Musschendorp

Plaats
Buurtschap
Leusden
Gelderse Vallei Eemland
Utrecht

musschendorp_plaatsnaambord.jpg

Musschendorp is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Gelderse Vallei en Eemland, gemeente Leusden. T/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg.

Musschendorp is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Gelderse Vallei en Eemland, gemeente Leusden. T/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg.

musschendorp_opschrift_op_gevel.jpg

Voor het geval je het piepkleine plaatsnaambordje Musschendorp voorbij bent gereden zonder het op te merken, kun je ook aan dit gevelopschrift nog zien dat je in deze buurtschap bent aangekomen. Mooi gedaan! Dat mag men in meer buurtschappen wel zo doen.

Voor het geval je het piepkleine plaatsnaambordje Musschendorp voorbij bent gereden zonder het op te merken, kun je ook aan dit gevelopschrift nog zien dat je in deze buurtschap bent aangekomen. Mooi gedaan! Dat mag men in meer buurtschappen wel zo doen.

musschendorp_buurtschapsgezicht.jpg

Musschendorp, buurtschapsgezicht

Musschendorp, buurtschapsgezicht

Musschendorp

Terug naar boven

Status

- Musschendorp is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Gelderse Vallei en Eemland, gemeente Leusden. T/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg.

- De buurtschap Musschendorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Achterveld.

- De buurtschap Musschendorp ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 't Mussendorp, 1866 'Stoutenburg of Musschendorp'.

Naamsverklaring
Samenstelling van de vogelnaam mus 'vogel uit de vinkenfamilie, Passer' en dorp 'plattelandsnederzetting', volgens sommigen een kleinerende ontginningsnaam.(1)

In het tijdschrift van Historische Kring Leusden, d.d. februari 2005, vinden we de volgende verklaringen en theorieën over deze plaatsnaam: "In een belastingregister uit 1536 vinden we de naam 'De Muis'. Het huis met die naam staat op Hessenweg 163. Men noemde het in het dialect ook wel 'de vier woeningen' (woningen) of 'de kezarre' (de kazerne), omdat er in het verleden vier gezinnen woonden. Met de namen De Muis en Musschendorp is toch iets aan de hand, maar wat weet ik niet. In het Achterveldse dialect is muis muus. Anders dan dit dialect werd er in deze buurtschap niet gesproken. Vroeger, zeg tot ca. 1970, sprake men dan ook altijd over deze buurtschap als Muusdaarup, genoemd naar het pand De Muis. Maar waarom spreken we nu dan van Musschendorp? Wanneer raakte de oude naam Muisdorp in onbruik?

Muisdorp is een oude naam, maar Musschendorp is dat ook; op de gemeentekaart van Stoutenburg uit 1869 wordt vermeld "Stoutenburg of Musschendorp". Dat betekent dus dat het in die tijd kennelijk gelijknamige namen waren. Misschien dat het dialectwoord muus door mensen die Nederlands spreken en het dialect niet kennen als 'mus' werd verstaan en dus ook zo werd geschreven. Het klankverschil is niet zo groot. Maar dat is maar een veronderstelling, dus er kan ook een andere verklaring zijn. De inwoners van Mussendorp zullen het woord mus zeker niet hebben gebruikt, want in het dialect, wat iedereen daar sprak, hebben we het niet over een mus of mussen, maar over een mors of morssen. Maar de naam Morssendorp is nooit in gebruik geweest."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Musschendorp ligt rond de wegen Hessenweg (het gedeelte van deze weg NW van huisnummer 134) en Emelaarseweg (het gedeelte van deze weg W en ZW van huisnummer 7d). De buurtschap ligt WNW van het dorp Achterveld, ZO van het dorp Stoutenburg en de stad Amersfoort, NO van het dorp Leusden en Z van het dorp Hoevelaken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Musschendorp omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Reactie toevoegen