Molkwerum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

molkwerum_collage.jpg

Molkwerum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molkwerum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molkwerum,.JPG

Het mooie dorp Molkwerum.

Het mooie dorp Molkwerum.

Molkwerum (2).JPG

Bij de kerk van Molkwerum.

Bij de kerk van Molkwerum.

Molkwerum (3).JPG

Een mooi straatje in Molkwerum.

Een mooi straatje in Molkwerum.

Molkwerum

Terug naar boven

Status

- Molkwerum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Oorspronkelijk gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. In 1812 over naar gemeente Koudum (naamswijziging), per 1-10-1816 over naar gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (naamswijziging), in 1956 over naar gemeente Hemelumer Oldeferd (naamswijziging), in 1984 over naar gemeente Nijefurd, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Molkwerum viel ook de - tegenwoordig als verdwenen beschouwde - buurtschap Ymedam.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Molkwar.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Molkwerum ligt aan het IJsselmeer en ligt verder NO van de stad Stavoren, ZZW van de stad Hindeloopen, ZW van de stad Workum en het dorp Koudum, NW van de dorpen Hemelum en Bakhuizen en N van het dorp Warns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Molkwerum 50 huizen met 301 iwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 360 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In Molkwerum zijn in 2016 10 panelen onthuld die vertellen over de rijke geschiedenis van het dorp. De panelenroute is een initiatief van Stichting Ald Molkwar, waar dorpshistoricus Auke Bult voorzitter van is. "In 1994 is Molkwerum uitgeroepen tot ‘monument van de maand’, samen met Workum. Daar zijn vele rondleidingen en wandelingen uit voortgekomen. Drie jaar later is Stichting Ald Molkwar opgericht en hebben we een museum gemaakt in de oude bakkerswinkel (zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen). Maar omdat we niet altijd open en bereikbaar zijn, hebben we het breder gemaakt. Middels deze panelen is de dorpsgeschiedenis voor toeristen nu altijd toegankelijk."

Met de panelen wil de stichting een verbinding leggen tussen het verleden en het heden van het dorp. Molkwerum werd vroeger het ‘Friese doolhof’ genoemd, vanwege de 8 eilandjes met huizen en de vele straatjes en steegjes. Voor de locaties van de panelen is een oude dorpskaart uit 1718 als leidraad gebruikt. "Molkwerum was het enige dorp met een dorpskaart. Die werd getekend door de Bolswarder rector Johannes Hilarides. Hij deed dat zo gedetailleerd dat we die kaart nu nog zouden kunnen gebruiken", aldus Bult. (bron: Bolswards Nieuwsblad, 13-7-2016). Overigens is Stichting Ald Molkwar voor zover ons bekend niet met een website op het internet aanwezig.

- Op zoek naar een sluitende verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap en de samenleving van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) tussen 1700 en 1900 (2013) is de - via de link ook online te lezen - master scriptie Landschapsgeschiedenis (RUG) van T.M. van den Brink.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bakkerij Molkwar is in 2015 van Molkwerum naar een industrieterrein in Joure verhuisd. Eigenaar Folkert Reitsma stelt dat dat noodzakelijk was om te kunnen garanderen dat de beroemde Molkwarder koeke blijft voortbestaan. Hoe mooi en historisch de plek in het ‘doolhof’ Molkwar ook was, mede door die eigenschappen had het ook zijn beperkingen. Een grondige verbouwing om het bedrijf groeicapaciteit te bieden was daarom hier niet mogelijk. Ook de steeds strengere wettelijke normen ten aanzien van de productieruimte zouden op termijn op problemen gestuit zijn. Reitsema schat dat er dan wellicht over vijf jaar geen Molkwarder koeke meer zou zijn geweest. Het nostalgisch ingerichte bakkerswinkeltje blijft voorlopig wel open, maar dat gaat buiten Reitsema om, want dat is een zaak van eigenaar Stichting Ald Molkwar. (bron: Balkster Courant, 7-2-2015)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molkwerum heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het voormalige dorpshuis uit 1697 op Hellingstrjitte 8, de voormalige visserswoning uit 1716 op Lútzenpôlle 5, en de toren van de Lebuïnuskerk (Tsjerkestrjitte 14).

- Lebuïnuskerk.

- Voor de Windmotor Molkwerum zie bij Ymedam.

- Joke van Gent is al sinds ze voor het eerst een nummer van hem hoorde, in 1956, een groot fan van Elvis Presley. In 2000 heeft ze in Molkwerum het eerste Elvis Presley Museum in Nederland gerealiseerd, met talloze attributen die herinneren aan de 'King'. Er zitten veel unieker stukken bij zoals authentieke kledingstukken en zelfs een gesigneerde gitaar. De gitaar en de kleding komen uit Elvis' Duitse periode, toen hij twee jaar voor zijn nummer opkwam in het Amerikaanse leger, gestationeerd bij de Oosterburen. Dit was zijn privé-kleding, niet zijn optreedkostuum, want de Amerikaanse autoriteiten verboden shows in Duitsland. Zie ook het artikel over het Elvis Presley Museum (in de Telegraaf, 2000) en de reportage over het Elvis Presley Museum (Omrop Fryslân, 2017).

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Molkwerum.

- Aan sommige mensen is de discussie over het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar niet besteed: reportage over boer Hessel Wijbrands uit Molkwerum, die anno 2010 81 jaar was en zijn werk nog altijd met plezier deed.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Molkwerum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Het kleine dorpje Molkwerum heeft nog altijd zijn eigen basisschool: Basisschool It Swannenêst is een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school waar enthousiaste leerkrachten zich inzetten voor een gemoedelijke, warme sfeer. Een zwanennest is een mooi symbool voor waar zij als school voor staan: in een beschermde omgeving krijgt je kind alle ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. Ze vinden het belangrijk dat alle leerlingen voelen dat er naar hen wordt omgezien en dat zij erbij horen. De kleine school gaat met zijn tijd mee; Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Meer dan 2.800 basisscholen hebben de papieren werkboeken al verruild voor de Snappet tablet. Leerlingen, leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas. Ook Basisschool It Swannenêst heeft de Snappet tablet in 2016 op de school geïntroduceerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Molkwerum.

Reactie toevoegen