Midsland Noord

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

midsland_noord_plaatsnaambord_kopie.jpg

Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Midsland Noord

Terug naar boven

Status

- Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De buurtschap Midsland Noord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Midsland.

- De buurtschap Midsland Noord ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Plaatsnamen met een nadere geografische aanduiding zoals -Noord horen eigenlijk met koppelteken te worden geschreven (zie punt 6.E onder de link), maar aangezien de plaatsnaam op de plaatsnaamborden zonder koppelteken staat, is dat kennelijk de officiële dan wel voorkeursspelling, en conformeren wij ons daaraan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Midsland Noord ligt rond het Z gedeelte van de Heereweg en rond de wegen Duinweg Midsland, Dorreveldweg en Noordlandweg. De buurtschap ligt N van het dorp Midsland, W en WNW van het dorp Formerum, W van de dorpen Lies en Hoorn en NO van het dorp West-Terschelling.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Midsland Noord omvat ca. 40 huizen (plus ca. 300 verblijfsaccommodaties), met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Midsland Noord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerkgebouw ET-10 in Midsland Noord (Heereweg 40) van Protestantse Gemeente ET-10. "ET-10 is genoemd naar een boei op de Europese Transportroute boven het eiland op de Noordzee. Op de weg naar het strand van Midsland, op een knooppunt van fietspaden, aan de rand van bos en duin vind je ET-10. ET-10 is eigendom van de Protestantse Gemeente en wordt gerund door vrijwilligers. De kerkelijke gemeente gebruikt het gebouw voor de kerkdiensten op zondag en voor vele andere activiteiten. De Protestantse Gemeente is een actieve gemeente die zich gastvrij openstelt voor alle eilandbewoners en gasten waar ook maar vandaan. ET-10 is een ontmoetingscentrum oftewel een multifunctioneel gebouw, dat haar kerkelijke doelstelling beoogt te combineren met haar sociaal-maatschappelijke taak. Als de mensen en het gebouw als een boei op de vaarroute richting wijzen in gastvrij onderdak voor de ander en voor elkaar komt zij tot haar bestemming. Weet dat je welkom bent!

ET-10 heeft geen eigen organist of pianist voor de begeleiding van de gemeentezang op zondag. Wij zijn daarom afhankelijk van gastmusici. Je begrijpt dat dat nogal wat onzekerheid met zich meebrengt. Daarom onze vraag: kom je naar het eiland? En bespeel je of jullie een of meerdere instrumenten waarmee de gemeentezang kan worden begeleid en zou je ons muzikaal willen verrassen? Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Een orgel en piano zijn aanwezig. Graag ‘tot hórens'! Ria Blom, tel. 0562-443151."

Reactie toevoegen