Lytsewierrum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

lytsewierrum_collage.jpg

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum..JPG

En daar ligt Lytsewierrum

En daar ligt Lytsewierrum

Lytsewierrum.JPG

Lytsewierrum, een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht

Lytsewierrum, een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht

Lytsewierrum (2).JPG

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum

Lytsewierrum

Terug naar boven

Status

- Lytsewierrum is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Zoals hieronder aan de hand van diverse voorbeelden te lezen is, werkt het kleine dorp Lytsewierrum intensief samen met de eveneens kleine buurdorpen Hinnaard, Itens en Rien, en zijn er ook veel gemeenschappelijke verenigingen en andere voorzieningen (zoals gemeenschappelijke school en dorpshuis in Itens). Je zou ze samen dan ook een 'vierlingdorp' kunnen noemen. Diverse namen van lokale instanties verwijzen hier ook naar.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Greate Wierrum die, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, kleiner is dan Lytsewierrum (lytse = kleine) (weet iemand waaróm dat zo is? Is Greate Wierrum vroeger wellicht groter geweest?, red.).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Lutkewierum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lytsewierrum ligt N van de buurtschap Greate Wierrum en de stad Sneek, NNW van het dorp Scharnegoutum, NW van de dorpen Gauw, Sibrandabuorren en Goënga, WNW van de dorpen Tersoal en Poppenwier, W van de dorpen Boazum en Dearsum, ZW van de dorpen Wiuwert en Easterwierrum, ZZW van het dorp Britswert, ZO van de dorpen Rien en Itens, OZO van het dorp Easterein, ONO van het dorp Hidaard en NO van de dorpen Reahûs en Tirns.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lytsewierrum 38 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heb jij je wellicht ook altijd afgevraagd waarom dit dorp aan een (voor gemotoriseerd verkeer) doodlopende weg ligt? Welnu, dat komt omdat, toen medio 19e eeuw de weg Sneek-Wommels werd aangelegd, de toenmalige grietman (= wethouder) van de gemeente Hennaarderadeel, Cornelis Rimmerts Faber, tevens landerijen had in Lytsewierrum en niet wilde dat deze weg zijn landerijen zou doorsnijden. Daarom loopt deze weg nu met een boog om het dorp heen... Wellicht geldt een soortgelijke achtergrond voor het geografisch vergelijkbare, iets ZW gelegen dorpje Hidaard.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lytsewierrum heeft als dorp 2 rijksmonumenten. Het 3e rijksmonument binnen het dorpsgebied is de Amerikaanse windmotor in buurtschap Greate Wierrum en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD) organiseert diverse evenementen door het jaar heen in en voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lytsewierrum. - Site van en over 'de 4 dorpen' Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien, die - zoals elders op deze pagina ook blijkt - op vele gebieden intensief samenwerken.

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

- Nieuws: - Dorpskrant Diggelfjoer (wat 'lopend vuurtje' betekent) is er voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien en verschijnt 6x per jaar.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lytsewierrum.

Reactie toevoegen