Midwolda

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

gemeente_midwolda_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Midwolda anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Midwolda anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Midwolda.jpg

De Hervormde kerk van Midwolda

De Hervormde kerk van Midwolda

midwolda_voormalig_gemeentehuis.jpg

Midwolda, voormalig gemeentehuis (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Midwolda, voormalig gemeentehuis (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Midwolda

Terug naar boven

Status

- Midwolda is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- Wapen van de voormalige gemeente Midwolda.

- De gemeente Midwolda omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Oostwold* plus een aantal buurtschappen. Zie verder bij Statistische gegevens.

* Deze dorpen grenzen aan elkaar, delen veel voorzieningen en hebben veel gemeenschappelijke verenigingen (wat je elders op deze pagina zult tegenkomen). Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen zien.

- Onder het dorp Midwolda valt ook de buurtschap Niesoord.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Midwolle, Midwòl.

Niet te verwarren met
Midwolde gem. Leek (ook omdat ze in het verleden identiek gespeld zijn geweest).

Oudere vermeldingen
13e eeuw (1282) kopie 16e-17e eeuw de Middewalda, 1391 de Scheminge, Midwolde, Oostwolde bueren, 1425 "op Midwoldmer kerckhoff", 1494 To Midwolde, 1499 to Midwoldt, 1558 en 1579 Midwolde, 1852 Midwolda, 1870 Midwolde.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese midde 'in het midden gelegen' en walda, = wold 'moerasbos, zompig bos'. De -a in -wolda is archaïserende spelling.(1)

Terug naar boven

Ligging

Midwolda ligt N van Winschoten, NO van Scheemda, W van Oostwold en grenst in het O aan het Oldambtmeer. Daarnaast heeft het dorp nog een enclave ZO van dit meer, in het O grenzend aan de Z enclave van Oostwold en in de andere windrichtingen grenzend aan Blauwestad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Midwolda 430 huizen met 2.902 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 235/1.674 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Oudekerk 3/16, Scheemdermeer 17/110 en Nijsiesoord 30/150, en dorp Oostwold 89/605 met de buurtschappen Meerland 18/101 en Ekamp 21/104 en de polders Oostwolderpolder 14/115 en Finsterwolderpolder 3/27. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na het ontstaan van de Dollard is het dorp landinwaarts verplaatst. De kaart van Beckeringh (1781) vermeldt ten noorden van het dorp " 't Oude kerkhof van Midwolde". Midwolda was vroeger de hoofdplaats van het Oldambt.

