Molenbrug

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

molenbrug_collage.jpg

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Molenbrug Bodegraven plaatsnaambord [640x480].JPG

Molenbrug (buurtschap van Bodegraven) heeft begin 2011 eigen plaatsnaambordjes gekregen.

Molenbrug (buurtschap van Bodegraven) heeft begin 2011 eigen plaatsnaambordjes gekregen.

Zuidzijde of Molenbrug Bodegraven buurtschapsgezicht. [640x480].JPG

Molenbrug (buurtschap van Bodegraven), buurtschapsgezicht.

Molenbrug (buurtschap van Bodegraven), buurtschapsgezicht.

Molenbrug (2).JPG

Buurtschap Molenbrug. niet ver van Bodegraven.

Buurtschap Molenbrug. niet ver van Bodegraven.

Molenbrug%20Bodegraven%20medaille%20WSV%20[640x480].jpg

Een oude herinnering aan buurtschap Molenbrug.

Een oude herinnering aan buurtschap Molenbrug.

Molenbrug

Terug naar boven

Status

- Molenbrug is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven.

- De buurtschap Molenbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bodegraven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een (in het wegdek onmerkbaar opgenomen) brug die over de Molenvliet lag (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) en naar een molen die vroeger achter de Vliethoeve stond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Molenbrug ligt O van Bodegraven, Z langs de Oude Rijn, aan het laatste deel van de weg Zuidzijde, vóór de Wierickerschans.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Molenbrug omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De vermoedelijk in 1673/1674 gebouwde Zuidzijdermolen of Zuidzijderpoldermolen, die nabij de Molenbrug stond, werd vanaf 1875 bijgestaan door een hulpgemaal naast de molen. Vanaf 1880 nam het gemaal tevens de bemaling van de Boezempolder over. In 1911 werd er een 2e gemaal bij geplaatst, waardoor de molen zijn functie verloor en uiteindelijk in 1912 werd gesloopt.

Molenbrug was vanouds een relatief geïsoleerd gelegen buurtschap met een aantal eigen voorzieningen zoals winkeltjes. Die zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen.

In 1992 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Zuidzijderpolder, de Prinsendijk en de buurtschap Molenbrug. Auteur: Leo van der Vlist.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De naam Molenbrug heeft bij ons weten tot heden nooit in atlassen, op plattegronden of in plaatsnaamlijsten gestaan, maar stond vanouds lokaal wel als zodanig bekend. Zuidzijde, de weg waar de buurtschap aan ligt, staat, evenals het N daarvan gelegen Noordzijde, wél vanouds als buurtschap in de atlassen. Op initiatief van Wijkteam Centrum, waar ook dit deel van het buitengebied onder valt, zijn begin 2011 plaatsnaambordjes 'Molenbrug / Buurtschap' geplaatst (witte bordjes, omdat de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt. Zie foto).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- W van de Molenvliet (ter hoogte van de Vliethoeve, Zuidzijde 101) ligt de Vlietkade. Als je die uitloopt, kom je bij het voormalige gemaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Molenbrugse IJsclub De Toekomst zorgt jaarlijks, uiteraard mits het hard genoeg vriest, voor een ijsbaan in de buurtschap. Dit is een ondergelopen weiland, waar men water uit de nabijgelegen Oude Rijn voor gebruikt. - Reportage ijspret in Molenbrug februari 2012.

Terug naar boven

Links

- Pagina over de buurtschap Zuidzijde, waar Molenbrug deel van uitmaakt.

Reactie toevoegen