Mookhoek

Plaats
Dorp
Strijen
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

mookhoek_kruising_met_schenkeldijk_fotokaart_begin_20e_eeuw.jpg

Oude fotokaart (fotografisch gereproduceerde ansichtkaart) van Mookhoek uit begin 20e eeuw. Zo te zien is dit de plek op de hoek met de Schenkeldijk (rechts), met rechts het huidige café de Schenkhoek.

Oude fotokaart (fotografisch gereproduceerde ansichtkaart) van Mookhoek uit begin 20e eeuw. Zo te zien is dit de plek op de hoek met de Schenkeldijk (rechts), met rechts het huidige café de Schenkhoek.

Mookhoek

Terug naar boven

Status

- Mookhoek is een dorp* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Hoeksche Waard, gemeente Strijen.
* De plaats wordt soms ook als buurtschap betiteld, maar het huizen- en inwonertal plus de aanwezigheid van een kerk en kern rechtvaardigen toch wel de kwalificatie 'dorp'.

- Op (1) stond ten onrechte dat het dorp vóór de herindelingen van 1984 in deze streek onder de gemeente Maasdam viel (dat was wél het geval met de nabijgelegen buurtschap Cillaarshoek). Het dorp viel altijd al onder de gemeente Strijen. Hooguit viel voorheen een klein deel onder de gem. 's-Gravendeel, omdat de grens tussen deze gemeenten langs (de weg) Mookhoek liep. In 1984 is 77 hectare overgegaan van de gem. 's-Gravendeel naar de gem. Strijen. Dit zal vermoedelijk betrekking hebben gehad op een voorheen 's-Gravendeels gedeelte van Mookhoek.

- Het dorp heeft nauwe banden met de ZO van het dorpje gelegen buur-buurtschap Schenkeldijk. Soms worden zij gezamelijk als 'tweelingdorp' beschouwd, hoewel dat formeel niet kan omdat zij in verschillende gemeenten liggen. De buurtschap Schenkeldijk valt namelijk onder de gemeente Binnenmaas (t/m 2006 gem. 's-Gravendeel). In dit kader vinden wij de naam van pension-café De Schenkhoek goed gekozen, als woordspeling op het feit dat het pand op de grens ligt van het dorp Mookhoek met de buurtschap Schenkeldijk. En daarnaast is het ook gezien de ligging op een hoek en het feit dat er geschonken wordt, in praktische zin een 'schenkhoek'.

- Een woning en bedrijfspand bij de kruising Mookhoek / Strijensedijk / Tweede Kruisweg, zijnde Tweede Kruisweg 2 en 2a, W van de Strijensedijk, vallen voor de postadressen onder het dorp Strijen, maar zullen, gezien de ligging, in de praktijk tot Mookhoek worden gerekend.

Terug naar boven

Ligging

Mookhoek ligt NO van Strijen, ZW van 's-Gravendeel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Mookhoek 48 huizen met 293 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Mookhoek en buur-buurtschap Schenkeldijk hadden vroeger tientallen winkels en andere kleine zelfstandige ambachten en dienstverleners. Daar zijn de meeste tegenwoordig, zoals in veel dorpen, van verdwenen. In tijdschrift de Heraut van historische vereniging Het Land van Strijen, jaargang 2014, nr. 3, vind je op pag. 11-13 een overzicht van de middenstanders die in Mookhoek en Schenkeldijk gevestigd zijn (geweest), opgesteld door inwoner Adrie Verschoor.

Lange tijd omvatte dit dorp alleen lintbebouwing rond de gelijknamige weg en de Strijensedijk. Pas na de Tweede Wereldoorlog is een klein kerntje ontstaan bestaande uit de Viskilstraat, Griendstraat, Kreekstraat en Zweedsestraat. De laatste herinnert aan de hulp die de gemeente Strijen na de Watersnoodramp van 1953 vanuit Zweden heeft gekregen in de vorm van houten 'noodwoningen', die nog steeds te vinden zijn in Mookhoek en Strijensas.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Mookhoek kern (2013).

