Metropoolregio Amsterdam

Streek
FlevolandNoord-Holland

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Metropoolregio Amsterdam (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband rond Amsterdam dat de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem en de regio's 't Gooi, IJmond, Zaanstreek en Waterland omvat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De Metropoolregio Amsterdam wil de komende jaren blijven meespelen in de top vijf van Europese regio’s. Daarvoor is het nodig dat ook de komende jaren geïnvesteerd wordt in het economisch beleid. Zo luidde de oproep van wethouders Economische Zaken uit de regio tijdens de PRES*-conferentie op 9 december 2009. Op die datum kwamen de wethouders bijeen om samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen de ambities voor de komende jaren vast te leggen.
* PRES = Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam.

Internationale studies wijzen uit dat van de twintig grootstedelijke regio’s in Europa die wereldwijd concurreren om het binnenhalen van internationale bedrijven, kenniswerkers en toeristen, er op termijn slechts vijf overblijven die op mondiaal niveau kunnen meespelen. Uiteraard wil de Metropoolregio Amsterdam één van die regio's zijn. Voorwaarden voor zo’n topregio zijn: een goede internationale knooppuntfunctie, een brede economische basis, een sterke kennisinfrastructuur, goede ICT-connecties, een aantrekkelijke omgeving en een open en dynamische cultuur. ‘Zo’n sterke economie is nodig om nu en in de toekomst iedereen een kans te geven op een goede baan, om mensen de mogelijkheid te geven om zich te ontplooien’, aldus Lodewijk Asscher, voorzitter van de genoemde conferentie.

Het op de conferentie gepresenteerde Economisch Manifest Metropoolregio Amsterdam roept regionale overheden, ondernemers en kennisinstellingen op om nog meer dan voorheen samen aan de slag te gaan en afspraken te maken over de uitvoering van de economische agenda. Een aantal resultaten van de samenwerking in de Metropoolregio is nu al zichtbaar. Zo werken de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer nauw samen bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven. Op gebied van toerisme worden met het project ‘Amsterdam bezoeken Holland zien’ meer toeristen naar de Metropoolregio getrokken. In de Amsterdam Logistic Board werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het logistieke cluster rond de haven, Schiphol en de Bloemenveiling. De afstemming over de ontwikkeling van nieuwe werklocaties en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen gebeurt in het Platform Bedrijven en Kantoren Metropoolregio Amsterdam (Plabeka). Bij de PRES-conferentie zijn ook hierover afspraken gemaakt. Zo gaat de regio de komende vier jaar miljoenen investeren in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen en zullen er nieuwe afspraken komen over de wijze waarop de overcapaciteit in de kantoorvoorraad teruggedrongen kan worden. ‘Plabeka is de afgelopen al succesvol geweest in het creëren van een betere balans in vraag en aanbod van kantoren en bedrijventerreinen. Nu ligt er de uitdaging om de volgende stappen te gaan zetten, met meer oog voor de kwaliteit van de werklocaties en het terugdringen van de structurele leegstand’, aldus Arthur van Dijk, voorzitter Plabeka en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.

- In 2014 heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de brochure ‘Doorbouwen op het fundament’ gepubliceerd. Deze brochure schetst de opgaven waar de regio de komende jaren voor staat om de positie als metropool op het wereldtoneel te blijven versterken.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de Metropoolregio Amsterdam.

 

Reactie toevoegen