Maasdijk (Mijnsheerenland)

Plaats
Buurtschap
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

maasdijk binnenmaas plaatsnaambord (Kopie).jpg

Maasdijk is bekend als dorp in het Westland, maar het is ook nog de naam van een buurtschap in de Hoeksche Waard, t/m 2018 gem. Binnenmaas. Vóór 2013 had het witte plaatsnaamborden, sindsdien blauwe.

Maasdijk is bekend als dorp in het Westland, maar het is ook nog de naam van een buurtschap in de Hoeksche Waard, t/m 2018 gem. Binnenmaas. Vóór 2013 had het witte plaatsnaamborden, sindsdien blauwe.

maasdijk_mijnsheerenland_blauw_plaatsnaambord.jpg

Voor 2013 had Maasdijk witte plaatsnaamborden en viel het vermoedelijk onder de bebouwde kom van Mijnsheerenland. Maar het is wel een 'buitenbuurtje', daarom heeft men er in 2013 toch maar een apart bebouwde kommetje van gemaakt.

Voor 2013 had Maasdijk witte plaatsnaamborden en viel het vermoedelijk onder de bebouwde kom van Mijnsheerenland. Maar het is wel een 'buitenbuurtje', daarom heeft men er in 2013 toch maar een apart bebouwde kommetje van gemaakt.

maasdijk_mijnsheerenland_kaart_jaren_negentig.jpg

In de jaren negentig van de 20e eeuw is de bebouwing aan de Maasdijk er al wel, er is tot dan echter nog geen sprake van Maasdijk als plaatsnaam

In de jaren negentig van de 20e eeuw is de bebouwing aan de Maasdijk er al wel, er is tot dan echter nog geen sprake van Maasdijk als plaatsnaam

maasdijk_mijnsheerenland_kaart_rond_2000.jpg

Rond 2000 verschijnt de plaatsnaam Maasdijk pas op de kaarten

Rond 2000 verschijnt de plaatsnaam Maasdijk pas op de kaarten

Maasdijk (Mijnsheerenland)

Terug naar boven

Status

- Maasdijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. T/m 1983 gemeente Mijnsheerenland, in 1984 over naar gemeente Binnenmaas, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- De buurtschap Maasdijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Mijnsheerenland.

- Niet te verwarren met het dorp Maasdijk in de gemeente Westland.

- De buurtschap heeft sinds 2013 blauwe plaatsnaamborden (voorheen witte plaatsnaamborden) en heeft dus sindsdien een eigen 'bebouwde kom' (met 30 km-zone).

- De Maasdijk en de daaraan gelegen bebouwing is ongetwijfeld al tamelijk oud, de gelijknamige plaatsnaam verschijnt pas rond 2000 voor het eerst in de atlassen en vermoedelijk is er ook pas sinds die tijd sprake van plaatsnaamborden en dus een kennelijke erkenning als buurtschap.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De plaats is genoemd naar de ligging aan de gelijknamige dijk. En die dijk is genoemd naar de ligging aan de specifieke Maas die hier W van ligt, namelijk de Binnenbedijkte Maas.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Maasdijk ligt rond de gelijknamige dijk, ingeklemd tussen het dorp Westmaas in het Z en het dorp Mijnsheerenland in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De bebouwing aan de Maasdijk omvat ca. 30 huizen en zal derhalve ca. 75 inwoners hebben. Het ligt voor de hand dat de W hiervan gelegen nieuwbouw aan de weg Noordernesse ook tot de buurtschap te rekenen valt. Die valt namelijk ook onder het dorpsgebied van Mijnsheerenland (de soortgelijke nieuwbouw aan de weg Zuidernesse, Z hiervan, valt onder het dorp Westmaas), welker dorpskern O van de dijk ligt. Aan de Noordernesse staan ca. 20 huizen. In dat geval is het totaal dus ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot heden hebben wij niets kunnen vinden over ontstaan en ontwikkeling van deze kennelijke buurtschap en plaatsnaam Maasdijk, die dus, zoals hierboven al vermeld, pas rond 2000 als plaatsnaam op de kaarten verschijnt. Dus als iemand hier nadere informatie over heeft, houden wij ons aanbevolen.

Reactie toevoegen