Basiliek
Op de plek waar tegenwoordig het woonhuis met gevelopschrift 'Ol kerk' staat, heeft tot aan de afbraak in 1738 een grote kerk met vier torens gestaan. Deze basiliek, die aan Johannes de Doper was gewijd, was de grootste kerk van de provincie, groter dan de Martinikerk in de stad Groningen. De plattegrond van de kerk was kruisvormig. De viertorenkerk is nog te zien op het wapen van Midwolda. Omdat het dorp zich verplaatst had naar een zuidelijker gelegen zandrug om zich beter te beschermen tegen overstromingen van de Dollard, was de Kruiskerk geïsoleerd komen te liggen. Bovendien was het gebouw steeds bouwvalliger geworden. Een van de torens was in 1667 al van ouderdom ingestort. In 1738 wordt in het dorp de bouw van een nieuwe kerk, de Hervormde Kerk aan de Hoofdweg, afgerond. De middeleeuwse kerk wordt daarna afgebroken. Het terrein is aangemerkt als archeologisch rijksmonument. Er zijn nog resten van de middeleeuwse kruiskerk aanwezig.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om de dorpskern van Midwolda te vrijwaren van zwaar verkeer is tegelijk met de Blauwe Passage, een kanaal dat het Oldambtmeer via Nieuwolda met de Dollard verbindt, een rondweg aangelegd. Met name bewoners van de Kerkelaan hadden daar bij de gemeente op aangedrongen. Langs de Kerkelaan staat een aantal huizen dat dicht op de weg staat. Het passeren van zwaar vracht- en landbouwverkeer veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen in de huizen. Daarom was er een wens om de rondwge door te trekken naar de N362 (Gereweg), maar daar is niet genoeg geld voor. In maart 2019 zijn de betrokkenen geïnformeerd over een alternatief, goedkoper plan: onderzocht wordt of de Kerkelaan kan worden verlegd. Daarvoor is minder geld nodig. Het komt de leefbaarheid ten goede. Daarnaast wordt het een fraaier geheel, want de gemeente is van plan tussen de woningen en de nieuwe weg waterpartijen aan te leggen en groen te planten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Midwolda heeft 22 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk uit 1738 (Hoofdweg 168) is een tweebeukige zaalkerk. De huidige kerk verving de middeleeuwse Kruiskerk van Midwolda, die volgens de overlevering het grootste kerkgebouw in de provincie Groningen was (waarvoor zie verder het hoofdstuk Geschiedenis). De nieuwe kerk kwam dichter bij de dorpskern te staan. Eerst is in 1708 een nieuwe kerktoren opgetrokken en in 1738 komt het kerkgebouw gereed. De vier torenspitsjes op het dak verwijzen naar de vier torens van de oude kerk. De vier adelaars die als windvaan bovenop de spitsen staan verwijzen naar de stad Groningen, die het patronaatsrecht bezat. De toenmalige bewoner van de Ennemaborg, Johan Hora, was een belangrijke financier van de nieuwe kerk. De kerk heeft een groot orgel uit 1772 van de beroemde orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz. Het werd gefinancierd door Johan Hora Siccama, kleinzoon van Johan Hora. Voor een dorpsorgel is dit rijksmonument uitzonderlijk groot. Het heeft 33 registers, verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal. Al het pijpwerk is tot op heden nog origineel.

- De huidige Gereformeerde (PKN) kerk (Hoofdweg 167) dateert uit 1963. - Geschiedenis van de lokale Gereformeerde kerk, die in 2016 het 180-jarig bestaan heeft gevierd. De Hervormde en de Gereformeerde gemeente van het dorp zijn in 2016 gefuseerd tot Protestantse Gemeente Midwolda. Beide kerken blijven in gebruik. Om de week is in de ene kerk een dienst, de andere week in de andere kerk.

- De huidige Christelijke Gereformeerde Kerk Crux Ancora Vitae (Hoofdweg 175) dateert uit 1967 en heeft die naam ook sinds dat jaar. De nieuwbouw verrees omdat de kerk behoefte had aan extra zaalruimte. De nieuwe kerk staat op een steenworp afstand van de oude kerk (= huisnr. 248), die de functie van werkplaats kreeg en nog steeds "Chr. Ger. Kerk" boven de ingang heeft staan. Hoe de kerk aan zijn bijzondere naam komt kun je lezen onder de link.

- Met name aan de Hoofdweg in Midwolda vind je zowel grote statige Oldambster boerderijen als kleine eenvoudige 'keuterijtjes', beide uit de 2e helft van de 19e eeuw, die het grote verschil tussen de in die tijd rijke boeren en arme arbeiders goed weergeven. Eén van de statige boerderijen is de Dollard's Heerd (Menterneweg 2) die oorspronkelijk uit de 16e eeuw dateert.

- Het op 5 mei 1995 opgerichte Museum voor Oorlogshistorie '40-'45 (Hoofdweg 196) is een museum van Meint Stek met spullen uit de Tweede Wereldoorlog uit Midwolda en omstreken.

