Nederasselt

Plaats
Dorp
Heumen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

nederasselt_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nederasselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen. T/m 30-6-1980 gemeente Overasselt.

Nederasselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen. T/m 30-6-1980 gemeente Overasselt.

Nederasselt

Terug naar boven

Status

- Nederasselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen. T/m 30-6-1980 gemeente Overasselt.

- Onder het dorp Nederasselt valt ook de buurtschap Molenhoek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1301 Nederassel, 1316 de Inferiori Assela, 1665 Neer Asselen, 1773 Neer Asselt, 1840 Neder-Asselt.

Naamsverklaring
Samenstelling van lo 'licht, open bos' en de boomnaam (Oudnederlands) asc 'es' (Fraxinus excelsior) met als betekenis 'essenbos', met neder 'lager gelegen, stroomafwaarts', ter onderscheiding van Overasselt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nederasselt ligt aan de rivier de Maas en ligt verder ZO van de dorpen Balgoij, Neerloon, Niftrik en de stad Ravenstein, Z van het dorp Wijchen, ZW van het dorp Alverna en de stad Nijmegen, W van het dorp Malden, WNW van het dorp Heumen, NW van de dorpen Overasselt en Gassel, N van het dorp Escharen, NNO van de stad Grave, NO van de dorpen Velp en Reek en O van de dorpen Overlangel en Herpen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nederasselt 19 huizen met 134 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met een kleine 800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Nederasselt (2015).

- In september 2016 is het vernieuwde dorpshart in Nederasselt op feestelijke wijze geopend. De speelplekken zijn onder toeziend oog van vele geïnteresseerden door de kinderen van Basisschool De Tandem in gebruik genomen. Een nieuw dorpshart was een van de ideeën in het Dorpsplan dat in 2015 is gepresenteerd. Dankzij de steun van de gemeente Heumen en het Coöperatiefonds van de Rabobank is een prachtige plek tot stand gekomen middenin het dorp. Er kan gespeeld, gesport en gerecreëerd worden. Naast speelplekken voor de kinderen zijn er o.a. voetbaldoelen, een korfbalpaal en een Avonturenpad gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nederasselt heeft 6 rijksmonumenten, waarvan 2 in buurtschap Molenhoek.

- Nederasselt heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Maasmolen staat in buurtschap Molenhoek en wordt daarom aldaar beschreven.

- De John S. Thompsonbrug over de Maas, gelegen ZW van - en grotendeels vallend onder het dorpsgebied van - Nederasselt, is in 1929 gereed gekomen, als onderdeel van de rijksweg Nijmegen - 's-Hertogenbosch (tegenwoordig is dat in deze omgeving de N324). Vóór 2004 heette de brug gewoon Maasbrug, of Graafsebrug, of brug bij Grave. De huidige naam verwijst naar de pelotonscommandant wiens peloton - de 82e Amerikaanse Airborne Divisie - op 17 september 1944 de Maasbrug heeft veroverd en de stad heeft bevrijd. Het Airborne-monument bij de brug verwijst hiernaar. Uniek in Nederland is de combinatie met een stuw- en sluizencomplex. D.w.z. de combinatie op zich komt wel vaker voor, maar alleen hier vormen stuw en brug één geheel.

De aanleg van de stuw paste in een groter plan om de Maas beter beheersbaar en bevaarbaar te maken, door haar in de jaren twintig te kanaliseren en te normaliseren. Omdat de Maas een regenrivier is, die voor zijn waterstand sterk afhankelijk is van de neerslag, zijn er stuwen in de rivier gebouwd om in droge tijden de minimale vaardiepte van 3 meter te handhaven. Die stuwen liggen bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld (allemaal in Limburg), Sambeek, Grave en Lith. De aanleg van de stuw maakte ook de aanleg van een sluis voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk. Beide zijn in 1929 in gebruik genomen. De 2e, grotere sluis dateert van 1974. De oude sluis is in 1987 buiten gebruik gesteld. Het geheel van brug en stuw- en sluizencomplex is een rijksmonument. Onder de link vind je hier nadere details over. Op zich gebruikelijk is dat gemeente- en provinciegrenzen door het midden van een waterloop lopen. Zo ook hier. Wat hier wel de consequentie van is, is dat het Z deel van het stuw- en sluizencomplex, zijnde het stuw-deel, onder de provincie Noord-Brabant, gemeente en kern Grave valt, en dat het N deel, het sluizen-deel, onder de provincie Gelderland, gemeente Heumen, kern Nederasselt valt.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Op woensdagavonden is er een loopgroepje waar je je gratis bij kunt aansluiten. Aan dit loopgroepje nemen zowel beginners als gevorderden deel. Ook als je totaal geen ervaring hebt en nog helemaal op moet gaan bouwen ben je welkom. Meestal starten we om 18:30 uur bij het Dorpshuis. Aan- en afmelden doen we via een app groep 'Hardlopen Nederasselt'. Als je interesse hebt, stuur dan even een mail aan info@nederasseltgezond.nl met jouw 06-nummer en naam, dan zorgen we dat je aan de app groep wordt toegevoegd."

