Molenbrug

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Molenbrug Bodegraven plaatsnaambord [640x480].JPG

Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven. Op initiatief van Wijkteam Centrum zijn begin 2011 plaatsnaambordjes 'Molenbrug / Buurtschap' geplaatst.

Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven. Op initiatief van Wijkteam Centrum zijn begin 2011 plaatsnaambordjes 'Molenbrug / Buurtschap' geplaatst.

molenbrug_collage.jpg

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug (2).JPG

Buurtschap Molenbrug, niet ver van Bodegraven

Buurtschap Molenbrug, niet ver van Bodegraven

Molenbrug%20Bodegraven%20medaille%20WSV%20[640x480].jpg

Wandelsportvereniging WSV Molenbrug is vermoedelijk lang geleden opgeheven, want op het internet is er niets meer van te vinden, op een vermelding in de Woerdense Courant van 10-9-1970 na.

Wandelsportvereniging WSV Molenbrug is vermoedelijk lang geleden opgeheven, want op het internet is er niets meer van te vinden, op een vermelding in de Woerdense Courant van 10-9-1970 na.

molenbrug_gemaal_kopie.jpg

Het thans vervallen voormalige gemaal in buurtschap Molenbrug dateert uit 1875, is nadien diverse malen gemoderniseerd en is nog tot 2006 in functie geweest. Het is geen formeel monument maar is wel pittroresk.

Het thans vervallen voormalige gemaal in buurtschap Molenbrug dateert uit 1875, is nadien diverse malen gemoderniseerd en is nog tot 2006 in functie geweest. Het is geen formeel monument maar is wel pittroresk.

molenbrug_zwarte_zwanen.jpg

De zwarte zwaan is een populaire sierwatervogel die veel wordt gehouden en gekweekt. Ontsnapte of uitgezette exemplaren kan men ook in de Europese natuur tegenkomen, maar worden beschouwd als exoot. Hier een koppeltje zwarte zwanen in buurtschap Molenbrug

De zwarte zwaan is een populaire sierwatervogel die veel wordt gehouden en gekweekt. Ontsnapte of uitgezette exemplaren kan men ook in de Europese natuur tegenkomen, maar worden beschouwd als exoot. Hier een koppeltje zwarte zwanen in buurtschap Molenbrug

Molenbrug

Terug naar boven

Status

- Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven.

- De buurtschap Molenbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bodegraven.

- Deze plaatsnaam heeft voor zover ons bekend nooit in atlassen, op plattegronden of in plaatsnaamlijsten gestaan, maar stond vanouds lokaal wel als zodanig bekend. Zuidzijde, de weg waar de buurtschap aan ligt, staat, evenals het N daarvan gelegen Noordzijde, wél vanouds als buurtschap in de atlassen. Op initiatief van Wijkteam Centrum, waar ook dit deel van het buitengebied onder valt, zijn begin 2011 plaatsnaambordjes 'Molenbrug / Buurtschap' geplaatst (witte bordjes, omdat de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt. Zie foto).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap Molenbrug is genoemd naar een (in het wegdek onmerkbaar opgenomen) brug die over de Molenvliet lag (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) en naar een molen die vroeger achter de Vliethoeve stond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Molenbrug ligt O van de kern Bodegraven, Z langs de Oude Rijn, rond een deel van de weg Zuidzijde. Het betreft - getuige de bebording ter plekke - de huisnrs. 77 t/m 124. De panden ervoor en erna vallen dan kennelijk onder de buurtschap Zuidzijde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Molenbrug omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De vermoedelijk in 1673/1674 gebouwde Zuidzijdermolen of Zuidzijderpoldermolen, die nabij de Molenbrug stond, werd vanaf 1875 bijgestaan door een hulpgemaal naast de molen. Vanaf 1880 nam het gemaal tevens de bemaling van de Boezempolder over. In 1911 werd er een 2e gemaal bij geplaatst, waardoor de molen zijn functie verloor en uiteindelijk in 1912 werd gesloopt. Dit was de tweede molen op deze plek. De eerste molen is hier al in 1480 gebouwd.

Molenbrug was vanouds een relatief geïsoleerd gelegen buurtschap met een aantal eigen voorzieningen zoals winkeltjes. Die zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen.

In 1992 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Zuidzijderpolder, de Prinsendijk en de buurtschap Molenbrug. Auteur: Leo van der Vlist.

Er is een wandelsportvereniging WSV Molenbrug geweest. Vermoedelijk is deze al decennia geleden opgeheven, want het enige dat wij er over op het internet hebben kunnen vinden, is een vermelding in relatie tot een wandeltocht in 1970 (zie de laatste foto op deze pagina).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- W van de Molenvliet in buurtschap Molenbrug (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) ligt de Vlietkade. Als je die uitloopt, zo'n 400 meter landinwaarts, kom je bij het voormalige gemaal van de Zuidzijderpolder (Zuidzijde 100). Het oude vervallen gemaal heeft geen formele monumentale status, maar is wel pittoresk. Het gemaal stamt uit 1875 en werd gesticht als hulpgemaal met een capaciteit van 25 m3/min. voor de daarnaast in stand blijvende windmolenbemaling. Het kreeg de treffende naam “Noodhulp”. Waarschijnlijk duurde het tot 1878 voordat het in bedrijf kwam. Het ontwerp van het gemaal was mogelijk van W.C. en K. de Wit. Het door het gemaal opgepompte water werd via een 500 meter lange sloot door een duiker onder de Zuidzijde geloosd op de Oude Rijn. De stoommachine had een vermogen van 16 pk en dreef aanvankelijk een houten en later een gietijzeren scheprad aan. Al in 1888 constateerde men dat het gemaal niet voldeed. Te weinig capaciteit en zeer oneconomisch. Er was eigenlijk behoefte aan nieuw gemaal met een capaciteit van 56 m3/min. Vanwege de kosten (ƒ 26.600,--) kwam het er niet van.