- Museumboerderij Hermans Dijkstra. Een lange, door lindebomen geflankeerde oprijlaan met aan je rechterzijde een in oorspronkelijke staat teruggebrachte Engelse landschapstuin, voert je naar de monumentale boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. De boerderij is in 1858 gebouwd. Pas in 1994, met het overlijden van de laatste telg, Pieter Reint, verdwijnt het laatste geslacht uit de boerderij. In 2002 is de grondige restauratie voltooid. In de schuur van de boerderij is restaurant Hermans Dijkstra gevestigd. Achter de boerderij is een appartementencomplex gebouwd. De diverse stijlkamers, het museum en de deel lenen zich bij uitstek voor bijeenkomsten, bedrijfspresentaties, vergaderingen, bruiloften, (zaken)lunches en partijen. Tijdens dineravonden verzorgen ze rondgangen door de boerderij, waarbij ze vertellen over de rijkdom, historie en tragiek van de boerderij.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Hintsorgel Midwolda is opgericht met als doelstelling het prachtige Hinsz-orgel in de Hervormde kerk uit 1772 te behouden en te onderhouden en het te laten klinken in concerten en orgel-demonstraties. Een van de activiteiten van de stichting is de organisatie van een jaarlijkse concertserie.

- Oranje Comité Midwolda organiseert jaarlijks activiteiten op Koningsdag en is tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse 4 mei herdenking bij het oorlogsmonument. Ook bij de 5 mei viering worden elk 5e jaar diverse activiteiten georganiseerd.

- Sinds 2013 is er in de dorpen Midwolda en Oostwold de cultuurhistorische wandel- en fietsroute ‘Bekend maakt Bemind’ (ca. 12 km) (teksten bij de route), die je meeneemt op ontdekkingstocht door de geschiedenis van beide dorpen. De route voert je langs allerlei zichtbare en onzichtbare sporen uit het rijke verleden: verdwenen dorpen, een eeuwenoud steenhuis, polders en gemalen, boerderijen en arbeiderswoningen, (eigen)wijze dominees, herenboeren en arbeiders. Sinds 2017 organiseren de dorpen de jaarlijkse 'Bekend maakt bemind'-dag in mei, gekoppeld aan deze route, waarbij zo veel mogelijk van de bezienswaardige locaties hun deuren openen en er van alles te zien en te doen is.

- "Gezellig Blauwestad is 2 weekenden in juni vol muziek, plezier, drankje, hapje en genieten op en nabij het strand van Midwolda maar dan anders! Laat je verrassen door de geweldige entourage zowel in de Festivaltent als buiten op en nabij het strand. Met het plaatsen van een festivaltent sta je bij slecht weer altijd droog. Vandaar dat we ook zeggen Gezellig Blauwestad is Always Party Time!"

- Jaarlijks op de 2e zaterdag van september vindt de Landelijke Monumentendag plaats. In Midwolda wordt dit onder andere georganiseerd rondom Boerderij Hermans Dijkstra (waarvoor zie ook het hoofdstuk Bezienswaardigheden). Ieder jaar zijn er rondom de boerderij tal van activiteiten voor het hele gezin. Tijdens deze dag zijn zo`n 65 vrijwilligers in historische kleding in en om de boerderij om je een beeld te geven van het leven zo rond 1910. Bij de boerderij gebeurt van alles: de was wordt gedaan, koper gepoetst, groente gesneden en op het land wordt hard gewerkt. In het voorhuis van de boerderij zitten de rijke herenboeren met hun vrouwen en kinderen te genieten van al het moois om hen heen. Elk jaar is er ook een speciale attractie. Zo is er een keer een dorsmachine geweest, een modeshow, een paardenkeuring, historische fietsen en een draaiorgel. Het hele boerenbestaan van vroeger komt voor één dag weer tot leven. Het is sinds 1987 uitgegroeid tot een evenement dat meer dan 1.000 bezoekers trekt.

