Mun

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Mun

Terug naar boven

Status

- Mun is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Landerd. T/m 1993 gemeente Schaijk.

- De buurtschap Mun valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schaijk.

- De buurtschap Mun heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1253 Mollen, 1313 Moen, 1348 Muenle, 1437 Monle.

Naamsverklaring
Mogelijk gevormd met een thans onderdrukt suffix -lo 'bos'. De betekenis van het eerste deel blijft evenwel duister. Of moeten we denken aan een wonderlijke verbastering van molen?(1)

Terug naar boven

Ligging

Mun ligt ZO van Oss, W van Schaijk, rond de Munstraat, en grenst in het W en N aan de A50, in het Z aan de N324. N van Mun loopt de Munse Wetering. Z van Mun ligt de Munse Heide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Hoewel Mun al een oude buurtschap is, wordt zij in de Volkstelling van 1840 niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Mun ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In het tijdschrift 'Heemkundige sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort', jaargang 1998, nr. 4, staat een artikel over 'Mun ten tijde van Sint Willibrordus'.

- In 1989 is het artikel 'Archeologische sprokkelingen: de geheimen van Romeins Mun' verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het monument Mun betreft een zonnewijzer, in 2003 ontworpen door Chris Doomernik, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Mun (uitgaande van de oudst bekende vermelding zijnde 1253).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Mun – Munse Heide (ca. 8,5 km). Ontdek de oude laantjes en wandel over de schitterende heide in natuurgebied De Maashorst.

- In 2013 is een ecologische verbinding aangelegd in het natuurgebied De Maashorst ter hoogte van de buurtschap Mun. De zone met een totale oppervlakte van 20 hectare ligt tussen de nieuwe ecoducten over de provincialeweg N324 en de rijksweg A50. Het gebied vormt een beoogde corridor voor reeën, dassen en amfibieën tussen de natuurgebieden Schaijkse Heide en Herperduin. In het gebied van bos en voormalige landbouwpercelen zijn poelen aangelegd, zandige open plekken gecreëerd, bloemrijke ruigten en vegetatie voor grazers.

Terug naar boven

Literatuur

- In 2003 is het boek 'Munse Minse: over Mun door Mun' verschenen (auteur Jan van der Heijden, uitg. Heemkundekring Schaijk-Reek).

Terug naar boven

Links

- Artikelen over Mun.

Reactie toevoegen