Maarssenbroek

Plaats
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

Maarssenbroek plaatsnaambord [640x480].jpg

Op een enkel, goed verstopt plaatsnaambord wordt Maarssenbroek nog aangegeven

Op een enkel, goed verstopt plaatsnaambord wordt Maarssenbroek nog aangegeven

Maarssenbroek richtingbord [640x480].jpg

Op richtingborden wordt Maarssenbroek tegenwoordig als Maarssen-Broek gespeld, maar in de praktijk wordt doorgaans nog de eerste spelling aangehouden

Op richtingborden wordt Maarssenbroek tegenwoordig als Maarssen-Broek gespeld, maar in de praktijk wordt doorgaans nog de eerste spelling aangehouden

UT gemeente Maarssen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768]_0.gif

Op deze gemeentekaart van Maarssen uit 1866 is goed te zien dat de kort daarvoor (1857) geannexeerde gemeente Maarssenbroek dan nog een grote weidse polder is, met slechts enkele tientallen panden.

Op deze gemeentekaart van Maarssen uit 1866 is goed te zien dat de kort daarvoor (1857) geannexeerde gemeente Maarssenbroek dan nog een grote weidse polder is, met slechts enkele tientallen panden.

Maarssenbroek

Terug naar boven

Status

- Maarssenbroek is een kern in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Maarssen*, in 1818 afgesplitst van gemeente Maarssen tot wederom zelfstandige gemeente, per 8-9-1857 weer over naar gemeente Maarssen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.
* Maarssenbroek is op dat moment een gemeente met 19 gezinnen en is op het gebied van politie en brandweer, kerk en kerkhof, onderwijs en winkels geheel afhankelijk van Maarssen. Daarom vonden de Fransen, die toen de baas waren in ons land, het raadzaam om deze gemeente bij de gemeente Maarssen onder te brengen. Na het vertrek van de Fransen wordt deze maatregel opgeheven en wordt Maarssenbroek in 1818 weer een zelfstandige gemeente.

- Het is lastig hoe je Maarssenbroek moet noemen: vanouds was het een buurtschap, maar sinds de nieuwbouw van de jaren zeventig is het een forse wijk (23.000 inwoners), groter dan de hoofdplaats Maarssen zelf (15.000 inwoners), dus om het nu een wijk van Maarssen te noemen... Overigens wordt het in het algemeen wel zo beschouwd. Voor een dorp is het ook wel wat fors en het heeft meer stedelijke dan dorpse kenmerken. Dus het neutrale 'kern' lijkt ons het meest passend. De nieuwe gemeente Stichtse Vecht benoemt Maarssenbroek zelf ook als een van de (12) 'kernen' in de gemeente, hoewel het, ondanks dat het de grootste kern van de gemeente Stichtse Vecht is, geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); voor de postadressen ligt het daarom 'in' Maarssen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1219 Marsnebruoke, 1280-1287 Marserbroec.

Naamsverklaring
Samenstelling van broek 'broekland, drassig grasland (zie Broek) en de plaatsnaam Maarssen.(1)

Spelling
Op recent geplaatste richtingwijzers in de omgeving wordt de kern aangeduid als Maarssen-Broek, en het dorp Maarssen als Maarssen-Dorp. Maar in allerlei media, zoals in krantenartikelen en op websites, wordt toch doorgaans nog wel de spelling Maarssenbroek aangehouden.

Terug naar boven

Ligging

Maarssenbroek ligt direct W van Maarssen en ligt ingesloten door de vaart de Haarrijn (en daarmee de grens met de voormalige gemeente Breukelen) in het NW, de A2 in het W, de Zuilense Ring (N230) en bedrijventerrein Lage Weide in het ZO en het Amsterdam-Rijnkanaal in het NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1514 omvat Maarssenbroek 9 huizen. In 1840 heeft deze gemeente 22 huizen met 136 inwoners. Tegenwoordig heeft deze kern ca. 9.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voordat er werd begonnen met de nieuwbouw in Maarssenbroek in de jaren zeventig, was het een dunbevolkt landelijk gebied met slechts een 10-tal boerderijen waarvan de meeste langs de Maarssenbroeksedijk lagen. Verder was er nog de Nieuwe Stationsweg met een aantal twee onder één kap woningen.

