Maarssenbroek

Plaats
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

Maarssenbroek plaatsnaambord [640x480].jpg

Op een enkel, goed verstopt plaatsnaambord wordt Maarssenbroek nog aangegeven

Op een enkel, goed verstopt plaatsnaambord wordt Maarssenbroek nog aangegeven

Maarssenbroek richtingbord [640x480].jpg

Op richtingborden wordt Maarssenbroek tegenwoordig als Maarssen-Broek gespeld, maar in de praktijk wordt doorgaans nog de eerste spelling aangehouden

Op richtingborden wordt Maarssenbroek tegenwoordig als Maarssen-Broek gespeld, maar in de praktijk wordt doorgaans nog de eerste spelling aangehouden

UT gemeente Maarssen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768]_0.gif

Op deze gemeentekaart van Maarssen uit 1866 is goed te zien dat de kort daarvoor (1857) geannexeerde gemeente Maarssenbroek dan nog een grote weidse polder is, met slechts enkele tientallen panden.

Op deze gemeentekaart van Maarssen uit 1866 is goed te zien dat de kort daarvoor (1857) geannexeerde gemeente Maarssenbroek dan nog een grote weidse polder is, met slechts enkele tientallen panden.

Maarssenbroek

Terug naar boven

Status

- Maarssenbroek is een kern in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Maarssen*, in 1818 afgesplitst van gemeente Maarssen tot wederom zelfstandige gemeente, per 8-9-1857 weer over naar gemeente Maarssen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

* Maarssenbroek is op dat moment een gemeente met 19 gezinnen en is op het gebied van politie en brandweer, kerk en kerkhof, onderwijs en winkels geheel afhankelijk van Maarssen. Daarom vonden de Fransen, die toen de baas waren in ons land, het raadzaam om deze gemeente bij de gemeente Maarssen onder te brengen. Na het vertrek van de Fransen wordt deze maatregel opgeheven en wordt het in 1818 weer een zelfstandige gemeente.

- Het is lastig hoe je Maarssenbroek moet noemen: vanouds was het een buurtschap, maar sinds de nieuwbouw van de jaren zeventig is het een forse wijk (23.000 inwoners), groter dan de hoofdplaats Maarssen zelf (15.000 inwoners), dus om het nu een wijk van Maarssen te noemen... Overigens wordt het in het algemeen wel zo beschouwd. Voor een dorp is het ook wel wat fors en het heeft meer stedelijke dan dorpse kenmerken. Dus het neutrale 'kern' lijkt ons het meest passend. De nieuwe gemeente Stichtse Vecht benoemt Maarssenbroek zelf ook als een van de (12) 'kernen' in de gemeente, hoewel het, ondanks dat het de grootste kern van de gemeente Stichtse Vecht is, geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); voor de postadressen ligt het daarom 'in' Maarssen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1219 Marsnebruoke, 1280-1287 Marserbroec.

Naamsverklaring
Samenstelling van broek 'broekland, drassig grasland (zie Broek) en de plaatsnaam Maarssen.(1)

Spelling
Op recent geplaatste richtingwijzers in de omgeving wordt de kern aangeduid als Maarssen-Broek, en het dorp Maarssen als Maarssen-Dorp. Maar in allerlei media, zoals in krantenartikelen en op websites, wordt toch doorgaans nog wel de spelling Maarssenbroek aangehouden.

Terug naar boven

Ligging

Maarssenbroek ligt direct W van Maarssen en ligt ingesloten door de vaart de Haarrijn (en daarmee de grens met de voormalige gemeente Breukelen) in het NW, de A2 in het W, de Zuilense Ring (N230) en bedrijventerrein Lage Weide in het ZO en het Amsterdam-Rijnkanaal in het NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1514 omvat Maarssenbroek 9 huizen. In 1840 heeft deze gemeente 22 huizen met 136 inwoners. Tegenwoordig heeft deze kern ca. 9.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voordat er werd begonnen met de nieuwbouw in Maarssenbroek in de jaren zeventig, was het een dunbevolkt landelijk gebied met slechts een 10-tal boerderijen waarvan de meeste langs de Maarssenbroeksedijk lagen. Verder was er nog de Nieuwe Stationsweg met een aantal twee onder één kap woningen.

