Milsbeek

Plaats
Dorp
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

Milsbeek

Terug naar boven

Status

Milsbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

Terug naar boven

Ligging

Milsbeek ligt NW van Gennep en Ottersum, O van Middelaar en grenst in het NO aan Duitsland (het Reichswald).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Milsbeek 88 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Limburg werkt in 2018 en 2019 aan het versterken van de dijk in Milsbeek en Ven-Zelderheide. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

- Dorpsontwikkelingsplan Milsbeek (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Milsbeek heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Tegenover Achterbroek 15 in Milsbeek heeft een naamloze poldermolen gestaan. Deze is in 1910 als stenen schepradmolen gebouwd. Een dergelijke molen is in Zuidoost-Nederland een zeldzaamheid. Met een vlucht van 10 meter was het mogelijk ook de kleinste Nederlandse molen van dit type. In het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar meerdere van deze stenen poldermolens te vinden zijn, heeft de kleinste molen daar nog een grotere vlucht, namelijk 12,9 meter. De molen werd gebouwd door Jan Laarakkers, die op deze wijze een moerassig landje geschikt wilde maken voor weidegrond. Naar verluidt had hij het idee opgedaan tijdens zijn dienstplicht in West-Nederland. In de jaren dertig van de 20e eeuw sloeg de molen op hol en werd vernield. Alleen de romp is bewaard gebleven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "De in 1958 opgerichte carnavalsvereniging CV De Diepenkikkers organiseert jaarlijks diverse activiteiten in Milsbeek voor jong en ouder. Zoals de jaarlijks weer schitterende optochten, waar de Milsbeekse carnavalisten laten zien wat ze allemaal in hun mars heben. Ondanks dat de bouwplaatsen steeds geringer worden, komen er ieder jaar weer prachtige bouwwerken uit de diverse schuren en garages. Met jong en ouder wordt er maandenlang op een gezellige manier samengewerkt om op carnavalszondag en verdere dagen samen op een geweldige manier carnaval te vieren. Natuurlijk zijn de zittingsavonden niet meer weg te denken in ons Diepenkikkerrijk. Op deze twee avonden laten allemaal vrijwillige Milsbeekse artiesten de gemeenschap genieten van muziek, dans, zang en humor van de bovenste plank. Ieder op zijn eigen manier en dat maakt het juist zo mooi.

Dan de Buutkampioenschappen die al jarenlang een begrip in de wijde omgeving zijn. Ook weer een avond die je niet mag missen. En wat te denken van de Kinderboerenbruiloft die traditioneel op carnavalsdinsdag voor de jeugd wordt georganiseerd. Kortom De Diepenkikkers bekleden een belangrijke positie in het sociale leven van Milsbeek. Dit doen we met zijn allen en we zullen er samen met de hele dorpsgemeenschap voor moeten zorgen dat dit nog tot in lengte van jaren zal voortduren", aldus de vereniging op haar site.

- Sinds 2015 wordt door een team van 6 vrijwilligers in de meivakantie Kindervakantiewerk Milsbeek - Middelaar georganiseerd, voor alle kinderen van basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) uit de genoemde dorpen. Drie dagen waanzinnig leuke activiteiten. De avond vooraf vindt de grote opening plaats met een toneelstuk in het thema van het betreffende jaar, en op de laatste dag sluiten ze af met een swingende Coladisco.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2014 is de firma Teunesen Zand en Grint uit Gennep bezig met het 'ontzanden' van het gebied Koningsven - De Diepen, NO van Milsbeek, gelegen langs de Duitse grens en langs de grens met het Reichswald aldaar. Het gaat om een strook grond van ca. 6 km lengte en 500 m breedte en een oppervlakte van ruim 200 hectare. Er wordt ca. 6 miljoen kuub industriezand gewonnen. Na de ontzanding wordt de groeve door Natuurmonumenten heringericht tot moeras- en laagveengebied. Deze herinrichting zal rond 2030 zijn afgerond.

'Win-winsituatie' is o.a. dat met de ontzanding wordt bijgedragen in de bekostiging van de 'nieuwe natuur'. Vroegere natuurwaarden keren door de natuurontwikkeling weer terug. Het is de bedoeling dat er natte graslanden komen langs de voet van het Reichswald. Natuurvriendelijk ingerichte beken komen op de overgang tussen natuur en landbouw. De landbouw in de nabije omgeving krijgt een betere verkavelingssituatie. Toerisme en recreatie worden versterkt.

Het gebied is reeds in trek bij wandelaars: het bekende lange-afstandswandelpad Pieterpad doorkruist het Koningsvengebied. Door de aanleg van wandelroutes via knuppelpaden en fietsroutes verbeteren de mogelijkheden voor extensieve recreatie. Door in het gebied de zanddeklaag te verwijderen, ontstaan goede kansen voor de natuur. Ook komt er extra waterberging. Zie verder de Ontgrondingenwetvergunning Groeve Koningsven - De Diepen bij Milsbeek.

- In 2015 is 2,5 km van de Tielebeek tussen de N271 en de Maas bij Milsbeek heringericht. Hierdoor is vispasseerbaarheid weer mogelijk. De maatregelen langs de beek zijn uitgevoerd om zowel de ecologische als landschappelijke betekenis van het gebied te verbeteren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Milsbeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Milsbeek.