- "Na een succesvolle 1e editie in 2019, zijn de voorbereidingen voor 2020 inmiddels in volle gang. Op de laatste zondag van september zal de Uiterwaarden Run Nederasselt weer plaatsvinden. Dus reserveer zondag 27 september vast in je agenda. Voor de Uiterwaarden Run hebben we 3 afstanden; de 1 km, een mooi rondje over de dijk voor de kinderen, met eventuele begeleiders. Daarna volgt de 5 km die een stuk door de mooie uiterwaarden loopt, maar ook voor een deel door het dorp loopt om het applaus van de toeschouwers te ontvangen. De laatste afstand is de 10 km, zij zullen tweemaal de ronde van de 5 lopen. De run is bedoeld voor iedereen; de beginnende en de ervaren hardloper, jong en oud(er). Sinds de 1e editie is er nog altijd een groepje enthousiaste lopers dat elke woensdagavond om 18.30 uur start vanaf het dorpshuis. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten, dus heb je goede voornemens, dan zien we je graag!" (zie daarvoor verder de vorige alinea, red.)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Voor de liefhebbers van het rivierenlandschap is de 'Trage Tocht Nederasselt' (14 km) een mooie wandeling in het Rijk van Nijmegen langs de Maas. Je start in genoemd dorp bij de monumentale katholieke kerk Antonius Abt en komt al snel langs de bakstenen Hervormde kerk. Je loopt naar de Maas, waar je zicht hebt op de sluis en de imposante brug over de rivier naar Grave. Daarna wordt het ruim vier kilometer lang struinen langs de rivier. Bijzonder aan dit traject langs de Maas is dat het water aan weerszijden is omzoomd door prachtige bomen. In de buurt van Overasselt heb je steeds zicht op standerdmolen Zeldenrust en natuurlijk de torenspits van de kerk. Je komt door een klein landgoedje De Zomp. Je struint over gras onderlangs de Waalbandijk. De route vervolgt over enkele betonpaden door het boerenland in de uiterwaarden. Het is absoluut de moeite waard om het heen-en-weertje naar Kroonwerk De Coehoorn te maken, restant van een fort uit de Zuiderwaterlinie, aangelegd door Menno van Coehoorn om de vestingstad Grave aan de overkant van de Maas te verdedigen. Op het laatste deel van de wandeling loop je nog even langs een fraaie waterplas, het Molenwiel, in buurtschap Molenhoek, met uitzicht op de mooie Maasmolen, ook een standerdmolen."

- "In 2017 is het vervallen speeltuintje op het Gildeplein in Nederasselt omgebouwd naar een prachtig dierenweitje*. Het was een wat rommelig veldje met prikkers en planten. Geen fraai uitzicht vanuit de huizen op het woonerf. Vandaar dat initiatiefnemers Jan Langenhuijzen en Gemma Willems, met steun van de buurt, in gesprek gingen met de gemeente over het realiseren van een dierenweitje in eigen beheer. Ze werkten daarna samen met de buurtbewoners de plannen verder uit en maakten eigenhandig een maquette van het dierenweitje. Het plan was een schot in de roos.
* Hier vind je een fotoreportage van de feestelijke opening. Klik telkens op het 'volgende'-pijltje om alle foto's te zien.

