Mosselhoek

Plaats
Buurtschap
Tholen
Zeeland

Mosselhoek

Terug naar boven

Status

- Mosselhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, gemeente Tholen, in de bestuurlijke regio West-Brabant.

- De buurtschap Mosselhoek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Tholen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1469 Mosselhouck, 1636 Mosselhoeck, 1733 en 1753 e.v. Mosselhoek.

Naamsverklaring
Betekent hoek 'scherpe of uitspringende bocht' waar veel mosselen voorkomen. De Tegenwoordige Staat van Zeeland vermeldt anno 1753 dat veel inwoners van Tholen "geneeren zig by Zomertyd met den Mosselvangst brengende dan hunne Mosselen en Krabben of zelfs ter markt, of verkoopen die ten meesten dele aan anderen, die dezelven in de voornaamste Steden van de Nederlanden te koop brengen".(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mosselhoek ligt ZZW van Tholen, in de uiterste ZO hoek van Tholen, aan de rand van de Schakerloopolder, rond de driesprong Boomdijk / Hooiweg / Ceresweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Mosselhoek omvat slechts een handvol boerderijen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze plaatsnaam komt veelvuldig voor in het Trouwboek van Tholen 1627-1645. Er was rond 1627/1628, en wellicht later ook nog, namelijk een garnizoen met soldaten in Mosselhoek gelegerd. Sommigen trouwden in de NH kerk van Tholen, en komen daarom in het vermelde Trouwboek voor. Ook in o.a. 1655 komt de plaatsnaam in het Trouwboek voor.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Agrariërs gevestigd aan de Mosselhoeksewg, direct NO van buurtschap Mosselhoek, waren anno 2013 tegen de mogelijke komst van vier landhuizen, die projectontwikkelaar Florestede wil bouwen op de locatie waar nu nog een vervallen kassencomplex staat. De boeren zijn bang dat ze worden beperkt in hun bedrijfsvoering als de toekomstige bewoners gaan klagen over stank- en geluidsoverlast. De agrariërs wisten het plan via de Raad van State van tafel te krijgen, maar het college wilde de komst van de landhuizen alsnog mogelijk maken door een beter bestemmingsplan op te stellen. De gemeenteraad besloot dat eerst naar alternatieve locaties voor de landhuizen moest worden gezocht. Er is onder meer onderzoek gedaan naar een perceel tussen de Patrijzenweg en de Hiksedijk in Oud-Vossemeer. Florestede voorziet financieel nadeel en is bang dat ook op deze locatie bezwaren uit de omgeving komen. De ontwikkelaar houdt daarom vast aan de locatie Mosselhoekseweg.

Elly Brouwer van de ZLTO, die de agrariërs in dezen vertegenwoordigde, stelde dat ze nooit het gevoel heeft gehad dat Florestede de alternatieven serieus heeft willen onderzoeken. Ze kondigde aan dat haar cliënten opnieuw naar de Raad van State stappen als de gemeente de komst van de landhuizen aan de Mosselhoekseweg alsnog mogelijk maakt. Overigens zei wethouder Peter Hoek de indruk te hebben dat de ontwikkelaar wel open stond voor de alternatieven. Vooralsnog hebben wij niet kunnen vinden hoe dit is afgelopen.

Reacties

(2)

De buurtschap komt veelvuldig voor in het Trouwboek van Tholen 1627-1645. Er was rond 1627/1628 en wellicht nog wel later, een garnizoen met soldaten gelegerd in Mosselhoek, sommigen trouwden in de NH kerk van Tholen.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt en verder nog enkele linkjes gevonden m.b.t. oude vermeldingen en dit vermeld. Helaas blijkt er op het hele internet verder niets inhoudelijks te vinden over deze buurtschap.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen