Markvelde

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

markvelde_lammershoes_live_2016_kopie.jpg

Het doel van Lammershoes Live in buurtschap Markvelde is om 3 of 4 veelbelovende bands uit de regio de kans te geven om voor een groter publiek te spelen en de bezoekers van het evenement op een spetterende muziekavond te trakteren. En dat nog gratis ook.

Het doel van Lammershoes Live in buurtschap Markvelde is om 3 of 4 veelbelovende bands uit de regio de kans te geven om voor een groter publiek te spelen en de bezoekers van het evenement op een spetterende muziekavond te trakteren. En dat nog gratis ook.

markvelde_markveldse_vrienden_wandeltocht_2017.jpg

De Markveldse Vrienden Wandeltocht rond Markvelde is er sinds 2016 en is zo'n succes dat ze ook daar - net als van Lammershoes Live sinds 2015 - een jaarlijks evenement van hebben gemaakt. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 20 en 30 km.

De Markveldse Vrienden Wandeltocht rond Markvelde is er sinds 2016 en is zo'n succes dat ze ook daar - net als van Lammershoes Live sinds 2015 - een jaarlijks evenement van hebben gemaakt. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 20 en 30 km.

markvelde_voorjaarsfeest_2017.jpg

Met het voorjaarsfeest (weekend in mei) zijn ze in Markvelde al vele jaren telkens de eerste in de lange rij van regionale 'kermisfeesten'. Het is dan drie dagen lang kermis, er zijn vele sport- en spelactiviteiten en 's avonds zijn er live bands.

Met het voorjaarsfeest (weekend in mei) zijn ze in Markvelde al vele jaren telkens de eerste in de lange rij van regionale 'kermisfeesten'. Het is dan drie dagen lang kermis, er zijn vele sport- en spelactiviteiten en 's avonds zijn er live bands.

markvelde_aalnkettelrace_kopie.jpg

Onderdeel van het voorjaarsfeest in Markvelde is de Aalnkettelrace. Als je geen idee hebt wat dat is (dat hadden wij ook niet): zie de link in de tekst onder Jaarlijkse evenementen. Het is een soort mud run voor tractoren, zou je kunnen zeggen.

Onderdeel van het voorjaarsfeest in Markvelde is de Aalnkettelrace. Als je geen idee hebt wat dat is (dat hadden wij ook niet): zie de link in de tekst onder Jaarlijkse evenementen. Het is een soort mud run voor tractoren, zou je kunnen zeggen.

markvelde_plaatsnaambord.jpg

Als je aan het begin van de N740 aan de westkant (Deldenseweg) de Buurserbeek oversteekt, word je welkom geheten in buurtschap Markvelde én provincie Overijssel, omdat die beek hier namelijk de grens vormt met de provincie Gelderland aan de oostkant.

Als je aan het begin van de N740 aan de westkant (Deldenseweg) de Buurserbeek oversteekt, word je welkom geheten in buurtschap Markvelde én provincie Overijssel, omdat die beek hier namelijk de grens vormt met de provincie Gelderland aan de oostkant.

Markvelde

Terug naar boven

Status

- Markvelde is een buurtschap in deels de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente (t/m 2000 gemeente Diepenheim) en deels in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Neede).

- De buurtschap Markvelde valt, ook voor de postadressen, deels onder de Twentse stad Diepenheim. Voor het andere deel valt de buurtschap onder het Achterhoekse dorp Noordijk, dat voor de postadressen - omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen - 'in' Neede ligt en daarmee dit deel van Markvelde dus ook.

- De buurtschap Markvelde is alleen van plaatsnaamborden voorzien in het deel onder de gemeente Hof van Twente. Daar bevindt zich ook de kern van de buurtschap, met o.a. het buurthuis en de basisschool.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1225 Marcvelthe, 1381-1383 Marcvelde.

Naamsverklaring
Betekent 'bij het (heide)veld van de mark'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Markvelde ligt voor het Diepenheimse deel ZO van Diepenheim, in de ZO hoek van de voormalige gemeente Diepenheim, rond de N740 (Deldensestraat), Middendorperweg en Markveldseweg. Het Noordijkse deel ligt W daarvan, rond de Markveldsedijk en de Noordijkerveldweg. De buurtschap is gezien de grote afstand tot Diepenheim zowel georiënteerd op Diepenheim in het NW als Hengevelde in het N en het Gelderse Neede in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Markvelde 27 huizen met 190 inwoners. In een reportage in Tubantia (d.d. 25-3-2018) over het opheffen van de basisschool, wordt gesteld dat de buurtschap in totaal ca. 1.050 inwoners telt (en daarmee ca. 400 huizen omvat), waarvan ca. 400 onder het Twentse Diepenheim en ca. 650 onder het Achterhoekse Noordijk / Neede.

