Neerlangel

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

neerlangel_plaatsnaambord_en_kerk.jpg

Het dorpje Neerlangel is met ca. 25 huizen zo 'dunbebouwd' dat het geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Het dorpje Neerlangel is met ca. 25 huizen zo 'dunbebouwd' dat het geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Neerlangel

Terug naar boven

Status

- Neerlangel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 30-4-1923 gemeente Dieden, Demen en Langel. Per 1-5-1923 over naar gemeente Ravenstein, in 2003 over naar gemeente Oss. Vóór 1810 was er sprake van de gemeente Demen en Langel. In dat jaar is de gemeente Dieden daar aan toegevoegd.

- Het dorp Neerlangel is kennelijk te dunbebouwd voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1421 Nederlanghel, 1470-1471 Nederlangel.

Naamsverklaring
Samengesteld uit neer 'neder, lager (ook stroomafwaarts' en langel, wat een samenstelling is van lang 'langgerekt' en lo 'bos op hoge zandgrond'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Neerlangel Schottelzakkenrijk.

Terug naar boven

Ligging

Neerlangel ligt direct N van Ravenstein, rond de Maasdijk, en grenst in het O aan de Maas (met aan de overkant het buitengebied van het Gelderse dorp Niftrik).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Neerlangel 15 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners en is daarmee het kleinste dorp van de gemeente Oss (en wellicht zelfs het kleinste dorp van heel Brabant).

Terug naar boven

Geschiedenis

Je zou het vandaag de dag niet vermoeden, maar Neerlangel en Overlangel zijn ouder dan Ravenstein. Aanvankelijk was er sprake van 1 heerlijkheid Langel. Toen op de plek van het huidige Ravenstein in 1360 een kasteel werd gesticht, ontstond daar de plaats Ravenstein, die reeds in 1380 stadsrechten kreeg. Door het ontstaan van Ravenstein werd Langel in tweeën gesplitst: Overlangel Z van Ravenstein en Neerlangel N ervan.

- Stichting Neerlangel Historie en Toekomst verzamelt, archiveert, onderzoekt en publiceert over de geschiedenis van dit dorp. Tevens zet zij zich in voor behoud en waar nodig herstel van karakteristieke gebouwen, plaatsen en landschappen in het dorp.

- De stichting heeft in 2005 het boek 'Neerlangel vertelt' gepubliceerd, waarin de inwoners vanuit hun eigen herinneringen, overlevering en persoonlijke archieven vertellen over het leven in dit dorp in de afgelopen 100 jaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan inwoonster Riek Sommers-Brands is in 2014 het Osje van Verdienste toegekend, omdat zij al 60 jaar in het dorp als vrijwilligster op vele terreinen actief is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Neerlangel heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Sint Jan de Doperkerk - in beheer bij de onder Geschiedenis genoemde stichting - is in 2011 gerestaureerd. - Interview met Joop Peters van de stichting over de start van het restauratieproject. - Reportage van de heropening van de kerk na het gereedkomen van de restauratie. Het neogotische kerkje uit 1869 verving een romaanse tufstenen zaalkerk, waarbij de eveneens tufstenen 11e-eeuwse toren behouden en verhoogd werd. De kerk van Neerlangel bezit hiermee het oudste tufstenen bouwwerk van Brabant. De kerk is dagelijks geopend voor rust en gebed. Enkele keren per jaar zijn er in de kerk ook diensten.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Neerlangel.

Reactie toevoegen