Molenbrug

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

molenbrug_collage.jpg

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug Bodegraven plaatsnaambord [640x480].JPG

Molenbrug heeft begin 2011 eigen plaatsnaambordjes gekregen

Molenbrug heeft begin 2011 eigen plaatsnaambordjes gekregen

Molenbrug (2).JPG

Buurtschap Molenbrug, niet ver van Bodegraven

Buurtschap Molenbrug, niet ver van Bodegraven

Molenbrug%20Bodegraven%20medaille%20WSV%20[640x480].jpg

Wandelsportvereniging WSV Molenbrug is vermoedelijk lang geleden opgeheven, want op het internet is er niets meer van te vinden, op deze vermelding in een krant uit 1970 na: https://woerden.courant.nu/issue/WC/1970-09-10/edition/0/page/7 (zie onderaan).

Wandelsportvereniging WSV Molenbrug is vermoedelijk lang geleden opgeheven, want op het internet is er niets meer van te vinden, op deze vermelding in een krant uit 1970 na: https://woerden.courant.nu/issue/WC/1970-09-10/edition/0/page/7 (zie onderaan).

Molenbrug

Terug naar boven

Status

- Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven.

- De buurtschap Molenbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bodegraven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een (in het wegdek onmerkbaar opgenomen) brug die over de Molenvliet lag (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) en naar een molen die vroeger achter de Vliethoeve stond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Molenbrug ligt O van de kern Bodegraven, Z langs de Oude Rijn, rond een deel van de weg Zuidzijde. Het betreft - getuige de bebording ter plekke - de huisnrs. 77 t/m 124. De panden ervoor en erna vallen dan kennelijk onder de buurtschap Zuidzijde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Molenbrug omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De vermoedelijk in 1673/1674 gebouwde Zuidzijdermolen of Zuidzijderpoldermolen, die nabij de Molenbrug stond, werd vanaf 1875 bijgestaan door een hulpgemaal naast de molen. Vanaf 1880 nam het gemaal tevens de bemaling van de Boezempolder over. In 1911 werd er een 2e gemaal bij geplaatst, waardoor de molen zijn functie verloor en uiteindelijk in 1912 werd gesloopt.

Molenbrug was vanouds een relatief geïsoleerd gelegen buurtschap met een aantal eigen voorzieningen zoals winkeltjes. Die zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen.

In 1992 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Zuidzijderpolder, de Prinsendijk en de buurtschap Molenbrug. Auteur: Leo van der Vlist.

Er is een wandelsportvereniging WSV Molenbrug geweest. Vermoedelijk is deze al decennia geleden opgeheven, want het enige dat wij er over op het internet hebben kunnen vinden, is een vermelding in relatie tot een wandeltocht in 1970 (zie de laatste foto op deze pagina).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De naam Molenbrug heeft bij ons weten tot heden nooit in atlassen, op plattegronden of in plaatsnaamlijsten gestaan, maar stond vanouds lokaal wel als zodanig bekend. Zuidzijde, de weg waar de buurtschap aan ligt, staat, evenals het N daarvan gelegen Noordzijde, wél vanouds als buurtschap in de atlassen. Op initiatief van Wijkteam Centrum, waar ook dit deel van het buitengebied onder valt, zijn begin 2011 plaatsnaambordjes 'Molenbrug / Buurtschap' geplaatst (witte bordjes, omdat de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt. Zie foto).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- W van de Molenvliet (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) ligt de Vlietkade. Als je die uitloopt, kom je bij het voormalige gemaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Molenbrugse IJsclub De Toekomst zorgt jaarlijks, uiteraard mits het hard genoeg vriest, voor een ijsbaan in de buurtschap. Dit is een ondergelopen weiland, waar men water uit de nabijgelegen Oude Rijn voor gebruikt. - Reportage ijspret in Molenbrug februari 2012, door Erwin Holthuijsen van RTV Bodegraven. Hij interviewt bezoekers en organisatoren en geeft een goed beeld van hoe men er hier samen een groot feest van maakt door alles leuk in te richten en aan te kleden, muziek en koek en zopie erbij etc.

Terug naar boven

Beeld

- Tussen ca. 1912 en 1923 maakte Eduard Sanders prentbriefkaarten van de bebouwing en de bewoners van de buurtschap Molenbrug. Aan de wisseling van de seizoenen en de afgebeelde personen is af te lezen dat dat bij verschillende gelegenheden moet zijn gebeurd. De nieuwsgierige bewoners liepen waarschijnlijk in optocht met hem mee, misschien daartoe door hem uitgenodigd, en ze poseerden geduldig elke keer opnieuw voor de fotograaf. De foto's geven een prachtig beeld van deze kleine en wat afgelegen gemeenschap, waar het bezoek van de fotograaf een evenement en een bezienswaardigheid was, maar waar sommige bewoners ook onverstoorbaar doorgingen met belangrijker zaken zoals het doen van de was... Onder de link vind je 9 prachtige oude prentbriefkaarten van deze buurtschap, gemaakt door de genoemde heer Sanders.

Deze pagina maakt onderdeel uit van de site over fotograaf Eduard Sanders, door Berry Meester en Jan Spoolder, waar je nog veel meer prachtige oude prentbriefkaarten aantreft, uit het hele land, gemaakt door dhr. Sanders. Die site maakt op zijn beurt onderdeel uit van de site Onbekend in Nederland, van dezelfde heren, waar zij duizenden oude fotokaarten hebben geplaatst, met de oproep om mee te zoeken naar welke objecten er op de kaarten staan en de locatie ervan. In de loop der jaren zijn ook al duizenden van deze 'zoekplaatjes' opgelost. Die hebben ze op de site Bekend in Nederland laten staan, als naslagwerk. Die site biedt voor de liefhebbers van topografie en oude prentbriefkaarten dus vele avonden lees- en kijkplezier!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina over de buurtschappen Molenbrug en Zuidzijde.

Reactie toevoegen