aan een wijnhandel. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam.

- De damsluis, formeel 'boezemcompartimenteringsluis', in de Oude Waver bij Nessersluis heeft niet te maken met de Stelling van Amsterdam, wat vaak ten onrechte wordt gedacht, maar met de Koude Oorlog: de sluis is aangelegd als uitvloeisel van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO) uit 1952. De oorspronkelijke functie van deze en soortgelijke sluizen in de regio is formeel in 1991 opgeheven, maar ze zijn nog wel in onderhoud en gebruik als 'noodkering'. Voor nadere toelichting zie de link.

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil verdwenen waterwerken die in de historie van Nederland een grote rol hebben gespeeld, zichtbaar maken in het huidige landschap. In dat kader heeft bouwbedrijf AW Groep, die in 2015 ook de Dijkversterking Nessersluis heeft uitgevoerd, het Landmark Nessersluis ontworpen en gerealiseerd. Het in december 2015 onthulde monument is een visualisering van hoe de in 1675 gebouwde en in 1896 gesloopte Nessersluis eruit moet hebben gezien. De houten sluiswanden gaan over in bankjes zodat het Landmark ook gebruikt kan worden om te genieten van het fraaie uitzicht over de Amstel. Op de bijbehorende tafel vind je nadere infornmatie over de geschiedenis van de Nessersluis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Autoveer Nessersluis 3 over de Amstel tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel. - Filmpje van het pontje Nessersluis - Nes aan de Amstel v.v. Formeel is de exploitatie van deze veerpont in handen van de gemeente De Ronde Venen. In de praktijk wordt het veer al sinds 1919 geëxploiteerd door de fam. Van Schaik. Momenteel sinds 1980 door Cock en John van Schaik. In 2012 dreigde de pont te verdwijnen. Door de verbreding van de A2 was er namelijk minder sluipverkeer dat van de pont gebruik maakt en daardoor kwamen de exploitatiekosten onder druk. Inwoners aan beide zijden van de Amstel hebben tegen het voornemen geprotesteerd. Zo zou de kleine gemeenschap van Nessersluis hierdoor worden afgekneld van Nes aan de Amstel, waardoor de kinderen niet meer zelfstandig naar school zouden kunnen en kerkgangers via Uithoorn zouden moeten omreizen voor de zondagse kerkdienst. Gelukkig zijn de protesten succesvol geweest en blijft de pont in de vaart.

Reacties

(2)

Twee correcties:

1- De naam "Nessersluis" verwijst niet naar de (dam)sluis in het riviertje de Oude Waver (die van redelijk recente datum is), maar naar een sluis (met vermoedelijk bouwjaar 1675) die aangelegd werd op de kop van de Bijleveld Wetering die vanaf 1423 gegraven werd tussen de Oude Rijn en de Amstel. Deze Wetering mondde uit in de Amstel ter hoogte van Nes aan de Amstel en werd pas in de 17e eeuw van een sluis voorzien nadat de Wetering niet langer rechtstreeks ter hoogte van Nes op de Amstel loosde, maar -onder andere- via de Kromme Mijdrecht afwaterde. Deze omlegging van Wetering én de aanleg van de sluis waren een rechtstreeks gevolg van de toegenomen vervening van de Groot Mijdrecht Noord polder (het huidige Waverveen), waardoor het verschil tussen water-hoogte en landhoogte te groot en onveilig werd.
Op 10 december 2015 werd een "Landmark Nessersluis" onthuld nabij het pontveer Nessersluis dat herinnert aan deze ware oorsprong van de naam.

2- Het pontveertje dat bij dit lemma wordt afgebeeld is niet de pont over de Amstel die bij Nessersluis genomen kan worden naar Uithoorn en Nes aan de Amstel. Veeleer is hier De Fuut afgebeeld die de Ronde Hoep (Gemeente Ouder-Amstel) verbindt met de Nesserlaan die tussen Amstelveen en Nes aan de Amstel (in de gemeente Amstelveen) loopt.

Met goede groet!

Hartelijk dank voor uw correcties! Het betreft hier inderdaad 2x een 'slip of the pen' die wij zojuist hebben hersteld: de pontfoto is verhuisd naar de pagina van Nes aan de Amstel en de sluisbeschrijvingen hebben wij zodanig aangepast dat het onderscheid tussen de huidige damsluis en de verdwenen Nessersluis, met beide hun specifieke functies, nu duidelijk en niet meer voor misverstanden vatbaar is.

Reactie toevoegen