Begin jaren zestig zijn er plannen geweest om een deel van de Maarssenbroekse Polder om te toveren tot een groot industrieel complex. Dit is niet door gegaan. Midden jaren zestig worden Nieuwegein en Houten door de overheid aangewezen als toekomstige groeikernen. Er deden geruchten de ronde dat ook Maarssenbroek als groeikern zou worden aangewezen, wat de grondprijzen in het gebied al snel opdreef, versterkt door aankopen van speculanten. Ook de gemeente Maarssen heeft er toen veel grond gekocht in de hoop op een groeikern-status. Die status is echter niet toegekend. 'Met de rug tegen de muur' door de hoge rentelasten van de grond, heeft de gemeente Maarssen toen toch de wijk Maarssenbroek gebouwd. De bouw begon in 1972.

Maarssenbroek, in feite een forensen- en satellietstad van de grootstedelijke agglomeratie Utrecht, bestaat uit 14 wijken, waarvan de straatnaam gelijk is aan de wijknaam en die allemaal eindigen op -spoor, -stede of -kamp. Het centrum, tevens het centrum van heel Maarssen maar ook interlokaal knooppunt, is de wijk Bisonspoor. Bisonspoor is een grote wijk waarin kantoren en woningen gevestigd zijn in torengebouwen, bovenop het overdekte winkelcentrum Bisonspoor. Verder is aan de rand van Bisonspoor ook het NS-station, gevestigd in een groot multifunctioneel gebouw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht definitief gekozen voor de bouw van twee torens van respectievelijk 60 en 70 meter hoog bij Bisonspoor in Maarssenbroek. Dit 'landmark' maakt deel uit van een prestigieus project dat het aanzicht van de wijk Bisonspoor compleet verandert. Ontwikkelaar Winter Trust kan door met het plan, dat volop gesteund wordt door de ondernemers in winkelcentrum Bisonspoor, maar bij omwonenden omstreden is. Zij vinden de woontorens landschapsvervuiling, te stads en totaal niet passen bij het dorpse karakter van Maarssen. Bewoners aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal vrezen dat ze tegen een muur aan gaan kijken, die bovendien veel geluid weerkaatst. Ook zijn omwonenden bang voor een toename van de parkeerdruk, die in hun ogen nu al te hoog is.

Bewonerscommissies hebben een quickscan laten uitvoeren, die aangaf dat hetzelfde aantal woningen ook gerealiseerd kan worden wanneer de gebouwen slechts 40 meter de hoogte ingaan, wat gelijk is aan de huidige bouwhoogte rond de Safariweg en Bisonspoor. De gezamenlijke bewonerscommissies betreuren het gebrek aan respons op het door hen opgestelde plan B, inclusief lagere torens.Verder stelden ze: "We hebben geen enkel argument gehoord waaruit blijkt dat het nodig is wél 70 meter de hoogte in te gaan." Ca. 20 procent van de woningen in het complex worden zorgwoningne. Ook komt er een ontmoetingsruimte voor bewoners van Bisonspoor in het complex.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het water in de Haarrijn, die N langs de kern loopt, stond tot enkele jaren geleden nog in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat betekende dat bij doorbreken van de kade het water van het Amsterdam-Rijnkanaal Maarssenbroek zou instromen, met alle rampzalige gevolgen vandien. Om dit op te lossen zouden de dijken langs de Haarrijn normaalgesproken moeten worden verhoogd en verstevigd. Een ander probleem was dat de oude gemalen in de Polder Haarrijn niet toereikend meer waren om het overtollige water uit het Z gelegen nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn af te voeren.

Het waterschap heeft deze twee vraagstukken gecombineerd en op een slimme, innovatieve manier opgelost. In plaats van een klassieke dijkverzwaring en een nieuw gemaal naast de twee bestaande gemalen in de polder te bouwen, bouwden ze één nieuw gemaal aan de 'monding' van de Haarrijn. Het nieuwe Gemaal Haarrijn (bij Parallelweg 6, aan de noordrand van Maarssenbroek) heeft twee sterke pompen, waarmee 4 m3 water per seconde kan worden weggepompt. Door het nieuwe gemaal op deze plek te bouwen sloten ze de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal, waarmee het overstromingsrisico nu tot het verleden behoort. Het peil in de Haarrijn kon daarna worden teruggebracht naar het 1,20 meter lagere peil van de omliggende polders. Vervolgens zijn de kades afgegraven. Het motto van het waterschap in het kader van dit project is dan ook: "Gemaal Haarrijn, dat scheelt een dijk!"

