Merum

Plaats
Dorp
Roermond
Roerstreek
Limburg

Merum

Terug naar boven

Status

- Merum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek, gemeente Roermond. T/m 1990 gemeente Herten.

- Het dorp Merum heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Herten.

- Onder het dorp Merum valt ook de buurtschap Aan de Rijksweg.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Maerem.

Oudere vermeldingen
1101 Merehem, 1133, 1240 Merheim, 1203, 1224 Merheym, 1212 Meren, 1844 Merum.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse mere 'meer, plas' en hem 'woonplaats'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt direct ZW van Roermond, Z van Herten en grenst in het O aan de Rijksweg N271 en de A73. Het dorp is met Herten aaneengegroeid, te meer door de recent gerealiseerde grote woonwijk (bijna 900 woningen) Oolderveste tussen Herten, Merum en Ool.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Merum 51 huizen met 304 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Donderberg / Offerkamp
De Donderberg is een toponiem aan de oostrand van Merum, daar waar thans ongeveer begraafplaats Brummeberg is gelegen, in de hoek van de huidige Mussenberg met de Veestraat. De naam verwijst naar een verdwenen heuvel die gewijd is geweest aan de god Donar, net zoals dat bij andere gelijknamige heuvels het geval zou zijn geweest. Het toponiem wordt onder andere vermeld op een topografische kaart uit ca. 1920. Ongeveer 200 meter noordelijk lag vroeger de buurtschap Offerkamp, welke naam verwijst naar de functie van de verdwenen Donderberg. Tegenwoordig ligt hier nog de straat Offerkamp, die naar de kern van Herten loopt. Binnen de huidige gemeente Roermond lag vroeger nog een andere Donderberg, waarnaar de Roermondse woonwijk Donderberg is vernoemd.

Molen
De korenmolen van Merum dateerde uit 1801 en is op 30 november 1944 door een Duits Sprengcommando opgeblazen.

- Elementen uit de geschiedenis van Herten en Merum, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tussen Herten en Merum is de woonwijk Oolderveste gerealiseerd, met 875 woningen, die in een aantal jaren tot 2010 zijn gebouwd. Voor de statistieken wordt de wijk tot laatstgenoemd dorp gerekend. De wijk is verdeeld in vier gebieden: Het Ommeland, De Veste, Bos en Lommer en Wonen aan het water.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Merum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de gesloten hoeve uit 18e-19e eeuw op Merumerbroekweg 2, en de ruïne van de 13e-eeuwse woontoren Oudenborg, bij Oude Borgstraat 14, gelegen in het park van landgoed De Oude Borg. Kasteel Oudenborg was de zetel van het geslacht Van Mereheim. De oudst bekende telg van dit geslacht zou een broer van Hertog Hendrik I van Limburg zijn geweest, terwijl ene Rutger van Mereheim in 1189 aan de Derde Kruistocht zou hebben deelgenomen. Hij was leenman van de Graaf van Holland en mengde zich in de opvolgingsstrijd na de dood van Graaf Dirk VII van Holland (1203). Uiteindelijk werd ook Adelheid Van Voorne betrokken bij Merum. Later nog kwam het aan het Huis Van Cuyk. Het bouwwerk, een woontoren, is in de 13e eeuw gebouwd en wordt in 1328 voor het eerst schriftelijk vermeld. De woontoren werd opgetrokken uit kolenzandsteen en maaskeien, met banden uit tufsteen en hoekblokken uit hardsteen. Mogelijk verviel het kasteel al in de 17e eeuw tot ruïne. Vanaf de 18e eeuw, toen landhuis De Oude Borg werd gebouwd, diende de ruïne als een soort folly in het park van dit landhuis.

