Lula

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Veenkoloniën
Groningen

lula_plaatsnaambord_1.jpg

De buurtschap Lula heeft één plaatsnaambordje (alleen aan de noordkant), zo te zien een particulier iniatief. Dit is een oudere versie.

De buurtschap Lula heeft één plaatsnaambordje (alleen aan de noordkant), zo te zien een particulier iniatief. Dit is een oudere versie.

lula_plaatsnaambord_2.jpg

Dit is een nieuwere versie van het plaatsnaambordje van buurtschap Lula, zoals het eruitzag tot vlak vóór de herindeling van 2018. (© H.W. Fluks)

Dit is een nieuwere versie van het plaatsnaambordje van buurtschap Lula, zoals het eruitzag tot vlak vóór de herindeling van 2018. (© H.W. Fluks)

lula_plaatsnaambord_gemeente_midden-groningen_1_kopie.jpg

In 2018 is het plaatsnaambordje van buurtschap Lula vervangen door dit bordje, met de nieuwe gemeentenaam Midden-Groningen eronder.

In 2018 is het plaatsnaambordje van buurtschap Lula vervangen door dit bordje, met de nieuwe gemeentenaam Midden-Groningen eronder.

Lula

Terug naar boven

Status

- Lula is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 31-3-1949 gemeente Hoogezand. Per 1-4-1949 over naar gemeente Hoogezand-Sappemeer, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Lula valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoogezand. Vanouds viel de buurtschap onder het W hiervan gelegen dorp Kiel-Windeweer. De buurtschap heeft daar in de praktijk nog altijd banden mee - hoewel ze vanuit de buurtschap zelf alleen door een fietspad met elkaar verbonden zijn - getuige o.a. dorpskrant De Koerier, die er ook voor deze buurtschap is, naast het dorp Kiel-Windeweer en de buurtschap Nieuwe Compagnie. Waarvoor zie verder het kopje Links. Aan het Z eind van de buurtschap kun je wel met de auto e.d. verder naar Kiel-Windeweer. Volgens Van der Aa (1) was er vroeger sprake van een "dorp of kerspel Windeweer en Lula".

- De buurtschap Lula heeft, zo te zien aan de uitvoering, geen officieel plaatsnaambord, maar vermoedelijk, bij afwezigheid daarvan, een op particulier initiatief geplaatst plaatsnaambordje (er staat maar één bordje, namelijk alleen aan de N kant van de buurtschap). Een door de gemeente geplaatst plaatsnaambordje kan het niet zijn, want het bordje is blauw en als het een officieel bord is, duidt een blauw bord een bebouwde kom aan. En de buurtschap ligt buiten de bebouwde kom. In 2018 is het plaatsnaambordje vervangen door een nieuw exemplaar, met de nieuwe gemeentenaam eronder (zie foto). Op zich heel attent. Alleen is men het koppelteken in de gemeentenaam vergeten...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1706 Lula.

Naamsverklaring
Betekent 'die van Luul' (persoonsnaam). Vergelijk de geslachtsnaam Lulema, afgeleid van een persoonsnaam Luul, waarschijnlijk verkort uit Liudila*.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lula ligt ZO van het dorp Hoogezand, ZO van de buurtschap Kalkwijk, aan het, vanuit Hoogezand gezien, laatste deel van de weg Kalkwijk. Kalkwijk en Lula vormen een Z 'taartpunt' van het voor het overige redelijk 'vierkante' dorpsgebied van Hoogezand. Gezamenlijk werden en wellicht worden zij ook wel als 'tweelingbuurtschap' Kalkwijk-Lula genoemd. In het Z van de buurtschap loopt W langs de weg nog het Kalkwijksterdiep, dat op de kaart te zien naar het N kennelijk gedempt is.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lula 39 huizen met 173 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap naar schatting nog ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het ontstaan van deze buurtschap hangt samen met het begin van de turfwinning in dit deel van de Veenkoloniën. De Friesche Compagnie begint in de 17e eeuw met de aanleg van de Kalkwijk. In de venen werken arbeiders uit vele windstreken. In Lula zijn dat voor een groot deel Zwitserse Doopsgezinden (ook wel 'Mennonieten') die hun eigen land ontvlucht zijn. De familienaam Leutscher, die in deze streek veel voorkomt, is oorspronkelijk uit Zwitserland afkomstig.(3)

De kleine buurtschap Lula is vroeger toch groot genoeg geweest voor een eigen school, getuige dit schoolmeesterraport uit 1828 (zie ook hier de toelichting erbij).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Oudere nummers van de maandelijkse dorpskrant De Koerier (voor het dorp Kiel-Windeweer en de buurtschappen Nieuwe Compagnie en Lula) zijn via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen