Morra

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

morra_en_lioessens_collage.jpg

De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens. (© Jan Dijkstra, Houten)

De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens. (© Jan Dijkstra, Houten)

Morra. (2).JPG

In de verte zien we Morra al liggen.

In de verte zien we Morra al liggen.

Morra..JPG

In Morra aangekomen.

In Morra aangekomen.

Morra.JPG

Mooi Morra.

Mooi Morra.

morra_welgelegen_buurtschap_ja_of_nee.jpg

Deze boerderij in Morra heet Welgelegen, maar het bordje is een plaatsnaambordje en suggereert dat het hele huizengroepje ter plekke als buurtschap Welgelegen moet worden beschouwd. Wie weet hier meer van? Wij kunnen er niets over vinden... (© H.W. Fluks)

Deze boerderij in Morra heet Welgelegen, maar het bordje is een plaatsnaambordje en suggereert dat het hele huizengroepje ter plekke als buurtschap Welgelegen moet worden beschouwd. Wie weet hier meer van? Wij kunnen er niets over vinden... (© H.W. Fluks)

Morra

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Morra.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Morra.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Morra.

Terug naar boven

Status

- Morra is een terpdorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

- Onder het straatnaambordje Headamsterwei, op de hoek met de Keechsdyk, hangt een zo te zien officieel plaatsnaambordje genaamd Welgelegen. Dat suggereert dat het boerderijengroepje ter plekke als buurtschap Welgelegen beschouwd wordt. In bronnen komen wij deze naam echter alleen tegen als naam van de boerderij ter plekke (Headamsterwei 1). Als men het hele boerderijengroepje als gelijknamige buurtschap zou beschouwen, zou je ook een bordje verwachten aan de andere uiteinden (aan de Headamsterwei en de Heechsdyk), en dat is niet het geval. Dus ons is niet duidelijk of dit bordje alleen op de boerderij ter plekke slaat, of dat men er een buurtschap mee beoogt aan te duiden.

- Het kleine dorp Morra werkt op veel gebieden samen met het eveneens kleine maar iets grotere buurdorp Lioessens. Zo is er bijv. een gezamenlijke muziekvereniging Advendo en kaatsvereniging Warber Bliuwe.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Moarre.

Oudere vermeldingen
Morrha, 13e eeuw? Mora, 1422 Morra, 1500 Morrum.

Naamsverklaring
De identificatie van de 13e-eeuwse vorm is onzeker. Morra betekent 'moeras', vergelijk jongere namen als Het Moer.(1)

Terug naar boven

Ligging

Morra ligt NO van Dokkum en Metslawier. De dorpskern grenst in het O aan de N361 (Tytsjerk - Groningen). Langs het dorp loopt de 'getemde kwelderslenk' Moarster Feart, die in het N overgaat in de Dykster Feart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Morra 62 huizen met 385 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Morra ca. 100 huizen met ca. 240 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Morra.

- De Heemstra State is in 1801 afgebroken. Ter plekke is er niets meer van te herkennen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Morra heeft 3 rijksmonumenten, zijnde 2 archeologische monumenten (terrein met resten van het Premonstratenzer nonnenklooster Weerd aan de Weardwei, en terrein met resten van een stins aan de Roptawei), de boerderij uit 1772 op Greate Buorren 7, en de Hervormde Sint Johanneskerk.

- Het dorp Morra is vrij gaaf bewaard gebleven en dat geldt ook voor de hervormde Sint Johanneskerk. In de 19e eeuw is de toren afgebroken en vervangen door een nieuwe westwand met alleen maar een geveltorentje. Het muurwerk is op de grote ramen na nog 13e-eeuws, met versieringen die aan de romano-gotiek doen denken. - Beschrijving van het orgel in de kerk te Morra in tekst en beeld. - Op de toren van de kerk staat een windvaan, op het schip van de kerk een windvaan voorstellend een man te paard. - De kerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Morra-Lioessens.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Morra.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Morra.

Reactie toevoegen