- Nieuws: - Nieuws uit Milsbeek op Facebook. - Onder de link wordt telkens aangekondigd wanneer er weer een nieuwe editie van het fraaie dorpsblad 'Op de Milsbèk' (ca. 1x per 2 maanden) is verschenen. Via de link in dat bericht is die editie dan ook online te lezen. Je kunt evt. ook terugscrollen om oudere nummers op te zoeken en te lezen.

- Belangenverenigingen: - Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. - Stichting SL!M (Samen Leven In Milsbeek) is in het leven geroepen om de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) door de inwoners te begeleiden en te stimuleren. Dat doet zij op de volgende manieren: "De leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in het dorp bewaren en bevorderen: - door het stimuleren van initiatieven van inwoners en het ondersteunen van de initiatiefnemers met advies en begeleiding; - door het samenbrengen van belanghebbenden die willen of kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel; - door de aandacht te blijven vestigen op de materiële en immateriële kwaliteit van de Milsbeekse leefomgeving en; - door het geven van advies aan het gemeentebestuur van Gennep en andere organisaties over zaken die de dorpsgemeenschap aangaan." Samengevat wil SL!M een klankbord en helpende hand bieden aan iedereen die zijn schouders gaat zetten onder plannen voor de verbetering van de Milsbeekse leefomgeving. Op de site vind je heel veel informatie over verleden en heden van Milsbeek.

- Dorpshuis: - Dorpshuis het Trefpunt is al vele jaren de plek in Milsbeek waar allerlei verenigingen en stichtingen komen voor hun activiteiten. Ook voor vrienden en families biedt het Trefpunt vele mogelijkheden. Zo gaat er geen weekend voorbij zonder een verjaardagsfeest of bruiloft. Ook voor een gepaste koffietafel biedt het Trefpunt diverse mogelijkheden.

- Onderwijs: - Basisschool De Drie Vijvers.

- Jeugd: - Stichting Kinderwerk Milsbeek hangt als het ware “boven” alle werkgroepen die met kinderactiviteiten in het dorp te maken hebben. Denk hierbij aan de Coladisco, Kindervakantiewerk, Koningsdag, Sinterklaas etc. De stichting is een 'financieel vangnet' voor alle kinderactiviteiten in het dorp. Iedere werkgroep heeft en houdt zijn eigen sponsoracties, maar de stichting kan extra inkomsten creëren door gebruik te maken van subsidies die door verschillende organisaties en instanties worden verstrekt. Zit een werkgroep in 'zwaar weer' of wil de werkgroep eens iets extra's doen, dan kan de stichting een bijdrage doen om een en ander te kunnen realiseren. - De maandelijkse Cola Disco in het Trefpunt s er voor kinderen van groep 7 en 8 uit Milsbeek en Middelaar.

- Muziek: - "Sinds haar oprichting in 1924 heeft Fanfare en Tamboerkorps Crescendo in het middelpunt van de Milsbeekse gemeenschap gestaan, met o.a. muzikale evenementen en serenades. En Crescendo is vast van plan in dit middelpunt te blijven staan", aldus de vereniging op haar site.

- Sport: - De in 1979 opgerichte tennisvereniging T.V. de Milsbeek beschikt over 4 zandkunststofbanen en een gezellige kantine, die vrijwel alle doordeweekse avonden geopend is en uiteraard ook tijdens toernooien, competitiewedstrijden en evenementen. Op iedere maandag- en dinsdagavond en woensdagochtend wordt er een toss georganiseerd, waarvoor je je kunt inschrijven. - SPES Korfbal heeft ca. 250 leden in ca. 20 teams. Ze zijn al diverse malen Nederlands Dameskorfbal Kampioen geweest, zowel in de zaal als op het veld.

- Schutterij De Milsbeek is opgericht in 1971. Het is een bloeiende en actieve vereniging met ca. 70 leden, terzijde gestaan door vrijwilligers en steunende leden. De leeftijdsopbouw is zeer gevarieerd; van jong tot oud beoefent men de schietsport (disciplines) waarnaar de interesse uitgaat. De schutterij draagt bij aan de veelzijdigheid van het verenigingsleven in haar omgeving en creëert hiermee een sociale binding in de samenleving. Veel aandacht en zorg wordt gestoken in het opleiden en begeleiden van de jeugdleden. En de vereniging organiseert vele activiteiten om binding, promoting, gezelligheid, enthousiastme en betrokkenheid te waarborgen. Je bent van harte welkom om tijdens de trainingsavonden op de maandag- en vrijdagavond eens kennis te komen maken.

- Overige verenigingen: - "Wie Milsbeek bezoekt komt er vroeg of laat mee in aanraking, op een zonnige zomerdag, bij een officiële gelegenheid of op een nationale feestdag. Plotseling is het daar: tromgeroffel. En vanuit de verte verschijnen dan vanzelf de veroorzakers. Een schuttersgilde: een groep mannen en vrouwen, in kleurrijke uniformen. Met trommen, een vaandel, vendels, hellebaarden en kruisbogen of geweren. Met de gildepriester die de patroonheilige uitbeeldt. Het geheel wordt voorafgegaan door een ruiter fier te paard: de standaardruiter die de weg baant voor zijn gilde." Aldus het lang 'geslapen' hebbende en in 1954 heropgerichte St. Lambertus Gilde.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Milsbeek RK.

Reactie toevoegen