- De Mariakapel op de hoek Veestraat/Tramweg in Merum is een niskapel uit ca. 1946, gebouwd uit dank voor het einde van de oorlog.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Plekkers.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Brass Band Merum is in 1950 opgericht als fanfare-orkest en is een mooi voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan zijn. In korte tijd bereiken ze al vele muzikale hoogtepunten, waaronder diverse landskampioenschappen. In 1980 wordt het fanfare-orkest omgevormd tot Brass Band. Die orkestvorm is tot dan een nog vrij onbekend fenomeen in de provincie Limburg. Wederom volgen klinkende resultaten. In 2005 wordt tijdens het Wereldmuziekconcours (WMC) te Kerkrade een 2e plaats verworven met het hoogste aantal punten voor het verplichte werk. De huidige band kent een regionaal karakter. Naast het promoten van het fenomeen 'Brass Band' heeft de band zich ten doel gesteld de gevorderde koperblazer en slagwerker de gelegenheid te bieden om zich verder te ontwikkelen. Het repertoire omvat originele werken en transcripties van alle mogelijke stijlen, waardoor een voor het publiek flitsend programma kan worden gegarandeerd. - Filmpje (helaas maar heel kort) van de Brass Band in actie op WMC 2013.

- Sport: - Voetbalvereniging SHH Herten is opgericht in 1940 en is in 2001 verhuisd van sportpark De Offerkamp in Herten naar sportpark De Wolfsberg in Merum.

- Schutterij: - Schutterij Sint Anna is opgericht in 1948. Op de site van de schutterij vinden wij een mooi verhaal over hoe de oprichting tot stand kwam: "Op 1 maart 1948 is in Merum Schutterij Sint Anna opgericht. Dit historische feit vond plaats in Café De Schuur en het bleef niet bij woorden. Er bleek meteen een daadwerkelijke belangstelling te bestaan voor het schuttersgilde; “proefschoten” werden niet gelost: 26 leden werden onmiddellijk geregistreerd en bij registratie alleen bleef het niet: 22 leden betaalden direct hun inleggeld, inderhaast en onbetwist vastgesteld op één gulden per lid. In deze vergadering bleek dat er al heel wat voorbereidend werk was geleverd, hetgeen alle lof verdient. Wat is er belangrijker voor een schutterij dan haar wapen: “de buks”. Een vijftigtal schutters in de dop had zijn vrije zondag er aan opgeofferd om in het land van Thorn beslag te leggen op een buks. Voordat deze echter in gebruik kon worden genomen, moest ze eerst een grondige revisie ondergaan en hierover bleek ter vergadering geen afwijkende mening te bestaan; men zou het wapen bij een uitgelezen vakman in reparatie geven.

Bij deze voorbereidingsmaatregel had men het niet gelaten, want de schutter met zijn buks in de hand zal zich allereerst afvragen: “Waar gaan wij schieten?” En hier lagen heel wat voetangels, klemmen en denkbeeldige bordjes “verboden toegang”. Men kon zomaar niet ergens in Merum gaan schieten en het luchtruim als niemandsland beschouwen, zonder de vereiste toestemming van de bevoegde instanties. En deze dulden geen enkel schot over huis of openbare weg en minder dan 500 meter op de linker en rechterflank, gezien vanaf de plaats van de schutter, met een afstand eveneens 500 meter tussen de uiteinden dezer flanken. Ook over deze moeilijkheden waren voorlopig informaties ingewonnen bij de burgemeester, vóórdat de oprichtingsvergadering plaatsvond. Uit de vergadering kwamen meerdere ideeën naar voren. De hartenwens van de schutters, waaronder diversen met een zwak hart voor het, tussen het schuttersbedrijf door, leggen van een kaartje, kon niet in vervulling gaan wegens bezwaren van het openbaar gezag en dus mocht de schietboom niet nabij Café De Schuur worden opgezet.

Het idee de schietboom op te richten achter de woning van Sjang Teuwen met front naar “Het zand” bleek bij nadere beschouwing onuitvoerbaar wegens een te beperkte veiligheidszone. Werd de oplossing omtrent opstelling in deze richting gezocht dan lagen moeilijkheden in het verschiet welke men bij voorbaat liever wilde omzeilen. Het idee de schietboom op te richten aan “De “Aaje Berg” met het front naar “Oolderveld” beschouwde men alleszins verantwoord, liever dan een noodoplossing vanwege te grote afstand vanaf de basis “De Schuur”.Het meest ingang vond het voorstel om de schietboom op te richten op een punt gelegen nabij het “Vinkenstraatje”(ofwel De Ouden Borgh straat) met front naar Ool, waarbij geen huis of openbare weg onder de kogelbaan kwam te liggen. In deze richting zou getracht worden een oplossing te vinden."

Reactie toevoegen