Midwolda

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

midwolda ennemaborg [640x480].jpg

Midwolda Ennemaborg

Midwolda Ennemaborg

Midwolda.jpg

De Hervormde kerk van Midwolda.

De Hervormde kerk van Midwolda.

Midwolda (2).jpg

De deur van de kerk in Midwolda staat open, welkom!

De deur van de kerk in Midwolda staat open, welkom!

midwolda_voormalig_gemeentehuis.jpg

Het vroegere gemeentehuis van Midwolda staat anno 2017 te koop. (© https://groninganus.wordpress.com)

Het vroegere gemeentehuis van Midwolda staat anno 2017 te koop. (© https://groninganus.wordpress.com)

GR gemeente Midwolda in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Midwolda in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Midwolda in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Midwolda

Terug naar boven

Status

- Midwolda is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- Wapen van de voormalige gemeente Midwolda.

- De gemeente Midwolda omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Oostwold plus een aantal buurtschappen. Zie verder bij Statistische gegevens.

- Onder het dorp Midwolda vallen ook de buurtschappen Niesoord en Scheemdermeer (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Midwolle.

Oudere vermeldingen
<1852 Midwolde, 1852 Midwolda, 1870 Midwolde. Niet te verwarren met Midwolde gem. Leek.

Terug naar boven

Ligging

Midwolda ligt N van Winschoten, NO van Scheemda, W van Oostwold en grenst in het O aan het Oldambtmeer. Daarnaast heeft Midwolda nog een enclave ZO van dit meer, in het O grenzend aan de Z enclave van Oostwold en in de andere windrichtingen grenzend aan Blauwestad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Midwolda 430 huizen met 2.902 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 235/1.674 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Oudekerk 3/16, Scheemdermeer 17/110 en Nijsiesoord 30/150, en dorp Oostwold 89/605 met de buurtschappen Meerland 18/101 en Ekamp 21/104 en de polders Oostwolderpolder 14/115 en Finsterwolderpolder 3/27. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2017 opgerichte Stichting Wisselwerking heeft de verschillende ideeën die in het dorp leven over de invulling van het terrein van De Wissel uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. In april 2017 is er een voorlopig plan op papier gezet. De Wissel wordt een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Midwolda. Een plein, een terrein voor sport en spel en een ‘belevingsroute’ door het bos. Op het plein wordt een gebouwtje gerealiseerd met ruimte voor ongeveer 30 mensen. Men kan hier terecht om versnaperingen te kopen en verenigingen kunnen er kleinschalige activiteiten organiseren. Ook komt er een skatebaan en enkele kleine speelvoorzieningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Midwolda heeft 22 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) zaalkerk uit 1740 (Hoofdweg 168), versierd met witte zandsteen. De achtkante toren is iets ouder en heeft een houten bekroning.

- De huidige Gereformeerde (PKN) kerk (Hoofdweg 167) dateert uit 1963. - Geschiedenis van de lokale Gereformeerde kerk, die in 2016 het 180-jarig bestaan heeft gevierd. De Hervormde en de Gereformeerde gemeente van het dorp zijn in 2016 gefuseerd tot Protestantse Gemeente Midwolda. Beide kerken blijven in gebruik. Om de week is in de ene kerk een dienst, de andere week in de andere kerk.

- De huidige Christelijke Gereformeerde Kerk Crux Ancora Vitae (Hoofdweg 175) dateert uit 1967 en heeft die naam ook sinds dat jaar. De nieuwbouw verrees omdat de kerk behoefte had aan extra zaalruimte. De nieuwe kerk staat op een steenworp afstand van de oude kerk (= huisnr. 248), die de functie van werkplaats kreeg en nog steeds "Chr. Ger. Kerk" boven de ingang heeft staan. Hoe de kerk aan zijn bijzondere naam komt kun je lezen onder de link.

- Met name aan de Hoofdweg vind je zowel grote statige Oldambster boerderijen als kleine eenvoudige 'keuterijtjes', beide uit de 2e helft van de 19e eeuw, die het grote verschil tussen de in die tijd rijke boeren en arme arbeiders goed weergeven. Eén van de statige boerderijen is de Dollard's Heerd (Menterneweg 2) die oorspronkelijk uit de 16e eeuw dateert.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Hintsorgel Midwolda is opgericht met als doelstelling het prachtige Hinsz-orgel in de Hervormde kerk uit 1772 te behouden en te onderhouden en het te laten klinken in concerten en orgel-demonstraties. Een van de activiteiten van de stichting is de organisatie van een jaarlijkse concertserie.

- Jaarlijks op de 2e zaterdag van september vindt de Landelijke Monumentendag plaats. In Midwolda wordt dit onder andere georganiseerd rondom Boerderij Hermans Dijkstra. Ieder jaar zijn er rondom de boerderij tal van activiteiten voor het hele gezin. Boeren en boerinnen, meiden en knechten en tal van oude ambachten. Het hele boerenbestaan van vroeger komt voor één dag weer tot leven. Het is sinds 1987 uitgegroeid tot een evenement dat meer dan 1.000 bezoekers trekt.

