Neerloon

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Neerloon

Terug naar boven

Status

Neerloon is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. T/m 30-4-1923 gemeente Huisseling en Neerloon. Per 1-5-1923 over naar gemeente Ravenstein, in 2003 over naar gemeente Oss.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1192 Hermannus de Lon, 1196 Marsilius de Loen, 1312-1350 Loen, 1442 Loen, 1773 Loon. Heette ook wel Loon aan de Maas.

Naamsverklaring
Datief meervoud (met plaatsaanduidende functie) van lo 'licht, open bos', met de toevoeging neer 'neder, lager, stroomafwaarts gelegen', ter onderscheiding van Overloon.(1)

Terug naar boven

Ligging

Neerloon ligt direct O van Ravenstein, aan de Maasdijk, en grenst in het W aan de A50 en in het N aan de Maas, met aan de overkant van de rivier het Gelderse dorp Niftrik, gemeente Wijchen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Neerloon 35 huizen met 211 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Neerloon heeft 3 rijksmonumenten.

- De RK Sint-Victorkerk (Maasdijk 19) is gewijd aan de heilige Victor van Xanten. Het gebied rondom Neerloon was lange tijd eigendom van de Dom van Xanten, die aldaar een hoeve bezat. Het dorp diende kerkelijke belasting te betalen aan Xanten en toen dit in de 13e eeuw een keer niet gebeurde, is het gehele dorp geëxcommuniceerd. In 1405 liet het kapittel hier een kerk bouwen en gaf het dezelfde beschermheilige als de eigen dom. "De kerk is noch bij het Twaalfjarig Bestand van 1609 noch bij de Vrede van Munster in 1648 voor de katholieken verloren gegaan. Het dorp behoorde namelijk niet tot Gelderland en evenmin tot Staatsbrabant en was dus geen Generaliteitsgebied. Zo bleven kerk en parochie behouden." Zo lezen wij op de hieronder gelinkte orgelsite. Elders lezen wij echter: "Na de Tachtigjarige Oorlog komt de kerk in handen van de protestanten en waren katholieken gewezen op een schuurkerk." Dat kan niet allebei tegelijk waar zijn, lijkt ons... Dus als iemand weet hoe dit écht zat, houden wij ons aanbevolen. Doordat er amper protestanten in de omgeving woonden, raakte de kerk in verval. Dit werd verergerd toen de kerk in 1784 door oorlogshandelingen beschadigd raakte. In de Franse tijd kregen de katholieken de kerk weer terug. Door een overstroming in 1820 stort de kerk in, op de toren na.

Tegen deze toren wordt het jaar erop een nieuwe waterstaatskerk gebouwd, die in 1824 in gebruik is genomen. De kerk is opgezet als eenbeukige kerk met zadeldak. De 14e-eeuwse toren heeft in de onderste lagen tufsteen en is rond 1820 verhoogd. Bij deze verhoging zijn de bestaande galmgaten dichtgemetseld en zijn nieuwe galmgaten aangebracht, voorzien van rondbogen. Het uurwerk is afkomstig van klokkengieterij Eijsbouts. De toren is voorzien van een tentdak. Het orgel is in 1845 gemaakt door Franciscus Cornelis Smits. Het is een balustradeorgel met de klaviatuur aan de achterzijde. In 1971-1972 restaureerde Gebr. Vermeulen te Weert het orgel op authentieke wijze en leverde degelijk vakwerk af. Het orgel is tot heden vrijwel ongewijzigd gebleven. Kerk en geloofsgemeenschap van Neerloon vielen voorheen onder Parochie Ravenstein en tegenwoordig onder Parochie H. Johannes de Doper, die alle kernen van de voormalige gemeente Ravenstein omvat, plus de dorpen Schaijk en Reek.

- De RK pastorie van Neerloon (Loonsestraat 2) dateert uit ca. 1910. Het object, met elementen van neorenaissance, heeft een aangebouwd koetshuis en is markant gesitueerd naast de 19e-eeuwse kerk. De pastorie is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de pastorie. Zij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de waardigheid en distantie uitstralende stijl en de detaillering. Het gebouw heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk, nauw verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en heeft als zodanig een bindende functie voor het gehele complex.

- In Neerloon staat op de Maasdijk, op de kruising met de Loonsestraat, een Heilig-Hartbeeld, omstreeks 1930 vervaardigd door Albert Meertens. Het object is markant gesitueerd naast de RK kerk. Op een handvorm bakstenen sokkel, waarop aan de voorzijde een kunststenen plaat met de inscriptie: "Heer / blijf / bij ons!", staat op een kunststenen dekplaat een kalkstenen Heilig- Hartbeeld, dat gericht is naar de kerk. Op de zijkant de inscriptie: "Meertens". Het beeld is markant op de dijk geplaatst in een half-cirkelvormig plantsoen, omgeven door een hekwerk met poortje, bestaande uit bakstenen pijlers en ijzeren buizen. Om het plantsoen zijn linden geplant. Het Heilig-Hartbeeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke devotiecultuur; het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het H.-Hartmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van het atelier Meertens. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk, nauw verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en heeft als zodanig een bindende functie voor het gehele complex.

Terug naar boven

Evenementen

- Het 5-jaarlijks Neerloons Dorpsfeest was er voor de laatste keer in 2017, dus voor de eerstvolgende keer (2022) moet je nog 'even' geduld hebben...

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging Neerloon.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neerloon.

Reactie toevoegen