Neck

Plaats
Dorp
Wormerland
Laag Holland
Noord-Holland

Neck

Terug naar boven

Status

- Neck is een dorp* in de provincie Noord-Holland, in de regio Laag Holland, gemeente Wormerland. T/m 1990 gemeente Wijdewormer.
* De plaats heeft weliswaar geen kerk, maar is gezien haar grootte en komvorming toch redelijkerwijs wel als dorp te beschouwen.

- Het dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Wijdewormer (dat in die tijd nog een zelfstandige gemeente was) (terwijl het volgens ons eigenlijk andersom zou moeten zijn, want Neck is het dorp en Wijdewormer het omliggende buitengebied en daarmee geografisch gezien een buurtschap die onder het dorp Neck valt...).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1328 sic: van Hicke, 1344 Necke, 1494 Claes van Neck.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van de benaming van het lichaamsdeel nek, ter aanduiding van het smalste punt van de landengte die het water van de Beemster van de Wormer scheidde (vergelijk het Nieuw-Engelse bottle-neck). Na de drooglegging ging de naam over op de nabijgelegen woonkern die in het nieuwe land verrees.(1)

Terug naar boven

Ligging

Neck ligt W van Purmerend. Het wordt van Purmerend gescheiden door de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(2) staat Neck alleen vermeld onder de gemeente Purmerend, met 10 huizen en 50 inwoners. Bij de gemeentelijke herindeling van 1991 in deze regio, is 244 hectare met 189 inwoners van de gemeente Purmerend naar de gemeente Wormerland overgegaan. Vermoedelijk betreft het het gedeelte dat voorheen onder Purmerend viel. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is een nieuwe wijk met 63 woningen gereedgekomen in het zuiden van het dorp. Het betreft zowel koop- als huurwoningen. Wethouder Kees van Waaijen stelde bij de start van de aanleg van de wijk in februari 2018: "Eindelijk kunnen we toekomstgericht aan de slag. Na alle wettelijke procedures kan er nu gestart worden met de bouw van de 63 woningen. Dat is wat mij betreft cruciaal voor de leefbaarheid van Neck. Nieuwe gezinnen zorgen voor nieuwe leerlingen op school en wellicht ook nieuwe leden voor de verenigingen. Met een nieuw sportcomplex met (kunst)grasvelden en kantines kunnen de verenigingen zich op de toekomst richten. Dat is een verrijking voor het dorp." Naast de nieuwe woningen wordt er namelijk ook een geheel nieuw sportcomplex voor DZS, WWSV en Butje'13 aangelegd, waarvoor zie het hoofdstuk Links / voorzieningen..

- Bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck.

- De eeuwenoude stolpboerderij De Kuil in Neck (Noorderweg 161) kon helaas niet worden ingepast in het plan voor de herinrichting van het dorpscentrum, dat plaats biedt aan de basisschool, met dorpshuis, sportzaal en kinderopvang in combinatie met 40 woningen. Het pand is afgebroken, maar er wordt wel een kopie van de gevel teruggebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- De Neckermolen (ook wel als Nekkermolen gespeld), gelegen NO van de dorpskern van Neck, aan het Noordhollands Kanaal, is een in ca. 1631 gebouwde poldermolen. Tussen 1830 en 1840 kreeg de molen een vijzel. De molen ligt prachtig in het landschap en bemaalt nog steeds de achterliggende polder Wormer- en Jisperveld, samen met een elektrisch gemaal. Bij storm heeft dat nog wel eens problemen opgeleverd. De molen kan dan niet meer malen vanwege het gevaar van op hol slaan. Het electrisch gemaal kan dan het opstuwende water niet meer wegmalen met overstroming van polders tot gevolg. - Fotoserie van de Neckermolen van fotograaf Martin Stevens.

- "Wat je afbreekt, komt nooit meer terug; daarom moet je proberen het goede uit het verleden te behouden en een nieuwe toekomst te geven. Om deze reden is in 2009 Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer opgericht. Met hulp van vele sympathisanten proberen we emoties om te zetten in positieve daden en zo mooie dingen te behouden en nieuwe te laten ontstaan. Ons bestuur richt zich daarbij niet alleen op behoud van gebouwen, maar ook van de geschiedenis en de gebruiken. De plaatselijke cultuur dus, in ons werkgebied van postcode 1456 = dorp Neck en buutschap Wijdewormer. Wij zijn niet tegen vooruitgang - integendeel. We houden van onze polder en willen dat die vooruitgang wordt ingezet om wat goed is te behouden. Niet alleen voor de Wijdewormers, maar ook voor al degenen die er op bezoek zijn. Die komen fietsen, wandelen, schaatsen en varen - al naar gelang het jaargetijde. Kortom: om blijvend te kunnen genieten van onze mooie polder en zijn cultuur.