Om de waterkwaliteit van de Haarrijn een impuls te geven heeft het waterschap na de afgraving 2.000 meter natuurvriendelijke oevers aangelegd; flauw oplopende oevers met plas-draszones. Natuurvriendelijke oevers bieden belangrijke leef- en ontwikkelgebieden voor planten, vissen en dieren en hebben een zuiverende werking voor het water. Verder is naast het nieuwe gemaal een vispassage aangelegd. Door deze passage kunnen vissen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal nu de polder inzwemmen, zelfs tot in de Haarrijnse Plas.

Ook de pompen van het gemaal zijn visvriendelijk. Dat wil zeggen dat vissen, ook als het gemaal draait en ze in een van de pompen terechtkomen, een grote kans hebben dit te overleven, omdat de opening in de pompen groot is en de pompen langzaam draaien. Het project, waarmee dus verschillende win-winsituaties zijn gecreëerd (een grotere veiligheid in Maarssenbroek, een goed waterpeil in Leidsche Rijn, een betere waterkwaliteit in de Haarrijn en betere leefomstandigheden voor de flora en fauna) is in 2014 gereed gekomen. Zie ook het filmpje over de archeologische opgravingen aan de kaden van de Haarrijn en de videoreportage waarin het project Gemaal Haarrijn e.o. in tekst en beeld wordt toegelicht.

- Het nabijgelegen voormalige Haarrijngemaal uit 1975 heet sinds de oplevering van het hierboven beschreven Gemaal Haarijn Gemaal Maarssenbroek (Haarrijnweg 1).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Skeelerronde Maarssenbroek (september, in 2019 voor de 10e keer) omvat de grote 14 Wijkentocht (bijna 10 km) en een kleinere Familieroute. Deze route is speciaal voor de jongere skeeleraars die eventueel onder begeleiding ook een leuke route kunnen skeeleren. "Na vele verzoeken om ook een loop te doen over de routes van de Skeelerronde, hebben we vanaf 2013 ervoor gekozen om op beide routes naast de Skeelerronde ook een Loopronde (trimloop) te organiseren. Nadat de skeeleraars vertrokken zijn zullen de lopers door de wijken gaan. Deze trimloop is net als de Skeelerronde geen wedstrijd maar een prestatie waarop je trots mag zijn. Het is een mooi parcours door alle wijken van Maarssenbroek. Met enthousiaste vrijwilligers en toeschouwers onderweg. Dus gaan de wieltjes je te ver, pak dan gerust de schoenen, klompen of waar je maar lekker op loopt en doe mee! De Korte-Broekloop (5 km) moet binnen 1,5 uur afgelegd worden en voor de Lange-Broekloop (10+ km) heb je 2 uur de tijd. Dit wordt dan beloond met een leuke medaille." Verder is er ook nog een Rollenderonde.

- Diverse wijken in Maarssenbroek vieren Halloween (eind oktober) en pakken daarbij flink uit! Sommige hebben daarvoor een eigen Facebookpagina, zoals Fazantenkamp en Kamelenspoor (zie ook hun Aftermovie Halloween Kamelenspoor 2018).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Safari in Maarssenbroek heeft een wedstrijdbad van 25x15 meter, een doelgroepenbad van 20x10 meter, een peuterbad en een spectaculaire, 56 meter lange glijbaan.

- "De plaats waar al sinds 1984 Kinderboerderij Otterspoor staat was vroeger een polder waar koeien liepen te grazen. De naam van de kinderboerderij is ontleend aan een in de archieven van de gemeente Maarssen al in 1434 voorkomende naam Otterspoordam: de eerste dam in de rivier de Vecht. De Otterspoordam is rond de 12e eeuw aangelegd met daarin een sluis en een dorp Otterspoor, iets ten noorden van de huidige grens Maarssen-Breukelen. Het dorp ontstond doordat zeeschepen niet door de sluis konden en moesten worden overgeladen. Later is deze naam gebruikt voor een buitenverblijf aan de Vecht. Otterspoor heeft gelegen op de oostelijke oever van de Vecht. Otterspoor werd gebouwd in 1643 als eenvoudige boerenhofstede. Dit buitenverblijf bestaat al lang niet meer maar de palen van de toegang moeten nog langs de Vecht staan. De kinderboerderij is 362 dagen per jaar geopend (namelijk alleen niet op 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag) en is gratis toegankelijk. De doelgroepen van de kinderboerderij zijn: groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs; peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; bewoners van verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen; kinderen met hun ouders en grootouders; inwoners van Maarssenbroek en wijde omgeving.