Dierenweitje Nederasselt is een gezellige ontmoetingsplek geworden waar jong en oud samenkomt en geniet van de dieren en het groen. Zo komen er vaak ouderen tijdens hun wandeling even langs om uit te rusten op het bankje en een praatje te maken met elkaar. Maar ook kinderen die bij de buitenschoolse opvang verblijven komen regelmatig in groepjes samen met hun begeleider naar de dieren kijken. Gemma: “De hele buurt voelt zich verantwoordelijk en iedereen draagt een steentje bij. Tijdens de vorigeBurendag hebben we het dierenweitje opgeknapt en hebben we ter afsluiting gezellig samen buiten gegeten." " (bron: gemeente Heumen, 2019) - Hier vind je nadere informatie over het dierenweitje.

- In 2009 en 2010 is 12 kilometer Maasheggen hersteld in de uiterwaarden van Heumen, Overasselt en Nederasselt. Het gaat om eeuwenoude vlechtheggen, die een bijzonder ecosysteem vormen waar verschillende zeldzame planten- en diersoorten voorkomen. Ook zijn poelen, bermen en bomen in de uiterwaarden hersteld.

- "In Nederasselt ligt een ca 9 ha groot gebied genaamd Kadans. Dit was oorspronkelijk eigendom van ir. drs. Theo Welle, die het in 2003 heeft verkocht aan de gemeente Heumen. In samenwerking met de gemeente en de gemeentelijke buitendienst is het onderhoud in handen gekomen van een groep vrijwilligers. Met groot enthousiasme is in januari 2003 de eerste werkdag georganiseerd. Het enthousiasme om met milieu en natuur bezig te zijn was zo groot, dat spoedig werd besloten om een vervolg te geven aan dit initiatief. Er werden contacten gelegd met de gemeente Heumen, Milieu Educatie Centrum Nijmegen, Heemtuin Malden, Staatsbosbeheer, de genoemde vorige eigenaar van Kadans, omwonenden en enkele biologen. De biologen waren zeer enthousiast over de plantenrijkdom en de grote diversiteit van het gebied.

Met de gemeente werd overeengekomen het gebied Kadans en de omgeving van de Maasmolen (het Molenwiel) in beheer te krijgen, ondersteund door een beheerplan en een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente. Met de positieve reacties van alle partijen en de groeiende groep vrijwilligers was er voor het interimbestuur geen belemmering meer om over te gaan tot het oprichten in augustus 2003 van Natuur Stichting Kadans. Sindsdien worden regelmatig werkdagen georganiseerd en vindt er natuureducatie plaats. De ingang van Natuurgebied Kadans vind je bij Hollestraat 42 te Nederasselt. In het gebied wordt regelmatig door vrijwilligers gewerkt. Van de werkdagen vind je verslagen en foto's in de rubriek 'Terugblik'. Tijdens de zaterdagse werkdagen en op donderdagochtend is het gebied geopend voor bezoekers. Rondleiding door een IVN-gids is op afspraak mogelijk.