Terug naar boven

Geschiedenis

De watermolens in Diepenheim hebben, net als op andere plaatsen in Twente, veel te lijden in de Tachtigjarige Oorlog. De watermolen - met als functie korenmolen - in Markvelde op de grens van Overijssel en Gelderland is in 1579 beschadigd na het beleg van Deventer. De molen is in 1911 helaas afgebroken omdat de Provincie de Buurserbeek, die verderop de Schipbeek gaat heten, in dat jaar fors verbreedt en de molen daarbij kennelijk in de weg staat.

Vóór de ruilverkaveling van 1968 was er een kerkepad van Markvelde naar Neede.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Markvelde, die in 1664 is opgericht, is ergens rond 2016 gefuseerd met Basisschool 't Stedeke in Diepenheim, met de intentie om een onderwijslocatie in de buurtschap open te kunnen houden. De verwachting was namelijk dat de school in 2019 nog slechts 20 leerlingen zou tellen. Dat is lager dan de wettelijke norm van 23, waardoor de school opgeheven zou moeten worden. Na afloop van schooljaar 2017-2018 is de school na 354 jaar toch opgeheven. In schooljaar 2017-2018 telde de school namelijk nog 23 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Na de zomervakantie zijn er daarvan 8 doorgestroomd naar het middelbaar onderwijs, en er was slechts één aanmelding voor het nieuwe schooljaar, wat het aantal leerlingen voor het nieuwe schooljaar op 16 zou brengen. En dat kon echt niet meer... "Natuurlijk doet het pijn. Maar tegelijkertijd is de grens bereikt van wat nog pedagogisch verantwoord is. Zo eerlijk moet je ook zijn”, stelde schooldirecteur Rob Haarman bij het bekend worden van de sluiting in maart 2018.

"Wat ook pijn doet, is dat alle inspanningen die we hebben gedaan om de school op de been te houden, voor niets zijn geweest”, stelt Jan Wormgoor, secretaris/penningmeester van buurthuis 't Lammershoes. De verbouwing van 't Lammershoes in 2009 bijvoorbeeld, zodat het buurthuis ook geschikt werd als peuterzaal en kinderdagverblijf. "We hadden hoop dat ook ouders die wat verderop woonden, hun kinderen naar peuterzaal Dukkie zouden brengen. Uit Hengevelde bijvoorbeeld. Omdat we het hier zo netjes voor elkaar hadden. Dat is niet gebeurd.” (bron en voor nadere informatie zie het artikel over de schoolsluiting in Tubantia, 25-3-2018) - BSO Het Berenbos heeft van 2010 tot 2013 ook een vestiging gehad in Markvelde, maar omdat het aantal kinderen te klein was of werd, worden ze sindsdien van school opgehaald en opgevangen in Hengevelde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijkse uitvoering van de toneelclub (februari).

- Met het Voorjaarsfeest (weekend in mei) zijn ze in Markvelde al vele jaren telkens de eerste in de lange rij van regionale 'kermisfeesten'. Het is dan 3 dagen lang kermis, er zijn vele sport- en spelactiviteiten en 's avonds zijn er live bands. Een bijzonder en ludiek onderdeel van het Voorjaarsfeest is de Aalnkettelrace. Als je geen idee hebt wat dat is (dat hadden wij ook niet): zie de link. Het is een soort Mud Run voor tractoren, zou je kunnen zeggen.

- Op een zondagochtend half juni is er - sinds 2016 - de Markveldse Vrienden Wandeltocht door de omgeving van Markvelde. De tocht trekt ca. 250 deelnemers. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 20 en 30 km. De routes gaan over wandelpaden en ook over privéterrein waar je normaal niet mag komen. "Ik heb nooit geweten dat het hier zo prachtig was. En wat is het perfect georganiseerd!", aldus de enthousiaste reactie van een deelnemer aan de editie 2017.