Dan besluit men in 1899 maar een nieuwe stoomketel te plaatsen. De realisatie van dat besluit laat tot 1939 op zich wachten. Toen kwam eindelijk de nieuwe Cornwallketel. In 1962 werd het gemaal geheel aangepast: kolenloods, ketelhuis, en schoorsteen werden gesloopt en de stoomaandrijving werd vervangen door aandrijving door middel van een elektromotor. Het scheprad werd vervangen door een centrifugaalpomp met een capaciteit van 52 m3/min. en in het resterende gedeelte van het gebouw werd een inpandige transformatorruimte gebouwd. De kosten van deze ingrijpende aanpassingen bedroegen ƒ 70.000,--. De installatie is nog tot in 2006 in bedrijf geweest en is toen buiten gebruik gesteld. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Molenbrugse IJsclub De Toekomst zorgt jaarlijks, uiteraard mits het hard genoeg vriest, voor een ijsbaan in de buurtschap. Dit is een ondergelopen weiland, waar men water uit de nabijgelegen Oude Rijn voor gebruikt. - Reportage ijspret in Molenbrug februari 2012, door Erwin Holthuijsen van RTV Bodegraven. Hij interviewt bezoekers en organisatoren en geeft een goed beeld van hoe men er hier samen een groot feest van maakt door alles leuk in te richten en aan te kleden, muziek en koek en zopie erbij etc.

Terug naar boven

Beeld

- Tussen ca. 1912 en 1923 maakte Eduard Sanders prentbriefkaarten van de bebouwing en de bewoners van de buurtschap Molenbrug. Aan de wisseling van de seizoenen en de afgebeelde personen is af te lezen dat dat bij verschillende gelegenheden moet zijn gebeurd. De nieuwsgierige bewoners liepen waarschijnlijk in optocht met hem mee, misschien daartoe door hem uitgenodigd, en ze poseerden geduldig elke keer opnieuw voor de fotograaf. De foto's geven een prachtig beeld van deze kleine en wat afgelegen gemeenschap, waar het bezoek van de fotograaf een evenement en een bezienswaardigheid was, maar waar sommige bewoners ook onverstoorbaar doorgingen met belangrijker zaken zoals het doen van de was... Onder de link vind je 9 prachtige oude prentbriefkaarten van deze buurtschap, gemaakt door de genoemde heer Sanders.

Deze pagina maakt onderdeel uit van de site over fotograaf Eduard Sanders, door Berry Meester en Jan Spoolder, waar je nog veel meer prachtige oude prentbriefkaarten aantreft, uit het hele land, gemaakt door dhr. Sanders. Die site maakt op zijn beurt onderdeel uit van de site Onbekend in Nederland, van dezelfde heren, waar zij duizenden oude fotokaarten hebben geplaatst, met de oproep om mee te zoeken naar welke objecten er op de kaarten staan en de locatie ervan. In de loop der jaren zijn ook al duizenden van deze 'zoekplaatjes' opgelost. Die hebben ze op de site Bekend in Nederland laten staan, als naslagwerk. Die site biedt voor de liefhebbers van topografie en oude prentbriefkaarten dus vele avonden lees- en kijkplezier!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina over de buurtschappen Molenbrug en Zuidzijde.

- Zorg: - "In het Groene Hart van Nederland, in de polders tussen Nieuwerbrug en Bodegraven, in buurtschap Molenbrug, vind je Zorgboerderij Javarust. Deze boerderij is vanouds een melkveebedrijf. We melken zo'n 35 koeien en hebben bijbehorend jongvee. Daarnaast zijn er allerhande boerderijdieren zoals een paard, poezen, konijnen, kippen en een hondje. Rondom de boerderij ligt een grote ouderwetse hoogstamfruitboomgaard. Ook is er een grote moestuin. We genieten van het leven op de boerderij en het ritme dat dat met zich meebrengt. Het is fijn dat we dat met andere mensen mogen delen. We zijn in 2009 gestart met de zorgboerderij.

Ons doel is om zinvolle dagbesteding te bieden aan mensen met een zorgvraag. We richten ons voornamelijk op de doelgroep ouderen. Wij ontvangen ouderen die dementeren maar ook ouderen die anders in een isolement terechtkomen en dagbesteding nodig hebben om structuur en regelmaat in hun leven te houden. De boerderij en alles wat daarbij hoort brengt vaak herinneringen naar boven. Daar spelen we tijdens de gesprekken op in en vragen de mensen naar hun ervaringen. Het buiten in beweging zijn is goed voor de lichamelijke conditie en wekt een goede eetlust op. Om op kleinschalige wijze op deze manier de dag door te brengen wordt door onze deelnemers als heel prettig ervaren. We kunnen maximaal 9 zorgvragers tegelijk ontvangen. We willen hen met respect en in alle waardigheid van de dag laten genieten. Onze dag is geslaagd als de bezoekers het naar hun zin hebben gehad en de mensen thuis daardoor ontlast worden."

Reactie toevoegen