Heel wat kinderen vervreemden meer en meer van het leven op en rond een boerderij. Tijdens het bezoek maken de kinderen kennis met landbouwhuisdieren. Het accent tijdens het bezoek ligt op het aanraken en het eventueel meehelpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren. Door de verstedelijking van Nederland en de verminderde toegankelijkheid van boerenbedrijven - vooral als gevolg van verscherpte regelgeving in de dierhouderij - raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren. Daarbij streeft de stichting naar het verkrijgen van meer begrip voor zowel leven als omgang met landbouwhuisdieren. Daarnaast biedt de kinderboerderij in Maarssenbroek een goede gelegenheid voor de instandhouding van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Deze zijn veelal 'vervangen' door andere rassen die meer productie leveren. Hierdoor zijn ze soms bijna helemaal verdwenen."

- Langs het Superspeelspoor en naast kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek vind je Milieu Educatief Centrum (MEC) Maarssen (Reigerskamp 197). Het MEC is het hele jaar geopend op woensdag van 13.30-16.30 uur en verder op afspraak. Op woensdagmiddag kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar binnenlopen om een natuurkwartiertje uit te voeren, onderzoek te doen in het jeugdlab, je vondst in de vindselkast te leggen of in de moestuin te werken. Soms kun je een tentoonstelling bezoeken. Toegang is gratis, maar voor sommige activiteiten vragen ze een bijdrage en/of moet je je aanmelden. Je kunt ook je kinderfeestje bij hen vieren. Voor scholen en kinderopvangorganisaties zijn lesmaterialen beschikbaar. Zij kunnen ook deelnemen aan tentoonstellingen en excursies.

- In het park Reigerskamp is sinds mei 2019 een heuse Struintuin te vinden: Een plek om te ravotten, hutten te bouwen, te kleien met modder en lekker vies te worden. Elke 3e woensdag van de maand is Wilde Bras in de struintuin aanwezig, die van alles met de kinderen onderneemt. 'Van de regen in de modderpret', zegt Wilde Bras altijd. "Van wie kun je beter leren hoe je moet 'overleven' in de Struintuin dan van de enige echte Wilde Bras. Elke maand weer kennis maken met een nieuwe skill! Word jij ook lid van de Struintuin stam?" Een mooie uitspraak van een van de geïnterviewden in het filmpje onder de link, waar Plaatsengids.nl zich helemaal in kan vinden: "Je hoeft met je kinderen helemaal niet alle pretparken af: laat ze los in de Struintuin en ze hebben het ook een middag naar hun zin!" Wij horen namelijk nogal eens van ouders "dat het leven zo duur is, want een dagje Efteling met het gezin kost al een paar honderd euro". Maar er zijn dus vele en ook nog veel goedkopere alternatieven voor spectaculair over de kop gaan in een achtbaan: lekker vies worden in de natuur is ook spectaculair, alleen op een andere manier, en de kinderen leren zo spelenderwijs respect te hebben voor de flora en fauna en wat daar allemaal te ontdekken valt. Dat leren ze niet in een pretpark. En dat ook nog om de hoek, in je eigen Maarssenbroek!

- Net als in 2018 gaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook in 2019 de waterplanten in de sloten van Maarssenbroek aangepast maaien. Bij deze pilot maait de aannemer alleen het midden van de watergang tijdens de eerste twee maaibeurten in juni en augustus. Hierdoor blijven er waterplanten staan. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren. Ook kunnen bijzondere waterplanten zich ontwikkelen. Zo draagt het waterschap bij aan de bescherming van waardevolle natuur. Pas bij de derde maaironde in oktober worden alle waterplanten weggehaald, om het water klaar te maken voor de winter. Het regent dan meer en het waterschap moet dat extra water kunnen afvoeren. In het verleden werden alle waterplanten in het water tijdens de drie maairondes gemaaid.