Begin jaren zestig zijn er plannen geweest om een deel van de Maarssenbroekse Polder om te toveren tot een groot industrieel complex. Dit is niet door gegaan. Midden jaren zestig worden Nieuwegein en Houten door de overheid aangewezen als toekomstige groeikernen. Er deden geruchten de ronde dat ook Maarssenbroek als groeikern zou worden aangewezen, wat de grondprijzen in het gebied al snel opdreef, versterkt door aankopen van speculanten. Ook de gemeente Maarssen heeft er toen veel grond gekocht in de hoop op een groeikern-status. Die status is echter niet toegekend. 'Met de rug tegen de muur' door de hoge rentelasten van de grond, heeft de gemeente Maarssen toen toch de wijk Maarssenbroek gebouwd. De bouw begon in 1972.

Maarssenbroek, in feite een forensen- en satellietstad van de grootstedelijke agglomeratie Utrecht, bestaat uit 14 wijken, waarvan de straatnaam gelijk is aan de wijknaam en die allemaal eindigen op -spoor, -stede of -kamp. Het centrum, tevens het centrum van heel Maarssen maar ook interlokaal knooppunt, is de wijk Bisonspoor. Bisonspoor is een grote wijk waarin kantoren en woningen gevestigd zijn in torengebouwen, bovenop het overdekte winkelcentrum Bisonspoor. Verder is aan de rand van Bisonspoor ook het NS-station, gevestigd in een groot multifunctioneel gebouw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met een totale oppervlakte van 12.575 m2 is de in 2013 gereed gekomen Multifunctionele Accommodatie Safari, het nieuwe bruisende hart van Maarssenbroek, omvangrijk te noemen. In het gebouw zijn verschillende gebruikers gehuisvest: op de begane grond een sporthal en Zwembad Safari (met wedstrijdbad van 25x15 meter, doelgroepenbad van 20x10 meter, peuterbad en een spectaculaire 56 meter lange glijbaan), op de eerste verdieping de bibliotheek, het jongerencentrum en een dansstudio. Tevens omvat het complex 45 seniorenappartementen. De grote centrale hal is het kloppend hart van het complex.

De gevelconstructie bestaat uit elementen van polyester glasvezelversterkt beton, een steeds vaker toegepast materiaal dat als voordelen heeft dat het duurzaam is en er minder van nodig is dan van massief beton. Er zijn verschillende typen gevelpanelen toegepast: vlakke, met lichtreliëf en met grover reliëf, wat een speels effect geeft. Bij het ontwerp van Safari is veel rekening gehouden met duurzaamheids- en energiezuinigheidsmaatregelen. Dat is in alle onderdelen van het gebouw terug te vinden, zoals: warmtepompen en zonneboilers die energie opwekken; LED-verlichting; bassins van het zwembad worden afgedekt; optimale gebouwisolatie, en het groene sedumdak. - Videoreportage van RTV Stichtse Vecht t.g.v. de officiële opening van MFA Safari in juni 2013. - De film 'Impressie Safari' geeft een korte impressie over de realisatie en werkwijze van de gemeente Stichtse Vecht. De film is mede gerealiseerd met de gebruikers en bezoekers.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Skeelerronde Maarssenbroek (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kinderboerderij Otterspoor is vrijwel het gehele jaar geopend, van 10-17 uur, en gratis toegankelijk.

- Langs het Superspeelspoor en naast kinderboerderij Otterspoor vind je Milieu Educatief Centrum (MEC) Maarssen (Reigerskamp 197). Het MEC is het hele jaar geopend op woensdag van 13.30-16.30 uur en verder op afspraak. Op woensdagmiddag kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar binnenlopen om een natuurkwartiertje uit te voeren, onderzoek te doen in het jeugdlab, je vondst in de vindselkast te leggen of in de moestuin te werken. Soms kun je een tentoonstelling bezoeken. Toegang is gratis, maar voor sommige activiteiten vragen ze een bijdrage en/of moet je je aanmelden. Je kunt ook je kinderfeestje bij hen vieren. Voor scholen en kinderopvangorganisaties zijn lesmaterialen beschikbaar. Zij kunnen ook deelnemen aan tentoonstellingen en excursies.

