Lytsewierrum

Plaats
Dorp
Littenseradiel
Fryslân

lytsewierrum_collage.jpg

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lytsewierrum..JPG

En daar ligt Lytsewierrum.

En daar ligt Lytsewierrum.

Lytsewierrum.JPG

Lytsewierrum een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht.

Lytsewierrum een mooi klein dorp met een beschermd dorpsgezicht.

Lytsewierrum (2).JPG

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum.

De Gertrudiskerk van Lytsewierrum.

Lytsewierrum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Lytsewierrum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lytsewierrum.

Terug naar boven

Status

- Lytsewierrum (Nederlands: Lutkewierum) is een dorp in de gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- Zoals hieronder aan de hand van diverse voorbeelden te lezen is, werkt het kleine dorp Lytsewierrum intensief samen met de eveneens kleine buurdorpen Hinnaard, Itens en Rien, en zijn er ook veel gemeenschappelijke verenigingen en andere voorzieningen (zoals gemeenschappelijke school en dorpshuis in Itens). Je zou ze samen dan ook een 'vierlingdorp' kunnen noemen. Diverse namen van lokale instanties verwijzen hier ook naar.

- Onder het dorp Lytsewierrum valt ook de buurtschap Greate Wierrum die, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, kleiner is dan Lytse(= kleine)wierrum. (weet iemand waaróm dat zo is? Is Greate Wierrum vroeger wellicht groter geweest?, red.)

Terug naar boven

Geschiedenis

Heeft u zich ook altijd afgevraagd waarom Lytsewierrum aan een (voor gemotoriseerd verkeer) doodlopende weg ligt? Dat komt omdat, toen medio 19e eeuw de weg Sneek-Wommels werd aangelegd, de toenmalige grietman (= wethouder) van de gemeente Hennaarderadeel, Cornelis Rimmerts Faber, tevens landerijen had in Lytsewierrum en niet wilde dat deze weg zijn landerijen zou doorsnijden. Daarom loopt deze weg nu met een boog om het dorp heen... Wellicht geldt een soortgelijke achtergrond voor het geografisch vergelijkbaar gelegen dorpje Hidaard, iets ten ZW van Lytsewierrum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lytsewierrum heeft 3 rijksmonumenten.

- Molen Greate Wierum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD) organiseert diverse evenementen door het jaar heen in en voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Lytsewierrum.

- Site van en over 'de 4 dorpen' Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien, die - zoals elders op deze pagina ook blijkt - op vele gebieden intensief samenwerken.

- Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

- Dorpskrant Diggelfjoer (wat 'lopend vuurtje' betekent) is er voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien en verschijnt 6x per jaar.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lytsewierrum.

Reactie toevoegen