Nederasselt

Plaats
Dorp
Heumen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Nederasselt

Terug naar boven

Status

- Nederasselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen. T/m 30-6-1980 gemeente Overasselt.

- Onder het dorp Nederasselt valt ook de buurtschap Molenhoek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1301 Nederassel, 1316 de Inferiori Assela, 1665 Neer Asselen, 1773 Neer Asselt, 1840 Neder-Asselt.

Naamsverklaring
Samenstelling van lo 'licht, open bos' en de boomnaam (Oudnederlands) asc 'es' (Fraxinus excelsior) met als betekenis 'essenbos', met neder 'lager gelegen, stroomafwaarts', ter onderscheiding van Overasselt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nederasselt ligt aan de rivier de Maas en ligt verder ZO van de dorpen Balgoij, Neerloon, Niftrik en de stad Ravenstein, Z van het dorp Wijchen, ZW van het dorp Alverna en de stad Nijmegen, W van het dorp Malden, WNW van het dorp Heumen, NW van de dorpen Overasselt en Gassel, N van het dorp Escharen, NNO van de stad Grave, NO van de dorpen Velp en Reek en O van de dorpen Overlangel en Herpen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nederasselt 19 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met een kleine 800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Nederasselt (2015).

- In september 2016 is het vernieuwde dorpshart in Nederasselt op feestelijke wijze geopend. De speelplekken zijn onder toeziend oog van vele geïnteresseerden door de kinderen van Basisschool De Tandem in gebruik genomen. Een nieuw dorpshart was een van de ideeën in het Dorpsplan dat in 2015 is gepresenteerd. Dankzij de steun van de gemeente Heumen en het Coöperatiefonds van de Rabobank is een prachtige plek tot stand gekomen middenin het dorp. Er kan gespeeld, gesport en gerecreëerd worden. Naast speelplekken voor de kinderen zijn er o.a. voetbaldoelen, een korfbalpaal en een Avonturenpad gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nederasselt heeft 7 rijksmonumenten.

- Nederasselt heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen de Maasmolen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kadans is een natuurgebied van 9 hectare nabij de molen. Het gebied met zijn hooiland, poelen, bosjes en bomen, is deels toegankelijk. Er komen zeldzame dieren voor als waterhoentjes en roerdompen. vossen en dassen. In 2011 zijn er extra wandelpaden aangelegd.

- In 2009 en 2010 is 12 kilometer Maasheggen hersteld in de uiterwaarden van Heumen, Overasselt en Nederasselt. Het gaat om eeuwenoude vlechtheggen, die een bijzonder ecosysteem vormen waar verschillende zeldzame planten- en diersoorten voorkomen. Ook zijn poelen, bermen en bomen in de uiterwaarden hersteld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederasselt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws:- Nieuws uit Nederasselt op Facebook.

- Belangenvereniging: - De in 2008 opgrichte Dorpsraad Nederasselt geeft een stem aan de inwoners richting gemeente en andere instellingen. Aanleiding voor de oprichting van de dorpsraad waren de plannen voor nieuwbouw op het terrein van de basisschool. Door oprichting van een dorpsraad was het mogelijk de wensen van de inwoners beter kenbaar maken aan de gemeente Heumen. In 2014 is in kaart gebracht waar de inwoners van dit dorp behoefte aan hebben. Het resultaat vind je in het onder het kopje Recente ontwikkelingen gelinkte DorpsOntwikkelingsPlan.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Huis is gerealiseerd in 1962. In 1974 is het houten verenigingsgebouw vervangen door nieuwbouw, die nog altijd de basis vormt van Ons Huis anno nu. In 1988 is de exploitatie en instandhouding overgedragen aan de in dat jaar opgerichte Stichting Ons Huis. Begin jaren negentig is het dorpshuis verbouwd tot een veelzijdige accommodatie. In 2013 is het dorpshuis wederom grondig verbouwd. Met een geheel nieuwe frisse uitstraling is het dorpshuis klaar voor de toekomst en kunnen verenigingen, inwoners van Nederasselt en andere gebruikers de komende jaren weer gebruik maken van een modern Ons Huis.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Tandem is er niet alleen om de leerlingen de schoolvakken aan te bieden. Wij leveren als dorpsschool van Nederasselt ook een bijdrage in de opvoeding. De rol en meningen van leerlingen worden steeds belangrijker in het onderwijs op De Tandem. Het zelf leren van zowel leerling als leerkracht staat in ons onderwijs centraal, gebeurt bewust en met een doel. Competenties van leerlingen worden in kaart gebracht, gestimuleerd, gevolgd en spelen een belangrijke rol in de werkwijze en het aanbod op De Tandem.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Positief denken en geloof in eigen kunnen (over jezelf en de ander )zijn belangrijke waarden in ons onderwijs.
Leerkrachten en leerlingen op de Tandem leren ook binnen een maatschappelijke context. Met de blik naar buiten gericht (maatschappelijke ontwikkelingen) raken leerlingen en leerkrachten actief betrokken bij het leren. Samen met diverse andere professionals zorgt De Tandem ervoor dat het onderwijsprogramma en het scholingsaanbod de nodige inhoud en theoretische kennis bevat. Op die manier worden de grenzen van het leren verlegd en wordt de theoretische kennis ook eigen kennis. Theorie en eigen ervaringen delen met anderen zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Zelf leren is dus samen doen.

De Tandem is een Jeelo school. Je eigen leeromgeving (Jeelo): zelf aan het roer! Leerlingen leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. Jeelo deelt de ontwikkelingslijnen niet in vakken in, maar gaat uit van kennis en competenties die nodig zijn voor sectoren en beroepen. De content van Jeelo bestaat uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Deze content wordt geïntegreerd in twaalf projecten aangeboden. Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers: samen leven., samen werken en zelfstandig leren."

- "Buitenschoolse opvang Locatie Kerklaantje biedt opvang voor 20 kinderen. Op de BSO worden kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen die naar de basisschool gaan. Kinderen leren de hele dag door en dan is het prettig dat kinderen na schooltijd opgevangen kunnen worden in een ontspannen en ongedwongen omgeving. Bij BSO Locatie Kerklaantje staat het kind centraal en vindt jouw kind een eerlijke, gezellige omgeving waar veel te beleven en ontdekken is. Om de kinderen een ontspannen middag te bezorgen worden er vele activiteiten georganiseerd; zo mogen de kinderen lekker spelen, ontspannen en creatief bezig zijn. De ruimte is sfeervol ingericht en er zijn voldoende speelbenodigdheden aanwezig."

- Sport: - Sport Club Diosa (voetbal en korfbal) is er voor Balgoij en buurdorp Nederasselt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nederasselt.

Reactie toevoegen