Mastwijk

Plaats
Buurtschap
Montfoort
Lopikerwaard
Utrecht

Montfoort..JPG

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort.

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort.

Mastwijk (5).JPG

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk.

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk.

Mastwijk (3).JPG

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg.

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg.

Mastwijk.JPG

 In het "centrum" van Mastwijk.

In het "centrum" van Mastwijk.

Mastwijk

Terug naar boven

Status

- Mastwijk is een buurtschap en polder in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Montfoort. T/m 1988 gemeente Linschoten.

- De buurtschap Mastwijk valt tegenwoordig onder de stad Montfoort.

- Mastwijk had vroeger officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, die enkele jaren geleden zijn vervangen door komborden met de naam Montfoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1296-1307 Mastwijc, 1639 Mastwyck.
Naamsverklaring
Samenstelling van mast ‘varkensvoer’ (vooral eikels) en wijk ‘nederzetting, vaak met speciale functie’. Mast in de betekenis van ‘pijnboom’ is hier niet van toepassing, omdat pijnbomen pas na de Middeleeuwen in ons land zijn ingevoerd. Zie verder bij Stolwijk voor de verschillende betekenissen die het toponiem wijk kan hebben. (601)

Terug naar boven

Ligging

Mastwijk ligt O van Montfoort, rond de Mastwijkerdijk en de Blindeweg, die vanuit Mastwijk naar het noorden richting Reijerscop en Harmelen loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Mastwijk 6 huizen met 44 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Mastwijk ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Mastwijk is rond 1200 ontgonnen, waarbij de Mastwijkerdijk als basis is gebruikt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zendmast
In 2001 is de Nozema-zendmast van Mastwijk verplaatst naar Flevoland. De eigenaar had namelijk een contract van vijf jaar met de gemeente Montfoort en de gemeente wilde dat contract niet verlengen omdat veel mensen klaagden over storingen op telefoonlijnen en dergelijke.

Meren
De twee meren zijn ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg Utrecht - Rotterdam/Den Haag. Het grootste meer is grotendeels gedempt met vuil van de stad Utrecht en later afgedekt met schoongemaakt rioolslib. Het kleinere zandgat, dichter bij de Hollandse IJssel, is helaas voor de omwonenden door de toenmalige gemeente Linschoten verkocht aan Ruinemans Koudwatervissen. Voorheen konden Montfoorters daar in de zomer namelijk heerlijk vrij zwemmen.

Pompstation
Aan de Blindeweg ligt, na ongeveer één kilometer vanaf de Mastwijkerdijk aan uw linkerhand, nog net op grondgebied van de gemeente Montfoort, een pompstation van Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland.

Landgoed Mastwijk
Afvalzorg is eigenaar van de voormalige stortplaats Mastwijk N van de Mastwijkedijk (Achthoven West 1) en heeft een optie op een aangrenzend stuk grond van ruim 25 hectare aan de Hollandse IJssel, de IJsselstrook, gelegen aan de Mastwijkerdijk, ter hoogte van de nummers 138 en 140. Afvalzorg wil de gronden van de voormalige stortplaats Mastwijk ontwikkelen tot openbaar landgoed en recreatiegebied. Van de 25 hectare wordt 22 hectare openbaar natuur- en recreatiegebied met wandel- en/of fietspaden en een privé deel van 3,5 hectare met 5 landhuizen en tuinen. Het betreft een veilig en duurzaam hergebruik van de voormalige stortplaats. De gemeente beschouwt de ontwikkeling als een kwaliteitsimpuls voor het gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hefbrug uit 1920 met bijbehorende brugwachterswoning. Met de aanleg van de nieuwe brug (de zogenaamde Mussertbrug) over de Hollandse IJssel, die in 1932 gereedkwam, werd de hefbrug overbodig.

Reactie toevoegen