Maaien van sloten is nodig om te voorkomen dat sloten en kanalen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, waardoor wateroverlast of -tekort kan ontstaan. Daarom houdt het waterschap goed in de gaten of de sloten niet te ver dichtgroeien. Tijdens het maaien wordt het water omgewoeld. Hierdoor kan het even troebel zijn en blijven er soms (delen van) waterplanten drijven. Als het water moeilijk bereikbaar is voor een tractor of kraan gebruikt de aannemer een maaiboot met opvangscherm. De boot maait de waterplanten, waarna ze boven komen drijven. De drijvende waterplanten worden vervolgens verzameld. Op de verzamelpunten schept een kraan de planten uit het water en zet ze op de kant. Of de planten drijven naar het gemaal waar ze eruit worden gehaald. De planten blijven dan nog drie à vier dagen op de kant liggen. We geven dieren zo de gelegenheid terug te gaan naar het water. Daar waar geen tuinen aan het water liggen, gebruikt de aannemer een kraan of trekker met een maaikorf. De maaikorf maait de waterplanten die direct op de kant gelegd worden. Het ingedroogde maaisel wordt na een aantal dagen afgevoerd. Het water in Maarssenbroek is geschikt voor deze pilot, omdat het een afgesloten eigen watersysteem heeft. Na afloop evalueert het waterschap de pilot. (bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, mei 2019)

Terug naar boven

Beeld

- In het kader van de viering van het 40-jarig bestaan van de kern Maarssenbroek in 2014 heeft het organisatiecomité een film samengesteld met historische beelden over ontstaan en ontwikkeling van de kern. De film is lokaal twee keer vertoond. Vanwege de vele verzoeken om de beelden ook later (nog eens) te kunnen bekijken, is RTV Stichtse Vecht gevraagd de beelden uit te zenden via het digitale televisiekanaal en via haar online platform. De film is opgedeeld in 8 delen. Via deze link zijn de films online te bekijken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maarssenbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Wijken: - Maarssenbroek heeft 14 wijken, die allemaal een eigen site en/of Facebookpagina hebben: - Antilopespoor. - Bisonspoor. - Bloemstede. - Boomstede. - Duivenkamp. - Fazantenkamp. - Kamelenspoor. - Pauwenkamp. - Reigerskamp. - Spechtenkamp. - Valkenkamp. - Waterstede. - Zebraspoor. - Zwanenkamp.

- MFA: - Met een totale oppervlakte van 12.575 m2 is de in 2013 gereed gekomen multifunctionele accommodatie MFA Safari, het nieuwe bruisende hart van Maarssenbroek, omvangrijk te noemen. In het gebouw zijn verschillende gebruikers gehuisvest: op de begane grond een sporthal en Zwembad Safari, op de eerste verdieping de bibliotheek, het jongerencentrum en een dansstudio. Tevens omvat het complex 45 seniorenappartementen. De grote centrale hal is het kloppend hart van het complex.

De gevelconstructie bestaat uit elementen van polyester glasvezelversterkt beton, een steeds vaker toegepast materiaal dat als voordelen heeft dat het duurzaam is en er minder van nodig is dan van massief beton. Er zijn verschillende typen gevelpanelen toegepast: vlakke, met lichtreliëf en met grover reliëf, wat een speels effect geeft. Bij het ontwerp van Safari is veel rekening gehouden met duurzaamheids- en energiezuinigheidsmaatregelen. Dat is in alle onderdelen van het gebouw terug te vinden, zoals: warmtepompen en zonneboilers die energie opwekken; LED-verlichting; bassins van het zwembad worden afgedekt; optimale gebouwisolatie, en het groene sedumdak. - Videoreportage van RTV Stichtse Vecht t.g.v. de officiële opening van MFA Safari in juni 2013. - De film 'Impressie Safari' geeft een korte impressie over de realisatie en werkwijze van de gemeente Stichtse Vecht. De film is mede gerealiseerd met de gebruikers en bezoekers.

- Onderwijs en kinderopvang: - Jenaplan Basisschool 't Bontenest. - Basisschool De Kameleon. - Basisschool Franciscus. - Montessorischool Het Mozaiek. - "Kindercentrum Bisonspoor verzorgt sinds 1989 professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar."

- Jeugd en jongeren: - Samen met ongeveer 1500 andere groepen in het land maakt Scouting Marsua in Maarssenbroek deel uit van Scouting Nederland. Scouting staat voor samenwerken, avontuur, ontplooiing, respect voor elkaar en voor je omgeving. Het is een leuke vrije tijdsbesteding voor kinderen en jongeren.