- IJsvereniging Eigen Kracht beschikt op Hoofdweg 71a over een prachtige natuurijsbaan. De ijsbaan is een van de grootste van Nederland en een begrip in de regio. Hier kun je namelijk een rondje schaatsen van bijna een kilometer. Als het hard genoeg vriest, kunnen leden er uiteraard gratis terecht. Niet-leden kunnen er ook terecht, die betalen een entreeprijs.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Midwolderplas Z van Midwolda was tot voor kort een recreatieplas, maar wordt teruggegeven aan de natuur. Waterrecreatiemogelijkheden in de buurt blijven er aan het recent aangelegde meer in het O van de Midwolderplas aangelegde woon- en recreatiegebied Blauwe Stad.

- De Ennemaborgh is een landhuis en landgoed in Midwolda. De vroegste gegevens over de Ennemaborgh dateren uit de 14e eeuw. De borg had toen aan weerszijden twee torens. Het landgoed is ontstaan door de ontginning van veen en was oorspronkelijk 361 ha groot. Pal achter de statige borg ligt een ronde vijver met riet, waterlelies en groene kikkers. Het is een overblijfsel van de gracht die de borg ooit omringde. Het voorste deel van het landgoed is een park, verder naar achteren ligt het natuurbos. Het park is in het voorjaar op z'n mooist als de vele stinsenplanten bloeien. De middelste laan was in de 18e eeuw in gebruik als oprijlaan en is maar liefst 3 kilometer lang. Wat nu wordt beschouwd als de achterkant van de borg, was dus vroeger de voorkant. Hoe langer de oprijlaan, hoe meer rijkdom er kon worden tentoongesteld aan bezoekers en hoe meer status de bewoners genoten. U kunt hier goed wandelen. Er zijn regelmatig excursies en er is een wandelroute van 6 km die desgewenst kan worden ingekort tot 3 km. Nadere informatie over de Ennemaborgh op de site van beheerder Het Groninger Landschap.

- Het Groninger Landschap heeft in 2008 ca. 19 hectare grond aangekocht grenzend aan landgoed de Ennemaborgh, ter realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone tussen landgoed de Ennemaborgh, natuurgebied Reiderwolde en de Tjamme. Een ecologische verbindingszone is een brede strook natuur tussen twee natuurgebieden waar allerlei dieren van het ene gebied naar het andere gebied kunnen trekken. Om de bestaande wegen veilig te kunnen kruisen is een paardentunnel aangelegd en een weg verhoogd. De verbindingszone maakt het mogelijk om konikpaarden en Schotse hooglanders van de Ennemaborgh door natuurgebied Reiderwolde naar de Tjamme te laten trekken en omgekeerd. Van loopkevers tot dassen maken gebruik van deze verbinding. Hierdoor wordt de biodiversiteit in het gebied verhoogd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midwolda (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - In de dorpen Oostwold en Midwolda werd het steeds moeilijker om zowel een christelijke als een openbare basisschool overeind te houden. Uiteindelijk is besloten om op de grens van de 2 dorpen een nieuwe brede school te bouwen: De Meerkant. In die nieuwbouw zijn de 4 scholen sinds zomer 2011 geherbergd als een nog wel gedeelde school, maar in 1 gebouw met brede voorzieningen. - Interview met 2 directeuren van De Meerkant over de nieuwe ontwikkelingen.

- Sport: - MOVV (Midwolder Oostwolder Voetbal Vereniging) is opgericht in 1948.

- Zorg: - In het centrum van Midwolda, op de vroegere lokatie van de openbare basisschool aan de Dr. O. Botjeslaan, is wooncentrum voor senioren De Woldstede gerealiseerd. De Woldstede bestaat uit 19 driekamerwoningen verdeeld over twee woonlagen. Bewoners kunnen gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen zoals de recreatieruimte en de fietsenberging. Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd door de Steunstee. Daarnaast komt dagelijks de apotheker uit Scheemda langs voor het ophalen en bezorgen van medicijnen. Op vrijdagmiddag is Certe in het complex voor bloedprikken. - Zorgtuin Terraplant Groeningherland. - De Kleine Haven is een particulier christelijk wooninitiatief dat als gezinshuis functioneert. Huiselijkheid, een gezellige groepssfeer en groepsactiviteiten zijn belangrijk binnen de organisatie. Bij de Kleine Haven kan je wonen, en dagbesteding doen. Bijvoorbeeld in hun eigen winkel De Oude Gieterij.

- Kinderwijs is een kleine bijzondere woonvorm in Midwolda waar jongeren (vanaf 14 jaar), jongvolwassenen en volwassenen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen meeleven en worden begeleid. De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Vanuit een veilige leefomgeving wordt, samen met de direct betrokkenen, gewerkt aan perspectief . Dit perspectief  is een van de pijlers van de eigen motivatie. Er wordt gewerkt aan het contact met de primaire steungroep, zoeken/vinden/afronden van een opleiding, het opbouwen van een eigen netwerk, het zoeken naar een baan en steeds zelfstandiger wonen. Meer baas in eigen hoofd worden is onderdeel van dit proces: het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Kinderwijs bevindt zich op het terrein van Wellnesspark De Bouwte in Midwolda. Omringd door bomen, naast een voetbalveld, tegenover een speeltuin en met een visvijver en zwemplas 100 meter verderop.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Midwolda en - idem kerk. - Lidmaten Midwolda 16e t/m 18e eeuw.

Reactie toevoegen