Molenschot

Plaats
Dorp
Gilze en Rijen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Molenschot

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Duinhoeve.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Molenschot.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Molenschot.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Molenschot.

Terug naar boven

Status

- Molenschot is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Gilze en Rijen.

- Onder het dorp Molenschot valt ook de buurtschap Hooge Aard en een klein deel van de buurtschap Lijndonk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
-Samenstelling van molen en schoot ‘hoge hoek land, uitspringend in lager terrein’.(1)
-“De betekenis van schoot / schot is wel omschreven als ‘hoger stuk land uitspringend in moerassig terrein’, maar ook wel als ‘afgesloten stuk land’. Het woord zou een verbaalnomen bij het werkwoord schieten zijn en in de toponymie dan de betekenis bezitten ‘hoger gelegen land ten opzichte van een broekgebied, in hoekvorm naar voren springend’. Sommige toponiemen geven aanleiding om in laatstgenoemde richting te denken zoals Kamerschot (kamer = afgepaald deel) en Blindschot (blind ‘dicht, duister’ of ‘zonder uitgang’, vergelijk blinde darm). Maar de meeste schoot/schot-namen hebben betrekking op vrij uitgestrekte gebieden die onmogelijk in hun geheel afgesloten kunnen zijn geweest. De meeste schoot/schot-namen wijzen op lage ligging. Veelal zijn de percelen in gebruik als beemd of weide. Slechts enkele als akker”. (2)

Terug naar boven

Ligging

Molenschot ligt 3 km ZW van Rijen. Z grenzend aan de A58, W aan Lijndonk (gemeente Breda), N en O aan de Molenschotsche Heide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Molenschot 28 huizen met 192 inwoners. Tegenwoordig heeft Molenschot ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Molenschot, kunt u terecht bij Heemkring Molenheide.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Rapport 'Een duurzame toekomst voor Molenschot' (2005). In 2009 is kennelijk ook een Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) voor het dorp verschenen, maar dat is op het internet niet meer te vinden.

- In 2013 is multifunctionele accommodatie (MFA) De Molenwiek gerealiseerd. De basisschool, kinderopvang / peuterspeelzaal en tal van verenigingen en clubs hebben in dit nieuwe hart van de Molenschotse gemeenschap hun thuisbasis gevonden. De centrale ruimte is een gastvrije plek waar iedereen welkom is voor een krantje, koffie, een praatje, om te internetten of een boek te lenen uit of te brengen in de MiniBieb.

Door het multifunctionele karakter kunnen het kindcentrum en het gemeenschapshuis op slimme manieren van elkaars ruimtes gebruik maken. Hierdoor hebben beide extra ruime tot hun beschikking. Zo is de gymzaal tevens feestzaal. Het speellokaal is zo gelegen, dat deze dubbel dienst doet als podium, waarbij de gymzaal de theaterzaal is. De gymzaal is dan ook geschikt voor avondgebruik. Het gemeenschapshuis heeft een lokaal dat tevens dienst doet als handvaardigheidslokaal van het kindcentrum. Het door Bonnemayer Architecten ontworpen gebouw is zorgvuldig ingepast in zijn omgeving: het dorp Molenschot is een kleine kern met een zeer karakteristieke uitstraling. Het straatbeeld wordt bepaald door monumentale boerderijen en schuren. De schaal, vorm en materialisatie van de MFA sluiten hier nadrukkelijk op aan, evenals de positionering ten opzichte van de straat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molenschot heeft 7 rijksmonumenten.

- Molenschot heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De H. Annakerk dateert uit 1887. De oorspronkelijke kruisvorm van de kerk is door een verbouwing in 1953 door toevoeging van zijbeuken omgevormd tot een pseudobasiliek. De toren is in de Tweede Wereldoorlog, op last van de Duitsers, met 9 meter ingekort. Opmerkelijk is dat deze kerk, in tegenstelling tot andere kerken, niet op het oosten georiënteerd is, maar op het zuiden. De ingang is naar de weg gericht, midden in de vierkante toren. De toren is op de hoeken verstevigd met steunberen. Het spitsvormig bovenlicht boven de deuren heeft glas-in-lood rozetten. Boven de hoge spitsboogomlijsting bevinden zich vier spitsboognissen en tenslotte de klokgeleding met aan elke zijde twee galmgaten en een wijzerplaat.

De daken van de zijbeuken lopen bijna over in het zadeldak van het schip. Tussen de steunberen zijn drie vakken gemaakt met, zoals alle ramen, twee spitsboogvensters. Op de viering (kruising transept en schip) staat een opengewerkt torentje. Op de vernieuwde banken na is het gehele interieur nog gaaf en in neogotische stijl aanwezig zoals bijvoorbeeld de figuratieve tegelbevloering, de muurschilderingen, de donker eiken preekstoel, de koortribune, de biechtstoelen, de altaren en de glas-in-lood ramen met scènes uit het leven van Maria en Anna. Het schip bezit een houten beschilderd tongewelf met trekstangen. Op het rechter altaar staat het 14e-eeuwse houten beeld van Maria met kind. De Annakerk maakt deel uit van de Parochie Heilige Geest.

- In Molenschot is een vorig kapelletje in de 16e eeuw vervangen door wat er nu staat; de Sint Annakapel met een driezijdige koorsluiting, spitsboogvensters, een westgevel met overhoekse steunberen en een vroeg 19e-eeuws geveltorentje voor het klokje. In 1996 is de kapel gerestaureerd als onderdeel van een project tot restauratie van ‘kleine monumenten’, in het kader van de viering van 200 jaar zelfstandig Brabant. De kerk en het kapelletje zijn beide gewijd aan Sint Anna, de moeder van Maria. Sint Anna wordt als patrones van het gezin aanbeden door vrouwen met een kinder- of partnerwens. Een oude spreuk die met deze kapel is verbonden, is dan ook: ‘Naar Molenschot gaat ieder Anneke om een Manneke en ieder Manneke om een Anneke.’

De feestdag van Sint Anna is 26 juli. Er zijn over de hele wereld vele bedevaartplaatsen voor de heilige Anna. Ook Molenschot is zo’n bedevaartplaats. Sommige mensen gaan, nadat hun gebed is verhoord, terug naar Molenschot om de Heilige Anna te bedanken. Maar dat is geen traditie. In tegenstelling tot veel andere bedevaartsoorden hangt de Annakapel niet vol dankbetuigingen en getuigenissen van verhoorde wensen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Wielerronde van Molenschot (op een zondag eind juni). De ronde bestaat uit de onderdelen Gentlemen (45 km), Veteranen (50 km), Sportklasse B (60 km) en een Boerenronde. De toegang tot dit evenement is gratis.

- Kermis (eind juli).

Terug naar boven

Links

- De in 2014 opgerichte Stichting Dorpsbelang Molenschot heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De werkgroepen binnen de stichting houden zich daartoe bezig met diverse leefbaarheidsthema’s. De stichting betrekt de inwoners actief bij haar activiteiten.

- Zorgboerderij 't Raakeind.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Molenschot en idem St. Anna.

Reactie toevoegen