- Op een zondag in oktober (in 2019 op 6 oktober) (van 11.00-17.00 uur) is er het jaarlijkse Paddenstoelenfestival op Landgoed Ennemaborg, georganiseerd door Het Groninger Landschap. Speciaal voor de kinderen is er ook theater aanwezig. Het Paddenstoelenfestival is gratis te bezoeken. Landgoed Ennemaborg is beroemd om haar diversiteit aan paddenstoelen. Meer dan 250 soorten worden hier jaarlijks waargenomen, waaronder soorten als rupsendoder, kostgangersboleet, reuzenzwam en de kleine maar bijzondere blotebillenzwam. Je kunt zelf het bos intrekken maar speciale gidsen verzorgen ook excursies naar de mooiste paddenstoelen die op het landgoed te vinden zijn. Wat is er te doen?: paddenstoelen zoeken; paddenstoelenexcursie met gids; een speciaal theaterfestival voor kinderen met verhalenvertellers; bosschilderijen maken; voor de allerkleinsten is er een speciale paddenstoelenknutseltent en een kabouterpad. Kinderen die verkleed als prins of prinses, lakei of koning komen, kunnen worden geschminkt.

- IJsvereniging Eigen Kracht te Midwolda beschikt op Hoofdweg 71a over een prachtige natuurijsbaan. De ijsbaan is een van de grootste van Nederland en een begrip in de regio. Hier kun je namelijk een rondje schaatsen van bijna een kilometer. Als het hard genoeg vriest, kunnen leden er uiteraard gratis terecht. Niet-leden kunnen er ook terecht, die betalen een entreeprijs.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Ennemaborg is een landhuis en landgoed in Midwolda. De vroegste gegevens over de Ennemaborg dateren uit de 14e eeuw. De borg had toen aan weerszijden twee torens. Het landgoed is ontstaan door de ontginning van veen en was oorspronkelijk 361 ha groot. Pal achter de statige borg ligt een ronde vijver met riet, waterlelies en groene kikkers. Het is een overblijfsel van de gracht die de borg ooit omringde. Het voorste deel van het landgoed is een park, verder naar achteren ligt het natuurbos. Het park is in het voorjaar op z'n mooist als de vele stinsenplanten bloeien. De middelste laan was in de 18e eeuw in gebruik als oprijlaan en is maar liefst 3 kilometer lang. Wat nu wordt beschouwd als de achterkant van de borg, was dus vroeger de voorkant. Hoe langer de oprijlaan, hoe meer rijkdom er kon worden tentoongesteld aan bezoekers en hoe meer status de bewoners genoten.

Je kunt hier goed wandelen. Er zijn regelmatig excursies en er is een wandelroute van 6 km die desgewenst kan worden ingekort tot 3 km. Nadere informatie over de Ennemaborg op de site van beheerder Het Groninger Landschap. Aan de Hoofdweg in Midwolda kan vlak bij de Ennemaborg worden geparkeerd. Het eerste gedeelte van het park is goed toegankelijk door de verharde paden. Wandelen kan ook goed op de rechte zandpaden in het Midwolderbos, dat ongeveer 3 kilometer lang is. Na regenval zijn laarzen wel aan te bevelen.

Het Koetshuis bij de Ennemaborg in Midwolda is in 2020 verbouwd en heringericht. Vroeger was het alleen een restaurant, nu is er een bezoekerscentrum aan toegevoegd. Het is de 'toegangspoort' tot het landgoed geworden. Zo kunnen de mensen hier bijkomen, maar ook zien wat er in het gebied achter de Ennemaborg, in het bos, allemaal aan natuur te zien is. Er is een ruimte gerealiseerd voor schoolklassen en andere groepen en in de nok van het gebouw is een nachtbeleefruimte aangelegd. Verder is het dak geïsoleerd en is er een warmtepomp aangelegd zodat het er ook buiten de zomer comfortabel is. Het pand heeft ook zonnepanelen gekregen, maar wel zodanig uit het zicht dat ze het aanzicht niet aantasten.

Het Groninger Landschap heeft in 2008 ca. 19 hectare grond aangekocht grenzend aan landgoed de Ennemaborg te Midwolda, ter realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone tussen landgoed de Ennemaborg, natuurgebied Reiderwolde en de Tjamme. Een ecologische verbindingszone is een brede strook natuur tussen twee natuurgebieden waar allerlei dieren van het ene gebied naar het andere gebied kunnen trekken. Om de bestaande wegen veilig te kunnen kruisen is een paardentunnel aangelegd en een weg verhoogd. De verbindingszone maakt het mogelijk om konikpaarden en Schotse hooglanders van de Ennemaborgh door natuurgebied Reiderwolde naar de Tjamme te laten trekken en omgekeerd. Van loopkevers tot dassen maken gebruik van deze verbinding. Hierdoor wordt de biodiversiteit in het gebied verhoogd.