- In 2013 zijn aan de Zweedsestraat 12 nieuwe eensgezinswoningen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk is een wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Strijen en ligt nogal decentraal in het ZW van het dorp (Strijensedijk 13). De kerk, die ook de inwoners van buurkern Schenkeldijk bedient, heeft ca. 150 zitplaatsen, is - na een voorbereiding van 20 jaar - in 1906 gereed gekomen en is in 2006 gerestaureerd. In 1905 wordt voor 650 gulden de grond aangekocht waar de kerk moet verrijzen. Er is alleen nog geen geld voor de bouw van de kerk. Op alle mogelijke manieren wordt geld ingezameld voor het nieuwe kerkgebouw. Zelfs de moeder van koningin Wilhelmina, Emma, heeft hier nog een gift voor gedaan. Nog in 1905 kan dan de bouw beginnen van de kerk, die uiteindelijk 4350 gulden heeft gekost.

In 1970 is het interieur fraai gerestaureerd. Het orgel is in 1976 geplaatst door J.L. van den Heuvel uit Dordrecht. De consistoriekamer was te klein geworden voor alle activiteiten en daarom is er in 1978 een ruim vergaderlokaal aangebouwd: catechisatie, zondagsschool en allerlei kerkelijk werk vindt hier plaats. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het kerkgebouw is in 2006 een gebrandschilderd raam geplaatst boven de kansel, geschonken door de vrouwenvereniging Dorcas.

- De monumentale Lindehoeve (een gemeentelijk monument) (Mookhoek 111) is in 2011 verbouwd tot woonzorgcomplex van Cavent, met 23 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Op het bushaltebordje staat overigens Lindenhoeve...

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in mei of juni organiseert de Stichting Behoud Historisch Materieel Mookhoek, die een indrukwekkende collectie oude tractoren van het merk Holder heeft opgebouwd, een Open Dag voor oude tractoren, stationaire motoren en oldtimer auto's. Tevens is er op die dag een rondrit door de omgeving. Adres: Gebr. Den Boer, Schaweg 8. Tel. 078-6734506.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Bij Plukhoek Mookhoek (Strijensedijk 14) kun je vanaf half augustus van woensdag tot er met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur zelf je peren plukken. Een volgeplakte tas - zelf meenemen! - kost 7 euro. Er zijn talloze perensoorten die je kunt plukken. De eerste soort die je kunt oogsten is de Triomphe de Vienne, een zoete en sappige zomerhandpeer. De Conference is de meest bekende handpeer, maar in de oude boomgaard vind je bijvoorbeeld ook de Doyenne du Comice en de Beurre Hardy. Na de handperen volgen de stoofperen als de Giesser Wildeman, Brederode en Witte kozijn. De plukperiode loopt tot en met november. Alle producten in Plukhoek Mookhoek zijn duurzaam geteeld zonder bestrijdingsmiddelen. In het winkeltje worden ook andere producten uit de moestuin verkocht, zoals bramen en huisgemaakte Smuljam.

De Plukhoek is een initiatief van Peter Maaskant, die daarmee mensen wil ondersteunen met hun terugkeer in de maatschappij. Mensen die verslaafd zijn geweest, psychiatrische hulp hebben of om andere redenen niet in staat zijn om een betaalde baan op te pakken. De oude boomgaard wordt anno 2016 uitgebreid met een pluktuin (bloemen) en een voedselbos, zodat ook daar vanaf 2017 uit kan worden geoogst.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Verenigingsgebouw Mookhoek is het buurthuis van het dorp, waar regelmatig van alles te doen is. Het gebouw is ook te huur voor bijeenkomsten voor gezelschappen tot 200 personen.

- Onderwijs: - Basisschool De Boemerang is gebouwd in 1844 en omvatte aanvankelijk 2 lokalen, later uitgebouwd naar 4 lokalen. De kleine dorpsschool heeft zich vanuit het traditionele klassikale onderwijs ontwikkeld tot een Daltonschool i.o. met 3 kleine combinatiegroepen. De school vervult een centrale rol in het kleine dorp. Bijna alle kinderen uit Mookhoek gaan op De Boemerang op school; er is overleg tussen de buurtvereniging en de school; bij evenementen op school worden ook grootouders en andere familieleden (vaak oud-leerlingen) en andere buurtgenoten uitgenodigd; de school speelt bij speciale gebeurtenissen in het dorp een belangrijke rol. Er is dan ook sprake van een goede samenwerking met enthousiaste ouders en andere inwoners.

In 2010 is het gebouw grondig gerenoveerd waardoor het - met o.a. digitale schoolborden - weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. Momenteel heeft de school ca. 50 leerlingen, wat ruim voldoende is om te kunnen voortbestaan. Volgens de prognoses van de gemeente Strijen hoeft de school ook in de toekomst niet te vrezen voor zijn voortbestaan.

Reactie toevoegen