Moskou

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

moskou_richtingbord.jpg

In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...

In de omgeving van Moskou staan keurige richtingborden die je vertellen welke kant je op moet om er te komen. Maar ter plekke staan alleen geen plaatsnaambordjes om te vertellen dat en wanneer je er bent aangekomen. Da's dan weer minder...

moskou_donkerbroek_stobbenwal_peelrugtunnel.jpg

Dit is de in 2015 gereedgekomen Peeltunnel onder de N381, W van de buurtschap Moskou. Bijzonder element is de 'stobbenwal' langs het fietspad, waardoor kleine (zoog)dieren en reptielen veilig onder de nieuwe N381 door kunnen lopen dan wel kruipen.

Dit is de in 2015 gereedgekomen Peeltunnel onder de N381, W van de buurtschap Moskou. Bijzonder element is de 'stobbenwal' langs het fietspad, waardoor kleine (zoog)dieren en reptielen veilig onder de nieuwe N381 door kunnen lopen dan wel kruipen.

Moskou

Terug naar boven

Status

- Moskou is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Moskou valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Donkerbroek.

- De buurtschap Moskou heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijjnamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Moscou.

Naamsverklaring
Vernoemd naar de Russische stad Moskou. Oorspronkelijk de naam van een boerderij, die zijn naam gekregen had nadat aan de overzijde van het kanaal de buurtschap Petersburg was ontstaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moskou ligt rond de gelijknamige weg (en vermoedelijk vallen de handvol huizen aan de Z hiervan gelegen Moskoureed er ook nog toe te rekenen), NW van Donkerbroek, en grenst in het O aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. Aan de overkant van de vaart ligt de buurtschap Petersburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Moskou omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Mooi verhaal over de brugwachters van Moskou (in de jaren zeventig), door Albert Wolting. De ophaalbrug ligt er nog altijd (in de weg Peelrug). Of hij ook nog altijd handmatig wordt bediend, is ons niet bekend. Grappig is dat de brug niet Peelrug-brug heet, maar Petersbrug (althans volgens deze pagina), naar de aan de N kant van de vaart gelegen buurtschap Petersburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- T.b.v. de in 2015 gereed gekomen gereconstrueerde en deels nieuw aangelegde N381 Drachten - Drentse grens, zijn veel voorzieningen getroffen voor mens en dier om deze weg veilig te kunnen oversteken. Een heel bijzondere voorziening is getroffen in de Peelrugtunnel in de weg Peelrug, onder de N381 W van Moskou. Voor het geval je er langskomt en je afvraagt wat die boomstronken langs het fietspad in die tunnel daar doen: deze zogeheten stobbenwal is daar bewust aangelegd als bijzondere vorm van faunapassage. Via deze stobben kunnen namelijk kleine (zoog)dieren en reptielen de nieuwe N381 ongelijkvloers kruisen. Op deze manier kunnen ze onder deze beschutting en dekking veilig door de tunnel lopen dan wel kruipen.

Reactie toevoegen