Luinjeberd

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

Luinjeberd.jpg

Luinjeberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

Luinjeberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

Luinjeberd

Terug naar boven

Status

- Luinjeberd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden.

- Luinjeberd heeft een dorpswapen.

- Onder het dorp Luinjeberd valt ook een deel van de buurtschap Spitsendijk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Lúnbert.

Oudere vermeldingen
1281 Lyedingaberde, 1315 Lionigaberde, 1481 Lonighaberd, 1505 Lyonjebert alias Leowerdt, 1664 Luniebirdt, Lunjebert, 1839 Lunjebirt.

Naamsverklaring
nbs Samenstelling van het Oudfriese berde, datief enkelvoud van bert 'plaats waar woningen staan', en Lyedinga 'van de lieden van de persoon Ludo'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Luinjeberd ligt O van de A32 en het dorp Nieuwebrug, OZO van de dorpen Haskerdijken en Vegelinsoord, ZZO van het dorp Aldeboarn, ZW van de dorpen Gersloot, Gersloot-Polder en Tijnje, WZW van het dorp Tjalleberd, W van het dorp Luxwoude, N van de A7, NW van de dorpen Langezwaag en De Knipe, NNW van het dorp Oranjewoud, N van het dorp Heerenveen en NO van de dorpen Terband, Nijehaske en Oudehaske.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Luinjeberd 109 huizen met 586 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Luinjeberd heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de boerderij uit 1909 met Jugendstil-elelementen op Aengwirderweg 245, en de klokkenstoel uit 1921 met klok uit 1645.

- Luinjeberd heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De dubbele klokkenstoel (bij Aengwirderweg 130) uit 1921 met één oude luidkok is geconstrueerd door de fa. Boltje en Buwalda Betonbouw uit Heerenveen. De stoel staat aan het zogeheten omlooppad op het terrein van de in 1749 afgebroken kerk. Het terrein doet sinds 1895 dienst als begraafplaats, waarvan op de achterzijde van het grafmonument van G.J. van der Klok melding wordt gemaakt. De luidklok was vervaardigd voor de kerk van Terband en is in 1843 naar Luinjeberd overgebracht. De begraafplaats is omsloten door boombeplanting en is bereikbaar via een zandpad. Bij de klokkenstoel staat een bakstenen baarhuisje.

- Tjasker De Deelen is een poldermolen in natuurgebied De Deelen, gelegen aan de Hooivaartsweg N van en in het dorpsgebied van Luinjeberd. Deze dwarsgetuigde paaltjasker, die eigendom is van Staatsbosbeheer, wordt gebruikt als inmaler voor dit natuurgebied.

- De rijksmonumentale boerderij met blokvormig voorhuis op Aengwirderweg 245 is in 1909 gerealiseerd, evenals de bij het object behorende schuur. Het voorhuis, in overgangsarchitectuur, is symmetrisch tegen het bedrijfsgedeelte aangebouwd. De boerderij is ruim teruggerooid van de weg. In de voortuin staan twee leilinden (kandelaar-snoei), een rode meidoorn en een esdoorn. De contemporaine kalkzandstenen bijschuur aan de westzijde van de boerderij, de wagenberging uit 1978, de ligboxenstal uit 1982 en de silo uit 1989 zijn wegens geringe architectonische waarde van ondergeschikt belang voor bescherming van rijkswege.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Autocross Luinjeberd (eind april) telt mee voor de Regiocup, die wordt verreden over drie verschillende wedstrijden. Dit kampioenschap wordt georganiseerd door ACTO Aengwirden, ACC De Knipe en VVV Oldeholtpade. Waarom dit kampioenschap? Alle genoemde clubs hebben de laatste jaren te maken met een teruglopende deelname in de regioklasse, waardoor is besloten de handen ineen te slaan om zo weer voor zowel rijders als publiek aantrekkelijke wedstrijden te organiseren. Wat valt er te verdienen voor de eerste drie plaatsen aan het einde van het kampioenschap? Uiteraard bekers voor de eerste drie, maar ook een goed gevulde prijzenpot. Voor de winnaar een bedrag van € 250,- , voor de tweede plaats € 200,- en voor de derde plaats € 150,-.