- In en om het Lammershoes in Markvelde organiseert Harmonicaclub 't Geet Net op een zondag half juli de jaarlijkse Harmonicadag. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er doorlopend optredens van harmonicagroepen. Naast de organiserende club zijn dat nog een zestal clubs uit de regio. Bezoekers die zelf harmonica spelen, kunnen in de vrije groep meespelen. Voor de steirische harmonica’s is een aparte ruimte beschikbaar. Het Lammershoes ligt aan de Deldenseweg, bij de Markveldse school. De entree bedraagt €3,-.

- In het 1e weekend van oktober is er de sfeervolle Verlichte Avondwandeling. Een sportieve wandeling door het landschap van Markvelde, deels over terrein dat normaal niet toegankelijk is voor wandelaars, met fraai coulissenlandschap en prachtige natuur. De route, met een lengte van ongeveer 5 kilometer, wordt aangegeven door honderden kleine brandende waxinelichtjes. Halverwege de route is er een pauzestop met gratis koffie bij gezellige vuurkorven.

Tijdens de wandeling kun je genieten van een groot aantal uitbeeldingen die de route sieren. Onderweg is er ook een heerlijk glaasje glühwein of warme chocolademelk. Je kunt starten tussen 19.30 uur en 21.00 uur bij Het Lammershoes aan de Oude Deldensestraat 1a in Markvelde. Omdat de route ook over particuliere terreinen gaat, zijn honden niet toegelaten. Deelname aan deze wandeltocht kost €3,00 per persoon. In 2015 trok deze wandeling het recordaantal van bijna 2000 bezoekers.

- De 1e editie van Lammershoes Live (op een zaterdag eind oktober) in 2015 was een groot succes. Daarom hebben de organiserende Markveldse muziekliefhebbers er een jaarlijks evenement van gemaakt. Het doel is om 3 of 4 veelbelovende bands uit de regio de kans te geven om een groter publiek hun muziek te laten meebeleven. En de bezoekers van het evenement natuurlijk op een spetterende muziekavond te trakteren. Ook letterlijk, want de toegang tot dit festijn is gratis.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Markvelde op Facebook, van Markvelds Belang.

- Belangenorganisatie: - Stichting Markvelds Belang. Op hun site vind je onder het menu Activiteiten nadere informatie over de vele activiteiten die er in de buurtschap Markvelde te doen zijn. Het betreft met name biljarten, volksdansen, harmonicaspelen, bewegen voor ouderen, klootschieten, handwerken, jeu de boules, mandenmaken, pilates, kantklossen, seniorenmiddag en toneel.

- Buurthuis: - Buurthuis 't Lammershoes staat naast de basisschool.

- Agrarisch: - "De in 2020 in gang gezette Kavelruil Markvelde en omgeving is een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat het succes afhangt van de mate waarin de betrokkenen elkaar weten te vinden in een gedeeld belang. Iedere grondeigenaar heeft eigen ideeën en wensen bij een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Tijdens inloopdagen in oktober 2020 konden grondeigenaren daarom in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de kavelruilcommissie en kavelruilcoördinator Henk Haarhuis hun wensen uiten ten aanzien van de verkaveling. Ook was er gelegenheid om op kaarten ruilmogelijkheden aan te geven. De rol van Henk Haarhuis van Stimuland is partijen bij elkaar te brengen. ‘In het gebied liggen voldoende kansen’, aldus Haarhuis. ‘Het financiële voordeel van vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: € 200,- tot € 400,- per geruilde hectare per jaar. Daar kan iedereen van profiteren. Bij het bespreken van de wensen moet de geïnteresseerde zich wel bewust zijn dat deze kavelruil vrijwillig is; een ruilplan kan pas doorgaan als alle betrokkenen met het voorstel akkoord gaan.’

Doel. Het doel van het project is de verkaveling voor de agrariërs in Markvelde en omgeving te verbeteren. De ondernemers kunnen efficiënter werken als hun grond aaneengesloten en dichtbij de boerderij ligt. Dat levert ook meer mogelijkheden voor het weiden van vee. Ook de omgeving profiteert, onder meer doordat de hoeveelheid landbouwverkeer wordt beperkt. Naast de landbouwkundige doelen worden binnen het ruilproces ook doelen op het gebied van natuur en waterbeheer meegenomen. POP3. Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO)." (bron: Stimuland, oktober 2020)

Reactie toevoegen