- Aan De Wissel en het Wissellaantje in Midwolda stond voorheen sociale woningbouw. Deze woningen zijn gesloopt. In 2016 heeft een groep inwoners zich verenigd in Stichting Wisselwerking, die zich inzet voor een nieuwe invulling van de open plek die middenin hun dorp is ontstaan. In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het bosje aan de rand van het braakliggende terrein, is een plan bedacht om het bosje gevarieerder te maken. Met de grond die vrijkomt bij de aanleg van waterpartijen gaat de stichting op een al van nature ontstane verhoging een landschapsbalkon aanleggen. Dit balkon geeft een mooi uitzicht over het omringende landschap. Het wordt een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van het dorp. Er komt een plein, een terrein voor sport en spel en een ‘belevingsroute’ door het bos. Op het plein wordt een gebouwtje gerealiseerd met ruimte voor ongeveer 30 mensen, als kleinschalige vorm van dorpshuis, dat het dorp tot heden ontbeert. Men kan hier terecht om versnaperingen te kopen en verenigingen kunnen er kleinschalige activiteiten organiseren.

De herinrichting is in september 2018 van start gegaan. Begonnen wordt met de aanleg van het Belevenisbos, met wandelpaden, waterberging, speelmogelijkheden en een landschapsbalkon. Op het landschapsbalkon komen informatiepanelen te staan met de geschiedenis van het gebied waarop men uitkijkt. Ook een jeu-de-boulesbaan, fitnesspark en skatebaan worden gerealiseerd, en speelmogelijkheden voor de allerkleinsten. "Wij hopen dat in de toekomst meer inwoners van Midwolda zich willen gaan inzetten voor De Wissel. Stichting Wisselwerking beoogt een wisselwerking te creëren tussen de bewoners onderling", aldus voorzitter Jeanet Roozendaal-Van Dijk.

- Aan de westzijde van het huidige Oldambtmeer ligt de zandrug van Midwolda, met het 14e-eeuwse landgoed de Ennemaborgh en het Midwolderbos, een grote natuurplas, en de Midwolderplas, een recreatieplas. De plassen zijn in de jaren negentig van de 20e eeuw ontstaan door zandontgraving voor de nabijgelegen snelweg. Het bos is eeuwenlang voor productiehout gebruikt. In 1879 is wintereik geplant voor de scheepsbouw. Na de opkomst van ijzeren schepen is het productiehout gebruikt voor huizenbouw en de meubelindustrie. De afgelopen decennia is het bos omgevormd tot een natuurlijk bos, met konikpaarden als grazende beheerders. De natuurlijke variatie is daardoor groot, van oude omgevallen bomen tot kruiden- en struikenrijke plekken en opslag van jonge bomen.

Het Midwolderbos is door het gevarieerde landschap met bos en water zeer rijk aan vogels. Braamstruiken, meidoorns en brandnetels bezorgen hen een optimale leefomgeving. In het voorjaar zingen bosvogels als Boomkruiper en Roodborst volop. Kleine en Grote Bonte Specht broeden er, evenals een aantal lijstersoorten en Fluiter en Grauwe Klauwier. Ook de zang van de Nachtegaal klinkt door het bos. Het aantal broedende Appelvinken is de laatste tijd flink gestegen. De laatste jaren zijn er geen broedgevallen meer van de Wielewaal. Roofvogels en uilen profiteren van de rijkdom aan dieren, zoals blijkt uit de aanwezigheid van Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk, Ransuil, Kerkuil en Bosuil. De natuurplas wordt door veel watervogels bezocht, zoals Aalscholver, Dodaars, Grote Zaagbek en verschillende soorten ganzen. Langs de oevers broeden moerasvogels als Rietzanger en Fuut. De IJsvogel wordt vaak waargenomen, snel vliegend langs de rietzomen en opgeschoten wilgenbosjes. Voorts roepende Roerdomp en de Nachtegaal. (bron: Avifauna Groningen)