- Muziek: - "Het Vechtstreek Symfonieorkest (VSSO) is het enige symfonieorkest in de Vechtstreek en biedt al sinds 1982 muzikaal plezier aan (amateur)musici met een ruime muzikale ervaring en met veel enthousiasme voor de klassieke muziek. Onze leden komen uit Breukelen, Loenen, Maarssen, Utrecht en nog een aantal andere plaatsen uit de streek. Wij repeteren elke maandagavond in de Ark te Maarssenbroek (20.00-22.15 uur). Ook de meeste concerten (ca. 2 per jaar) worden in De Ark gegeven. Uiteraard is er altijd plaats voor meer musici. Ons orkest kent geen officiële auditie, maar er is wel een (gratis) proefperiode van zes weken, waarin wordt gekeken of je als aspirant-lid past bij het VSSO en of het VSSO past bij jou. Als dat het geval is, wordt in goed overleg besloten tot een volwaardig lidmaatschap. Ook zijn er mogelijkheden om op projectbasis mee te spelen. We nodigen je van harte uit om onze website te bekijken en om je aan te melden als aspirant-lid dan wel als liefhebber om onze concerten te bezoeken. Of om als vriend of sponsor verbonden te worden aan onze vereniging. Raoul Hagenbeek, voorzitter."

- Sport: - Voetbalvereniging OSM '75 is is opgericht in 1977. Het 1e zaterdagelftal van de club speelt in de Derde Klasse Zaterdag van District West I (seizoen 2018/19). Tot 2013 had de club ook een zondagsteam op niveau, maar sindsdien is er alleen een tweede zondagsteam. De club speelt op Sportpark Fazantenkamp in Maarssenbroek.

- "OSM Basketball in Maarssenbroek bestaat sinds 1975 en is de enige basketbalvereniging binnen de gemeente Stichtse Vecht. Belangrijk is dat we samen sportief willen spelen met plezier en respect voor elkaar. En dat we er samen voor gaan! Ook als dat niet altijd leidt tot het winnen van een wedstrijd. Als we niet winnen dan leren we. En dat is weer een gewin voor het team. Anno 2019 hebben we 8 teams in competitie top, 3 seniorenteams (1 Dames, 2 Heren) en 6 jeugdteams (1x U12, 2x U14, U16 en U18). De jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (U10/Peanuts) trainen op de zaterdag, de overige teams op maandagavond en woensdagavond."

- "Volleybalvereniging VOC-Maarssen in Maarssenbroek is in 1996 ontstaan door een fusie van de volleybalverenigingen OSM'75 (opgericht in 1976) en VCM (opgericht in 1955). De vereniging heeft ongeveer 230 leden, globaal verdeeld in 110 recreanten, 60 senior- en 30 jeugd-competitieleden, 20 mini-leden en 10 verenigingsleden. Aan de seniorencompetitie wordt deelgenomen met 4 herenteams en 3 damesteams. Het hoogste herenteam komt uit in de promotieklasse en het hoogste damesteam komt uit in de 1e klasse. De vereniging heeft 4 jeugdteams, te weten 1 jongens- en 3 meisjesteams, die deelnemen aan de jeugdcompetitie.

Volleyballen is best moeilijk, vooral voor jonge kinderen. Wat je misschien nog niet wist: mini's zijn onze jeugdleden van 6 tot 12 jaar. Mini volleybal wordt gespeeld met aangepaste spelregels. Het veld is kleiner en zoals iedere mini weet, mag de bal gevangen worden. Maar er moet wel geknokt worden voor ieder punt. Op dit moment trainen zij met ca. 20 leden op dinsdagavond in sporthal Safari. Heeft je zoon of dochter interesse dan kun je een email sturen naar jc@voc-maarssen.nl. Ieder jaar heeft VOC-Maarssen kennismakingstrainingen voor mini- en jeugdvolleybal. VOC-Maarssen biedt 6- tot en met 11-jarigen de mogelijkheid om met deze boeiende sport kennis te maken! Vind je volleybal leuk dan kun je echt lid worden bij de knotsgezellige jeugdafdeling van ons waar, naast de trainingen, allerlei andere activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd, zoals toernooien, feesten en het jaarlijkse kamp."

- "Maarssense zwem- en poloclub MZPC De Fuut in Maarssenbroek is opgericht in 1929 en is daarmee de oudste sportvereniging van de voormalige gemeente Maarssen. Wij bieden zwemmen en waterpolo voor jong en ouder. Bij ons kun je op hoog niveau waterpolo spelen en op landelijk niveau wedstrijdzwemmen, maar ook voor recreatief zwemmen ben je bij ons in het juiste bad. Altijd al borstcrawl of vlinderslag willen leren? Dat kan bij ons op elke leeftijd. Bovendien mag je altijd twee lessen gratis proberen of het ook voor jou iets is om lid te worden van onze vereniging."

Reactie toevoegen