Molenpolder

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

molenpolder_collage.jpg

Molenpolder, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenpolder, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenpolder.JPG

Molenpolder, een buurtschap ten noorden van de stad Utrecht.

Molenpolder, een buurtschap ten noorden van de stad Utrecht.

Molenpolder.JPG

De natuur bij Molenpolder.

De natuur bij Molenpolder.

Molenpolder (2).JPG

Best mooi daar in de Molenpolder.

Best mooi daar in de Molenpolder.

Molenpolder

Terug naar boven

Status

- Molenpolder is een buurtschap in de provincie Utrecht, regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 1811 gemeente Maarsseveen. In 1812 over naar gemeente Tienhoven, in 1818 over naar gemeente Maarsseveen, per 1-7-1949 over naar gemeente Maarssen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- De buurtschap Molenpolder viel vanouds deels onder Maarsseveen (W deel), deels onder Westbroek (O deel), maar valt tegenwoordig (voor de postadressen) onder de kern Tienhoven. In de praktijk voelen de inwoners zich nog wel met het huidige Maarsseveen verbonden (zie de gezamenlijke bewonersvereniging onderaan bij Links), wat gezien de landschappelijke overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen - beide gelegen rond de Maarsseveense Plassen - ook wel begrijpelijk is.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De plaatsnaam Molenpolder voor deze buurtschap is bedacht door een vroegere burgemeester van Maarssen(1). De naam duidt op het bestaan in deze polder van een molen, waarvan nog rekeningen uit 1649 bewaard zijn gebleven.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Molenpolder ligt O van Maarssen, NO van Maarsseveen, rond de wegen Oudedijk en Westbroekse Binnenweg. N van de buurtschap ligt de gelijknamige polder van ca. 75 ha, een beschermd natuurgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Molenpolder omvat ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In veel chalets en stacaravans in Molenpolder wordt permanent gewoond. Dit is recentelijk gelegaliseerd, voor zover de huisjes wel aan bepaalde eisen (gaan) voldoen bijv. qua hoogte en brandveiligheid.

- Waterbeheerders hebben moeite om de polder Molenpolder droog genoeg te houden voor de landbouw die er deels nog wordt beoefend en zouden, om dat probleem op te lossen, liefst het hele gebied natuurgebied maken, wat het voor een groot deel al is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Molenpolder heeft een kerk (maar wordt gezien haar bescheiden omvang nog altijd als buurtschap beschouwd), en wel van de Evangelie Gemeente Elim (officieel: "Stichting Volle Evangelie Pinkstergemeente Elim". Adres: Westbroekse Binnenweg 14a). De kerk huist in een eenvoudig, school-achtig gebouw.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 hebben de provincie Utrecht, Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en Staatsbosbeheer 129 hectare gronden uitgeruild om de herinrichting Noorderpark af te ronden. Met deze grondruil krijgt Staatsbosbeheer de eigendom over extra percelen grond in Molenpolder-West dat deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. De verkregen percelen dragen bij aan het verbeteren van de robuustheid van deze kwetsbare gebieden. Met deze grondruil en de inrichting van de percelen geven Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht invulling aan de gemaakte afspraken in het Akkoord van Utrecht voor de afronding van het Nationaal Natuurnetwerk in Utrecht. Er zijn nog steeds ontbrekende schakels in het gebied, in de vorm van percelen die nog voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. In samenwerking met de provincie wordt als - vervolg op deze grondruil de komende jaren gewerkt aan het verkrijgen van deze ontbrekende percelen.

- Mits het uiteraard in de winter hard genoeg vriest, kun je in de Molenpolder goed schaatsen. Onder de link vind je ter inspiratie tientallen schaatsfilmpjes van schaatsers in deze buurtschap en omgeving.

- In 2011 hebben boommarters voor het eerst jongen grootgebracht in de moerasbossen rond deze buurtschap. - Filmpje boommarterfamilie in Molenpolder.

Terug naar boven

Trivia

- Inwoner Hans Heytze deed in 2006 met 'zijn' Molenpolder mee in het NCRV-programma "het mooiste plekje van Nederland". Samen met landgoed Heidestein te Zeist waren zij afgevaardigd namens de provincie Utrecht. (weet iemand of en zo ja waar deze NCRV-reportage op het internet staat?, wij kunnen het niet vinden, red.)

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Bewonersvereniging Maarsseveen - Molenpolder.

- Sport: - Duikvereniging Lake Diving heeft een kleine 80 leden, en is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Aangezien zij een grote groep enthousiaste leden hebben, duiken zij het hele jaar door in de Maarsseveense Plas - waar hun clubhuis (Westbroekse Binnenweg 2c in buurtschap Molenpolder) en compressor staan - en tal van andere locaties in binnen- en buitenland. Iedere maandagavond trainen ze in zwembad De Kwakel in Utrecht-Overvecht. Naast de training worden hier de eerste stappen gezet van de diverse duikopleidingen. Lake Diving biedt haar leden het volledige scala aan duikcursussen en specialisatieopleidingen voor beginners en gevorderden. Ook als je al bij een andere organisatie hebt gedoken ben je bij Lake Diving welkom.

Reactie toevoegen