Middelburg (Reeuwijk)

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk Waddinxveen Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

middelburg_zh_collage.jpg

Middelburg bij Reeuwijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Middelburg bij Reeuwijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Middelburg ZH straatnaambordje.JPG

Middelburg (buurtschap onder Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen) heeft geen plaatsnaamborden, zodat u slechts aan de straatnaamborden Middelburgseweg kunt zien dat u in deze buurtschap bent aanbeland.

Middelburg (buurtschap onder Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen) heeft geen plaatsnaamborden, zodat u slechts aan de straatnaamborden Middelburgseweg kunt zien dat u in deze buurtschap bent aanbeland.

Middelburg ZH buurtschapsgezicht.JPG

Middelburg (buurtschap van Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen), buurtschapsgezicht.

Middelburg (buurtschap van Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen), buurtschapsgezicht.

Middelburg ZH..JPG

Twee oudjes onder de beukenbomen in Middelburg ZH.

Twee oudjes onder de beukenbomen in Middelburg ZH.

MiddelburgZH..JPG

Buurtschapsgezicht van Middelburg ZH.

Buurtschapsgezicht van Middelburg ZH.

Middelburg (Reeuwijk)

Terug naar boven

Status

- Middelburg is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, in deels gemeente Bodegraven-Reeuwijk, deels gemeente Alphen aan den Rijn, deels gemeente Waddinxveen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Boskoop, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 1-9-1855 over naar de gemeenten Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. In 2011 is het Reeuwijkse deel overgegaan naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en in 2014 is het Boskoopse deel overgegaan naar de gemeente Alphen aan den Rijn.

- De buurtschap Middelburg heeft geen plaatsnaamborden en ligt voor de postadressen deels, net als het dorp Reeuwijk-Dorp waar dit deel van de buurtschap onder valt, 'in' (de postale maar in de praktijk niet bestaande plaats) Reeuwijk, deels 'in' Boskoop en deels 'in' Waddinxveen. Het Reeuwijkse gedeelte van de buurtschap (in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) valt dus onder het dorp Reeuwijk-Dorp, de andere delen van de buurtschap vallen onder respectievelijk de dorpen Boskoop en Waddinxveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1316 Middelburgh, 1396 Middelborch, 1525 Middelburch.

Naamsverklaring
Samenstelling van middel 'middenin, middelste' en burg 'burcht'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Middelburg ligt W van Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp, NO van Waddinxveen, ZO van Boskoop, in de Polder Middelburg, rond de Middelburgseweg. In het Z vallen de huisnrs. 1-17 en 2-16 onder Waddinxveen. Vervolgens, naar het N, begint men opnieuw te nummeren en vallen de nrs. 1-29 en 2-78 onder Reeuwijk en de nrs. 31-135 en 80-90 onder Boskoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 was Middelburg nog een zelfstandige gemeente en omvatte toen 45 huizen met 257 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap met 44 huizen en 249 inwoners en buurtschap Spoelwijk met 1 huis en 8 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Middelburght, waar de buurtschap naar is genoemd, was een van de drie burchten die het moeras bij Reeuwijk moesten beschermen. W hiervan lag de Randenburght (genoemd naar de ligging aan de rand van het moeras, in de huidige buurtschap Randenburg), O lag de Wiltenburght. In de buurt van deze vroegere burcht ligt nu een boerderij met de naam Wiltenburg.

Middelburg was met Randenburg vanouds een ambacht of heerlijkheid. In 1855 werd het onder de 3 bij Status genoemde gemeenten verdeeld, hoewel Randenburg in de Volkstelling van 1840 al onder de gemeente Reeuwijk viel.

Van 1864 tot 1979 was er een eigen Waterschap Polder Middelburg (in 1979 opgegaan in Waterschap Gouwelanden, dat op haar beurt in 1999 is opgegaan in Waterschap Wilck en Wiericke, dat in 2005 is opgegaan in het Hoogheemraadschap van Rijnland).

Kennelijk had Middelburg ooit een kerk. In het 'Vaderlandsch woordenboek, oorspronkelijk verzameld door Jacobus Kok' (jaar van uitgave is ons niet bekend), staat namelijk dat het toen slechts 14 huizen omvatte, maar: "Dit niettegenstaande staat er eene kerk. Doch, om het gering aantal van Ledemaaten, wordt zij slechts tweemaal 's jaars bepredikt, door den Leeraar van Boskoop, te weeten, op den tweeden Paaschdag en den tweeden Pinxterdag, telkens 's naamiddags."

- Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Middelburg 1415-1797.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Onderzoek van TNO naar de gevolgen van de eventuele aanleg van een waterbergingsbassin in de Polder Middelburg en de Tempelpolder.

Reactie toevoegen