Lutjelollum

Plaats
Buurtschap
Franekeradeel
Fryslân

Lutjelollum plaatsnaambord [640x480].jpg

Deze buurtschap heet op de plaatsnaamborden Lutjelollum en op de straatnaamborden Lutje Lollum... Beide officieel door de gemeente vastgesteld, mag je aannemen...

Deze buurtschap heet op de plaatsnaamborden Lutjelollum en op de straatnaamborden Lutje Lollum... Beide officieel door de gemeente vastgesteld, mag je aannemen...

Lutjelollum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Lutjelollum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Lutjelollum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lutjelollum.

Terug naar boven

Status

- Lutjelollum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Franekeradeel. T/m 1983 gemeente Franeker.

- De buurtschap Lutjelollum valt - ook voor de postadressen - onder de stad Franeker.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Lytselollum (1). ([2] stelt dat het Lutsjelollum zou zijn, maar dat is niet correct).

Oneenduidige spelling
Blijkens het plaatsnaambord wordt de plaatsnaam kennelijk gespeld als Lutjelollum. De gelijknamige straat waar de buurtschap uit bestaat, heet echter (op het straatnaambordje en in het postcodeboek) Lutje Lollum. Op de foto hieronder vindt u beide borden gebroederlijk bijeen. De spelling van een straatnaam t.b.v. het postcodeboek is als het goed is, door de gemeenteraad vastgesteld. Maar hetzelfde mag je verwachten ten aanzien van een plaatsnaambord. Dus wie de enige ware spelling van deze plaats weet, mag het zeggen...

Oudere vermeldingen
1411 kopie Lollegum, 1417 kopie Lollinghum, vanaf 1511 Lollum, vanaf de 17e eeuw Lutkelollum, 1664 Lutke Lollum, 19e eeuw Lollum, Lutkelollum, 1840 (3) Luttje-Lollum.

Naamsverklaring
Het eerste element lutje of lutke 'klein' is ter onderscheiding van het dorp Lollum (de verklaring van dit deel van de naam is hetzelfde als bij het dorp), 5 km ZW van Lutjelollum. (4)

Terug naar boven

Ligging

Lutjelollum ligt direct ZO van Franeker, rond de weg Lutje Lollum, een zijweg van de provincialeweg N384, die ter plekke Lutje Lollumerweg heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Lutjelollum niet apart geteld. Vermeld wordt dat de buurtschappen Erkens, Salvert, Lutjelollum, Miedum, Doijum, Kie, Lankum en War gezamenlijk 65 huizen met 491 inwoners omvatten. Deze reeks buurtschappen wordt ook wel de Franker Uitburen genoemd.

- Tegenwoordig heeft Lutjelollum ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Trivia

- De buurtschap kreeg even landelijke bekendheid door het televisieprogramma Man bijt hond, dat in 2005-2006 'Van Lutjelollum naar Limmel' trok, om te kijken wat mensen in allerlei plaatsen aan deze route aan het doen zijn.

Terug naar boven

Links

- Forumtopic over een nieuw gedeelte van de N384 bij Lutjelollum, met o.a. een foto van de nieuwe fietsbrug (2009) Hichtumer Hichte.

Reactie toevoegen