Milsbeek

Plaats
Dorp
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

Milsbeek

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Milsbeek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Milsbeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Milsbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

Terug naar boven

Ligging

Milsbeek ligt NW van Gennep en Ottersum, O van Middelaar en grenst in het NO aan Duitsland (het Reichswald).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Milsbeek 88 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Milsbeek (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Milsbeek heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Molen van Milsbeek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2014 is de firma Teunesen Zand en Grint uit Gennep bezig met het 'ontzanden' van het gebied Koningsven - De Diepen, NO van Milsbeek, gelegen langs de Duitse grens en langs de grens met het Reichswald aldaar. Het gaat om een strook grond van ca. 6 km lengte en 500 m breedte en een oppervlakte van ruim 200 hectare. Er wordt ca. 6 miljoen kuub industriezand gewonnen. Na de ontzanding wordt de groeve door Natuurmonumenten heringericht tot moeras- en laagveengebied. Deze herinrichting zal rond 2030 zijn afgerond.

'Win-winsituatie' is o.a. dat met de ontzanding wordt bijgedragen in de bekostiging van de 'nieuwe natuur'. Vroegere natuurwaarden keren door de natuurontwikkeling weer terug. Het is de bedoeling dat er natte graslanden komen langs de voet van het Reichswald. Natuurvriendelijk ingerichte beken komen op de overgang tussen natuur en landbouw. De landbouw in de nabije omgeving krijgt een betere verkavelingssituatie. Toerisme en recreatie worden versterkt.

Het gebied is reeds in trek bij wandelaars: het bekende lange-afstandswandelpad Pieterpad doorkruist het Koningsvengebied. Door de aanleg van wandelroutes via knuppelpaden en fietsroutes verbeteren de mogelijkheden voor extensieve recreatie. Door in het gebied de zanddeklaag te verwijderen, ontstaan goede kansen voor de natuur. Ook komt er extra waterberging. Zie verder het Ontgrondingenwetvergunning Groeve Koningsven - De Diepen.

- In 2015 is 2,5 km van de Tielebeek tussen de N271 en de Maas heringericht. Hierdoor is vispasseerbaarheid weer mogelijk. De maatregelen langs de beek zijn uitgevoerd om zowel de ecologische als landschappelijke betekenis van het gebied te verbeteren.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Milsbeek.

- Belangenverenigingen: - Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. - Stichting SL!M (Samen Leven In Milsbeek) is in het leven geroepen om de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) door de inwoners te begeleiden en te stimuleren. Dat doet zij op de volgende manieren: "De leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in het dorp bewaren en bevorderen: - door het stimuleren van initiatieven van inwoners en het ondersteunen van de initiatiefnemers met advies en begeleiding; - door het samenbrengen van belanghebbenden die willen of kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel; - door de aandacht te blijven vestigen op de materiële en immateriële kwaliteit van de Milsbeekse leefomgeving en; - door het geven van advies aan het gemeentebestuur van Gennep en andere organisaties over zaken die de dorpsgemeenschap aangaan." Dat is een hele mond vol. Het komt erop neer dat SL!M klankbord en helpende hand wil bieden voor iedereen die zijn schouders gaat zetten onder plannen voor de verbetering van de Milsbeekse leefomgeving. Op de site vind je heel veel informatie over verleden en heden van Milsbeek.

- Onderwijs: - Basisschool De Drie Vijvers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Milsbeek RK.

Reactie toevoegen