Luxwoude

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

Luxwoude

Terug naar boven

Status

- Luxwoude is een dorp in de gemeente Opsterland.

- Dorpswapen Luxwoude.

- Slogan: op de lokale dorpssite profileert het dorp zich met de slogan 'Doarp yn it grien...' (= 'Dorp in het groen').

- Onder het dorp Luxwoude valt ook een deel van de buurtschap Wijngaarden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Lúkswâld.

Oudere vermeldingen
1840 Luxwolde.

Terug naar boven

Ligging

Luxwoude ligt NO van Heerenveen, WZW van Gorredijk. De dorpskern grenst in het O en Z aan de A7. Z van de A7 ligt ook nog een stuk grondgebied van het dorp, nl. het Luxwouder deel van de buurtschap Wijngaarden (= Groot-Wijngaarden).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Luxwoude 17 huizen met 137 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 190 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Luxwoude is lange tijd de kleinste kern van Opsterland geweest. Volgens de lokale dorpssite heeft de plaats vanouds nooit een kerk gehad. In de 19e eeuw wordt de plaats betiteld als 'buurt met dorpsrechten', waarmee men doorgaans bedoelt dat de kerk is afgebroken, maar wel het recht heeft er t.z.t. één te herbouwen. Wikipedia stelt dat de plaats in 1315 een 'kapel of kerk' had, en dat kennelijk niet bekend is wanneer deze precies is verdwenen, maar dat in ieder geval in de 17e en 18e eeuw de Luxwouders in het Aengwirdense buurdorp Gersloot ter kerke gaan.

In de 20e eeuw heeft het dorp kennelijk een kerk gehad, genaamd De Paedwyzer, van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze kerk is gesloopt. Weet iemand meer over deze vroegere kerk te vertellen?

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Luxwoude (2012).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag begin april is er in It Trefpunt het Kledingruilfeest. Op de ruilbeurs kun je terecht voor alle maten dameskleding, positiekleding en babykleding. Inbreng: maximaal 1 shopper met schone nette voorjaars- en zomerkleding. Je mag maximaal 1 goed gevulde shopper meenemen. Je kan inbrengen tussen 10.00u en 12.00u. Vanaf 12.45 uur mag er geruild worden. De entree bedraagt 3,50 euro (inclusief 1 consumptie). Ook de mini-bieb is die dag geopend. Kleding die overblijft gaat naar de kledingbank in Wolvega. Je kunt je aanmelden via kledingruilbeurs@gmail.com.

- Dorpsfeest Luxwoude (weekend in september).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Luxwoude.

- Dorpshuis: - Dorpshuis It Trefpunt is in 2015 drastisch verbouwd en deels vernieuwd. Een en ander is gerealiseerd kunnen worden dankzij een lange periode hard werken aan het gebouw door heel veel vrijwilligers uit het dorp, naast uiteraard beroepskrachten die ook het nodige hebben gedaan. Maar als de dorpelingen zich niet zo zouden hebben ingezet, zou de vernieuwing van het dorpshuis financieel niet mogelijk zijn geweest.

- Onderwijs: - Basisschool De Hoekstien is met ca. 50 leerlingen de kleine maar bloeiende dorpsschool van Luxwoude. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers. Wij streven ernaar helder te communiceren naar onze ouders en leerlingen. Hierbij vinden we het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouders en leerkrachten. Samen bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen. Op onze school bieden we een leeromgeving waarin we leerlingen uitdagen om nieuwsgierig te zijn, creativiteit te tonen en de wereld om zich heen te ontdekken. Wij hechten veel waarde aan de traditionele vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. Daarbij willen we de leerlingen een brede basis bieden. Daarom is er ook aandacht voor andere vakken, zoals Engels en Fries, expressie, wetenschap en techniek, sport en natuur. Daarnaast bieden we kinderen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken."

Reactie toevoegen