Doel. De eerste actie van Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer (en de reden oprichting) was het voorkomen van de sloop van een dorpsbeeldbepalende stolp in Neck, de tweede het behoud van een historische zoutloods. Het bestuur ziet het doel van de stichting echter in een breder perspectief en heeft daarom in 2012 besloten tot een doorstart. De statuten werden afgestoft, het bestuur werd aangepast aan nieuw vastgestelde doelen en er werd contact gelegd met bestaande en nieuwe relaties. Financiering. Hoewel de vrijwilligers die bij de stichting betrokken zijn hiervoor geen vergoeding hoeven te hebben, is er wel geld nodig om onze projecten te realiseren. We kloppen daarom regelmatig aan bij maatschappelijke en financiële organisaties die sympathiek staan tegenover onze doelstelling. Daarnaast doen we een beroep op onze dorps- en poldergenoten, hetzij als particulier, hetzij als bedrijf, om ons te steunen als donateur, vriend of sponsor."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Neck, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Neck van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Dorpshuis: - Dorpshuis Wijdewormer in Neck is multifunctioneel; zo beschikt het over een grote (toneel)zaal, een vergaderzaal, een foyer/voorcafé en een gymzaal. Vele verenigingen maken al jaren gebruik van het dorpshuis, en door de nieuwbouw (2013) beschikken ze nu over prachtige ruimten om hobby's, sporten en andere activiteiten te beoefenen. De zalen zijn te huur en zeer geschikt voor bijv. feesten en partijen, vergaderingen, condoleances, oefenruimten en voorstellingen, en kinderfeestjes. - Nieuws van het Dorpshuis op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Wijdewormer komt voort uit het samengaan in 1985 van kleuterschool ’t Babbelbosje (2 klassen) en lagere school ’t Klaverblad (4 klassen). Al sinds 2004 zijn plannen voorbereid om een compleet nieuwe 'Brede School' te bouwen, waarbij de voorheen aparte locaties onder één dak zouden komen, met verder in het complex nog het Dorpshuis en woningbouw. De bouw is in 2013 gereed gekomen. De meeste kinderen komen uit Neck en Wijdewormer, slechts enkele kinderen komen van elders.

Basisschool Wijdewormer in Neck is op weg naar adaptief gericht onderwijs. Er wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen kinderen zijn, zowel in aanleg tempo, achtergronden als mogelijkheden. Dit gebeurt door de leerlingen voldoende zelfstandigheid bij te brengen, zodat zij in staat zijn om op verschillende manieren in een verschillend tempo en op verschillende hoogten van de maatschappelijke ladder een plek te verwerven in deze maatschappij. Hierbij worden methoden en onderwijsleermiddelen gebruikt die rekening houden met verschillen en ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.

Aan de basis staat het zelfstandig werken, van waaruit de kinderen leren om samenwerkend en ontdekkend te leren en er voldoende tijd is om de kinderen individueel of in groepjes hulp te geven. Zo wordt de leertijd zo effectief mogelijk gebruikt. Ze werken ook al jarenlang met diverse combinatiegroepen. Zeer veel aandacht wordt besteed aan het werken met dag- en weektaken en het werken in hoeken. Instructie vindt plaats op basis van flexibele groepsvorming, individueel of klassikaal. Het werken in hoeken zien zij als een manier om meer kansen te geven aan initiatieven en keuzen van kinderen, het samenwerken met anderen en het zelf oplossen van problemen.

- Kinderopvang Baloe in Neck heeft een prachtig kinderdagverblijf en een leuke peuteropvang waar ook kinderen uit Purmerend terecht kunnen. Het is maar 10 minuten rijden vanaf het centrum van Purmerend en zelfs maar vijf minuten vanaf wijk de Weidevenne. De kinderopvang vindt plaats in een vleugel van basisschool Wijdewormer. In deze prachtige nieuwbouw (multifunctionele accommodatie waarin ook de school en het Dorpshuis gevestigd zijn) hebben ze eigen ruimtes voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zij gebruiken zo veel mogelijk speelmaterialen die aansluiten bij hun pedagogisch beleid (Reggio Emilia en Emmie Pikler).

- Muziek: - "Accordeonvereniging Accordando, opgericht in 1951, is een springlevende vereniging van enthousiaste accordeonisten. De twee orkesten oefenen wekelijks in Dorpshuis Wijdewormer in Neck. Wil je informatie over het verzorgen van een concert bij jou op locatie? Een mailtje naar info@accordando.nl volstaat, of bel 0299-621591. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van accordeonlessen en het huren van een lesaccordeon. Heb je interesse, kom gerust eens langs op de wekelijkse repetitie op donderdagavond. Het A-orkest repeteert van 20.30-22.30 uur en het B-orkest van 19.00-20.30 uur. Beide orkesten staan onder de muzikale leiding van Marja Vrieling."

- Sport: - In de zomer van 2019 is gestart met de aanleg van een nieuw gezamenlijk sportcomplex voor voetbalvereniging DZS, korfbalvereniging WWSV en jeu-de-boulesclub Butje 13. Het complex krijgt kunst- en natuurgrasvelden, jeu-de-boulesbanen, een gezamenlijk clubgebouw en verlichting. De jeu-de-boulesvereniging krijgt veertien nieuwe banen. Alle velden en tien boulesbanen krijgen verlichting, zodat het complex ook in de avonduren gebruikt kan worden. Sportstichting Wijdewormer gaat de accommodatie beheren. Het sportpark is het laatste in de gemeente dat geprivatiseerd wordt. Bouwfonds Property Development (BPD) verzorgt de totale gebiedsontwikkeling van het nieuwe sportcomplex en de - onder Recente ontwikkelingen beschreven - 63 nieuwbouwwoningen in Neck-Zuid.

Reactie toevoegen