Manderveen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

Manderveen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Manderveen.

Terug naar boven

Status

- Manderveen is een dorp* in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.
* Hoewel het soms ook als buurtschap van Vasse wordt beschouwd, omdat de plaats geen kerk heeft. Anderzijds is het gezien grootte en voorzieningen wel als dorp te beschouwen.

- Manderveen heeft blauwe plaatsnaamborden en is/heeft dus een 'bebouwde kom', met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Maanderven.

Terug naar boven

Ligging

Manderveen ligt N van Tubbergen en grenst in het N aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Manderveen nog niet vermeld. Kennelijk bestond de kern toen nog niet. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1963 heeft C.C.W.J. Hijszeler verslag gedaan van het archeologisch onderzoek in kringgrepgrafveld De Haar te Manderveen (in: Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis. Verslagen en mededelingen, vol. 78 (1963) p. 5-13). Dat verslag heeft ooit online gestaan, maar is verwijderd en elders op het internet is het vooralsnog niet meer te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds eind 2015 loopt in het dorp het project Mijn Manderveen 2030, waarbij de dorpelingen de huidige situatie van het dorp in kaart brengen, en inventariseren wat er nodig is om de kern ook in 2030 nog een leefbare en vitale kern te laten zijn.

- Het kleine dorp Manderveen heeft een bruisend verenigingsleven. In 2004 is dorpshuis De Samenwerking verbouwd en uitgebreid tot Kulturhus, zodat verenigingen en jong en oud er optimaal gebruik van kunnen maken. Het dorp telt de volgende verenigingen en instanties: voetbalvereniging, damesvolleybal, klootschietvereniging, De Zonnebloem, Oranjecomité, Werkgroep Jeugd, Dorpsraad, basisschool, peuterspeelzaal, muziekvereniging, toneelvereniging, ouderengym, volksdansen, zondagsschool, vrouwenverenigingen en Stichting De Samenwerking.

- De dorpsraad van Manderveen heeft in 2010 bij de gemeente Tubbergen (wederom) aangedrongen op de uitgifte van nieuwe bouwkavels in het dorp. Volgens de dorpsraad staat de leefbaarheid van de kern onder druk, omdat jongeren bij gebrek aan bouwkavels wegtrekken naar omliggende dorpen. "Het vertrek van de jongeren heeft consequenties voor de leefbaarheid van het dorp. Het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt bijvoorbeeld. Dat is op het moment minimaal. Ook het aantal leerlingen op basisschool De Zeven Mijlen is klein. Nu heeft de gemeente toegezegd dat de school niet opgeheven zal worden, maar wat als het leerlingenaantal nog verder daalt? En ook het verenigingsleven staat onder druk. Geen mensen betekent geen leden en geen leden betekent geen club", aldus Ingrid Franke van de dorpsraad. Uit een enquete bleek dat alle jongeren graag in het dorp willen blijven wonen.

In 2014 is woningbouwplan De Bessentuin gerealiseerd, dat in de eerste fase voorziet in 4 kavels voor vrijstaande woningen en een 2-onder-1-kapwoning aan de Bovenbroeksweg.

- Recentelijk is drinkwaterpompstation Manderveen vernieuwd. De installaties, voorheen losstaand op het terrein, zijn vervangen en ondergebracht in een nieuw zuiveringsgebouw. De vormgeving en materialisatie van het nieuwe zuiveringsgebouw zijn gebaseerd op de boerenschuren en -stallen uit de omgeving. Door het gebruik van hout en donkere tinten past het gebouw goed in de omgeving.

- In 2012 is op Beltweg 15 De Amanshoeve gerealiseerd, een kleinschalige zorghoeve voor dementerende ouderen, waar de bewoners de zorg en aandacht krijgen die past bij hun levensfase.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Venfluiters.

- De carnavalsvereniging organiseert op een zondag in augustus een Zeepkistenrace.

- In een weiland aan de Manderveenseweg wordt (op de zondag voor Kerstmis) in het Kerstdorp het kerstverhaal uitgebeeld, met een heuse tempel en een metershoge kerk als blikvanger. Grote aanjager van het Kerstdorp is Jeroen Oosterik. Samen met ca. 100 vrijwilligers zorgt hij ervoor dat alles wordt opgebouwd. Volgens Oosterik is het kerstdorp niet te vergelijken met de traditionele kerstmarkten die her en der gehouden worden. "Dit is een hele beleving. Als je hier zondag loopt, krijg je gegarandeerd kippenvel. De huisjes worden allemaal mooi uitgelicht. Er is een tempel en een metershoge kerk, ook mooi verlicht. Het is echt uniek, omdat we het samen doen. Ik krijg hulp van alle kanten en dat is het mooie van een dorp als Manderveen." Er treden koren en fanfares op. En er zijn dieren, zoals kamelen en ezels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied Ruime Slag ten westen van Manderveen is in 2010 door het waterschap heringericht. De 'nieuwe natuur' ligt overwegend langs de Mosbeek, waarmee ongeveer 2 kilometer Mosbeek is hersteld. Met de inrichting van de natuur in het gebied van de Mosbeek wordt een versterking gegeven aan de recreatieve en toeristische sector.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Manderveen.

- Onderwijs: - Basisschool De 7 Mijlen.

- Muziek: - Muziekvereniging De Eendracht heeft ca. 40 actieve leden, verdeeld over de verschillende onderdelen zoals fanfare, drumband en majorettes.

- Sport: - v.v. Manderveen (voetbal).

Reactie toevoegen