- Op een zondag in september is er de Lúnbertermerke én de Drekrace Lúnbert (in 2020 voor de 17e keer). De Drekrace is een race over ca. 4 kilometer door weilanden, sloten en vooral drek. Onderweg kom je diverse onderdelen tegen die je moet trotseren. De slogan van het evenement is 'Tot je nek in de drek'... Ondanks of misschien juist wel dankzij die slogan zijn er bij editie 2019 275 personen aan de start verschenen. Voor een indruk van dit evenement zie de Fotoreportage Drekrace 2019 (meer dan 500 foto's!).0

- Op een vrijdag eind december organiseert GFTO Aengwirden de Aldjierskuiertocht. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km, maar de organisatie adviseert: "Wil je alles meemaken en zien? Wandelaars ga voor de 10!" Deelname is gratis (d.w.z.: vrije bijdrage). De tocht voert door bos, stallen, kassen, een kerk, en langs water en landerijen. Onderweg is het genieten van tal van attracties. Bovendien zijn er vele pleisterplaatsen, oliebollen, drankjes en verschillende acts. Start en finish zijn bij Café Onder de Linden, waar je ook na afloop nog even kunt nagenieten.

- Op oudjaarsdag is er in Luinjeberd de traditie van het klokkenluiden van de klok van de klokkenstoel. Vele dorpelingen wagen een poging om de klok zo mooi mogelijk te luiden en diverse winnaars krijgen als beloning een klok.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is N van Luinjeberd een zelfbedieningstrekpontje over de Hooivaart in gebruik genomen, alleen voor fietsers en voetgangers. Het pontje vult een voorheen ontbrekende schakel in een fietsroute vanuit het bossengebied van Oranjewoud via De Deelen naar Aldeboarn.

- De zandput N van Luinjeberd is een voormalige zandafgraving. In de zomer wordt er veel gezwommen. Het is ook een geschikte duikstek (onder de link vind je o.a. mooie video's van duikers die deze locatie hebben bezocht. Hier vind je nog een beschrijving van deze duikstek). De maximale diepte is 18 meter. Het kan er wel 'stoffig' zijn, waardoor het zicht varieert tussen de 0,10 en 5 meter. Hier duiken blijft dus een gok. Onderwater zijn er steile veenwanden. Ook liggen er objecten zoals een bootje en gekooide stenen. Wat hebben duikers hier zoal aangetroffen?: snoek, snoekbaars, paling, baars, voorn, kreeft, kleine modderkruiper en zoetwater sponzen. In zee zijn de sponzen een van de meest succesvolle en talrijke diersoorten, maar in zoet water zijn ze vrij zeldzaam. Ze filteren het water en halen er voedingsstoffen uit.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Het markante dorpscafé Onder de Linden in Luinjeberd (Aengwirderweg 149, op de hoek met de weg Bornego) is ruim 100 jaar oud. Tot 2004 heeft Hannie Nuwolt het café geëxploiteerd. Daarna kwamen Jan en Baukje Meijer erin. Toen Jan vier jaar later plotseling overleed, hebben stamgasten de kroeg overgenomen. In 2013 kwam het café in handen van Jacob Bloemhof. Die moest het café in juli 2018 sluiten wegens faillissement i.v.m. huurachterstand. Gelukkig is er kennelijk toch een opvolger gevonden (dan wel heeft dhr. Bloemhof een doorstart kunnen maken), want zo te zien via StreetView is het café vandaag de dag nog altijd in functie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Luinjeberd en de drie buurdorpen in het streekje Aengwirden.

- Sport: - Biljartcub.

- Vrouwen: - Chr. Plattelandsvrouwen.

- Dierenopvang: - Dierenopvang ‘t Heerveld in Luinjeberd is het asiel van de gemeente Heerenveen. Zij vangen katten en konijnen op die zonder eigenaar worden aangetroffen. Doelstelling is het opvangen, verzorgen en herplaatsen van katten en konijnen. Behalve zwerfdieren worden er ook afstandsdieren opgenomen, wanneer iemand niet meer voor zijn of haar kat of konijn kan zorgen. Tegenwoordig wordt er steeds vaker afstand gedaan wegens financiële redenen. Daarnaast zijn ze actief op het terugdringen van het kattenoverschot. Dit gebeurt door in samenwerking met de Dierenbescherming verwilderde katten te vangen, te steriliseren en castreren en terug plaatsen. Ook houdt de dierenopvang ieder voorjaar een actie voor de minima van de gemeente; zij kunnen hun kat voor €10,- laten 'helpen'. Daarnaast wordt natuurlijk iedere kat die het asiel verlaat gesteriliseerd of gecastreerd. De dierenopvang werkt ook samen met de dierenambulance, de dierenpolitie, Amivede, en organisaties voor humanitaire hulp, zoals de omtinkers van de protestantse kerken in omliggende dorpen, het Leger des Heils en de Kinderman zorggroep. Ze delen daar het voer uit wat het asiel krijgt en zelf niet gebruikt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Luinjeberd.

Reactie toevoegen