Minnertsga

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

minnertsga_collage.jpg

Minnertsga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Minnertsga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Minnertsga (2).JPG

Minnertsga ligt in de 'bouwhoek', en dat kun je zien

Minnertsga ligt in de 'bouwhoek', en dat kun je zien

Minnertsga.JPG

Minnertsga dichtbij

Minnertsga dichtbij

Minnertsga

Terug naar boven

Status

- Minnertsga is een dorp in de gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Het Bildt, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Onder het dorp Minnertsga valt ook het streekje Mooie Paal / Moaije Peal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Minnertsgea.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Minnertsga ligt in de ZW nabijheid van de Waddenzee en ligt verder ZZW van het dorp Sint Jacobiparochie, ZW van het dorp Sint Annaparochie, W van het dorp Wier, NW van de dorpen Berltsum en Menaam, NNW van het dorp Slappeterp, N van het dorp Ried, NO van het dorp Tzummarum en O van het dorp Firdgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Minnertsga 140 huizen met 1.140 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2017 is de provincialeweg door Minnertsga, de N393, opnieuw geasfalteerd. Tevens heeft het dorp toen een dorpsplein gekregen, naast de kerk.

- Na 40 jaar zijn Jan en Klaaske Zijlstra uit Minnertsga in juni 2018 gestopt met hun kraam met brood, koek en snoep waarmee ze op markten in de regio stonden. Ze vonden het zelf "het mooiste beroep ter wereld", maar om gezondheidsredenen ging het niet meer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Minnertsga heeft 13 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Meinardskerk (Meinardswei 3) is een eenbeukige kerk uit de 16e eeuw (met delen uit de 13e eeuw). De toren uit 1505 had een spits, die in 1552 door bliksem werd getroffen. Omstreeks 1590 kreeg de toren een zadeldak, dat in 1818 werd gerestaureerd. De toren van drie geledingen is in 1939 gerestaureerd. In 1951-'55 is de kerk gerestaureerd (A. Baart) na een brand in 1947. De luidklok (1648) van Jacob Noteman is door Van Bergen in 1951 opnieuw gegoten. Ook het orgel uit 1777 van Albertus Antoni Hinsz ging verloren. In 1955 is het orgel vervangen door een orgel uit 1785 gemaakt door Guillaume Robustelly. De preekstoel is afkomstig van de Doopsgezinde kerk van Blije. Het doopvont is gemaakt door Jan Meefout. Enkele grafzerken zijn afkomstig uit de afgebroken Galileërkerk (Leeuwarden). De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Minnertsga.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Tzummarum en Minnertsga.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Minnertsga (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Minnertsga op Facebook. - Nieuws uit het dorp van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Minnertsga is opgericht in 1969. De vereniging, die 600 leden heeft - dat is 85 procent van de huishoudens in het dorp - richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in het dorp, en treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners. De vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden, de plaatselijke middenstand, de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en andere belanghebbende instanties.

- MFA: - De ruimten van multifunctionele accommodatie MFA De Doarpsfinne zijn ook te huur voor bijv. binnen- en buitensporten, muziek en toneel, vergaderingen en cursussen, feesten en partijen.

- Onderwijs: - Basisschool De Wizebeam.

- Muziek: - Muziekvereniging Oranje omvat een Fanfare, een Drumfanfare, een Jeugdkorps en diverse majorettegroepen.

- Sport: - Volleybalvereniging SBO heeft een damesteam, een jeugdteam en een recreantenteam.

- Zorg: - In Bildt is een dagbestedingslocatie voor (jong)volwassenen met een zorgvraag in Noordwest Fryslân. In een kleinschalige, centraal gelegen locatie krijgen ze persoonlijke begeleiding op maat. Ze werken aan (re-)integratie en participatie op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In Bildt is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH (= niet aangeboren hersenletsel) en afasie. Er is ruimte voor vijf á zes cliënten per dagdeel, waardoor ze de begeleiding sterk op de persoon kunnen richten. Door kleinschalig te werken staan ze dichter bij de cliënten en hun netwerk. Je kunt er aan je creatieve en technische kant werken in het atelier of de (hout)werkplaats. Ook is de werkplaats een openbare gelegenheid waar mensen uit de omgeving - tegen een kleine vergoeding en op afspraak - gebruik mogen maken van de ruimte en de materialen. Zelf of met cliënten. Een mooie gelegenheid om een kastje op te knappen of de wat grotere klussen aan te pakken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Minnertsga.

Reactie toevoegen