- De Midwolderplas Z van Midwolda was tot voor kort een recreatieplas, maar wordt teruggegeven aan de natuur. Waterrecreatiemogelijkheden in de buurt blijven er aan het recent aangelegde meer in het O van de Midwolderplas aangelegde woon- en recreatiegebied Blauwe Stad.

- Dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen kan Het Groninger Landschap medio 2019 van start met een pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda. In een akkergebied van 60 hectare naast de historische Ennemaborg wordt een aantal ‘natuurinclusieve maatregelen’ genomen. Al deze maatregelen zijn gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het gangbare tweejarige Veenkoloniaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig bouwplan. Hierdoor neemt de variatie aan gewassen toe en kan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen fors omlaag. Er wordt alleen nog vaste mest toegepast en in plaats van ploegen komt er een niet-kerende grondbewerking. Aan de grootte van de percelen wordt niets veranderd, waardoor de resultaten van de pilot goed inpasbaar zijn in de gangbare landbouw.

In het project wordt samengewerkt met provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels en de huidige pachter. Het project duurt zes jaar, waarvan het eerste jaar 2019 wordt gebruikt voor een nulmeting. Er wordt niet alleen gekeken naar het effect op bodem en biodiversiteit, maar ook naar de landbouwkundige opbrengsten. Intensivering van de landbouw heeft weliswaar de opbrengsten tot indrukwekkende hoogte opgestuwd, maar heeft ook geleid tot een biodiversiteitscrisis op het platteland. Dit zien we aan de dramatische achteruitgang van boerenlandvogels en insecten. Herstel van biodiversiteit in het agrarische gebied is cruciaal. Op landelijk niveau werken tal van organisaties hierbij samen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Groninger Landschap wil hier een bijdrage aan leveren door in Midwolda 60 hectare grond beschikbaar te stellen voor deze pilot. Deze gronden wachten op definitieve inrichting als natuurgebied, maar dit wordt met minimaal zes jaar uitgesteld." (bron: Het Groninger Landschap, mei 2019)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Het brood en klein brood van Broodboetiek Midwolda van Gerard en Anita de Wit komt van warme bakker Riedstra uit Veendam, en wordt elke dag vers aangeleverd. Het gebak en de taarten en banket maken ze elke dag zelf. Gerard heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de zorgsector en wilde daar meer mee doen. Daarom heet hij achter de broodboetiek de kleinschalige Zorgbakkerij de Wit gerealiseerd, waar hij persoonlijke begeleiding geeft aan mensen die een indicatie hebben voor begeleiding vanuit het PGB. Ze maken produkten zoals taarten, koeken, brood en cake.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Midwolda, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's e.d. van Midwolda op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midwolda (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Nieuwe TamTam is de dorpskrant voor Midwolda en Oostwold. Verschijnt in maart, juni, september en december.

- Onderwijs: - In de dorpen Oostwold en Midwolda werd het steeds moeilijker om zowel de 2 christelijke als de 2 openbare basisscholen overeind te houden. Uiteindelijk is besloten om op de grens van de 2 dorpen een nieuwe Brede School te bouwen: De Meerkant (Huningaweg 8). In die nieuwbouw zijn de scholen sinds zomer 2011 geherbergd als een nog wel gedeelde school, maar in 1 gebouw met brede voorzieningen, waaronder ook een nieuwe sporthal: De Rietkraag. Basisschool OBS De Noordkaap telt rond de 150 leerlingen, verspreid over 7 groepen. De centrale waarden van de school zijn: veiligheid; ontplooiing; samen leren samen leven; respect; betrokken en verantwoordelijk. Basisschool CBS De Lichtboei gelooft in de kracht van samen. Ze leren de leerlingen elkaar te respecteren en samen te werken. Maar samenwerking vindt bij hen ook plaats tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Ze creëren een warm en veilig leerklimaat, zodat kinderen op school alles eruit kunnen halen wat erin zit.

