Nergena (Bennekom)

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

nergena_en_de_kraats_leefbaarheid_kopie.jpg

De Edese buurtschappen De Kraats en Nergena hebben een gezamenlijke club die voor de belangen van deze buurtschappen opkomt: Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena.

De Edese buurtschappen De Kraats en Nergena hebben een gezamenlijke club die voor de belangen van deze buurtschappen opkomt: Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena.

Nergena (Bennekom)

Terug naar boven

Status

- Nergena is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Buurtschap Nergena valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bennekom.

- Buurtschap Nergena heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Nergena ligt Z van Ede, W van Bennekom, Z van buurtschap De Kraats, en ligt rond de wegen Langesteeg, Dijkgraaf (het gedeelte van deze weg Z van de T-kruising met de weg Krommesteeg), Zwartesteeg, Krommesteeg, Harnsedijkje en Viermorgenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Nergena omvat ca. 75 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 185 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van landgoed Nergena.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het complex Groot Nergena aan de Dr. Willem Dreeslaan is in 2010 tot rijksmonument benoemd. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daartoe besloten. Eind 2008 had de gemeente het ministerie positief geadviseerd over een aanwijzing tot monument. Het Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (RIVRO) heeft het pand in 1952 laten bouwen, met hoofdgebouw en bijgebouwen rond de vroegere Grote Vijver.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena.

- Duurzaamheid: - "In zonneparken moeten ook natuur en landbouw hun plek krijgen. Wageningen University & Research (WUR) wil die zonneparken nieuwe stijl ontwerpen. Dat is de kern van het nieuwe Solar Research Program dat in oktober 2019 van start is gegaan. Het programma, een initiatief vanuit ESG, beoogt WUR-breed samenwerking op dit vlak te creëren. ‘Doel is om over 5-10 jaar met beproefde nieuwe concepten te komen voor zonneparken, die zijn geïntegreerd in voedsel- en natuurlandschappen’, zegt kwartiermaker Jeroen Sluijsmans.

Nu zien zonneparken er overal in de wereld vrijwel hetzelfde uit: terreinen met dicht op elkaar gepakte zonnepanelen. Om de boel aan te kleden, wordt het terrein soms omzoomd met groen. ‘Maar niemand vindt zo’n park mooi’, zegt Sluijsmans. ‘Ik denk dat er een kans is voor ons om te laten zien dat energieproductie, biodiversiteit en landbouw goed samen kunnen gaan, landschappelijk ingepast en gedragen door het publiek.’ Sluijsmans denkt daarbij aan zonneparken, waar naast de opwekking van duurzame energie ook ruimte is voor landbouw en natuur. ‘Nu ontvangen boeren jaarlijks 5000 euro per hectare grond die ze beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Dat is meer dan veel gewassen opbrengen. Als je dat geld nou eens besteedt aan combinaties van duurzame energie en gewasproductie, zou dat wel eens kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen.’

Volgens Sluijsmans zijn er over de grens al experimenten gaande op dat vlak. ‘Aardappelen telen bijvoorbeeld onder zonnepanelen. De opbrengst daarvan is zelfs hoger dan normaal, omdat het microklimaat in de schaduw van die panelen is op hete zomerdagen beter dan in de volle zon.’ Hij wijst daarnaast op technische ontwikkelingen, zoals dubbelzijdige panelen die rechtop staan in plaats van liggen, en het gebruik van semi-tranparante zonnepanelen. De eerste veldtesten vinden op eigen terrein van WUR plaats. In het te ontwikkelen Zonnepark Nergena in het Binnenveld komt het accent volgens Sluijsmans te liggen op het vergroten van de biodiversiteit. ‘De ruimtes tussen de panelen worden ingezaaid met inheemse wilde planten. Hierin gaan we samenwerken met zaadbedrijven die betrokken zijn bij het project Het Levend Archief. Dat park krijgt dan de functie van zaadbank, voor behoud van het genetisch materiaal. Een deel van Zonnepark Nergena wordt daarnaast gebruikt als proeftuin voor nieuwe technieken. In het park wordt gevarieerd met de hoogte van de panelen en de ruimtes ertussen. Een klein deel van het veld wordt gebruikt om verticale panelen te testen en systemen van draaibare panelen die de zon volgen.’ (bron: WUR, 1-10-2019)

Reactie toevoegen