Miedum (Franeker)

Plaats
Buurtschap
Franekeradeel
Fryslân

Miedum (Franeker)

Terug naar boven

Status

- Miedum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Franekeradeel. T/m 1983 tevens deels gemeente Franeker.

- De buurtschap Miedum valt voor de postadressen grotendeels onder de stad Franeker, deels onder het dorp Tzum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1417 Medum, 1434 Medem.

Naamsverklaring
Datief meervoud (met locatieve functie) van het Oudfriese mêd 'hooiland' met de betekenis 'nederzetting op het hooiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Miedum ligt direct Z van Franeker, NW van Tzum, rond de Hitzumerweg. De panden aan de W kant van deze weg vallen onder Franeker, de panden aan de O kant vallen onder Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Miedum onder Franeker samen met een aantal andere buurtschappen vermeld en geteld, en valt het aantal huizen en inwoners voor deze buurtschap dus niet hieruit te isoleren. Onder Tzum is sprake van een buurtschap 'Klooster Miedum' met 2 huizen en 17 inwoners. Wij nemen aan dat dit betrekking heeft op het Tzummer deel van de huidige buurtschap Miedum, dat ook nu nog 2 panden omvat.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Miedum 11 panden, waarvan 9 onder Franeker en 2 onder Tzum. Niet reuze handig lijkt ons dat er in beide delen sprake is van een pand met huisnr. 1...

Reactie toevoegen