Maren-Kessel

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

maren-kessel_collage_2.jpg

Maren-Kessel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Maren-Kessel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Maren-Kessel plaatsnaambord [640x480].jpg

Ter plekke is alleen nog sprake van een plaatsnaambord Maren-Kessel, hoewel de atlas Noord-Brabant en Google Maps de oude kernen Maren en Kessel daarnaast ook nog als aparte kernen zien.

Ter plekke is alleen nog sprake van een plaatsnaambord Maren-Kessel, hoewel de atlas Noord-Brabant en Google Maps de oude kernen Maren en Kessel daarnaast ook nog als aparte kernen zien.

Maren-Kessel.JPG

Met de pont over van Alem naar Maren-Kessel over de nieuw gegraven Maas in 1934.

Met de pont over van Alem naar Maren-Kessel over de nieuw gegraven Maas in 1934.

Maren-Kessel (2).JPG

Met de pont vanuit Alem aangekomen in Maren-Kessel, word je welkom geheten in Brabant. Alem was vroeger ook Brabants, maar is na een grenscorrectie Gelders geworden.

Met de pont vanuit Alem aangekomen in Maren-Kessel, word je welkom geheten in Brabant. Alem was vroeger ook Brabants, maar is na een grenscorrectie Gelders geworden.

Maren-Kessel (3).JPG

Bij Maren-Kessel op de dijk.

Bij Maren-Kessel op de dijk.

Maren-Kessel (4).JPG

Op de Maasdijk in Maren-Kessel.

Op de Maasdijk in Maren-Kessel.

Maren-Kessel..JPG

Naar ik mij heb laten vertellen ter plaatse is dit het oude gemeentehuis van Alem, toen de nieuwe Maas nog niet was gegraven, maar nu dus in Maren-Kessel.

Naar ik mij heb laten vertellen ter plaatse is dit het oude gemeentehuis van Alem, toen de nieuwe Maas nog niet was gegraven, maar nu dus in Maren-Kessel.

Maren-Kessel

Terug naar boven

Status

- Maren-Kessel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 1957 gemeente Alem, Maren en Kessel. In 1958 over naar gemeente Lith, in 2011 over naar gemeente Oss.

- Wapen van de voormalige gemeente Maren-Kessel. - Wapen van de voormalige gemeente Maren.

- Onder het dorp Maren-Kessel valt ook de buurtschap 't Wild.

Terug naar boven

Ligging

Maren-Kessel ligt NO van 's-Hertogenbosch, ZW van Lith.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Maren 72 huizen met 398 inwoners, Kessel 51 huizen met 298 inwoners en 't Wild 12 huizen met 56 inwoners. Tegenwoordig heeft Maren-Kessel inclusief de buurtschap 't Wild ca. 530 huizen met ruim 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in 1944 de oude dorpjes Maren en Kessel geëvacueerd. De kerk van Kessel is toen verwoest en die van Maren is ernstig beschadigd. Na de oorlog besluit men tot de bouw van een nieuwe kern met kerk, school, winkels etc. tussen de beide oude dorpen in, en het geheel samen te voegen tot het nieuwe dorp Maren-Kessel. De restanten van de oude dorpjes liggen geografisch nog altijd apart van het nieuwe dorp, en zou je wellicht nog als buurtschappen kunnen beschouwen, maar worden kennelijk niet meer als aparte plaats(nam)en beschouwd. Er staan ook geen plaatsnaamborden meer. Dus kennelijk worden ze tegenwoordig geacht integraal onderdeel uit te maken van het dorp Maren-Kessel. Op Google Maps en in recente provincie-atlassen worden de oude dorpsnamen nog wél apart vermeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie voor 't Wild en Maren-Kessel (uit het Dorpsontwikkelingsplan).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maren-Kessel heeft 4 rijksmonumenten.

- De Sint Lambertuskerk (Pastoor Roesweg 2) uit 1952 is ontworpen door architect J.A. de Reus uit Oss. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd is deze kerk niet gebouwd in de stijl van de Bossche School. De in 1946 in Maren geboren architect Jan Meijer schreef er een verhandeling over in het blad Maaskroniek (nr. 77, februari 2012). De kerk heeft een timpaan van Engels zandsteen en een Mariabeeld, gemaakt uit chamotte door Frans van den Burgt. Ook is er een gedenksteen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog door Rob Kirkels uit 1995, en bezit de kerk kruiswegstaties van Piet Engels.

- Gevelstenen in Maren-Kessel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Wielerronde Maren-Kessel (Hemelvaartsdag) is er al sinds 1975.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maren-Kessel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Maren-Kessel op Facebook.

- Belangenvereniging: - Voorheen Dorpsraad is tegenwoordig Kernraad Maren-Kessel en 't Wild. Voor zover ons bekend hebben zij geen site of pagina op het internet meer.

- Onderwijs: - Basisschool Sint Antonius.

- Sport: - Voetbalvereniging Maaskantse Boys.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maren-Kessel.

Reactie toevoegen