Maalstede

Plaats
Buurtschap
Kapelle
Zuid-Beveland
Zeeland

Maalstede

Terug naar boven

Status

- Maalstede is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle.

- De buurtschap Maalstede valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kapelle.

- Niet te verwarren met het nabijgelegen gemaal Maelstede, dat niet in de buurtschap Maalstede ligt, maar enkele kilometers naar het zuidwesten, O van 's-Gravenpolder. Zie voor dit gemaal verder bij 's-Gravenpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1234 Malstede, 1246 Maelstede.

Naamsverklaring
Hetzelfde als het Middelnederlandse maelstede 'dingplaats', plaats waar de ambachtsvierschaar zitting hield of bijeenkwam. In de middeleeuwen naam van een hier gelegen kasteel.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Maalstede ligt direct NO van Kapelle, rond de Spaartweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Maalstede omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap ligt een terrein met resten van het laat-middeleeuwse kasteel Maalstede, ook wel Maelstede. Het monument ligt in agrarisch gebied ZO van een oude verdedigingslinie (de Linie van Communicatie). Bij de kasteelresten is een parkje aangelegd. Op de restanten van de oude kasteelmuren zijn steenkorven met staaldraad geplaatst. Rondom is een fiets- en wandelpad aangelegd en er is een bruggetje naar het kasteeleiland. Het parkje wordt een van de pleisterplaatsen in een historische route langs voormalige kastelen en burchten in de omgeving. Verder zijn dat nog Pronkenburg, Poucke, Bruëlis, Gistellis en de Duivelsberg. Nadere informatie over het voormalige kasteel Maalstede in de gelijknamige buurtschap bij Kapelle.

Reactie toevoegen