Nes (Ameland)

Plaats
Dorp
Ameland
Waddengebied
Fryslân

nes ameland in vogelvlucht 1962 [640x480].jpg

Nes Ameland in vogelvlucht 1962

Nes Ameland in vogelvlucht 1962

Nes (Ameland)

Terug naar boven

Status

- Nes is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Ameland.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
1483 Nes, 2e helft 16e eeuw Ness, 1773 Nes.

Naamsverklaring
Nes betekent 'in water uitstekende punt land, landtong', verwant met het Nieuwnederlandse neus. (1)

Terug naar boven

Ligging

Nes ligt in het midden van Ameland, O van Ballum, W van Buren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nes 130 huizen met 570 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vanouds was Nes de hoofdplaats van Ameland. Tegenwoordig staat het gemeentehuis in Ballum.

Tot 1940 voer de veerboot vanaf het vasteland op Ballum. Sinds mei 1940 is het traject Holwerd-Nes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nes is een beschermd dorpsgezicht en heeft 50 rijksmonumenten.

- Sint Clemenskerk van de Sint Clemensparochie. Ameland is in shock wanneer in 2013 de Sint Clemenskerk door een felle vlammenzee volledig wordt verwoest. Kijkend naar de smeulende ravage is het voor iedereen echter duidelijk: het rijksmonumentale kerkje uit 1879, gebouwd door de bekende architect Pierre Cuypers, moet weer pronken op het eiland. Maar hoe? Terwijl overal in Nederland kerken hun deuren moeten sluiten, stellen de Amelanders alles in het werk om de Sint Clemenskerk weer op te bouwen. En dat is gelukt; op 25 november 2017 is de herbouwde Sint Clemenskerk door bisschop mgr. C.F.M. van den Hout (in)gewijd, geconsecreerd, zoals dat officieel heet.

- Windkorenmolen De Phenix.

- Rond 1913 verrezen in alle vier de dorpen op Ameland brandspuithuisjes. Deze huisjes deden dienst als bergplaats voor de brandspuiten. Het brandspuithuuske in Nes (Kardinaal de Jongweg) is al die jaren bewaard gebleven. Het is nu een monument en volledig gerestaureerd. Het huisje is vrij toegankelijk en op authentieke wijze ingericht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurcentrum Ameland.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - De Burgemeester Waldaschool is op Ameland de opleiding voor beroeps- en algemeen voortgezet onderwijs. De Burgemeester Waldaschool is er in principe voor alle leerlingen van het eiland die na de basisschool een vervolgopleiding volgen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nes algemeen, - idem RK oud, - idem RK.

Reactie toevoegen