Lytsewierrum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

lytsewierrum_collage.jpg

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum..JPG

En daar ligt Lytsewierrum

En daar ligt Lytsewierrum

Lytsewierrum.JPG

Lytsewierrum, een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht

Lytsewierrum, een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht

Lytsewierrum (2).JPG

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum

Lytsewierrum

Terug naar boven

Status

- Lytsewierrum is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Zoals hieronder aan de hand van diverse voorbeelden te lezen is, werkt het kleine dorp Lytsewierrum intensief samen met de eveneens kleine buurdorpen Hinnaard, Itens en Rien, en zijn er ook veel gemeenschappelijke verenigingen en andere voorzieningen (zoals gemeenschappelijke school en dorpshuis in Itens, gemeenschappelijk Dorpsbelang). Je zou ze samen dan ook een 'vierlingdorp' kunnen noemen. Diverse namen van lokale instanties verwijzen hier ook naar.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Greate Wierrum die, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, kleiner is dan Lytsewierrum (lytse = kleine) (weet iemand waaróm dat zo is? Is Greate Wierrum vroeger wellicht groter geweest?, red.).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Lutkewierum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lytsewierrum ligt N van de buurtschap Greate Wierrum en de stad Sneek, NNW van het dorp Scharnegoutum, W van de dorpen Boazum en Dearsum, ZW van het dorp Wiuwert, ZZW van het dorp Britswert, ZO van de dorpen Rien en Itens, OZO van het dorp Easterein, en NO van het dorp Reahûs.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lytsewierrum 38 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heb jij je wellicht ook altijd afgevraagd waarom dit dorp aan een (voor gemotoriseerd verkeer) doodlopende weg ligt? Welnu, dat komt omdat, toen medio 19e eeuw de weg Sneek-Wommels werd aangelegd, de toenmalige grietman (= wethouder) van de gemeente Hennaarderadeel, Cornelis Rimmerts Faber, tevens landerijen had in Lytsewierrum en niet wilde dat deze weg zijn landerijen zou doorsnijden. Daarom loopt deze weg nu met een boog om het dorp heen... Wellicht geldt een soortgelijke achtergrond voor het geografisch vergelijkbare, iets ZW gelegen dorpje Hidaard.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lytsewierrum heeft als dorp 2 rijksmonumenten, zijnde de boerderij op Molmawei 1 en de Gertrudiskerk. Het 3e rijksmonument binnen het dorpsgebied is de Amerikaanse windmotor in buurtschap Greate Wierrum en wordt daarom aldaar beschreven.

- De Hervormde Gertrudiskerk (Buorren 3), een eenbeukige kerk met romanogotische zadeldaktoren (15e eeuw), kreeg in 1557 een nieuw schip met vijfzijdige koorsluiting ter vervanging van een in 1514 door brand verwoeste voorganger. In de toren hangt een klok (1516) van klokkengieters Geert van Wou en Johan Schonenborch. In 1722 is de toren gedeeltelijk beklampt. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf waarop tijdens de restauratie in 1928, naar plannen van G. Veenstra, een beschildering is aangebracht. De preekstoel, het doophek en twee herenbanken dateren uit 18e eeuw. Het orgel uit 1870 is gemaakt door L. van Dam en Zonen.

- De voormalige pastorie van Lytsewierrum dateert uit 1873. In 1953 is de pastorie door de kerkenraad verkocht en is het pand verbouwd tot boerderij. In 1977 werd er een kleinschalig kindertehuis in gevestigd. Rondom de voormalige pastorie ligt tegenwoordig een fraai aangelegde tuin. De totale oppervlakte bedraagt 2500 m2. Die tuin is bepaald niet vanzelf zo fraai geworden. De huidige eigenaren van het pand vertellen daarover: "Toen wij het pand in 1984 kochten zat er geen structuur in de tuin, het was 'kaal'. We hebben de hele tuin in 2 fasen laten omfrezen, een aantal bomen gekapt en 200 stobben laten verwijderen en zijn vervolgens bij nul begonnen. Aan de hand van oude foto's is de voortuin opnieuw aangelegd. Achter het huis is een grote bloementuin gerealiseerd met twee terrassen, een vijver en vele borders. Bij het water ligt een verborgen vlonder met een weids uitzicht, aan de noordzijde een landtongetje met o.a. hoogstamvruchtbomen (waaronder walnoten, goudreinet en notarisappel), 4 grote borders en een gemetselde vogelbak, waarin dagelijks tientallen vogels badderen en drinken. Bijna alles hebben we zelf uitgevoerd, maar soms hadden we wat grover geschut nodig." (bron: dorpssite) - Onder deze link vind je een fotoreportage van de herstructurering van de tuin.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD) organiseert diverse evenementen door het jaar heen in en voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Lytsewierrum. - Site van en over 'de 4 dorpen', zoals vermeld onder Status.

- Nieuws: - Dorpskrant Diggelfjoer (wat 'lopend vuurtje' betekent) is er voor 'de 4 dorpen' en verschijnt 6x per jaar. - Nieuws uit 'de 4 dorpen' op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen behartigt de belangen van de inwoners van 'de 4 dorpen'.

- Glasvezel: - Het glasvezelnetwerk van de dorpen Hidaard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien is in december 2015 officieel in gebruik genomen. In het najaar van 2013 peilde de gemeente Littenseradiel de behoefte aan snel internet in haar dorpen. De behoefte bleek vooral groot in de genoemde kleine kernen. In 2014 is daarom de lokale werkgroep Glasvezel opgericht, die een informatie-avond organiseerde om het draagvlak voor glasvezel-internet te peilen. Maar liefst 70% van de huishoudens in deze dorpen gaf aan mee te willen doen aan het glasvezelproject. De provincie Fryslân heeft een eenmalige subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld. De gemeente Littenseradiel stond garant voor het restant van € 269.000,- waarvoor de werkgroep een lening is aangegaan, die door de deelnemers aan het glasvezelproject wordt afgelost.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lytsewierrum.

Reactie toevoegen