Een paar belangrijke onderdelen van natuurgebied Kadans zijn: Bosje met stinzenplanten. Aan de Broekstraat in Nederasselt ligt een stinzenbosje met zeer gevarieerde beplanting. Grasland. Achter het stinzenbosje ligt een oude zomerdijk, met aarachter een zeer waardevol bloemrijk grasland, dat deels gehooid wordt. Poelen. Aan het hooiland ligt een poel, die onder andere gevoed wordt door kwelwater. Om de poel staan knotwilgen, in en aan de rand van de poel staan watermunt, zegge, waterlelie en vele andere plantensoorten. Vlindertuin. De vlindertuin is aangelegd om meer vlinders aan te trekken en om te tonen hoe prachtig een border met vaste planten en struiken die vlinders aantrekken kan zijn. Maasmolen. Naast het gebied van Kadans zie je de Maasmolen* liggen. Ga er vooral eens kijken, op zaterdagmiddagen zijn de molenaars vaak aanwezig. Ze leiden je graag rond!"
* De Maasmolen staat in buurtschap Molenhoek en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederasselt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws:- Nieuws uit Nederasselt op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De in 2008 opgrichte Dorpsraad Nederasselt geeft een stem aan de inwoners richting gemeente en andere instellingen. Aanleiding voor de oprichting van de dorpsraad waren de plannen voor nieuwbouw op het terrein van de basisschool. Door oprichting van een dorpsraad was het mogelijk de wensen van de inwoners beter kenbaar maken aan de gemeente Heumen. In 2014 is in kaart gebracht waar de inwoners van dit dorp behoefte aan hebben. Het resultaat vind je in het onder het kopje Recente ontwikkelingen gelinkte DorpsOntwikkelingsPlan.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Huis is gerealiseerd in 1962. In 1974 is het houten verenigingsgebouw vervangen door nieuwbouw, die nog altijd de basis vormt van Ons Huis anno nu. In 1988 is de exploitatie en instandhouding overgedragen aan de in dat jaar opgerichte Stichting Ons Huis. Begin jaren negentig is het dorpshuis verbouwd tot een veelzijdige accommodatie. In 2013 is het dorpshuis wederom grondig verbouwd. Met een geheel nieuwe frisse uitstraling is het dorpshuis klaar voor de toekomst en kunnen verenigingen, inwoners van Nederasselt en andere gebruikers de komende jaren weer gebruik maken van een modern Ons Huis.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Tandem is er niet alleen om de leerlingen de schoolvakken aan te bieden. Wij leveren als dorpsschool van Nederasselt ook een bijdrage in de opvoeding. De rol en meningen van leerlingen worden steeds belangrijker in het onderwijs op De Tandem. Het zelf leren van zowel leerling als leerkracht staat in ons onderwijs centraal, gebeurt bewust en met een doel. Competenties van leerlingen worden in kaart gebracht, gestimuleerd, gevolgd en spelen een belangrijke rol in de werkwijze en het aanbod op De Tandem.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Positief denken en geloof in eigen kunnen (over jezelf en de ander )zijn belangrijke waarden in ons onderwijs.
Leerkrachten en leerlingen op de Tandem leren ook binnen een maatschappelijke context. Met de blik naar buiten gericht (maatschappelijke ontwikkelingen) raken leerlingen en leerkrachten actief betrokken bij het leren. Samen met diverse andere professionals zorgt De Tandem ervoor dat het onderwijsprogramma en het scholingsaanbod de nodige inhoud en theoretische kennis bevat. Op die manier worden de grenzen van het leren verlegd en wordt de theoretische kennis ook eigen kennis. Theorie en eigen ervaringen delen met anderen zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Zelf leren is dus samen doen.

De Tandem is een Jeelo school. Je eigen leeromgeving (Jeelo): zelf aan het roer! Leerlingen leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. Jeelo deelt de ontwikkelingslijnen niet in vakken in, maar gaat uit van kennis en competenties die nodig zijn voor sectoren en beroepen. De content van Jeelo bestaat uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Deze content wordt geïntegreerd in twaalf projecten aangeboden. Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers: samen leven., samen werken en zelfstandig leren."

- "Buitenschoolse opvang Locatie Kerklaantje in Nederasselt biedt opvang voor 20 kinderen. Op de BSO worden kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen die naar de basisschool gaan. Kinderen leren de hele dag door en dan is het prettig dat kinderen na schooltijd opgevangen kunnen worden in een ontspannen en ongedwongen omgeving. Bij BSO Locatie Kerklaantje staat het kind centraal en vindt jouw kind een eerlijke, gezellige omgeving waar veel te beleven en ontdekken is. Om de kinderen een ontspannen middag te bezorgen worden er vele activiteiten georganiseerd; zo mogen de kinderen lekker spelen, ontspannen en creatief bezig zijn. De ruimte is sfeervol ingericht en er zijn voldoende speelbenodigdheden aanwezig."

- Sport: - Sport Club Diosa (voetbal en korfbal) is er voor de dorpen Balgoij en Nederasselt.

- Welzijn: - "Stichting Nederasselt Gezond wil meer bewegen en een gezonde leefstijl in de breedste zin voor haar dorpsbewoners bevorderen en daarnaast voor een ieder uit de omgeving die zich hiertoe aangetrokken voelt. Afgeleid van deze doelstelling willen we de inwoners vooral uitnodigen om mee te doen als deelnemer of als mede organisator van initiatieven en/of projecten. Elkaar op een sportieve manier ontmoeten, kennismaken met en participeren in de historische, archeologische, agrarische, recreatieve, natuur- en cultuurwaarden van de mooie uiterwaarden van de Maas bij ons dorp. Ons specifieke doel is om mensen te inspireren, om ze aan het sporten te krijgen, om ze te laten ervaren dat hardlopen (en dan vooral in een prachtig natuurgebied) erg leuk kan zijn. We hopen dat onze evenementen mensen aansporen om regelmatig (hard) te lopen om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan een gezondere levensstijl."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nederasselt.

Reactie toevoegen