Maaidijk

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Maaidijk.JPG

De buurtschap Maaidijk bij Oostburg heeft geen plaatsnaamborden, dus als je er niet te snel aan voorbij rijdt, kun je aan de straatnaambordjes nog wel zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

De buurtschap Maaidijk bij Oostburg heeft geen plaatsnaamborden, dus als je er niet te snel aan voorbij rijdt, kun je aan de straatnaambordjes nog wel zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Maaidijk

Terug naar boven

Status

- Maaidijk is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 2002 gemeente Oostburg.

- De buurtschap Maaidijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Oostburg.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Maaidijk.

Naamgeving en naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan de gelijknamige dijk. De naam is een samenstelling van maai = made 'hooiland' en dijk 'waterkering'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Maaidijk ligt rond de gelijknamige weg, direct N van Oostburg (een deel van de dijk ligt tegenwoordig binnen de stadskern en valt daarmee niet meer onder de buurtschap).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Maaidijk omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1633 kreeg Pieter Pietersen van Gulick toestemming om in deze omgeving een aantal hooggelegen schorren in te dijken. Deze persoon kwam uit Almkerk en had zich aanvankelijk gevestigd in het gehucht Stampershoek bij Damme. Daar werd hij door moeilijkheden met de geestelijkheid verdreven - hij was protestant - en vestigde zich in 1618 te Oostburg. Hij polderde de direct N van deze stad gelegen schorren in en noemde de in 1634 ontstane landaanwinst de Stampershoekpolder. In hetzelfde jaar is direct N hiervan Fort Scherpbier aangelegd. De Stampershoekweg, die deel uitmaakte van de Linie van Oostburg, is later hernoemd in Maaidijk. Deze dijk loopt O langs de genoemde Stampershoekpolder. Deze polder grenst in het W aan de 1e Hogendijk in het Z en de 2e Hogendijk in het N. De huidige Stampershoekweg, W van waar de 1e Hogendijk overgaat in de 2e Hogendijk, heet pas zo sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw. Voorheen heette die weg Kruisweg. In 1652 komt de waterloop Tragel gereed, die langs de lintbebouwing van de buurtschap loopt en kilometers verderop uitkomt in de Hoofdplaatse buurtschap Sasput.(2)

Reactie toevoegen