- Het water in de Haarrijn, die N langs Maarssenbroek loopt, stond tot voor kort in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat betekende dat bij doorbreken van de kade het water van het Amsterdam-Rijnkanaal Maarssenbroek zou instromen, met alle rampzalige gevolgen vandien. Om dit op te lossen zouden de dijken langs de Haarrijn normaalgesproken moeten worden verhoogd en verstevigd. Een ander probleem was dat de oude gemalen in de Polder Haarrijn niet toereikend meer waren om het overtollige water uit het Z van Maarssenbroek gelegen nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn af te voeren.

Het waterschap heeft  deze twee vraagstukken gecombineerd en op een slimme, innovatieve manier opgelost. In plaats van een klassieke dijkverzwaring en een nieuw gemaal naast de twee bestaande gemalen in de polder te bouwen, bouwden ze één nieuw gemaal aan de 'monding' van de Haarrijn. Het nieuwe Gemaal Haarrijn heeft twee sterke pompen, waarmee 4 m3 water per seconde kan worden weggepompt. Door het nieuwe gemaal op deze plek te bouwen sloten ze de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal, waarmee het overstromingsrisico voor Maarssenbroek nu tot het verleden behoort. Het peil in de Haarrijn kon daarna worden teruggebracht naar het 1,20 meter lagere peil van de omliggende polders. Vervolgens zijn de kades afgegraven.

Om de waterkwaliteit van de Haarrijn een impuls te geven heeft het waterschap na de afgraving 2000 meter natuurvriendelijke oevers aangelegd; flauw oplopende oevers met plas-draszones. Natuurvriendelijke oevers bieden belangrijke leef- en ontwikkelgebieden voor planten, vissen en dieren en hebben een zuiverende werking voor het water. Verder is naast het nieuwe gemaal een vispassage aangelegd. Door deze passage kunnen vissen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal nu de polder inzwemmen, zelfs tot in de Haarrijnse Plas.

Ook de pompen van het gemaal zijn visvriendelijk. Dat wil zeggen dat vissen, ook als het gemaal draait en ze in een van de pompen terechtkomen, een grote kans hebben dit te overleven, omdat de opening in de pompen groot is en de pompen langzaam draaien. Het project waarmee dus verschillende win-winsituaties zijn gecreëerd (een grotere veiligheid in Maarssenbroek, een goed waterpeil in Leidsche Rijn, een betere waterkwaliteit in de Haarrijn en betere leefomstandigheden voor de flora en fauna) is in 2014 gereed gekomen. Zie ook het filmpje over de archeologische opgravingen aan de kaden van de Haarrijn, de videoreportage waarin het project Gemaal Haarrijn e.o. in tekst en beeld wordt toegelicht, en de pagina over de nieuwbouw van gemaal Haarrijn en de bijbehorende werkzaamheden en projecten, op de site van aannemer Roelofs.

Terug naar boven

Beeld

- In het kader van de viering van het 40-jarig bestaan van de kern Maarssenbroek in 2014 heeft het organisatiecomité een film samengesteld met historische beelden over ontstaan en ontwikkeling van de kern. De film is lokaal twee keer vertoond. Vanwege de vele verzoeken om de beelden ook later (nog eens) te kunnen bekijken, is RTV Stichtse Vecht gevraagd de beelden uit te zenden via het digitale televisiekanaal en via haar online platform. De film is opgedeeld in 8 delen. Via deze link zijn de films online te bekijken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maarssenbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Maarssenbroek heeft 14 wijken, die allemaal een eigen site hebben: - Antilopespoor. - Bisonspoor. - Bloemstede. - Boomstede. - Duivenkamp. - Fazantenkamp. - Kamelenspoor. - Pauwenkamp. - Reigerskamp. - Spechtenkamp. - Valkenkamp. - Waterstede. - Zebraspoor. - Zwanenkamp.

- Onderwijs / kinderopvang / jeugd: - Jenaplan Basisschool 't Bontenest. - Basisschool De Kameleon. - Basisschool Franciscus. - Samen met ongeveer 1500 andere groepen in het land maakt Scouting Marsua deel uit van Scouting Nederland. Scouting staat voor samenwerken, avontuur, ontplooiing, respect voor elkaar en voor je omgeving. Het is een leuke vrije tijdsbesteding voor kinderen en jongeren.

Reactie toevoegen