- Sport: - MOVV (Midwolder Oostwolder Voetbal Vereniging) is opgericht in 1948 en heeft haar sportcomplex op Niesoordlaan 68 te Midwolda. Wat de O in de naam doet is ons niet duidelijk (en wordt ook niet als clubinfo onder Clubinfo op de site toegelicht), want in Oostwold hebben ze een eigen voetbalvereniging.

- Zorg: - In het centrum van Midwolda, op de vroegere lokatie van de openbare basisschool aan de Dr. O. Botjeslaan, is wooncentrum voor senioren De Woldstede gerealiseerd. De Woldstede bestaat uit 19 driekamerwoningen verdeeld over twee woonlagen. Bewoners kunnen gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen zoals de recreatieruimte en de fietsenberging. Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd door de Steunstee. Daarnaast komt dagelijks de apotheker uit Scheemda langs voor het ophalen en bezorgen van medicijnen. Op vrijdagmiddag is Certe in het complex voor bloedprikken.

- Zorgtuin Terraplant Groeningherland.

- De Kleine Haven is een particulier christelijk wooninitiatief dat als gezinshuis functioneert. Huiselijkheid, een gezellige groepssfeer en groepsactiviteiten zijn belangrijk binnen de organisatie. Bij de Kleine Haven kan je wonen, en dagbesteding doen. Bijvoorbeeld in hun eigen winkel De Oude Gieterij.

- Kinderwijs is een kleine bijzondere woonvorm in Midwolda waar jongeren (vanaf 14 jaar), jongvolwassenen en volwassenen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen meeleven en worden begeleid. De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Vanuit een veilige leefomgeving wordt, samen met de direct betrokkenen, gewerkt aan perspectief . Dit perspectief is een van de pijlers van de eigen motivatie. Er wordt gewerkt aan het contact met de primaire steungroep, zoeken/vinden/afronden van een opleiding, het opbouwen van een eigen netwerk, het zoeken naar een baan en steeds zelfstandiger wonen. Meer baas in eigen hoofd worden is onderdeel van dit proces: het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Kinderwijs bevindt zich op het terrein van Wellnesspark De Bouwte. Omringd door bomen, naast een voetbalveld, tegenover een speeltuin en met een visvijver en zwemplas 100 meter verderop.

- Nonaa biedt 24/7 woonopvang met dagbesteding in Midwolda voor jonge moeders/gezinnen met een licht verstandelijke beperking en/of met psychische ziektebeelden / gedragsproblematiek. De missie van Nonaa is zorg en ondersteuning bieden aan zwakbegaafde tienermeisjes, zwangere tieners, tienermoeders en jonge gezinnen. Nonaa biedt zorg aan tieners die hier behoefte aan hebben en/of hierin te kort zijn gekomen. Nonaa richt zich op de omgang met elkaar en als ouder met het kind. Nonaa streeft naar verbetering van zelfstandigheid.

- Welzijn: - Bij Bijbels Koken Midwolda (gedurende enkele avonden in de winter) zijn ze al snijdend, roerend, knedend en pratend met elkaar aan het werk, tussendoor genietend van het goede dat op tafel komt. Natuurlijk is het bijzonder dat je voor een kleine bijdrage zo heerlijk kunt eten; natuurlijk is het bijzonder dat je vijf uur lang zoveel gezelligheid ervaart. Maar het mooiste en meest bijzondere is, dat er tijd is om tot een echt gesprek te komen met wezenlijke aandacht voor elkaar. Het zijn avonden van ontmoeting. Ontmoeting in de zin van: niks moet en alles mag, maar vooral van ontmoeting in de zin van verbinding.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Midwolda en - idem kerk. - Lidmaten 16e t/m 18e eeuw.

Reactie toevoegen