Mun

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Mun

Terug naar boven

Status

- Mun is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Schaijk. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Mun valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schaijk.

- De buurtschap Mun heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1253 Mollen, 1313 Moen, 1348 Muenle, 1437 Monle.

Naamsverklaring
Mogelijk gevormd met een thans onderdrukt suffix -lo 'bos'. De betekenis van het eerste deel blijft evenwel duister. Of moeten we denken aan een wonderlijke verbastering van molen?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mun ligt ZO van Oss, W van Schaijk, rond de Munstraat, en grenst in het W en N aan de A50, in het Z aan de N324. N van de buurtschap loopt de Munse Wetering, Z van de buurtschap ligt de Munse Heide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoewel Mun al een oude buurtschap is, wordt zij in de Volkstelling van 1840 niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In het tijdschrift 'Heemkundige sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort', jaargang 1998, nr. 4, staat een artikel over 'Mun ten tijde van Sint Willibrordus'.

- In 1989 is het artikel 'Archeologische sprokkelingen: de geheimen van Romeins Mun' verschenen.

- In 2003 is het boek 'Munse Minse: over Mun door Mun' verschenen (auteur Jan van der Heijden, uitg. Heemkundekring Schaijk-Reek).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sluipverkeer is al jaren een doorn in het oog van inwoners van de Schaijkse buurtschappen Mun en Hooghei. Ze zouden de hoofdwegen door hun buurtschappen het liefst alleen bestemd zien voor bestemmingsverkeer, zodat het niet meer gebruikt wordt door verkeer dat vanaf de A50 even snel binnendoor wil naar Schaijk. Een van de maatregelen is dat er bredere, rode fietsstroken zijn aangelegd, waardoor de wegen optisch worden versmald, waarmee de verkeerssnelheid doorgaans wordt verlaagd. En in 2018 zijn er borden 'bestemmingsverkeer' geplaatst vanaf de Rijksweg aan het begin van de Palmstraat, en vanaf de Molenaarstraat aan het begin van het Munpad. Echter:

"Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 27 november 2018 besloten om in te stemmen om het verkeersbesluit “gesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer in de Palmstraat, Klapperstraat, Munpad en Zandstraat in Schaijk” van 14 december 2017 te herroepen. In deze vergadering is ook besloten om een aanvullend onderzoek in te stellen om de verkeerssituatie zorgvuldig te toetsen op verkeersveiligheid/verkeersdrukte in dit gebied.

Waarom herroepen we het verkeersbesluit? Op het genoemde verkeersbesluit zijn bezwaarschriften binnengekomen en deze zijn in juni 2018 behandeld in de bezwaarschriftencommissie. De commissie gaf de gemeente het advies om aanvullende onderzoeken uit te voeren om de gevolgen van het besluit beter in kaart te brengen. Naar het oordeel van de commissie is het bestreden besluit niet op zorgvuldige wijze voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders heeft ten onrechte niet onderzocht waar het verkeer blijft wanneer men niet meer in of door 't Mun en Hooghei mag rijden. Daarmee zijn de gevolgen die het besluit heeft niet volledig in kaart gebracht. Uit het dossier blijkt niet dat een inventarisatie, onderzoek of analyse heeft plaatsgevonden van de gevolgen van het bestreden besluit op het wegennet in de omgeving van de buurtschap. Met het uitvoeren van het aanvullend onderzoek komt er een beter zicht op de gevolgen van het verkeersbesluit. De verkeersstromen worden in kaart gebracht om zo te bepalen waar de verkeersbelasting af- en toeneemt en invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ook wordt bekeken of de alternatieve routes geschikt zijn om de extra verkeersdrukte op te vangen." (bron: gemeente Landerd)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het monument Mun betreft een zonnewijzer, in 2003 ontworpen door Chris Doomernik, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de buurtschap (uitgaande van de oudst bekende vermelding, zijnde 1253).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Mun - Munse Heide (ca. 8,5 km). Ontdek de oude laantjes en wandel over de schitterende heide in natuurgebied De Maashorst.

- In 2013 is een ecologische verbinding aangelegd in het natuurgebied De Maashorst ter hoogte van de buurtschap Mun. De zone met een totale oppervlakte van 20 hectare ligt tussen de nieuwe ecoducten over de provincialeweg N324 en de rijksweg A50. Het gebied vormt een beoogde corridor voor reeën, dassen en amfibieën tussen de natuurgebieden Schaijkse Heide en Herperduin. In het gebied van bos en voormalige landbouwpercelen zijn poelen aangelegd, zandige open plekken gecreëerd, bloemrijke ruigten en vegetatie voor grazers.

- In januari 2018 zijn er acht taurossen in de Maashorst bijgeplaatst. Begrazingsgebied ’t Mun werd al een tijd niet meer begraasd, dus begrazing is daar hard nodig. Daar grazen nu drie taurossen. Daarnaast zijn vijf taurossen toegevoegd aan de tauroskudde in het begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide. De taurossen komen uit natuurgebied Keent bij Oss, waar het fokstation is van de eigenaar, Stichting Taurus. Ze zijn speciaal geselecteerd op gezondheid en rustig gedrag. 't Mun is het begrazingsgebied bij en tussen de natuurbruggen. Dit gebied is niet opengesteld voor publiek. Vanaf het fietspad naast de natuurbrug over de Rijksweg naar en van Schaijk, kun je het gebied inkijken. Kanonsberg/Munse Heide is wel toegankelijk voor recreanten. Hier leven Exmoor merries en taurossen. Dit gedeelte van de Maashorst ligt in Nistelrode. (bron: Free Nature)

Reactie toevoegen